Zápis do 1. ročníku 2018

Výsledky zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2018/2019 realizovaného dne 24. 4. 2018

Přijatí žáci:

SZŠ_4/2018

SZŠ_6/2018

SZŠ_7/2018

O přijatých žácích vystaví škola rozhodnutí o přijetí, které bude rodičům předáno osobně. Rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím 15 dnů od jeho vystavení.

Žáci navržení na odklad školní docházky:

SZŠ_1/2018

SZŠ_2/2018

SZŠ_3/2018

SZŠ_5/2018

Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, musí škole doručit do 24. 5. 2018 doporučení poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum) nebo odborného lékaře.

V Moravské Třebové 10. 5. 2018

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

Škola dostala dotaci z ESF na projekt
“Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.


 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz