2a3

 

Právě teď 

III. Benefiční koncert pro naši školu

Benefice3

__________________________________________________________________________________

NAŠE MOTTO ŠKOLY:

"Co nedokážu sám, zvládneme společně"

_______________________________________________________________________________________

 Školní rok 2019/2020 jsme v pondělí 2.9. zahájili se všemi dětmi a žáky. Přejeme všem úspěšný školní rok, pracovníci školy.

P1330622

_______________________________________________________________________________________

V  letních měsících byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budov mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.


 Upozornění pro rodiče :

děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se v prostředí naší školy. O způsobu vzdělávání vašeho dítěte rozhodujete vy sami.

Více informací zde

sipka v pravoNávod na vytvoření účtu portálu www.skolaonline.cz. po Vašem přihlášení můžete podrobně sledovat učební výsledky a stav docházky.

Více informací naleznete zde sipka v pravo

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.