2

 

výuka 9.4. 2021

Dobré ráno, dnes nás čekají tyto úkoly:

 (poslední v rámci domácí výuky, v pondělí 12.4. budeme společně se učit ve třídě)

Čj  

     - čtení: opakujte str. 94, str. 95 a 96   (můžete si i cokoli přečíst z velkého slabikáře jako opakování)

     - psaní do Písanky 2/85, 4 řádky dole 

     - vypracujte PL č. 2 

 

MA  - opakování: Pl č. 14 a 15 sloupec 24 a 27 

       - ptejte se, které číslo je hned za č. 9, které číslo je hned před č. 8, apod. 

       - procvičování PL č. 7   

       - rozklady s názorem, PL č. 11

Prvouka    Jaro na zahradě.

                   Na jaře je na zahradě hodně práce.

                   Záhony ryjeme rýčem a kypříme motykou.

                   Uhrabeme je hráběmi.

                   Sejeme semena mrkve, petržele, ředkviček.

                   Sázíme sazenice salátu, kapusty, kedluben (později na jaře).

                   Záhony zaléváme.   

 

DĚKUJI VÁM     za snahu a pracovitost při domácí výuce.

 

           

 

                                                                

                                                                                                                          

Všechna zadání - výuka 9.4. 2021

výuka 8.4. 2021

Dobré ráno, co nás dnes čeká?  

 

Čj  - říkanka pro správnou výslovnost (děti opakují po vás) 

                                    Opice a slepice  

                                    Opice v čepici   

                                    strašila slepici.     

                                    Slepice opici   

                                    sezobla čepici.

 

     - čtení: opakujte str. 95 a novou str. 96     (přečtěte tato slova:)

 

  Fanouš   Bohouš   Fanouši!   Bohouši!  U Fanouše.  

 

   

     - Písanka 2/85,  jen 4 řádky (slova nejprve přečtěte)

     - procvičujte říkanku k F

     - vypracujte PL č. 1 (opakování) 

 

MA  - opakování: Pl č. 15 sloupec 26 

       - číslice řadová: 1. (první)    2. (druhý)    3. (třetí)   atd.      Pracovní sešit str. 43, 

                 (úkol nahoře, kapesníky, stromy)                                                                                                                

        doplňte čísla a 6. kapesník vymalujte zeleně, 2. kapesník červeně,

        5. kapesník žlutě a poslední modře

       - Pracovní sešit str. 43 další 2 úkoly - doplňování čísel (ten úkol úplně dole NE)  

       - hravý úkol: PL č. 12   

       - procvičování PL č. 4   

 

 

Prvouka    Zopakujte si učivo z předcházejícího dne (stavění hnízd) a jarní květiny (sněženka, bledule, fialka, sedmikráska)

Vyjmenujte jarní měsíce.

Učivo pro opakování:   Nářadí (pro práci na zahradě)

           naradi

                                                                                                                                                           

Všechna zadání - výuka 8.4. 2021

výuka 7.4. 2021

Dobré ráno, dnes nás čekají tyto úkoly:

 

Čj  písmeno F, f 

     - čtení: opakujte str. 94 a novou str. 95

     - psaní do Písanky 2/84 (f a slabiky)

     - procvičujte říkanku k F

     - vypracujte PL č. 5 

 

MA  - opakování: Pl č. 15 sloupec 25 

       - Pracovní sešit str. 42   

       - hravý úkol: PL č. 13   

       - procvičování PL č. 3   

 

Hádanka:    Malý, velký, bílý, černý,

                    svému pánu vždycky věrný.

                    Ocáskem vrtí radostí,

                    pochutnává si na kosti.   

 

Zeptejte se dětí:  Co je to ocet?   Co je to škola?  Co je to cihla?   

(jde o rozvoj vyjadřovacích scopností - děti se snaží slovo vysvětlit)

 

Prvouka    Jaro je časem ptačího zpěvu.

                  Na jaře mají všichni ptáci spoustu práce.

Nejprve si vyhledávají svého "partnera", se kterým potom budují nebo opravují

hnízdo. Proto je na jaře nejčastěji spatříme s materiálem pro stavbu hnízda v zobáčku.

Jsou to větvičky, bláto, suchá tráva apod.

 

    cap       stavba hnizda

 

   vlastovka hnizdo

                                                                

                                                                                                                          

Všechna zadání - výuka 7.4. 2021

výuka 6.4. 2021

Dobré ráno, věřím, že jste prožili příjemné Velikonoce, teď nás čeká kratší pracovní týden a v pondělí 12.4. by jsme měli být ve třídě. 

Čj  nové písmeno F, f , budeme pracovat s novým Slabikářem

    - Slabikář str. 93, f F, naučte se říkanku k písmenu:  Fazole, fazole,

                                                                                                                                                                dáme je na pole;

                                                                                                                                                                vyrostou z nich

                                                                                                                                                                nové lusky fazolové

                                                                                                                                                                                                               

     - čtení str. 93 a 94

     - nácvik psaní f, PL č. 6

     - opis do cv. sešitu, str. 118, 3 řádky s písmenem p

     - do cv. sešitu přepište tato slova:   voda   boty   pole   husy   ruka

     

MA  - opakování: PL č. 14, sloupec 23

        - budeme pokračovat - č. obor 0 -10, vypracujte PL č. 8 a 9

        - počítejte s kartami - příklady na + a - do 9 (ústně)

 

Prvouka  - opakujte jarní měsíce, který měsíc je teď?

                - opakujte první jarní kvítky (sněženka, bledule) + kočičky

                - pozorujte jarní přírodu, rostou fialky, sedmikrásky

    tráva se zelená a na stromech, keřích raší pupeny, z pupenů vyrostou květy a listy                  

F 1     F 2

 

 

S

     

 

  P 1 

 P 2        P 3

 

- opakujte - kterí ptáci se vrací z teplých krajin (vlaštovka, špaček, čáp, kukačka)

           

Všechna zadání - výuka 6.4. 2021

výuka 31.3. 2021

Dobré ráno, tak poslední úkoly tohoto týdne, čeká nás velikonoční volno. Znovu začneme v úterý 6. dubna. To už by jsme měli mít všichni nové slabikáře, protože nás ještě čeká písmeno F , G, Ř a Ch do konce školního roku. A také budete mít nové PL, očíslované.

