slide 1 slide 3 slide 2 slide 4 slide 5 slide 6
 

Právě teď

Informace o vstupu do školy v souvislosti s COVID-19

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením se zakazuje pohyb a pobyt ve společných prostorách naší školy bez ochranných prostředků dýchacích cest. Děkujeme, že na své děti čekáte před školou a do budovy vstupujete v roušce jen v nezbytných případech.

_______________________________________________________________________________________

Těšíme se na všechny děti a žáky v úterý 1.9. v 8:00. Sejdeme se na školní zahradě v prostoru u mateřské školy a zahájíme nový školní rok společně.

_______________________________________________________________________________________

Úspěšný vstup  do nového školního roku 2020/21 přejí zaměstnanci Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy Moravská Třebová

NAŠE MOTTO:

"Co nedokážu sám, zvládneme společně"

_______________________________________________________________________________________

V  letních měsících byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce speciálně pedagogického centra, centrum (SPC) je pro klienty a jejich zákonné zástupce po celou dobu v provozu. Podrobné informace naleznete v samostatné záložce SPC.

_____________________________________________________________________________________

Upozornění pro rodiče :

děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se v prostředí naší školy. O způsobu vzdělávání vašeho dítěte rozhodujete vy sami.

Více informací zde

sipka v pravoNávod na vytvoření účtu portálu www.skolaonline.cz. po Vašem přihlášení můžete podrobně sledovat učební výsledky a stav docházky.

Více informací naleznete zde sipka v pravo

 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.