2a3

 

Únor - internát 2019

Poslední sněhové hrátky v záři sluníčka.

DSC05582 DSC05583 DSC05588 DSC05589 DSC05593


 

Domča, Jirka a Danek nám sami připravili výborné mufinky.

DSC05597 DSC05606 DSC05608 DSC05598 DSC05600


 

Našim lyžařům jsme připravili něco malého na uvítanou.

DSC05615 DSC05616 DSC05627 DSC05625 DSC05630 DSC05626

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.