 

- vyrobte si velikonočního zajíčka (máte u sebe potřebný materiál)

zajíc

 

 

   - psaní - Slabikář str. 107 (Jára a Míra K. str. 112), opište všechny řádky s

     písmenem V v do cv. sešitu

   - čtení str. 89 Výlet na voru,   (během volna můžete číst kterékoliv dřívější články

                                                      jako opakování)

   - čtení karet - slabiky 

   - počítání příkladů z karet, i bez nich, ústně   

   - Pracovní sešit do MA str. 42

   - do cv. sešitů opište a vypočítejte        4 + 4                    7 - 5   

                                                             2 + 6                    9 - 3     

                                                             3 + 4                    8 - 3       

                                                             5 + 2                    9 - 7     

 

   - doučte se říkanku  Auto (ten, kdo ještě neumí)   

     chválím Jirku - ten umí výborně     

   - opakujte prvouku, to, co jsme dělali během měsíce března

 

 

      DĚKUJI   a chválím za snahu při výuce

       

       Přeji hezké Velikonoce - svátky jara.

       

 

 

 

                

Všechna zadání - výuka 31.3. 2021

výuka 30.3. 2021

 Dobré ráno, dnes budeme opět procvičovat a opakovat probrané učivo a začneme č. 10

- přečtěte řadu písmen:

 

b   p  z  d  h  n  r  b  d  p  č  j  d  b          

 

- čtení str. 85 (Jára a Míra K. str. 90) : slova a věty, z vět přepište do cv. sešitu 1. a 4. větu

- rozdělte řadu na slova:

 

žábašátekvodabasaloužečáp

 

(je to 6 slov)

 

- spojte slabiky a utvořte slova:          do           moc 

                             

                             ža           šík

 

                             ne           pis

 

 

                             ko           bák                             

                                                              

- diktát:     volá   píše   nese   žije  pere  

 

Pracovní sešit do MA str. 41

-  do cv. sešitu opište a vypočítejte:         2 + 6                7 + 2

                                                                      9 - 7                 8 - 5

                                                                      4 + 2                1 + 7

                                                              7 - 4                 6 - 4

 

vyberte, co je ovoce a co je zelenina:

 

jablko   zelí   meruňka   kiwi    kapusta   pórek   malina   celer   salát   

 

 

 - co sněženka a co bledule?

 

 

bledule 1                 sněžěnka 1           

 

 

 

 

 

                                        

 

  

 

                

     

               

výuka 29.3. 2021

 

Dobrý den, začínáme další pracovní týden, budeme pouze procvičovat a opakovat učivo, (uvidíme se postupně v úterý a ve středu).

 

 

čtení ze Slabikáře, str. 87 (Jára a Míra K. str. 92) - Jak můžeme doma pomáhat?

   (Jak pomáháte doma vy svým rodičům?)

 

- do cv. sešitu přepište předposlední větu z článku Jak můžeme doma pomáhat?                                                                                         ze str. 87),  (92)

 

- otázky k článku: Jak pomáhá Simona? můžete vyhledat odpověď v textu a                                                                                 přečíst 

                               Jak pomáhá Dana?       

                               Jak pomáhá Radek?   atd.   

 

- Slabikář str. 107 (Jára a Míra K. str. 112), opis slov- vosa . . . (tři řádky) do cv. sešitu

 

- pro správnou výslovnost:  

 

 Číhá, číhá na myšku, kočka v malém košíčku.

 

 

- počítejte s kartami příklady na sčítání a odčítání do 9

 

- do sešitu opište a vypočítejte:          5 + 4                7 + 1     

                                                                9 - 4                 8 - 7     

                                                                3 + 4                6 + 3     

                                                                9 - 6                 7 - 5         

 

Které číslo je hned za č. 8 ?      Které číslo je hned před číslem 7 ?

 

 

Prvouka

 

- řekni, které znáš jehličnaté stromy a názvy některých listnatých stromů

 

- poznáš tyto stromy?

 

 briza                                       smrk strom

 

  

 

                

     

               

výuka 26.3. 2021

Dobré ráno, tak poslední úkoly tohoto týdne a čeká nás zasloužený odpočinek.

 

- vyrobte si ledního medvěda, potřebný materiál máte u sebe.  Ať dělám, co dělám, nejde mi tuto fotku nahrát jinak, po šestém pokusu to vzdávám. 

ledni m  snad neva, lední medvěd je k poznání

   - čtení str. 86 (Jára a Míra str. 91)

   - psaní Písanka 2/83 přepis dvou vět se Ž

   - Pracovní sešit do MA, str. 40 (vybarvíte rukavice stejnou barvou - příklad a           výsledek, např. 1 + 4   a   5     

   - vypracujte tyto 2 PL:

 

PL dnes 001                    slovni ulohy 001

 

     

 

 Můžete zkusit internetové stránky    skolakov.eu 

 Český jazyk pro 1. ročník   ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ   

                                               ZRAKOVÁ PAMĚŤ   

                                               BUDU BOBŘE ČÍST   

                                               NEŽ ZAČNEME ČÍST   

                                               UČÍME SE ČÍST (jen první tabulku)

             

Matematika pro 1. ročník   MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY

                                              UMÍME POČÍTAT DO 6    DO 7    atd.      

  V rámci tel. konzultací si řekneme více a domluvíme se, co a jak příští týden

Přeji   HEZKÝ VÍKEND        


Všechna zadání - výuka 26.3. 2021

výuka 25.3. 2021

Dobrý den, začneme říkankou, kterou se naučíte zpaměti:

Auto jede po silnici,

na Kačenku houká.

Uteč, Káčo, zajedu tě!

Tady není louka.

