IIPS12PRS

 

Domácí úkoly 5. 5. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Přepiš pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu. Podle pracovního listu č. 2 zkus recept připravit, nechej se vyfotit při práci, aby jsi byl vidět a fotky pošli na email.                                             

      Pracovní list č. 1                                             Pracovní list č. 2                         

PP1 web                           PP  


Domácí úkoly 4. 5. 2021

Anglický jazyk

1) Pusť si odkaz: Dopravní prostředky a poslechni si výslovnost.

2) Přepiš slovíčka z pracovního listu do sešitu.

AJ web      

 

 

Matematika

Přepiš a vypracuj pracovní list do sešitu.

M web        

 

 

Občanská výchova + Informatika

Najdi na internetu krátkou aktualitu a přepiš do sešitu.


Domácí úkoly 3. 5. 2021

Český jazyk

Opiš slova do sešitu a urči u nich rod a vzor (například: kormidlo - r. S, město)

okno, kniha, matka, nádraží, neteř, větev, kotě, hospodyně, noc, škola, babička, mléko, osení, lopata, posezení, loď, krabička, křídlo, zima, trápení

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu a vypracuj.

       Pracovní list č. 1                              Pracovní list č. 2

M1 web                    M2 web     

 

 

Rodinná výchova

Přepiš (můžeš vytisknou a nalepit) pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu a vypracuj dle zadání. Pokud budeš přepisovat pracovní listy, tak u pracovního listu listu č. 2 vypiš u prvního obrázku všechny čistící přípravky a pomůcky do sešitu.

      Pracovní list č. 1                             Pracovní list č. 2

RV1 webRV2 web


Domácí úkoly 30. 4. 2021

Český jazyk

Přepiš z odkazu 1, 2, 3: Podstatná jména rodu ženského do sešitu a urči u nich vzor. Proveď si kontrolu vyhodnocením. 

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list do sešitu a vypracuj.

M web       

 

 

Rodinná výchova

Přepiš pracovní list do sešitu.

RV web    


Domácí úkoly 29. 4. 2021

Základy přírodních věd

1. ROČNÍK

a) Zakroužkuj, co patří mezi základní jednoduché stroje: páka, květináč, žebřík, kladka, klín

b) Šroub je jednoduchý stroj. Je jeho hlavní částí závit?

       (zakroužkuj správnou odpověď)   ano     ne

 

2. ROČNÍK

a) Napiš, jak dělíme vodu podle skupenství a uveď ke každému skupenství 1 příklad. 

b) Napiš, jaký je význam vody pro člověka a přírodu?

 

 

Český jazyk

Přečti si text a vypracuj otázky podle zadání. Text nepřepisuj, přepiš do sešitu pouze 3 otázky pod textem a napiš na ně odpověď.

Cj web     

 

    

Pracovní činnosti (pěstitelství, ruční práce)

1) Pomoc na zahradě (úpravy záhonů, výsev).

2) Vytiskni si pracovní list nebo přepiš na papír a vypracuj.

PC web         


Domácí úkoly 28. 4. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Přepiš pracovní list č.1, 2, 3 do sešitu. Podle pracovního listu č.2 a č.3 vyzkoušej recept, vyfoť se u práce, aby jsi byl vidět a fotky pošli na email, pokud Ti to nepůjde poslat, ukážeš mi fotky po návratu do školy. 

      Pracovní list č.1                                      Pracovní list č.2                             Pracovní list č.3

PP1 web                        PP2 web                 PP3 web  


Domácí úkoly 27. 4.. 2021

Anglický jazyk

Přepiš a vypracuj pracovní list do sešitu.

AJ web    

 

 

Matematika

Přepiš a vypracuj pracovní list do sešitu.

M web       

 

 

Občanská výchova + Informatika

Vyhledej na internetu krátkou aktualitu a napiš do sešitu občanské výchovy.


Domácí úkoly 26. 4. 2021

Český jazyk

Přepiš pracovní list do sešitu 

Cj web   

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list do sešitu.

M web   

 

 

Rodinná výchova

Přepiš pracovní list do sešitu

RV web 


Domácí úkoly 23. 4. 2021

Český jazyk

Přepiš pracovní list do sešitu.

Cj web   

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list do sešitu.

M web  

 

 

Rodinná výchova

Přepiš pracovní list do sešitu.

RV web  


Domácí úkoly 22. 4. 2021

1. ročník

Opakování probraného učiva.

 

2. ročník

Opakování k závěrečným zkouškám.


Domácí úkoly 9. 4. 2021

Český jazyk

Přepiš z odkazu ze cvičení 1, 2, 3 : Podstatná jména rodu středního do sešitu a urči u nich vzor. Proveď si kontrolu vyhodnocením.

 

 

Matematika

Přepiš do sešitu a vypracuj pracovní list č. 1 a č. 2.

     Pracovní list č. 1                         Pracovní list č. 2

  M 1          M 2       

 

 

Rodinná výchova

Přepiš zápis z pracovního listu do sešitu.

IMG 20210406 172552     


Domácí úkoly 8. 4. 2021

Základy přírodních věd

1. ROČNÍK

a) Objem je fyzikální veličina ............ Měříme objem těles odměrnými nádobami?

       ANO              NE  (zakroužkuj správnou odpověď)

b) Teplotu měříme teploměry ............ Napiš, které druhy teploměrů znáš?

 

2. ROČNÍK

a) ,,Omývá" Českou republiku nějaký oceán?

