1a3

 

4.3. (2)

 

Čtvrtek 4.3.2021

ČJ 1.r. čtení čítanka str. 56. Psaní nácvik o mají u sebe list, nejprve všechna obtáhnou, pak zkoušet ( jednu stranu)

Scan0029

     3.r.čtení:str. 65. Psaní: opis do sešitu str.61 hádanka Tetka bradatá

 

M 1.r. prac. sešit zelený str.13 vypočítat příklady

     3.r. šedá matematika str.25 vypočítat cv. 3, str.26 cv.4

3.3 (2)

 

Středas.3.3.2021

ČJ 1.r. čtení čítanka str. 119. Psaní písanka str.1/58 4 řádky dole k a napsat psací a( přepis)

     3.r.čtení:str. 64 Kouz- slovíčka dočíst.Psaní: opis do sešitu str.61 horní tři řádky

M 1.r. prac. sešit zelený str.12 vypočítat a opsat příklady

     3.r. šedá matematika str.25 vypočítat cv. 1.2

Prv 1.r. Jaro naučit se jar. měsíce,vyprávět jar. počasí: tání sněhu, nakreslit si sluníčko

       3.r. Jaro zopakovat názvy jar. měsíců, prvouka str.33 doplnit dole věty: Na jaře slunce více hřeje.

 

        

3.3 (3)

 

Středa.3.3.2021

ČJ 1.r. čtení čítanka str. 119. Psaní písanka str.1/58 4 řádky dole k a napsat psací a( přepis)

     3.r.čtení:str. 64 Kouz- slovíčka dočíst.Psaní: opis do sešitu str.61 horní tři řádky

M 1.r. prac. sešit zelený str.12 vypočítat a opsat příklady

     3.r. šedá matematika str.25 vypočítat cv. 1.2

Prv 1.r. Jaro naučit se jar. měsíce,vyprávět jar. počasí: tání sněhu, nakreslit si sluníčko

       3.r. Jaro zopakovat názvy jar. měsíců, prvouka str.33 doplnit dole věty: Na jaře slunce více hřeje.

 

        

DV 2.3.2021

 

Úterý 2.3.2021

ČJ  1.r. čtení list: slova a věty. Psaní písanka str.1/58 4 řádky a

      M 1.r. prac. Sešit str.11, na prstech opakovat + do 4

     

 

Scan0027

3.r.čtení:str. 64 kouz- slovíčka číst po větu Děvčata.Psaní: opis do sešitu str.117 sl.63

 3.r. bílá matematika str.25 cv.C opsat a vypočítat do sešitu. /stně str.26 cv.2,3

..

        

DV 2.3.2021 (2)

 

Úterý 2.3.2021

ČJ  1.r. čtení list: slova a věty. Psaní písanka str.1/58 4 řádky a

      M 1.r. prac. Sešit str.11, na prstech opakovat + do 4

     

 

Scan0027

3.r.čtení:str. 64 kouz- slovíčka číst po větu Děvčata.Psaní: opis do sešitu str.117 sl.63

 3.r. bílá matematika str.25 cv.C opsat a vypočítat do sešitu. /stně str.26 cv.2,3

..

        

2.3.2021

Úterý 2.3.2021

ČJ 1.r. čtení list: slova a věty. Ukazovat a číst písmena,slabika i slova na přeskáčku. Psaní písanka str.1/58 4 řádky a

     3.r.čtení:str. 64 kouz- slovíčka číst po větu Děvčata.Psaní: opis do sešitu str.117 sl.63

M 1.r. prac. Sešit str.11, na prstech opakovat + do 4

     3.r. bílá matematika str.25 cv.C opsat a vypočítat do sešitu. /stně str.26 cv.2,3

1.3.

 

..