 

- psaní: Písanka, dokončíte str. 2/82 a na další str. 2/83 opíšete, co nejlépe, dvě věty

 

- do sešitu přepíšete tato slova: (nejprve si je přečtěte)

  Olina   Vašek   Marta   Nataša    Cilka    Alena    Zita

 

- diktát slov: voda   ryba   jáma   léto  kaše

 

- čtení velkých tiskacích písmen: str. 83 (Jára a Míra str. 88), úkol dole na stránce -

                                                                  sestavíte z přeházených slov 4 správné věty

 

- vypracujte PL:

matamatika 

- Pracovní sešit do MA, str. 39 dole

 

- Prvouka, děti jen seznamte s tím, že je listnatý strom, který se jmenuje

                                           dub (má žaludy, roste před školou)

                                         a buk (má bukvice)

 

 

dub strom    dub      žaludy   dub

 

buk strom     buk       bukvice  buk

 

 

Opakování: vyberte ze tří možností:

 

   Na jaře     - zrají jablka                                Na podzim    - chumelí se

                    - opadává listí                                                   - začíná škola

                    - taje sníh                                                          - trháme jahody 

 

 

   V létě       - svítí sluníčko                            V zimě       - kvetou stromy

                    - je zima                                                         - padá sníh

                    - je krátký den                                               - je teplo               

 

  

Všechna zadání - výuka 25.3. 2021

výuka 24.3. 2021

Dobrý den,včera jsme měli nácvik, dnes budeme mít psaní velkého Z a Ž, je to obtížné, zkuste, jak to půjde, docvičíme ve škole.

- Písanka 2/82 , můžete napsat jeden řádek Z, jeden řádek Ž a jméno Zuzana, ostatní si nechte na zítra

- vypracujte tyto PL: (věty přečtěte před psaním)

cj 23.3. 001             ma 2 18.3. 001

 

 - Pracovní sešit do MA str. 39, půl stránky

 - sčítání a odčítání do 9 ústně s kartami

 - čtení, znovu str. 81 (Jára, Míra 86), ptejte se:

                                                     Kde žije páv s pávicí? Co má na ocase?

                                              Kde žije jelen? Čím se živí jelen?Co má na hlavě?

                                              Co je parádou pro páva a co pro jelena?

pav 1    pav 3    pav 2

 

jelen       jelen 1

 

- čtení str. 82 (Jára a Míra 87), dole (text s tulipánem, nahoře, vynecháme) + otázky k textu:

  Kde žije žížala?   Má žížala oči?   Jak pomáhá žížala lidem?   Kdy leze z půdy ven?

 

- Prvouka - opakujte stromy jehličnaté a listnaté

 

 

Všechna zadání - výuka 24.3. 2021

výuka 23.3. 2021

Dobré ráno, dnes nás čeká psaní velkého Z a Ž, odčítání do 9 a listnaté stromy.

 

- nácvik psaní Z a Ž cvičte do cvičného sešitu, záleží na vás. kolik řádků, podle potřeby

velké Ž 001

 

 - do sešitu přepište tato slova:

růže   ježek   žáci   železo   pyžamo  žádá

 

 

- diktát slabik:   ko  be   hu   so   ce   ry

 

- Čím se živí ježek?            (žížaly)

  Čím krájíme koláč?          (nůž)

  Čím malujeme růže?        (tužka)

  Čím se žehlí šaty?            (žehlička)     odpovídejte celou větou a dejte do správného tvaru

 

- odčítání do 9, vypracujte dva PL:

odcitani do 9 001odcitani 001 

  - procvičujte sčítání do 9 s kartami

  - čtení str. 81 (Jára, Míra K. str. 86)

 

 

PRVOUKA - Listnaté stromy, mají listy.

                     Listy listnatých stromů na podzim změní barvu a opadají.

                     V zimě jsou tyto stromy bez listí, říkáme jim stromy holé.

 

Listnaté stromy - například: jabloň    topol (úzký a vysoký)  kaštan    bříza   

 jablon                             topol   topol listy   

 

 kaštan strom  kaštan                       

 

 

 briza    briza list

 

   

            

                

Všechna zadání - výuka 23.3. 2021

výuka 22.3. 2021

Dobré ráno, začínáme tímto způsobem další pracovní týden, budu ráda až budeme společně ve třídě. ALE. Doba je těžká, musíme vydržet.

 

- čtení slov:   na nákup    u Renaty   s Vénou

 

          v sobotu     za boudou     z pečiva

 

Doplň:

Malý dům je . . . .                                                             (domeček)

Malý  cop je  . . . .                                                            (copánek)

Malý les je . . . .                                                                (lesík) 

Malý koš je . . . .                                                               (košík)

              

   - vypracujte tento PL:

au ou

- čtení str. 80 (Jára a Míra K. 85)    (vysvětlete, co to je bílé pečivo - rohlík)

- do sešitu přepiš:  Alena   Nataša   Čenda    Olina   Marta

- čtení karet se slabikami (máte u sebe)

- počítání příkladů z karet, které máte u sebe, jen sčítání

- do sešitu vypočítejte tyto příklady:    2 +    = 5             3 +    = 6

                                                                 4 +    = 5             5 +     = 6

 

- Pracovní sešit do MA, str. 38, celou stránku, slovní úlohy (1. a 3. úloha ja na mínus)

 

  Prvouka:      smrk   x    borovice 

   

  smrk strom     smrk       smrk

           

 borovice strom    borovice vetev    borovice

 

Smrk a borovice jsou stromy jehličnaté, smrk má jehličí krátké a borovice má

  jehličí dlouhé, jsou to stromy stále ZELENÉ.

 

Opakování: - strom x keř (strom má kmen a větve, keř nemá kmen, jen větve)

                     - kteří ptáci se vrací na jaře z teplých krajin? 

