Sněhuláci jako živí

Sněhuláci jako živí, to je název pro činnosti s artefiletickými prvky. Společně s dalšími mladšími žáky jsme tvořili sněhuláky z pestré nabídky různých tradičních i netradičních výtvarných materiálů. Výsledkem byl zimní sněhulákový kruh s vločkami. Písničky a říkanky o sněhulácích příjemné dopoledne ukončily. Škoda, že sněhuláky nestavíme ze sněhu, ale tvoříme z papíru.

 

 

Register to read more...

Vánoční besídka

Celá škola se sešla v sále na Písku. Vánoční besídku moderovalo vedení naší školy. Každá třída si připravila a předvedla velmi pěkná vystoupení. Přišla se podívat řada rodičů. Děkujeme. Příjemné vánoční dopoledne zakončila diskotéka.

Register to read more...

Mikulášská nadílka

Tak jako každý rok, tak i letos přišel do naší třídy Mikuláš se svými pomocníky, čerty a andělem. Někteří z nás byli krůček od cesty do pekla. Anděl pomohl a tak Mikuláš naděloval. Děkujeme. Snad sliby, my už budeme hodní, nějakou dobu vydrží.

 

 

Register to read more...

Rozsvícení vánočního stromečku

Vánoční čas ve škole začal výletem na Potštejn, vánočními vazbami, při kterých si děti vytvořily vánoční dekorace. A rozsvícením stromečku. Paní ředitelka nám pověděla, co to je advent, s radostí rozdala třídám dárky. Zazpívali jsme si koledy a pochutnali na vánočním cukroví. Adventní čas je krásný. Děkujeme. Děkujeme také návštěvě z městského úřadu za milou nadílku.

Register to read more...

Výlet na Potštejn

Na konci listopadu před začátkem adventu jsme si dopřáli vánoční výlet na zámek Potštejn. Nejprve jsme si prošli zámecký park a trochu se vydováděli. Netradiční hraná prohlídka zámku - cesta do Betléma byla velmi působivá. Občerstvení v zámecké cukrárně bylo příjemné a chutnalo. Nákup malých vánočních dárečků přišel vhod. Výlet se velmi vydařil. Máme na co vzpomínat.

Register to read more...

Podzimní hrátky

Letošní Podzimní hrátky byly plné zábavných úkolů a činností. Nabídka byla pestrá. A tak jsme s chutí třídili, malovali, doplňovali, seřazovali, určovali, tvořili z kaštanů, listů, větviček, ořechů to, co k  podzimu patří. Do třídy jsme si odnesli společně vyrobený plakát O podzimu. Vše jsme zvládli výborně - Hurá.

 

 

 

Register to read more...

Den na Střelnici

Den na Střelnici je naše školní dlouholetá akce branného typu. Bylo zataženo, občas deštivo, ale to nás neodradilo. Vše jsme zvládli na výbornou, jak plnění úkolů tak i opečení špekáčků - závěrečnou odměnou.

 

 

 

Register to read more...

Den se zvířátky

Den se zvířátky proběhl na naší škole poprvé a velmi se vydařil. Děti si mohly, se svolením rodičů, přinést do školy své domácí mazlíčky. Zvířecí návštěva byla bohatá. Děti získaly hodně nových poznatků od majitelů, zhlédly projektový film a nakonec každá třída vytvořila plakát s prezentací vybraného zvířátka. 

 

 

Register to read more...

Návštěva Domečku

Rádi jsme příjali pozvání na návštěvu Domečku, jehož zřízovatelelm je oblastní církevní charitativní organizace. Nabídnuté zábavné činnosti se nám velmi líbily.

 

 

 

Register to read more...

Den na koloběžkách

Den na koloběžkách jsme si užili na Císařské louce. Sluníčkové počasí bylo příjemné a chuť do závodění veliká. Každý z naší třídy jel naplno a ujel celou dlouhou dráhu. Pochvala za vítězství patří všem.

 

 

Register to read more...

Je nás víc

Je nás víc ve třídě. V září přišla do třetího ročníku nová žákyně  Amy Svatková. Je jediná "holka" v chlapecké třídě, ale zvládá to velmi dobře. Navíc ráda klukům pomáhá  a je pro ně svým chováním příkladem.

 

 

 

Register to read more...

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.