2a3

 

Právě teď 

Hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti v novém roce přeje tým pracovníků školy. My začínáme nový rok 2019 novým mottem školy:

"Co nedokážu sám, zvládneme společně"

_____________________________________________________________________________________

Vážení rodiče a přátelé školy,

děkujeme, že jste navštívili besídku dětí a žáků školy v tak hojném počtu a byli jste součástí vystoupení všech tříd.

Besidka 2018

_____________________________________________________________________________________

KUKÁTKO...Velmi oblíbená KRAJSKÁ divadelní přehlídka žáků speciálních základních škol, základních škol dle §16 a praktických škol Pardubického.

více ve článku v odkazu šipky zde:sipka v pravo

 

kukatko2018


 

V  letních měsících byla dále provedena rozsáhlá rekonstrukce sociálních zařízení v budovách mateřské školy a základní školy speciální.

 


 Upozornění pro rodiče :

děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají i nadále možnost vzdělávat se v prostředí naší školy. O způsobu vzdělávání vašeho dítěte rozhodujete vy sami.

Více informací zde

sipka v pravoNávod na vytvoření účtu portálu www.skolaonline.cz. po Vašem přihlášení můžete https://paper-help.us podrobně sledovat učební výsledky a stav docházky.

Více informací naleznete zde sipka v pravo

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.