 

Pondělí 1.3.2021

1.r. ČJ čtení: opakované list s L( písmena, slabiky). Psaní: list a, písanka 1/57 dole a jeden řádek

Scan0027

Scan0028

 

        M na prstech procvičovat sčítání do 4, udělat pr. list  s kostkami

        Prv Jaro naučit se jar. měsíce,vyprávět jar. počasí: tání sněhu

3.r. ČJ čtení: opakování čítanka ně,ne str. Psaní: opis s T v písance

        M opakovat příklady z paměti typu 10+3,18-8 a pr.sešit str. 22cv. 6

        Prv Jaro zopakovat názvy jar. měsíců, prvouka str.33 doplnit názvy měsíců psacím písmem

 

16.11. DV (4)

16:11

1.r. ČJ. Čtení: opak. str.33,34. Psaní:obtahovat psací i, e na papíře. Matematika: lna prstech s věcmi určovat počet 1,2,3 a na prstech procvičovat 1+1, 2 - 1. Prvouka: zopakovat podz. počasí a oblékání

 

3..r. ČJ. Čtení: str. 115 mimo sloupečku 29. Psaní:opis slov str. 32 dole Matematika s věcmi nebo  s mincemi, ústně 10+2,10+1, 12+ 3 dt. atd.           ..

 

 

13.11. DV (6)

13:11

1.r. ČJ. Čtení: str.34. Psaní: písanka1/22, 1/23, hledat na listi, letáku E, e, é I, i, í, A, á, a.. Matematika: list 41, 43, nácvik 3 na folii, papír. Co nestihnete udělejte do středy.

Scan0005Scan0006

3..r. ČJ. Čtení: str. 31 cv. 1, 2, 3... Psaní: Anetka písanka 3/29, Filípek přepsat slova str. 115 sloupečky 13 a 16.  Matematika: učebnice str. 12 opsat a vypočítat další dva sloupečky, geometri list 24 a hrad. Prvouka: rod. oslavy a tradice: povídat si a nakreslit dort.         

Scan0018Scan0019..

 

 

12.11. DV (4)

12:11

1.r.  Čtení: čítanka str. 33 s říkankou Ema mete smetí ven, vymete ho koštětem.Hledat E,e na listu ,v letácích Psaní: písanka1/21, obtahovat psací e na papíře. Matematika: list 10 ještěrka- obtahovat na folii, papír 3,

Scan0010

3..r. ČJ. Čtení: str. 30t.. Psaní: Anetka písanka 3/28, Filípek přepsat slova str. 115 sl. 3 a 11 Matematika učebnice str.12 cv...8 opsat dva sloupečky a vypočítat. Cvičení 7 ústně

 

 

11.11. DV (2)

10:11

1.r. ČJ. Čtení: opakovat str. 32. Psaní: písanka1/20, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 9,prac. sešit modrý str.23, Prvouka. str. á,9 povídat si a 9 vybarvit

Scan0004

3..r. ČJ. Čtení: str. 115/ sl. 24,28.. Psaní: Anetka písanka3/27, Filípek opsat slova str. 21 horní 4 řádky. Matematika: list 16, 17 ,počítání s mincemi, ústně  do 10 a 10+2,10+1 atd.Prv. str. 7

Scan0014Scan0015

 

10.11. DV (6)

10:11

1.r. ČJ. Čtení: List str. 2. Psaní: písanka1/19, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 20,35,

Scan0021Scan0020

3..r. ČJ. Čtení: str. 29 dočíst.. Psaní: Anetka písanka3/26, Filípek dopsat slova str. 15 po obrázek( 4 řádky) Matematika geometrie ( křivá čára - list) ,počítání s mincemi, ústně 10+2,10+1 atd.           Scan0016Scan0017..

 

 

10.11. DV (7)

10:11

1.r. ČJ. Čtení: List str. 2. Psaní: písanka1/19, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 20,35,

Scan0021Scan0020

3..r. ČJ. Čtení: str. 29 dočíst.. Psaní: Anetka písanka3/26, Filípek dopsat slova str. 15 po obrázek( 4 řádky) Matematika geometrie ( křivá čára - list) ,počítání s mincemi, ústně 10+2,10+1 atd.           Scan0016Scan0017..

 

 

10.11. DV (9)

10:11

1.r. ČJ. Čtení: List str. 2. Psaní: písanka1/19, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 20,35,

Scan0021Scan0020

3..r. ČJ. Čtení: str. 29 dočíst.. Psaní: Anetka písanka3/26, Filípek dopsat slova str. 15 po obrázek( 4 řádky) Matematika geometrie ( křivá čára - list) ,počítání s mincemi, ústně 10+2,10+1 atd.           Scan0016Scan0017..

 

 

9.11. DV (2)

9:11

1.r. ČJ. Čtení: list str.1. Psaní: list, můžete to zkusit nejprve na folii fixem nebo tužkou. Matematika: li prac. sešit str.22. Prvouka: str.14, 15 povídat si a vybarvit str.14Scan0009Scan0007

 

3..r. ČJ. Čtení: str. 29 po Pohádku. Psaní: Anetka písankaII 3/25, Filip opis str.15, 5 řádků od shora. Matematika: list 3,4,5. Prvouka: str.5

Scan0012

 

 

6.11. DV (2)

4:11

1.r. ČJ. Čtení: str.98. Psaní: písanka1/18, obtahovat psací i na papíře, hledat modelovat A,I. Matematika: list 8,48, Prvouka:str.13

Scan0010

3..r. ČJ. Čtení: str. 28 cv. 1,2,3 Psaní: str. 28 veverka dole slova. Matematika učebnice str. 11 opsat další 2 sloupečky, ústně cv.4,5 a dole..Prv. str.41..

 

 

5.11. DV (3)

5:11

1.r. ČJ. Čtení: str.98 psací a. Psaní: písanka1/17, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 45,46. Když to půjde prac. sešit str.19

Scan0010

3..r. ČJ. Čtení: str. 27 dočíst. Psaní: opis str.27,dole slova brousek. Matematika učebnice str. 11 opsat a vypočítat první dva sloupečky, ústně cv. 2, 3

 

 

5.11. DV (4)

5:11

1.r. ČJ. Čtení: str.98 psací a. Psaní: písanka1/17, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 45,46. Když to půjde prac. sešit str.19

Scan0010

3..r. ČJ. Čtení: str. 27 dočíst. Psaní: opis str.27,dole slova brousek. Matematika učebnice str. 11 opsat a vypočítat první dva sloupečky, ústně cv. 2, 3

 

 

3.11. DV

3:11

1.r. ČJ. Čtení: str.31. Psaní: písanka1/15, obtahovat psací i na papíře. Matematika: list 39, pracovní sešit str.20 a vybarvit pokud to stihnete str.21

Scan0009Scan0010

3..r. ČJ. Čtení: str. 115/24. Psaní: Anetka písanka3/22, Filípek přepis str.19,cv.5. matematika učebnice str. 8 slovně.Obrázek na vymalování

Scan0001

 

Pondělní příprava

1.r.

2.11. Čtení: str. 30.I,i. Psaní: písanka 1/14 a obtahovat psací i. Matematika: list 38, prac. sešit str. 19. Prvouka: str. 12. Po celou dobu můžete dopisovat oranžové a žluté pracovní listy.

3.r.

2.11. Čtení: str. 26. Psaní: Anetka písanka 3/21, Filípek opis slov str. 17. matematika: list 4, učebnice str. 8. Prvouka: str. 39

vzor - DÚ - 1a3 ZŠ

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 1a3 ZŠ

Angličtina pro 3. ročník

Angličtina pro 3. ročník - p. učitelka Moravcová

Zadání dne 9.11.

Good morning Filípku a Anetko

Jistě jste si barvy zopakovali a dnes je spojíme s opakováním počítání, pusť si toto video a počítej  anglicky od 1 do 10

https://www.youtube.com/watch?v=-MDBsaB_eHU

Pro úplné zopakování si ještě pusť tuto písničku, až si budeš úplně jistý (jistá) s počítáním, vím, že to umíš

https://www.youtube.com/watch?v=glkQwKA5_PU

Zadání dne 4.11.

Goog morning Anetko and Filípku, dnes si zopakujeme BARVY

pusť si píseň v tomto odkazu, dobře ji znáš https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Zopakuj si barvy jednostlivých vagónků vláčku

IMG 20201104 105503

Pokud jsi nějakou barvu zapomněl, pusť si tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=r3S1FwlbN-4

 

Všechna zadání - Angličtina pro 3. ročník

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.