                     - vyjmenuj naše smysly

                                 

           

 

 

  

    

 

  

 

Všechna zadání - výuka 22.3. 2021

výuka 19.3. 2021

Dobré ráno, tak dnes je pátek, poslední pracovní den, hurá víkend, nechte děti odpočívat od učení, jen, pokud půjdete na procházku, ukažte smrk a borovici, budeme se o stromech učit v pondělí. Děkuji

 

- čtení slov:  jahoda   ježek   uzel   koláč 

 

         růže   husa   čáp   žába   

 

 

- na tyto slova navazuje úkol v písance  str. 2/81 (napište podle obrázků)   

- čtení, strana 78 (Jára a Míra K. 83)   

- do sešitu přepište tato slova:

     volá   leží   bere   hází   kope  šije

 

 - vypracujte PL:        - a v pracovním sešitě -  4 tabulky, str. 37 dole                         

                                                                                                               

                          ma 18.3. 001

  PŘEJI VÁM PŘÍJEMNÝ VÍKEND

          

 

           

   

 

           

 

 

  

    

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 19.3. 2021

výuka 18.3. 2021

Dobré ráno, přeji sílu, chuť k plnění dalších úkolů:

dnes nebudeme číst novou stránku, zůstaneme na str. 79 (Jára, Míra 84), ptejte se dětí: Jak se jmenovala žížala, kde bydlela a čeho se bála?

Co je kožené? (kabela, pásek, boty), vyrobené z kůže zvířat, např. z krávy, z prasete

Co je živé?    Co je neživé? podobný úkol je v písance, napište str. 2/80

 

nové učivo: čtení psacího písma se ž: (máte u sebe)

psací písmo 001          sčítání do 9 17. 3. 001

 Matematika - procvičování sčítání do 9 PL (máte u sebe)

                      - řekni číslo, které je o 2 větší než číslo 5, než č. 6, než č. 7 

                      - opakujte odčítání do 8, ústně

 Prvouka: nové učivo  STROM  x   KEŘ

 Strom má kmen a větve.   x    Keře nemají kmen. Mají pouze větvě.

 Ty se větví přímo u země nebo těsně nad zemí.     

           

 strom  strom 1

 

 ker 1  ker 2  ker 3      

 Na vycházce si ukazujte stromy a keře, v této těžké době je čerstvý vzduch a pohyb       důležitý. 

 

  Vyrobte si růžové prasátko, nemusí hned dnes, tvar podle šablony obkreslete na růžový papír + ucho, vystřihněte, sestavte, oko můžete vystřihnout nebo namalovat, zbytky růžového papíru si nechte na další výrobek, nevyhazujte

prase

 

  

    

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 18.3. 2021

výuka 17.3. 2021

Dobré ráno, dnes nás čekají tyto úkoly:

 

čtení slov: hůl   míč   zip   pac   

 

           

        dům   sůl   čáp  zem

         

        rak   cop   bác   jak   

 

 

doplň písmeno a utvoř slovo: (e, o, o, ů,  é, á)

      l-s   k-š   n-s   k-l   l-k   m-k

 

PL - opakování:   (máte u sebe)

PL M 15.3. 001   PL 16.3. matematika 001 

 

MA - Pracovní sešit str. 37, tři sloupečky příkladů -  sčítání do 9 

 

 ČJ - psaní slov, písanka, str. 2/79, 4 řádky dole, slova zase nejprve přečtěte 

       - čtení str. 77 Žeryk a ježek a str. 79 celou stránku, (Jára a Míra K. str. 82 Žeryk a ježek a str. 84)             

       - diktát slov: jak    bác    bič   rak    zip   nos

          -

 PRVOUKA

znakem předjaří je také to, že se zima nevzdává a vrací se ( někdy

i sněží, mrzne, ale nikdy to není na dlouho, pozorujte počasí)

Otázka pro opakování : Kteří ptáci se na jaře vracejí z teplých krajin?

 

(vlaštovka - lidská obydlí, špaček - budka na zahradě, čáp - komín, vysoký

strom,kukačka do lesa) 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 17.3. 2021

výuka 16.3. 2021

Dobrý den, opět mohu jen chválit a chválit, s velkou snahou plníte zadané úkoly. Mám radost. A tak začneme říkankou: 

UČENÍ

Doma žák nelení -

věnuje se učení.

Osvojí si vědomosti, kterých bývá víc než dosti. (nemusíte se říkanku učit)

 

PL - opakování:   (máte u sebe)

PL 15.3. 002   opakování MA 14.3. 001 

 

MA - nové učivo- sčítání do 9, vypracujte tento PL :

PL MA 15.3. 001

 

 

 ČJ - psaní slov, písanka, str. 2/79 jen 4 řádky, slova zase nejprve přečtěte -

       - čtení str. 76 dole a str. 77 (půl stránky), Jára a Míra K. str. 81 a 86             

       - diktát slov: noha   ruka   vosa   zima

          -

 PRVOUKA

znakem předjaří jsou kočičky (zkuste najít vrbu jívu s těmito květy na vycházce):

 kočička

Otázka pro opakování: Který je teď měsíc, v kterém měsíci začíná jaro?

Řekni první jarní kvítky ( sněženka, bledule)

    

 

     

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 16.3. 2021

výuka 15.3. 2021

Dobré ráno, dnes nám začíná další pracovní týden s výukou přes web. stránky školy.