      ANO               NE   (zakroužkuj správnou odpověď)

b) Zjisti a napiš, jaká je rozloha Tichého oceánu?

 

 

Český jazyk

1) Přepiš zápis do sešitu.

VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU STŘEDNÍHO

U podstatných jmen rodu středního určujeme tyto vzory: MĚSTO, MOŘE, KUŘE, STAVENÍ

MĚSTO - podle tohoto vzoru se skloňují všechna podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku - o.   Pomáháme si ukazovacím zájmenem (TO) a číslovkou (JEDNO): - to jedno město. Např. to jedno: kolo, okno, mléko, maso, mýdlo, auto. Vzor tvrdý, v oncovkách píšeme tvrdé y/ý.

MOŘE - podle tohoto vzoru se skloňují všechna podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku - e, ě.  Pomáháme si ukazovacím zájmenem (TO) a číslovkou (JEDNO): - to jedno moře. U 2. pádu čísla jednotného koncovka zůstává stejná -e.ě.  Např. to jedno: vejce, hlediště, pískoviště, hlediště. Vzor měkký, v koncovkách píšeme měkké -i/í.

KUŘE - podle tohoto vzoru se skloňují všechna podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -e, ě. Pomáháme si ukazovacím zájmenem (TO) a číslovkou (JEDNO): - to jedno kuře.  U 2. pádu čísla jednotného se koncovka mění na -ete, ěte. Např. kůzle, poupě, štěně, doupě. Vzor měkký, v koncovkách píšeme měkké -i/í.

STAVENÍ - podle tohoto vzoru se skloňují všechna podstatná jména rodu středního, která mají v 1. pádě čísla jednotného koncovku -í. Pomáháme si ukazovacím zájmenem (TO) a číslovkou (JEDNO): - to jedno stavení.  Např. to jedno: vaření, koření, cukroví, ježdění, vstávání. Vzor měkký, v koncovkách píšeme měkké -í.

2) Pusť si odkaz: Urči vzory rodu středního u podstatných jmen. Přepiš slova z tabulky do sešitu a proveď si kontrolu.

 

 

Pracovní činnosti (pěstitelství, ruční práce)

1) Pusť si odkaz: Výsev zeleniny

2) Pusť si odkaz: Symboly a prostředky na praní


Domácí úkoly 7. 4. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Přepiš pracovní list č. 1, č. 2, č. 3 do sešitu. Podle pracovního listu č. 2 a č. 3 vyzkoušej recept, vyfoť se při práci a pošli na email.

     Pracovní list č. 1                                 Pracovní list č. 2                           Pracovní list č. 3

PP1 web 1                     PP1 web 2               PP1 web 3    


Domácí úkoly 6. 4. 2021

Anglický jazyk

1) Pusť si odkaz Dny v týdnu a poslechni si výslovnost.

2) Přepiš slovíčka z pracovního listu č. 1 do sešitu a uč se je. Pracovní list č. 2 přepiš a vypracuj do sešitu.

    Pracovní list č. 1                           Pracovní list č. 2

AJ 1 web 1             AJ 1 web 2      

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu a vypracuj.

      Pracovní list č. 1                             Pracovní list č. 2

M1 1 web                 M1 2 web         

 

 

Občanská výchova

1) Najdi krátkou aktualitu na internetu nebo v novinách a nalep  do sešitu.

2) Najdi na internetu informace o organizaci Český červený kříž a napiš zápis do sešitu.

 

 

Informatika

Pomocí internetového prohlížeče zjisti požadovanou informaci do předmětu občanské výchovy (Český červený kříž).


Domácí úkoly 1.4.,2.4. a 5.4. 2021

Milí žádi,

ve čtvrtek, pátek a pondělí úkoly mít nebudete, protože jsou velikonoční prázdniny, Státní svátek a Velikonoční pondělí. Posílám vám velikonoční pozdrav. Mějte se krásně a užívejte pěkných slunečných dnů. 

prani   


Domácí úkoly 31. 3. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Opakování - přepiš pracovní list č. 1 do sešitu a vypracuj. Přepišb z pracovního listu č. 2 recept i s pracovním postupem, upeč, vyfoť fotky při práci a pošli na email.

Pracovní list č. 1                                   Pracovní list č. 2

PP 1                 PP 2    


Domácí úkoly 30. 3. 2021

Anglický jazyk

Vyhledej na internetu, jak se slaví Velikonoce v Anglii, napiš do sešitu, vyfoť a pošli na email.

 

 

Matematika

1) Přepiš a vypracuj pracovní list do sešitu.

M web 

 

2) Přepiš pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu a vypracuj dle zadání. 

     Pracovní list č. 1                               Pracovní list č. 2

M1 web                   M2 web     

 

 

Občanská výchova

1) Najdi na internetu nebo v novinách krátkou aktualitu a přepiš do sešitu.

2) Rozklikni odkaz Velikonoční zvyky a tradice a opiš do sešitu z textu: KOLEDOVÁNÍ, ŘEHTAČKY A KLAPAČKY

3) Rozklikni odkaz a pusť si krátké video Velikonoce - původ a tradice

 

 

Informatika

Vyhledej v internetovém prohlížeči zadaný úkol do anglického jazyka.


Domácí úkoly 29. 3. 2021

Český jazyk

1) Přepiš slova z košíku do sešitu a doplň i, í /y, ý.

CJ web    

 

2) Přepiš pracovní list do sešitu, u cvičení č. 1 doplňuj informace z obrázků

CJ 1 web    

 

3) Přepiš obě básničky do sešitu, nauč se obě básničky, po návratu do školy, budeme zkoušet.

CJ 2 web    

 

4) Najdi na internetu, co znamená KVĚTNÁ NEDĚLE a napiš do sešitu.

 

 

Matematika

Před vypracování m úkolu si pusť odkaz Rýsování čtverce

Přepiš pracovní list č. 1 do sešitu, pracovní list č. 2 přepiš do sešitu a vypracuj.

    Pracovní list č. 1                                    Pracovní list č. 2

M web                       M1 web       

 

          

Rodinná výchova

Opakování - přepiš pracovní list do sešitu a vypracuj dle zadání.

RV web    


Domácí úkoly 26. 3. 2021

Český jazyk

Přepiš do sešitu a doplň.

CJ web  

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list do sešitu a vypracuj.

M web  

 

 

Rodinná výchova

Vypracuj pracovní list do sešitu - napiš do sešitu co je na obrázcích a k čemu slouží. 

RV web    


Domácí úkoly 25. 3. 2021

Základy přírodních věd

1. ROČNÍK

a) Vyjmenuj možnosti měření času (základní veličinou času je 1 minuta).

b) Čím ty nejčastěji (zjišťuješ) čas?

 

2. ROČNÍK

a) Vyjmenuj světové oceány.

b) Seřaď světové oceány podle rozlohy (velikosti) od největšího k nejmenšímu.

 

 

Český jazyk

Přečti si článek, přepiš do sešitu. Opiš otázky do sešitu a odpověz na ně, odpovědi najdeš v článku.

CJ web    

1) V čem obarvíš vajíčka, aby byla zelená?

2) V čem obarvíš vajíčka, aby byla hnědá?

3) V čem obarvíš vajíčka, aby byla žlutá?

4) Jak získat lesklá vajíčka?

5) Co uděláš s vajíčkem před barvením?

 

Pusť si odkaz na dalším řádku a koukni se na velikonční video.

Velikonoční tradice

 

 

Pracovní činnosti

1) Překresli a vybarvi vajíčko podle zadání: kruhy - červeně, trojúhelníky - žlutě, čtverce - zeleně, pozadí - modře. Vyfoť a odešli na email.

vejce web 

2) Domácí práce - vytření podlahy (vyfoť se a pošli, jak pomáháš s vytíráním podlahy) a pošli na email.

3) Pěstitelství - pusť si odkaz Význam zeleniny


Domácí úkoly 24. 3. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Přepiš do sešitu z pracovního listu č. 1 pokračování ÚPRAVA POKRMŮ ZA STUDENA (ovoce, zelenina) a z pracovního listu č. 2 přepiš recept i spostupem do sešitu a vyzkoušej upéct. Fotky pošli na email.

 

     Pracovnílist č. 1                                     Pracovní list č. 2

vareni 1 web                  vareni 2 web   


Domácí úkoly 23. 3. 2021

Anglický jazyk

Přepiš slovíčka do sešitu a otevři si odkaz pod pracovním listem a poslechni si rozhovor.

AJ web 

 Nakupování - rozhovor

 

 

Matematika

Přepiš příklady z pracovního listu č. 1 a č. 2 do sešitu a vypočítej.

 

          Pracovní list č. 1                                      Pracovní list č. 2

M 1 web 1                M 1 web 2   

 

 

Občanská výchova

1) Vystřihni z novin nebo časopisu aktualitu a nalep do sešitu.

2) Rozklikni odkaz na dalším řádku a opiš do sešitu z textu: POMLÁZKA A VAJÍČKA, VYSÉVÁNÍ OBILÍ

Velikonoční zvyky a tradice

 

 

Informatika

Najdi na internetu PLETENÍ POMLÁZKY a pošli mi emailem odkaz.


Domácí úkoly 22. 3. 2021

Český jazyk

1) Rozklikni odkaz, doplň (y, ý/i, í) a vyhodnoť si kontrolu a přepiš do sešitu.

Vyjmenovaná slova - opakování

 

2) Napiš do sešitu od každého písmene 2 podstatná jména a urči u nich rod, u rodu mužského životnost nebo neživotnost.

E - 

F -

G -

H - 

I - 

 

 

Matematika

Rozklikni odkaz, vypočítej cvičení č. 1, 2, 3, 4, 5 (čísla cvičení jsou v pravém horním rohu)  a zkontroluj, příklady ze všech pěti cvičení opiš do sešitu. Při počítání si můžeš pomoct tabulkou, kterou máme v sešitě.

Násobení a dělení - opakování

 

 

Rodinná výchova 

Opakování PRÁCE V DOMÁCNOSTI - přepiš otázky do sešitu a napiš na ně odpověď.

1) Máš doma nějaké pravidelné povinnosti? Jaké a jak často je vykonáváš?

2) Jaké povinnosti mají osttaní členové tvé rodiny?

3) K čemu v domácnosti využíváme tyto přístroje: trouba, pračka, sušička prádla, elektrický sporák, vysavač, toustovač, mixér, ruční šlehač, mikrovlná trouba?

4) Které z těchto přístrojů máte doma?

5) Pokud máte jiné, tak je napiš? Kdo s nimi u vás nejčastěji pracuje?

6) Jaké pomůcky si připravíš k zametání a vytírání podlahy?

7) Jmenuj názvy některých čistících prostředků (alespoň 3) a prášku na praní (také 3) - vyhledej si na internetu.

8) Umíš uvařit nějaké jídlo? Popiš, jak bys při jeho přípravě postupoval?

9) Vyhledej na internetu značky a symboly pro praní prádla, 5 symbolů nakresli a napiš, co znamenají.


Domácí úkoly 19. 3. 2021

Český jazyk

Pracovní list č. 1 přečti a přepiš do sešitu. Pracovní list č. 2 přepiš a vypracuj do sešitu.

 

       Pracovní list č. 1                                  Pracovní list č. 2

CJ 1,                    CJ 2 web          

 

 

Matematika

Přepiš pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu a vypracuj dle zadání.

     Pracovní list č. 1                          Pracovní list č.2

M 1 web            M 2 web 

 

 

Rodinná výchova

Přepiš pracovní list do sešitu a vypracuj i 2 otázky.

RV web   


Domácí úkoly 18. 3. 2021

Základy přírodních věd

Přepiš a vypracuj otázky do sešitu.

1. ROČNÍK

a) Napiš, čím se dá vážit hmotnost nějakého předmětu (např. při pečení cukroví, zjišťování hmotnosti člověka, uhlí na nákladním autě).

b) Jak se nazývá základní jednotka hmotnosti?

 

2. ROČNÍK

a) Je Nigérie součástí světadílu Afrika?

b) Je Rumunsko součástí světadílu Asie?

 

 

Český jazyk

Přepiš zadání do sešitu a vypracuj.

 

          Pracovní list č. 1                                           Pracovní list č. 2 

CJ 3            CJ 2     

 

Pracovní činnosti

1) Proveď si doma kontrolu jízdního kola před sezonou.

2) Vytiskni nebo překresli na papír zajíce - dozdob a vybarvi dle vlastní fantazie. Obrázek vyfoť a pošli na uvedený email. 

zajic 

3) Vysej si tradiční velikonoční osení, prováděj zálivku a po zazelenání vyfoť a pošli na uvedený email.  Pusť si postup v odkazu na dalším řádku. 

 

Velikonoční osení - setí


Domácí úkoly 17. 3. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Pracovní list č. 1 přepiš do sešitu a pracovní list č. 2 přepiš do sešitu recept. Suroviny, které budeš potřebovat, jsou v levém horním rohu, nic se neváží, odměřuje se v hrnku, rohlíky a vejce jsou znázorněny počtem. Vejce nedáváš celá, ale z bílků vyšleháš sníh. 

 

    Pracovní list č. 1                               Pracovní list č. 2

Vareni web            recept web 


Domácí úkoly 16. 3. 2021

Anglický jazyk

Přepiš slovíčka do sešitu, u obrázků slovíčka doplň a také opiš do sešitu.

 

AJ 16.3.2021  

 

Poslech - názvy potravin a výslovnost

 

 

Matematika

U pracovního listu č. 1 překresli celé cvičení 1 do sešitu a  geometrické obrazce pojmenuj a napiš názvy, cvičení 2 načrtni od ruky. Pracovní list č. 2 přepiš do sešitu a vypracuj dle zadání. 

 

       Pracovní list č. 1                                  Pracovní list č. 2

M 1 web                       M 2 web 

 

 

Občanská výchova

1) Najdi na internetu  krátkou aktualitu a přepiš do sešitu.

2) Přepiš zápis do sešitu.

Sociální péče v České republice

Cílem sociálních služeb je zachovávat lidskou důstojnost klientů, rozvíjet aktivně jejich schopnosti, zachovat soběstačnost klientů.

Sociální služby jsou: pobytové - spojené s ubytováním v zařízeních

                                 ambulantní - dochází a nebo je tam doprovázená, součástí není ubytování

                                 terénní - pracovníci dojíždí ke klientovi (vozí jídlo, pomáhají s úklidem, s osobní hygienou)

Služby sociální péče: - osobní asistence, domovy s pečovatelskou službou (bydlení pro seniory), pečovatelská služba, tísňová péče, odlehčovací služby, denní stacionéře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, podpora samostatného bydlení, domovy se zvláštním režimem.

 

 

Informatika

Pošli mi email jako první a já Ti odešlu odpověď. Dodržuj všechna pravidla bezpečné e-komunikace. Do občanské výchovy hledej na internetu informace dle zadání (aktualita).


Domácí úkoly 15. 3. 2021

Český jazyk

1) Přepiš zápis do sešitu.

Rody podstatných jmen - rozlišujeme tři základní rody:

23 rody ten ta to 

mužský rod - ukážeme si na podstatné jméno  zájmenem ,,ten" -  (ten - slon, ten - počítač, ten - Mirek, ten - muž, ten - zámek)

Pouze u rodu mužského určujeme životnost a neživotnost podstatného jména:

životné podstatné jména - za živá se považuji považují názvy:  osob a zvířat (např. pán, osel, chlapec, Pavel, manžel, pes, sněhulák - životný, protože je to osoba)

neživotné podstatné jména  - za neživé se považují ostatní  názvy: věcí, vlastností, dějů (např. kostel, počítač, poklad, cí, rybíz - neživotný, protože to není osoba ani zvíře)

 

ženský rod - ukážeme si na podstatné jméno zájmenem ,,ta" - (ta - sestřenice, ta - police, ta - kniha, ta - opice, ta - Magdaléna)

 

střední rod - ukážeme si na podstatné jméno zájmenem ,,to" - (to - dítě, to - máslo, to - obydlí, to - tele, to - štěně)

 

2) Poslechni si z You Tube nahrávku v odkazu na dalším řádku a ústně si zkus určovat rody u podstatných jmen, která říkají.

