slide 1 slide 3 slide 2 slide 4 slide 5 slide 6
 

Právě teď 

 

Zápis do 1. ročníku základní školy dle §16 proběhne dne 23.4. 2020 od 13:00 - do 16:00 hodin v budově školy

 

_______________________________________________________________________________________

Oznámení ředitelky školy o přijímacím řízení na praktickou školu dvouletou pro školní rok 2020/2021

(kód oboru: 78-62-C/02)

více informací v odkazu pod šipkou

sipka v pravo

 _______________________________________________________________________________________

Úspěšný vstup  do roku 2020 přejí zaměstnanci Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy 

_______________________________________________________________________________________

NAŠE MOTTO ŠKOLY:

"Co nedokážu sám, zvládneme společně"

 

_______________________________________________________________________________________

V  letních měsících byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budov mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.


 Upozornění pro rodiče :

děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se v prostředí naší školy. O způsobu vzdělávání vašeho dítěte rozhodujete vy sami.

Více informací zde

sipka v pravoNávod na vytvoření účtu portálu www.skolaonline.cz. po Vašem přihlášení můžete podrobně sledovat učební výsledky a stav docházky.

Více informací naleznete zde sipka v pravo

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.