PL - opakování:   (máte u sebe)

opakování 14.3. 001   opakování MA 14.3. 001 

 

ČJ - nové učivo- písmeno Ž,ž

        psaní ž, písanka 2/78, učili jsme se psát z, takže přidáme háček, nemělo by to být těžké, ale pro jistotu:

ž 001

 

   - čtení str. 75 a 76, jen polovinu stránky, (Jára a Míra K. str. 80, 81) 

   - opakujte čtení článků z dřívějška (nějaký vyberte)

   MA - opište do sešitu tyto příklady a vypočítejte:   5 + 3         4 + 2

                                                                                         7 - 4          8 - 6

                                                                                         0 + 7         7 - 6

                                                                                         3 + 4         8 - 3

 PRVOUKA - jarní kvítky - sněženka a bledule, (rostou v zahrádkách     jako první po zimě, mají bílu barvu jako sníh, rozdíl : sněženka, úzké   kvítky, jemná zelená ozdoba, bledule: tvar dokulata, žlutá jemná   ozdoba), sněžence sníh neublíží (když se zima vrací)

jaro 2      sněžěnka 1

bledule 1    bledule

 

     

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 15.3. 2021

výuka 12.3. 2021 (2)

Dobré ráno, dnes začneme pracovat postupně s PL z nové složky, kterou máte u sebe. (Jára bude mít složku v pondělí)

- nejprve čtení slabik:

 

Hu  do  bu  zí  si  De  Bá

hy  ru  no  mé  pů  La  Pe

 

ČJ - PL:

PL složka 1 001 

 - čtení str. 74 (v pondělí začneme Ž,ž)

 MA - tyto PL:

PL složka 3 001   PL složka 2 001

Prvouka - vysvětlení: při opakování se vracím k učivu, které jsme se už učili v průběhu školního roku, (např. naše smysly, lidské tělo, ptáci, kteří u nás přezimují (vrabec, kos, straka, sýkora)

dnes si zopakujeme: Volně žijící zvířata v zimě 

Zima je pro zvířata těžkým obdobím roku. Obtížně si obstarávají potravu.

Lesníci proto zvířata v lese přikrmují. Dávají do krmelců seno, kaštany, zrní, řepu, šušenou kukuřici a sůl.

Ke krmelci chodí srnci, jeleni, zajíci, zimním spánkem nespí divoká prasata.

Některá zvířata zimu přespí. Ježek se zahrabe pod listí. Jezevec spí ve své noře. Žáby zalezou do bahna. Užovky a zmije zalezou hluboko do děr v zemi.

 

 jezevec 2   jezevec 1  jezevec

 

 

Všechna zadání - výuka 12.3. 2021 (2)

výuka 11.3. 2021

Dobrý den, opět začneme tak trochu hravě:

- přečti řádek písmen, ukaž všechna d a spočítej je, kolik je písmen b?

 

d  b   b   d   b   d   d   b   b   d   b

 

 

- přečti slabiky a tvoř z nich slova:

 

bo   la   ta   du   pi   ha

 

ČJ - přepiš do cv. sešitu tyto věty:

      U vody.   U boudy.   U lesa.  U domu.

 

      - čtení str. 58 (vynecháme str. 57), Jára a Míra K. str. 63

      - PL (máte u sebe)

        PL 8 3.3. 001

 MA -  vypočítat sloupec 24 (PL máte u sebe), sloupce 19, 20, 21 jejich               vypočítání je dobrovolné, je to práce navíc.

         - PL (máte u sebe)

                    PL3 2.3. 001

Prvouka - zopakujte si části lidského těla, obličeje a naše 

                 smysly   

             V kterém měsíci začíná roční období JARO?

             Kolik dní má jeden týden? Vyjmenuj pracovní dny a dny volna.

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 11.3. 2021

výuka středa 10.3. 2021

Dobrý den, tento týden vám postupně předávám složku s pracovními listy. Až je budeme mít všichni, začneme s nimi pracovat (v pátek) podle mých pokynů.  Děkuji. PL jsou na 2 - 3 týdny.

 

- čtení slov, dbejte na správnou výslovnost:

   syp  -  cíp           nos  -  noc

  pes  -  pec          suk  -  cuk      cup  -  dup

 

ČJ - nové učivo - psaní velkého U, Písanka 2/77 (celou stránku, věty              nejprve děti přečtou a pak píšou)

písmeno U 001  

   

  - čtení velkého tiskacího písma, str. 55 a 56 (Jára a Míra K. str. 60 a 61)

  - diktát slov:  seká   vede   zívá   šije   peče  (do cv. sešitu, dětem říkejte,      které i, y mají napsat, měkké nebo tvrdé) 

   MA - PL ze včerejšího dne, dnes sloupec 23, zítra sloupec 24

          - příklady opište do cv. sešitu MA a vypočítejte:

                     2 +   = 5               3 +   = 6

                     4 +   = 6               5 +   = 7

                     7 +   = 7               4 +   = 8

                     1 +   = 5               7 +   = 8

 

Prvouka  - Začíná roční období - Jaro -  jarní měsíce jsou-

                  březen         duben          květen

 

 

Všechna zadání - výuka středa 10.3. 2021

doplnění prvouka 8.3. 2021

Pro opakování: vrabec  kos   sýkora   straka

 

 

 

vrabec     kos   sýkora               straka 1                                                                                   

 

Všechna zadání - doplnění prvouka 8.3. 2021

výuka 9.3. 2021 (2)

Dobrý den, děkuji za plnění úkolů a kozlultace s vámi.

Přečtěte věty, děti opakují po vás, dbejte na správnou výslovnost:

Koukej, koukej, koukej, jen se pěkně houpej.

Au, au, autobus, vyplašil nám hejno hus.

ČJ - opakování dvojhlásky ou a přidáme au - psaní do Písanky, 2/76              (tři řádky s au a přepis dvou vět)

     - procvičujte čtení, str. 54, (Míra a Jára str. 59)

     - rozdělte na slova:

       loukamoukakouleauto  ( 4 slova, najděte)

     koukáloupákoupíkousátoulá  (5 slov)

     - do cv. sešitu ČJ přepište tato slova:

        Ota  Váša  Máša  Alena  Cilka

MA - Pracovní sešit str. 37, jen rozklady

       - PL (máte u sebe) 1. sloupec (č. 22)

sčítání odčítání do 8 001 

Prvouka - Jaro je obdobím ptačího zpěvu. Stálí ptáci - sýkora, kos, vrabec, straka, se v zimě živili semeny a plody rostlin, nebo na krmítkách u našich domů.

Stěhovaví ptáci se k nám na jaře vrací z teplých krajin, zimu by u nás nepřežili, protože se živí živočichy, kteří v zimě přezimují (např. mouchami, brouky, žábami):

vrací se - čáp (na komín nebo na vysoký strom)  vlaštovka (k domům)  špaček (na zahradu, do budky) kukačka (do lesa)

vlastovka  cap 1  spacek  kukacka 1

 špaček (má kropenatý kabátek)                            kukačka (má ve spodní části jemné vlnky)

 

 

Všechna zadání - výuka 9.3. 2021 (2)

výuka pondělí 8.3. 2021

Dobrý den, čekají nás tyto úkoly:

čtení slov:  houba   koule   louka   mouka 

             metou   jedou   nesou   vezou

             meloun   kohout   pavouk   kocour 

 

ČJ - Písanka, opis dvou vět, 2/75 dole                                             

      - čtení str. 54 (Jára a Míra K. str. 59)   

      - do cv. sešitu ČJ přepište tyto slabiky:

                ko  bu  ne  pá  du  ro  hů  ty  ši

      - diktát slov: nemá   máme  vaše  naše

 

MA - opakujte sčítání a odčítání do 8 ústně

       - nové učivo ROZKLADY č. 9

         Pracovní sešit do MA str. 36 

Prvouka - otázka: Kteří ptáci u nás přezimují? Jak jim pomáháme?

Celou zimu jsou s námi - kos, vrabec, sýkora a také straka, má hnízdo u nás na školní zahradě. Pomáháme - dáváme do krmítka semena slunečnice, mák, vločky, ptačí zob

   

                         

                     

       

                

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka pondělí 8.3. 2021

výuka 5.3. 2021 (2)

Zdravím vás, dnes máme poslední pracovní den v tomto týdnu, o víkendu, kromě odpočinku, můžete, pokud jste něco nestihli, tak dodělat a trochu číst.

Začneme opakováním a procvičováním:  PL (máte u sebe)

  PL 7 3.3. 001

 Určujte roční období:  

foto5    jaro 1

 kouzlo podzimu    léto 3

zima 2   léto 1

jaro 2   barvy podzimu

 

 První fotka je trochu jiná, poznali jste? Až s vámi budu telefonem mluvit, tak mi řeknete.     Další úkoly:

Všechna zadání - výuka 5.3. 2021 (2)

výuka 4.3. 2021 (2)

Dobrý den, vypracujte dnes tyto dva PL: (máte u sebe)

PL 5 3.3. 001   PL 6 3.3. 001

- říkejte dětem postupně tato slova - roztleskají na slabiky a řeknou počet slabik:

lavice   kočka   kolotoč   čáp  pampeliška   domeček

- řekni číslo, které je o 2 větší než 5

- řekni číslo, které je o 3 menší než 8      atd.

 

ČJ - čtení Slabikář str. 53 (Jára a Míra K. 58)

      - diktát do cv. sešitu - teče  ruka  zobe  ráno  léto

 

MA - dávejte příklady na sčítání a odčítání do 8 ústně

       - Pracovní sešit str. 35 (jen půl stránky) jen doplňujte čísla, porovnávání zatím ne

 

Prvouka - opakujte části dne: ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, navečer, večer, noc

               - opakujte dny v týdnu (pracovní dny, volné dny)

               - opakujte měsíce v roce (12)

               - opakujte roční období  (4)

 - učte se postupně tuto říkanku: (ne během jednoho dne)

                        Houpy, houpy, hup,

                   máme málo hub.

                   Máme málo vody,

                   nebudou tu hody.   (vysvětlete, co jsou to hody a proč hody nebudou)

 

 konzultace - telefonicky, ozvu se      

Všechna zadání - výuka 4.3. 2021 (2)

výuka 3.3. 2021 (2)

Dobrý den, čekají nás tyto úkoly:

výslovnost slabik: ci   si    zi   x   či   ši   ži

                     cí   sí    zí   x    čí   ší    ží

   (c,s,z - úsměv, jazyk dolů   x   č,š,ž - kroužek, jazyk nahoru)

(dbejte na správnou výslovnost)

 ČJ: 

čtení slabik:   te  pu  da  by  no  hu  me  ra         

                že   va   ke   jí   lá  še  ci   čí

 

čtení slov:  lípa  pila  pole  pase  pusa  topí 

             sudy  padá  voda  jede  tady  dává

             boty  zuby  nebo  zebe  bolí  líbí 

vyberte 6 slov a přepište do sešitu

 -  čtení Slabikář str. 52 (Jára a Míra K. str. 57) 

 - písanka 2/74 (celou stránku)   

 

MA:   opište do sešitu a vypočítejte: 5 + 3      8 - 8

                                               2 + 6      7 - 4 

                                               4 + 3      8 - 3 

                                               2 + 4      8 - 7 

                                               1 + 7      6 - 5   

Pracovní sešit str 34 (celou stránku)   

dole na str 34 doplňte číslovky řadové  2. (druhý) 4. atd.

a říkejte: vybarvi třetí vagon modře, pátý žlutě, šestý červeně,

devátý zeleně   

 

- Prvouka - opakujte  - lidské tělo, naše smysly a

části obličeje (PL)

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                             

 

  

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 3.3. 2021 (2)

výuka 2.3. 2021

Dobrý den,

začneme tímto: přečtěte tyto slabiky -

 ko   bu   dá   pe   zi   sé  ro  nu 

 

 há   my   či    lo   ve   tu   ší   ja

 

 ČJ -písanka (2/73 označení stránky nahoře) - psaní ou

      - čtení str. 50 a 51 (Jára a Míra Kolomazník mají jiné

označení stránek - s. 55 a 56)

      - PL (máte u sebe, čj)     

PL4 2.3. 001

 

MA - ústně (zpaměti, pokud možno) příklady do 7

        - PL (máte u sebe)   druhá strana včerejšího PL

 

 

        - nácvik psaní č. 9 (do cv. sešitu MA)

        - Pracovní sešit MA str. 33 

 

        do cv. sešitu ČJ nadiktujte slova:  vosa  motá   pole  bolí  

:

 

 

Všechna zadání - výuka 2.3. 2021

výuka 1.3. 2021

Dobrý den, dnešním dnem opět začínáme domácí výuku, doba není lehká, ale my to zvládneme.

