Vyhlášení výsledků přijímacího řízení

Oznámení ředitelky školy

Praktická škola dvouletá

kód oboru: 78-62-C/02

       Výsledky prvního kola přijímacího řízení na Praktickou školu

V přijímacím řízení bylo přijato 7 žáků

Vyhlašuje druhé kolo pro příjímací řízení pro školní rok 2021/2022

na Praktickou školu

           Druhé kolo je otevřeno až do naplnění oboru – maximálně do konce srpna 2021

                                             Uchazeči jsou přijímáni dle pořadí došlých přihlášek

V případě Vašeho zájmu můžete získat další informace na ředitelství školy (tel.č. 461316055)

nebo na adrese www.specmt.com).

V Moravské Třebové 7. června 2021               Mgr. Jitka Kánská – ředitelka školy

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.