Kukátko 2018

Děti se zdravotním postižením jako herci? Emoce neskrývají a jsou citlivé...

Které z dětí by nechtělo hrát v pohádce? Stát se hercem v kostýmu princezen, vodníků, krásných víl, králů nebo čarodějnic? Vše z toho, se splnilo žákům speciálních základních škol a škol dle §16 Pardubického kraje. Koncem roku pořádala místní Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola ve spolupráci s Kulturními službami města již 13. ročník krajské divadelní přehlídky, která nese název Kukátko. V letošním roce se Kukátka zúčastnilo přes 130 dětí. Tato divadelní přehlídka má své opodstatnění zejména v tom, že představení vytvářejí žáci se zdravotním postižením či znevýhodněním. Hraní divadla má pak pro děti obrovský význam. Rozvíjí fantazii, tvořivost, vnímavost a empatičnost. Ve svých vystoupeních plných příběhů, hudby a tance dokázaly zanechat ovzduší plné radosti z úspěchu, smích, nadšení a doslova hmatatelné štěstí. Velké poděkování patří Pardubickému kraji a městu Moravská Třebová za finanční příspěvek, za sladké odměny a ceny Laskavárně v Moravské Třebové, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením, kteří to mají na trhu práce stejně složité jako „naši“ žáci speciálních škol v běžné škole.

Mgr. Lenka Moravcová

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.