Rody podstatných jmen

 

3) Přepiš podstatná jména do sešitu i s příklady, např. letadlo - r. střední, květina  - r. ženský, potkan - r. mužský. U ostatních podstatných jmen postupuj stejným způsobem a urči jejich rod u rodu mužského, zda je životný nebo neživotný. V sešitě piš pod sebe.

dívka -                     ukazovátko -                    Jirka -                  maminka -                   slůně - 

dítě -                        zvonek -                           rádio -                 telefon -                       paprika - 

židle -                      dědeček -                         stůl -                    kolo -                           auto

 

 

Matematika

1) Přepiš zápis do sešitu.

Váhy

Používáme k vážení a  zjišťujeme hmotnost pedmětů. Základní jednotkou hmotnosti je kilogram (kg), další jednotky - gram (g), tuna (t), metrický cent (q). 

 

Druhy vah: 

decimálky (pákové váhy) - na konci ramen jsou zavěšené misky, jedna miska je pro závaží a druhá pro předmět

kuchyňské váhy mechanické - ukazují hmotnost potravin pomocí ručičky na stupnici

osobní váhy - pro zjištění hmotnosti lidí

pružinové váhy (mincíř) - používají se v zemědělství k vážení pytlů

elektronické váhy - nejmodernější, využívají se např. v laboratořích, v obchodě (vážení ovoce, zeleniny, uzeniny), v kuchyni

 

2) Tvým úkolem bude vybrat vhodnou váhu, zvážit a zapsat do sešitu i se správnou jednotkou hmotnosti: sebe, sourozence (bratra nebo sestru), prázdný hrnek, hrnek s čajem, jablko, banán, 5 brambor, 1 rohlík.

 

3) Opiš do sešitu zadání slovních úloh, vypočítej a napiš i odpověď.

a) Jirka nasbíral 14 kg jablek. Pavlovi dal 5 kg jablek. Kolik kilogramů jablek Jirkovi zůstalo?

b) Maminka nesla v nákupní tašce 4 kg pomerančů a 5 kg mouky. Kolik kilogramůnesla celkem?

c) Dědeček koupil 6 kg červených paprik a 6 kg zelených paprik. Kolik kilogramů paprik měl celkem?

 

 

Rodinná výchova

Přepiš zápis do sešitu.

Údržba a práce v domácnosti

Každá domácnost má svůj režim a řád. Každý by měl mít rozdělené úkoly, které by se měly plnit pravidelně. Jsou rozdělené podle toho, kolik je nám let a kolik času jim můžeme věnovat. K domácím pracem využíváme různé pomůcky a strojky, které nám usnad\ńují práci - pračku, myčku nádobí, žehličku, sušičku na prádlo, vysavač, fritézu, chladničku, mrazničku, mikrovlnou troubu.

 

Doma vykonáváme tyto práce:

Úklid - uklízíme průběžně věci na své místo, zametáme, vytíráme pravidelně podlahu, vysáváme koberce, utíráme prach, myjeme záchod a koupelnu, umýváme zrcadla, okna, skleněné plochy, steleme postele, převlékáme povlečení.

Práce v kuchyni - vaření, mytí a utírání nádobí, nákup potravin a jiných potřebných věcí. 

Péče o oděvy a obuv - praní prádla, žehlení prádla, ukládání šatstva, mytí špinavých bot.

Dále se v domácnosti staráme -  o domácí zvířata, květiny.

 

Bezpečnost při úklidu:

Pozor na pády - nebezpečí uklouznutí (nesmí být mokro), při práci ve výškách používáme schůdky nebo štafle, NIKDY na sebe nestavíme stoly nebo židle a nelezeme na ně.

Práce s elektrickými spotřebičemi - nezapínáme NIKDY mokrýma rukama, řídíme se podle návodu, jsme opatrní, neodcházíme od nich.

Používání chemických prostředků - používáme ochranný oděv a pracovní rukavice, řídíme se návodem, jsme opatrní, s hořlavinami pracujeme ve větrané místnosti, čistící prostředky NESKLADUJEME s potravinami.


Domácí úkoly 12. 3. 2021

Český jazyk

1)  Přepiš a doplň pracovní list do sešitu.

 

IMG 20210308 095004

 

2) Vymysli a napiš do sešitu od každého písmena 2 podstatná jména.

A - 

B - 

C - 

Č - 

D - 

 

 

Matematika

1) Vypracuj celý pracovní list č. 1 do sešitu (cvičení 6, 7, 8), u cvičení 6 narýsuj dvě libovolné kružnice a v jedné vybarvíš čtvrtinu kruhu a v druhé polovinu kruhu. U cvičení 8 (S, r = 20 mm = 2 cm - do kružítka si vezmeš s pomocí pravítka vzdálenost od 0 po 2 = 2 cm).

2) Přepiš a vypočítej pracovní list č. 2 do sešitu.

 

     Pracovní list č. 1                        Pracovní list č. 2

 

M           IMG 20210308 095827

 

 

Rodinná výchova

Opakování - přepiš otázky do sešitu a napiš na ně odpověď.

1) Kde bydlíš, v bytě nebo v domě? 

2) Kolik pokojů máte?

3) Máš svůj vlastní pokoj?