  PL 2 1.3. 001     PL 1 1.3. 001 Dnes pouze opakování :

vypracujte tyto dva PL (máte u sebe)

- čtení článku Haló, haló (můžete i číst dřívější články - procvičování)

- ústně počítejte do 8 ( sčítání i odčítání)

- do cv. sešitu ČJ diktujte tato slova: káva, čelo, zuby, basa, voda

- Prvouka - opakujte PL, který máte u sebe

 

 

Všechna zadání - výuka 1.3. 2021

Výuka 22.1.

Dobrý den

- dnes čtěte ze slabikáře str. 57 (velká tiskací písmena) a naučte se do pondělí číst str. 61 (R,r)

- přepište do sešitu (nebo na papír):

zívá   ráda   zebe   pere   dává   lepí   

a vysvětlete, co slova znamenají, utvořte s těmito slovy věty 

- dávejte příklady do 6 (počítejte zpaměti)

- opište příklady a vypočítejte:   4 + 3 =              7 - 4 =   

                                                       5 + 2 =              7 - 5 =         

                                                       1 + 6 =              7 - 6 =     

                                                       0 + 7 =              7 - 0 =   

- učte se naše smysly: čich (nos)   zrak (oko)   chuť (jazyk)   hmat (ruce)   sluch (ucho)

 

V pondělí, věřím, že se uvidíme ve škole, Vojtíkovi budu posílat úkoly - imailem

-

 

 

 

 

Všechna zadání - Výuka 22.1.

Výuka 21.1.

Dobrý den, během naší karantény budu vkládat pokyny k učení a budeme v telefonickém kontaktu.

       Hlavně, prosím, s dětmi hodně čtěte - procvičujte čtení str. 47, 48 a 49.

       Dvojhlásku ou , au se zatím neučíme.

       Začali jsme hlásku a písmeno R,r. Naučte se číst str. 60, do sešítu nebo na papír přepište toto:

       r, ra, ro, re, ru, ry, ri, rak, výr, ráno, ruce, ryby 

       Můžete opakovat čtení článků od začátku učebnice (budu moc ráda), také můžete diktovat jednoduchá                 slova, např. bota, Ota, copy, váza, voda   -   káva, pole, šála, zebe, Véna   (jeden diktát - 5 slov)

       Procvičujte č. obor 0-7 (porovnávání, rozklady a sčítání, odčítání)

 

      Děkuji, zítra budeme pokračovat, pokud budete něco potřebovat - volejte

      

       

 

Všechna zadání - Výuka 21.1.

výuka 16.11. 2020

Dobrý den, tak dnes poslední zadání domácích úkolů, (zítra státní svátek, škola není), ve středu 18.11. se s dětmi uvidím ve škole, informace pošlu sms

M - opakujte porovnávání, rozklady a sčítání 0 - 6

    - opište do sešitu tyto příklady a vypočítejte:

       2 + 4             5 - 3

       4 - 3              1 + 5

       5 - 4              4 + 2

 

Čj - Čtení, Slabikář str. 31

     - Písanka str. 40 (celou stránku), před psaním přečtěte věty a slova

     - Čteníčko str. 14, cv. 1 a 4 jen ústně

                                    cv. 2 a 3 - slova pište psacím písmem, tužkou

     - do sešitu přepište tato písmena: M  j  V  n  N  m  d  š  p  A  O  t  v

 

 DĚKUJI   rodičům za spolupráci (osobní konzultace, předávání PL, telefonické porady) a za velkou snahu učit své děti, plnit ůkoly

a chválím děti za pracovitost a za to, že se těší do školy

 

 

 

Všechna zadání - výuka 16.11. 2020

výuka 13.11. 2020

Dnes je pátek třináctého, co to asi znamená?

M  - opakování dosud probraného učiva (jak? zvolte si sami: sešit, papír,                 ústně)    

    -  procvičování sčítání do 6 s nulou, PL (přiložený)

      

          scit 001

Čj  - PL č. 5 a 6 (máte u sebe)

      - Slabikář str. 29 a 30 (čtení velkých písmen) jen 3 řádky nahoře - věty a 3 řádky dole - předložková vazba a slova z barevných bonbónů   

       - Čteníčko str. 13 (obrázky v úkole č. 1 kreslit nemusíte)

 

        - Je to tak? Říká se to tak? Umíš to říci správně?

           Teta šla do obchodu a koupila chlebu.

           Krokodýl má velká zuba.

           Táta jela na autu v silnici.

           Šli jsme s teta na houbu v les.

 

   Přeji příjemný víkend, odpočiňte si od učení.

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 13.11. 2020

výuka 12.11. 2020

Dobrý den, úkoly, prosím, plňte pořád "naplno", i když za týden budeme v lavicích.     

M - Pracovní sešit, str. 15, jen sčítání

    - ústně, příklady na sčítání s nulou

    - PL č. 2 (máte u sebe)

 

 Čj - čtení Slabikář str. 28 (pro čtení jsou těžká slova: Dan, nejím, půl)

      - Písanka 2/39 (4 řádky dole)

      - PL č. 3 (máte u sebe) 

      - do sešitu diktujte slabiky: mu, ne, já, po, ši, sy, tu, da, lo

      - přečtěte povídku, dávejte jednoduché otázky (kdo, kde, jak, co), děti odpovídají celou větou 

      - Čteníčko str. 12

 

pov    

      potapka     orobinec

potápka                                                                            orobunec (čibuk)

 

retezy 001             spojovani 001

 

 

Všechna zadání - výuka 12.11. 2020

výuka 11.11. 2020

M - opakujte porovnávání 0 - 6   

    -  rozklady č. 6 (s nulou)    Pracovní sešit, str. 15 (jen rozklady , nahoře)         

   - PL č. 1 (máta u sebe)     

 

