MS2018 2019

 

Červen MŠ I. - 2019

IMG 20190603 091807 IMG 20190603 091842 IMG 20190603 091900 IMG 20190603 093437 IMG 20190603 093451 IMG 20190603 093453 IMG 20190603 093843 IMG 20190603 093853 IMG 20190603 095333 IMG 20190603 095335 IMG 20190603 095336 IMG 20190603 095339 IMG 20190603 095349 IMG 20190603 101406 IMG 20190603 101618 IMG 20190603 101621 IMG 20190603 101710 IMG 20190603 101750 IMG 20190603 101807 IMG 20190603 102411 IMG 20190603 102545 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.