4) Ve které místnosti spí rodiče?

5) Kde spí děti?

6) V jaké místnosti odkádáte boty?

7) Jak se nazývá skříň, kam se boty schovávají?

8) V jaké místnosti je vana nebo sprchový kout?

9) Do jakého pokoje patří věci? (např. mýdlo - koupelna)

pánev ---------------, sandále--------------, panenka-----------------, toaletní papír--------------, talíře-------------, ručník----------------, hřeben na vlasy---------------, příbory--------------, televize---------------, noční stolek--------, botník----------------, pračka------------, elektrický sporák---------------, lednice----------------, bunda---------------.

10) Nakresli do sešitu dětský pokoj.


Domácí úkoly 11. 3. 2021

Základy přírodních věd

Vypracuj zadané úkoly do sešitu.

1. ročník

a) Napiš možnosti měření jakékoliv vzdálenosti (např. délka stolu, pokoje, sešitu, skoku do dálky).

b) Jak se nazývá základní jednotka délky?

 

2. ročník

a) Jak se jmenuje světadíl, ve kterém se nachází ČR?

b) Jakou barvou je označena Evropa na vlajce (kruh) olympijských her?

 

 

Český jazyk

Přepiš text i s úkoly do sešitu, přečti si ho a úkoly vypracuj.

 

IMG 20210308 093524

 

 

Pracovní činnosti

1) Nácvik žehlení pánské košile, pomoc se tříděním prádla a zapínáním pračky. 

2) Příprava truhlíků a květináčů k výsevu a sázení.


Domácí úkoly 10. 3. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

1) Zápis z pracovního listu č. 1 (Předběžná úprava potravin) přepiš do sešitu.

 

     Pracovní list č. 1

PP 1

 

2) Přepiš recept i s postupem do sešitu a zkus připravit. Vyfotit fotky a zaslat na uvedený email u třídy.

 

       Pracovní list č. 2

PP 2   


Domácí úkoly 9. 3. 2021

Anglický jazyk 

Přepiš slovíčka do sešitu z pracovního listu č.1 a pracovní list č.2 přepiš a vypracuj do sešitu 2 a 3 cvičení.

 

        Pracovní list č.1                            Pracovní list č.2

 IMG 20210308 082921               IMG 20210308 083750 

 

 

Matematika

Přepiš zápis do sešitu, pod zápisem si pusť odkaz a podle návodu kružnici narýsuj. 

 

Rýsování kružnice

1) Vyznačíme střed kružnice

2) Na kružítku nastavíme požadovanou délku = poloměr (3 cm) - hrot kružítka přiložíme k číslu 0 na pravítku a naměříme k číslu 3

3) Kružítko přiložíme hrotem do středu ktužnice (dáváme pozor, abychom nastavenou délku nezměnili) a opíšeme kružnici a popíšeme malým písmenem (k)

4) Zápis: k (S; 3 cm)   

 

Rýsování kružnice - postup   

 

Vypracuj pracovní list č. 1 a č. 2 do sešitu podle zadání.

        Pracovní list č. 1                           Pracovnílist č. 2

 IMG 20210308 095325                IMG 20210308 095238

 

 

 

Občanská výchova

a) V novinách nebo časopisu najdi aktualitu, vystřihni a nalep do sešitu (přepisovat nemusíš).

b) Zapiš zápis do sešitu občanské výchovy.

 

Zdravotní péče v České republice

1) Ambulantní péče - poskytována všeobecnými lélaři (praktický lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost) nebo specialisty (např. alergolof, chirurg, ortoped, internista).

2) Lůžková (ústavné péče) - v nemocnicích, v odborných léčebných ústavech (např. psychiatrické léčebny, rehabilitační ústavy), LDN = léčebny dlouhodobě nemocných, ozdravovny, hospice.

3) Zdravotnická záchranná služba - poskytuje odbornou první pomoc při ohrožení zdraví.

4) Pohotovostní služba - zdravotní péče mimo ordinační hodiny lékaře (úraz nebo méně závažné náhlé onemocnění).

5) Lázeňská péče - k doléčení a rehabilitaci ( např. úrazy, operace, chronocky nemocné děti).

6) Lékárenská péče - zajišťuje léky a zdravotnické potřeby na lékařský předpis nebo bez něj.

 

 

Informatika

Elektronická komunikace - pošlu Ti email a ty mi po otevření přijaté zprávy ve Tvojí emailové schránce pošleš zpět odpověď.


Domácí úkoly 8. 3. 2021

Český jazyk

Přepiš zápis do sešitu.

Podstatná jména

- jsou názvy: osob (např. myslivec, houbař, děti, Zuzanka)

                     zvířat (např. medvěd, liška, sova)

                     věcí (např. strom, lavička, pařez, zahrada)

                     vlastností (např. rychlost, krása, stáří)

                     dějů (např. létání, šplhání, procházka)

Vymysli a napiš do sešitu 15 podsttaných jmen ( 3 osoby, 3 zvířata, 3 věci, 3 vlastnosti, 3 dějě).

 

 

Matematika

Klikni na odkaz pod textem a objeví se 9 modrých čtverečků, ty rozklikneš ve čtverečcích číslo, 1, 2, 6, 7, 8 modrou kytičku, která na Tebe bliká a objeví se zadání slovní úlohy. Zadání všech 5 slovních úloh opíšeš do sešitu, vypočítáš a odpovědi napíšeš celou větou. 

