Oznámení ředitelky školy o přijímacích řízení 2018/2019

Oznámení ředitelky školy o přijímacím řízení

na praktickou školu dvouletou

(kód oboru: 78-62-C/02)

pro školní rok 2018/2019

Počty přijímaných uchazečů

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky MŠMT ČR č.671/2004Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách oznamuji, že pro školní rok 2018/2019 bude do prvního ročníku praktické školy s dvouletou přípravou přijato maximálně 27 uchazečů.

Přijímací řízení

Přihlášky ke studiu

Podávají uchazeči na předepsaných tiskopisech  prostřednictvím rodičů nebo osobně přímo ředitelce střední školy nejpozději do 1. března 2018

Termíny pro přijímací řízení v prvním kole:

1.termín – pátek 27. dubna 2018

2.termín – pátek 11. května 2018

V přijímacím řízení se hodnotí:

Řádně vyplněná přihláška a zápisový lístek, aktuální psychologické vyšetření PPP nebo SPC

Prospěch na ZŠ

V případě vašeho zájmu můžete získat další informace na ředitelství školy, telefonním čísle 461 316055 nebo na adrese www.specmt.com

V Moravské Třebové  19. ledna 2018                                         Mgr. Jitka Kánská

                                                                                                          ředitelka

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

Škola dostala dotaci z ESF na projekt
“Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.


 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz