IIPS12PRS

 

Domácí úkoly 16.11.2020

Opakování učiva z pracovních listů, které byly vloženy

na webové stránky během distanční výuky.


Domácí úkoly 13.11.2020

Český jazyk

jezek

 

Čtení s otázkami

cteni

 

Matematika

Kruhy mat

 

 

 

Rodinná výchova

Vyplň pracovní list do sešitu (2.r. )

rodina

 

Drogy a látky poškozující zdraví - vypiš do sešitu návykové látky, které znáš (1.r)

drogy


Domácí úkoly 12.11.2020

Český jazyk

dopl slova podle nab dky l

 

Pracovní činnosti

Pojmenuj zahradní nářadí

 

naradi

 

Úkoly do ZPV

1/2   (Václavská, Hmírová a Kovářová)
Napiš, k čemu všemu se používá dřevo?
 
2/2 + 2   (Hynková, Pechová a Beserle)
Napiš, značku prvku: kyslík ………. vodík ………. dusík ……….

Domácí úkoly 11.11.2020

Příprava pokrmů

ZKUS SI UVAŘIT DÝŇOVÝ KRÉM, MŮŽEŠ POSLAT FOTKU NA EMAIL :-)

dynova

 Přečti si pracovní listy a zkus si zapamatovat pojmy

 

vareni  img002


Domácí úkoly 10.11.2020

Anglický jazyk 

Doplň obrázky k ročním obdobím (1.roč.)

season

 

Doplň členy rodiny v angličtině (2.roč.)

my family

 

 

Matematika

matika

 

Občanská nauka

Namaluj vlajku České republiky a vyhledej aktualitu a napiš nebo nalep do sešitu

vlajka

 

 

Informatika

Vyhledej aktualitu do občanské nauky na internetu


Domácí úkoly 9.11.2020

Český jazyk

vyjmen. slova B

 

 

Matematika

halloweenske pocty

 

 

Rodinná výchova

Přiřaď činnosti k dennímu režimu

denni rezim


Domácí úkoly 6.11.2020

Český jazyk

doplnovani3

 

 

Matematika

priklady 1

 

 

Rodinná výchova

Pojmenuj, co vidíš na obrázku

nemoc1


Domácí úkoly 5.11.2020

Základy přírodních věd

1/2(Václavská, Hmírová a Kovářová)
 
 
1. Zakroužkuj všechny obiloviny: pšenice, brambory, ječmen, těstoviny, jetel, oves, řepa, žito, hrách
 
2. Vyrábí se z rostlin nápoje?   a) ANO     b)   NE  (zakroužkuj správnou odpověď)
                                                                                 
 
 
2/2 + 2 (Hynková, Pechová a Beserle)  
    
1. Používá se oxid vápenatý (CaO) ve stavebnictví?     a)   ANO     b)   NE   (zakroužkuj správnou odpověď)
 
  2. Zakroužkuj jakou barvu má oxid vápenatý (CaO)    a)        modrá barva
 
                                                                                        b)        zelená
 
                                                                                        c)         bílá
 
 
 
 
Pracovní činnosti
 
Domácí péče o květiny - zálivka
 
 
 
 
Český jazyk
doplnovani 1
 

Domácí úkoly 4.11.2020

Příprava pokrmů

Pojmenuj a napiš druhy ovoce

ovoce

 

Pojmenuj druhy zeleniny a napiš

zelenina

vareni

Vyhledej na internetu jednoduchý recept na bábovku


Domácí úkoly 3.11.2020

Matematika

0036371749 matematika v malicku pro 2 tridu a101f0f13388 list 02

 

 

Občanská nauka

 Napiš, kdi vydává a schvaluje zákony ........................................................................................

Vyhledej na internetu tři různé zákony

 

 

Informatika

Vyhledej zadané informace do občanské nauky

 

 

Anglický jazyk

Poslech písně 

My family


Domácí úkoly 2.11.2020

Český jazyk

Opiš písmena do sešitu

abeceda

 

Matematika

Přepiš a vypočítej

990 low 2 1 29 Procvicujeme s Matyskem 6 7

 

 

Rodiná výchova 

Pojmenuj členy rodiny

rodina

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.