ČJ - dnes písmeno ů, Písanka str. 2/39 (jen 4 řádky. nahoře), čtení s ů,                                         Slabikář str. 26, žlutýproužek dole 

     

   

     - Slabikář, čtení str. 27   

     - PL č. 4 (máte u sebe)

 

          čj 001   

 

        PRVOUKA    -     Výlov rybníka, str. 8

rybník 001   vylov  vylov 1    sadka

                                                                                  sádky

kapr kapr  stika  štika     

 

pstruh pstruh

 

        

      

         

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 11.11. 2020

výuka 10.11. 2020

Dnes bude v zadání méně učiva (jinak máte možnost opakování) 

M - ústně procvičujte sčítání a odčítání  do 6 (NE s nulou)

    - přepište do sešitu tyto příklady a vypočítejte:

      3 + 3            4 + 2

      6 - 4             6 - 5

      2 + 4            5 - 4

      6 - 3             1 + 5 

Čj -  čtení Slabikář str. 26 - žluté obdélníky dole číst nebudete (jsou to                                                    těžka slova pro čtení)

     a str. 25 vyhecháme (nebudete číst)  

    - do sešitu přepište tato slova: doma  šála   nese   volá   pole  jede 

    - Čteníčko str. 11

     

 

 

Všechna zadání - výuka 10.11. 2020

výuka 9.11. 2020

Dobrý den, tak začínáme nový pracovní týden

M - č. nula, pracovní sešit str. 13 (někteří už mají) a str. 14

    - přiložené PL (ústně a opis příkladů do sešitu)

Čj - čtení Slabikář str. 24  +  přiložený PL

      - psaní slov, Písanka  2/38 a také čtení těchto slov

      - Čteníčko str. 10     

Prvouka - Nářadí, str. 10

 

 

barvy podzimu            listi      pod ryti       zahon ryti   

cteni slov 2 001   sc do 6 001   porov 001                                                               

 

Všechna zadání - výuka 9.11. 2020

výuka 6.11. 2020

Dobrý den, je pátek a tak dnešní zadané úkoly si můžete rozložit až do neděle, vyplňte i zbývající pracovní listy, které jste ode mě dostali (do ruky před školou)   

Prvouka - pracovní sešit str. 7 (odlet ptáků), naučte se to, co jsem napsala                                                         do PL (PL = pracovní list) 

                - opakování Podzim (PL)   

 

 M - do Cv. sešitu učte se psát číslici 0 (pozor, aby to nebyla kolečka), ústně opakujte             

    - sčítání a odčítání do 6 (příklady na + a - střídejte)   

 

 Čj - učte se zpaměti říkanku k písmenu d,D 

      - Slabikář str. 23, nácvik čtení slov NAD, POD, (opakujte i čtení předcházejících článků) 

      - Písanka 2/36, do Cv. sešitů přepište slabiky: da de du do dí dy dé dá 

      - Čteníčko str. 9, 10 (při doplňování pište slabě tužkou a vždy psacím písmem,

        NE TISKACÍM)       

       DALŠÍ OBRÁZKY A PRACOVNÍ LISTY jsou v modrém obdélníku  - klikněte

 

       cap 1   kukacka 1   spacek

       čáp                                                                  kukačka                                                             špaček

 

vlastovka

                                                                                      vlaštovka

Všechna zadání - výuka 6.11. 2020

výuka 5.11.

 Výuka 5.11. 2020  

 M - pracovní sešit str. 12

     - jeden pracovní list (PL), který máte u sebe   

     - PL (na web str.) vypočítejte ústně a výsledeky, tři, napište do

       sešitu s dnešním datem   

 Čj - písmeno D,d Slabikář str. 22   

      - nácvik psaní d ( C. seši)   

      - Písanka str. 2/37       

      - PL (na web str.) opište slabiky do C. sešitu, další úkol - ústně

        

                              

                                                       ma          opis

 

 

Všechna zadání - výuka 5.11.

výuka 4.11. 2020

Výuka 4.11. 2020 

           

            M  - pracovní sešit str. 11 

                 - vyplňte jeden pracovní list (opakování)   

                 - ústně zadávejte příklady na + a - do 6     

 

            Čj - psaní do písanky - š, dvě strany 2/34 a 2/35 

                   (nepište najednou, mezi tím dejte čtení apod.)   

                 - čtení Slabikář, str. 21   - Čteníčko, str. 6 a 7 (úkoly jsou napsané

                   dole na stránce, doplňujte slabě tužkou)   

            Prv - opakování

              Dopravní prostředky

 

 Kdyby jste coko-li potřebovali - zavolejte mi, jinak konzultace mezi 3. a 4. hodinou, budu volat  já   vám

 

 

 

Všechna zadání - výuka 4.11. 2020

výuka 3. 11.

Dobrý den, dneska už máte všichni ode mě potřebný školní materiál (i pracovní listy), tak se pustíme do plné práce:

M - pracovní sešit str. 10  

    - vyplňte 1 pracovní list (opakování)       

    - počítejte ústně příklady na sčítání i odčítání do 6

    - zkoušejte příklady do 5 bez prstů, zpaměti 

 

ČJ - čtení str. 20, cvičte čtení slov typu: ušel, našel (Slabikář)   

      - vyplňte 1 pracovní list - opis, přepis

      - ČTENÍČKO str. 3 a 4, 5 

 

Prvouka  - opakování Ovoce a zelenina,   

                - sešit, str. 5  Podzim v parku

 

V případě potřeby mě kdyko-li kontaktujte telefonem, budu volat i já vám pro vysvětlení       Novotná Z.

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 3. 11.

úkoly 2.11. 2020

Čtení - písmeno Š š, strana 17,18, nácvik čtení slov: náš, váš (strana 19)

Opakování - čtení slov: mám, nám, sám, nes, pes, tam, ten

Procvičujte ústně sčítání do 6

- některé úkoly z pracovních listů přepište do sešitu, jiné splňte ústně

 

 

Všechna zadání - úkoly 2.11. 2020

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.