Slovní úlohy - vypočítáš číslo 1, 2, 6, 7, 8  

 

 

Rodinná výchova

Přepiš zápis do sešitu.

Byt a jeho funkce

Můžeme bydlet v rodinném domě nebo v bytě, v domě panelovém nebo cihlovém. Přechodně lze bydlet na ubytovnách nebo v hotelu. Bydlení můžeme mít vlastní nebo v podnájmu. Byty jsou různě velké a mají různý počet místností. 

Byt by měl být místem s těmito funkcemi: rodina zde společně žije, je zde zajištěno soukromí jednotlivých členů, spí se zde, pracuje se zde v domácnosti a skaldují se zde věci, jí se zde, provádí se zde osobní hygiena, člověk se zde baví a věnuje se svým koníčkům, setkáváme se zde s přáteli.


 

Domácí úkoly 5. 3. 2021

Český jazyk

Abecedu opakuj ústně a další tři úkoly vypracuj do sešitu.

img005

 

 

Matematika

Pracovní list přepiš a vypracuj do sešitu.

M web 

 

 

Rodinná výchova

Zápis přepiš do sešitu.

Vybavení domácnosti

PŘEDSÍŇ - botník, věšák, menší skříně, zrcadlo.

KOUPELNA - zubní kartáček, pasta, hřeben, zrcadlo, sprchový kout nebo vana, umyvadlo,  pračka, věšák na odkládání ručníků.

TOALETA (ZÁCHOD) - záchodová mísa a štětka, držák s toaletním papírem, umyvadlo.

KUCHYŇ - kuchyňská linka se dřezem, kuchyňské spotřebiče, stůl a židle.

LOŽNICE - postel, noční stolek, skříň.

OBÝVACÍ POKOJ - knihovna, obývací stěna, pohovka, konferenční stolek, televize.

DĚTSKÝ POKOJ - skříň, poličky, postel, pracovní stůl a židle. 


Domácí úkoly 4. 3. 2021

 Základy přírodních věd

1. ROČNÍK - vypracuj do sešitu otázky

a) Čím se určuje hmotnost tělesa?

b) Je čas základní fyzikální veličina?

 

2. ROČNÍK - vypracuj do sešitu otázky

a) Vyjmenuj světadíly.

b) Srovnej světadíly podle velikosti.

 

 

Český jazyk

Přečti si pranostiky a přepiš je do sešitu.

img003

 

Klikni na odkaz a poslechni.

Říkanky pro děti - měsíce v roce

 

 

Pracovní činnosti

Nácvik přišívání knoflíků na látku. Vyfotit a poslat na email. Pomoc na zahradě - příprava na jarní práce.


Domácí úkoly 3. 3. 2021

Příprava pokrmů

2. ročník - opakuj zadané otázky k závěrečným zkouškám.

Celý recept opiš do sešitu i s postupem a přípravou. Vyzkoušej, vyfoť a fotky pošli na email.

vareni 1       


      

Domácí úkoly 2. 3. 2021

Anglický jazyk

Přepiš slovíčka (aglicky i česky) do sešitu a opakuj si je. 

img001

 

Klikni na odkaz a poslechni.

Poslech anglických pozdravů

 

 

Matematika

Přepiš i zadání slovních úloh do sešitu, vypočítej a odpověďi napiš celou větou.

1) Čert Barnabáš přiložil pod kotel ráno 30 polen a večer 45 polen. Kolik polen Barnabáš celkem přiložil?

2) Petra udělá 35 dřepů a Eva zvládne 60 dřepů. Kolik dřepů udělají celkem?

3) Rýže stojí 25 Kč. Olej je o 16 Kč dražší. Kolik Kč zaplatíme za obojí?

4) Petr má 100 Kč a Roman má o 80 Kč méně. Kolik Kč má Roman?

 

 

Občanská výchova + Informatika

1) Na internetu vyhledej krátkou aktualitu a napiš do sešitu občanské výchovy.

2) Zapiš zápis do sešitu občanské výchovy.

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ - slouží pro případ nemoci, kdy se z pojištění hradí potřebná zdravotní péče, zdravotní pojištění se odvádí z výplaty. 


Domácí úkoly 1. 3. 2021

Český jazyk

Přepiš slova do sešitu a napiš se správným počátečním písmenem.

-RUNO (B, b), -LŽBĚTA (A, a), pes -ROK (B, b), -OMÁŠ (T, t), -NĚHURKA (S, s) a zlá macecha, -AN (J, j) -ovák (N, n), -AN (J, j) -ERUDA (N, n), sbírka -RANTIŠKA (F, f) -ALASE (H, h), obrázek motýla -MANUELA (E, e), zpěvačka -ADONNA (M, m), -OSEF (J, j) -VOŘÁK (D, d), -YNEK (H, h) z -ODĚBRAD (P, p), -LIŠKA (E, e), -ÁCLAV (V, v) -AVEL (H, h), sedí vedle -ANY (J, j), starosta města -ŘEBÍČ (T, t), -ARLOVY (K, k) -ARY (V, v), v ulici -ÁPOTOČNÍ (Z, z), sídliště -tarý (S, s) -ÍSKOVEC (L, l), -ESKÉ (Č, č) -UDĚJOVICE (B, b), hrad -OKET (L, l), -ŘELOUČ (P, p) a -ARDUBICE (P, p), -AROMĚŘICE (J, j), -LTAVA (V, v), řeka -LOUČNICE (P, p), -hře (O, o), -ILEŠOVKA (M, m).

 

 

Matematika

Přepiš do sešitu a vypočítej.

1000 + 0 =                        230 + 50 =

300 + 8 =                          410 + 70 =

700 + 2 =                          500 + 90 =

900 + 5 =                          830 + 30 =

500 + 4 =                          960 + 10 =           

100 + 7 =                          110 + 80 =

800 + 1 =                           620 + 40 =

400 + 6 =                           340 + 50 =

600 + 3 =                           750 + 10 =

200 + 9 =                           220 + 20 =

 

 

Rodinná výchova

Přepiš zápis do sešitu.

Bytové prostory a jejich účel

PŘEDSÍŇ - místnost za vstupními dveřmi, slouží k odkládání obuvi a oděvů.

KOUPELNA - místnost určená k osobní hygieně, k hygieně prádla.

TOALETA (ZÁCHOD) - místnost k vykonávání osobní potřeby.

KUCHYŇ - místnost určená k vaření pokrmů, k jejich uskladnění a konzumaci.

LOŽNICE - místnost určená ke spánku.

OBÝVACÍ POKOJ - je určen k odpočinku a setkávání členů rodiny.

DĚTSKÝ POKOJ - místnost určená dětem.


Domácí úkoly 16.11.2020

Opakování učiva z pracovních listů, které byly vloženy

na webové stránky během distanční výuky.


Domácí úkoly 13.11.2020

Český jazyk

jezek

 

Čtení s otázkami

cteni

 

Matematika

Kruhy mat

 

 

 

Rodinná výchova

Vyplň pracovní list do sešitu (2.r. )

rodina

 

Drogy a látky poškozující zdraví - vypiš do sešitu návykové látky, které znáš (1.r)

drogy


Domácí úkoly 12.11.2020

Český jazyk

dopl slova podle nab dky l

 

Pracovní činnosti

Pojmenuj zahradní nářadí

 

naradi

 

Úkoly do ZPV

1/2   (Václavská, Hmírová a Kovářová)
Napiš, k čemu všemu se používá dřevo?
 
2/2 + 2   (Hynková, Pechová a Beserle)
Napiš, značku prvku: kyslík ………. vodík ………. dusík ……….

Domácí úkoly 11.11.2020

Příprava pokrmů

ZKUS SI UVAŘIT DÝŇOVÝ KRÉM, MŮŽEŠ POSLAT FOTKU NA EMAIL :-)

dynova

 Přečti si pracovní listy a zkus si zapamatovat pojmy

 

vareni  img002


Domácí úkoly 10.11.2020

Anglický jazyk 

Doplň obrázky k ročním obdobím (1.roč.)

season

 

Doplň členy rodiny v angličtině (2.roč.)

my family

 

 

Matematika

matika

 

Občanská nauka

Namaluj vlajku České republiky a vyhledej aktualitu a napiš nebo nalep do sešitu

vlajka

 

 

Informatika

Vyhledej aktualitu do občanské nauky na internetu


Domácí úkoly 9.11.2020

Český jazyk

vyjmen. slova B

 

 

Matematika

halloweenske pocty

 

 

Rodinná výchova

Přiřaď činnosti k dennímu režimu

denni rezim


Domácí úkoly 6.11.2020

Český jazyk

doplnovani3

 

 

Matematika

priklady 1

 

 

Rodinná výchova

Pojmenuj, co vidíš na obrázku

nemoc1


Domácí úkoly 5.11.2020

Základy přírodních věd

1/2(Václavská, Hmírová a Kovářová)
 
 
1. Zakroužkuj všechny obiloviny: pšenice, brambory, ječmen, těstoviny, jetel, oves, řepa, žito, hrách
 
2. Vyrábí se z rostlin nápoje?   a) ANO     b)   NE  (zakroužkuj správnou odpověď)
                                                                                 
 
 
2/2 + 2 (Hynková, Pechová a Beserle)  
    
1. Používá se oxid vápenatý (CaO) ve stavebnictví?     a)   ANO     b)   NE   (zakroužkuj správnou odpověď)
 
  2. Zakroužkuj jakou barvu má oxid vápenatý (CaO)    a)        modrá barva
 
                                                                                        b)        zelená
 
                                                                                        c)         bílá
 
 
 
 
Pracovní činnosti
 
Domácí péče o květiny - zálivka
 
 
 
 
Český jazyk
doplnovani 1
 

Domácí úkoly 4.11.2020

Příprava pokrmů

Pojmenuj a napiš druhy ovoce

ovoce

 

Pojmenuj druhy zeleniny a napiš

zelenina

vareni

Vyhledej na internetu jednoduchý recept na bábovku


Domácí úkoly 3.11.2020

Matematika

0036371749 matematika v malicku pro 2 tridu a101f0f13388 list 02

 

 

Občanská nauka

 Napiš, kdi vydává a schvaluje zákony ........................................................................................

Vyhledej na internetu tři různé zákony

 

 

Informatika

Vyhledej zadané informace do občanské nauky

 

 

Anglický jazyk

Poslech písně 

My family


Domácí úkoly 2.11.2020

Český jazyk

Opiš písmena do sešitu

abeceda

 

Matematika

Přepiš a vypočítej

990 low 2 1 29 Procvicujeme s Matyskem 6 7

 

 

Rodiná výchova 

Pojmenuj členy rodiny

rodina

vzor - DÚ - 2. PRŠ

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 2. PRŠ

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.