2

 

výuka 16.11. 2020

Dobrý den, tak dnes poslední zadání domácích úkolů, (zítra státní svátek, škola není), ve středu 18.11. se s dětmi uvidím ve škole, informace pošlu sms

M - opakujte porovnávání, rozklady a sčítání 0 - 6

    - opište do sešitu tyto příklady a vypočítejte:

       2 + 4             5 - 3

       4 - 3              1 + 5

       5 - 4              4 + 2

 

Čj - Čtení, Slabikář str. 31

     - Písanka str. 40 (celou stránku), před psaním přečtěte věty a slova

     - Čteníčko str. 14, cv. 1 a 4 jen ústně

                                    cv. 2 a 3 - slova pište psacím písmem, tužkou

     - do sešitu přepište tato písmena: M  j  V  n  N  m  d  š  p  A  O  t  v

 

 DĚKUJI   rodičům za spolupráci (osobní konzultace, předávání PL, telefonické porady) a za velkou snahu učit své děti, plnit ůkoly

a chválím děti za pracovitost a za to, že se těší do školy

 

 

 

Všechna zadání - výuka 16.11. 2020

výuka 13.11. 2020

Dnes je pátek třináctého, co to asi znamená?

M  - opakování dosud probraného učiva (jak? zvolte si sami: sešit, papír,                 ústně)    

    -  procvičování sčítání do 6 s nulou, PL (přiložený)

      

          scit 001

Čj  - PL č. 5 a 6 (máte u sebe)

      - Slabikář str. 29 a 30 (čtení velkých písmen) jen 3 řádky nahoře - věty a 3 řádky dole - předložková vazba a slova z barevných bonbónů   

       - Čteníčko str. 13 (obrázky v úkole č. 1 kreslit nemusíte)

 

        - Je to tak? Říká se to tak? Umíš to říci správně?

           Teta šla do obchodu a koupila chlebu.

           Krokodýl má velká zuba.

           Táta jela na autu v silnici.

           Šli jsme s teta na houbu v les.

 

   Přeji příjemný víkend, odpočiňte si od učení.

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 13.11. 2020

výuka 12.11. 2020

Dobrý den, úkoly, prosím, plňte pořád "naplno", i když za týden budeme v lavicích.     

M - Pracovní sešit, str. 15, jen sčítání

    - ústně, příklady na sčítání s nulou

    - PL č. 2 (máte u sebe)

 

 Čj - čtení Slabikář str. 28 (pro čtení jsou těžká slova: Dan, nejím, půl)

      - Písanka 2/39 (4 řádky dole)

      - PL č. 3 (máte u sebe) 

      - do sešitu diktujte slabiky: mu, ne, já, po, ši, sy, tu, da, lo

      - přečtěte povídku, dávejte jednoduché otázky (kdo, kde, jak, co), děti odpovídají celou větou 

      - Čteníčko str. 12

 

pov    

      potapka     orobinec

potápka                                                                            orobunec (čibuk)

 

retezy 001             spojovani 001

 

 

Všechna zadání - výuka 12.11. 2020

výuka 11.11. 2020

M - opakujte porovnávání 0 - 6   

    -  rozklady č. 6 (s nulou)    Pracovní sešit, str. 15 (jen rozklady , nahoře)         

   - PL č. 1 (máta u sebe)     

 

ČJ - dnes písmeno ů, Písanka str. 2/39 (jen 4 řádky. nahoře), čtení s ů,                                         Slabikář str. 26, žlutýproužek dole 

     

   

     - Slabikář, čtení str. 27   

     - PL č. 4 (máte u sebe)

 

          čj 001   

 

        PRVOUKA    -     Výlov rybníka, str. 8

rybník 001   vylov  vylov 1    sadka

                                                                                  sádky

kapr kapr  stika  štika     

 

pstruh pstruh

 

        

      

         

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 11.11. 2020

výuka 10.11. 2020

Dnes bude v zadání méně učiva (jinak máte možnost opakování) 

M - ústně procvičujte sčítání a odčítání  do 6 (NE s nulou)

    - přepište do sešitu tyto příklady a vypočítejte:

      3 + 3            4 + 2

      6 - 4             6 - 5

      2 + 4            5 - 4

      6 - 3             1 + 5 

Čj -  čtení Slabikář str. 26 - žluté obdélníky dole číst nebudete (jsou to                                                    těžka slova pro čtení)

     a str. 25 vyhecháme (nebudete číst)  

    - do sešitu přepište tato slova: doma  šála   nese   volá   pole  jede 

    - Čteníčko str. 11

     

 

 

Všechna zadání - výuka 10.11. 2020

výuka 9.11. 2020

Dobrý den, tak začínáme nový pracovní týden

M - č. nula, pracovní sešit str. 13 (někteří už mají) a str. 14

    - přiložené PL (ústně a opis příkladů do sešitu)

Čj - čtení Slabikář str. 24  +  přiložený PL

      - psaní slov, Písanka  2/38 a také čtení těchto slov

      - Čteníčko str. 10     

Prvouka - Nářadí, str. 10

 

 

barvy podzimu            listi      pod ryti       zahon ryti   

cteni slov 2 001   sc do 6 001   porov 001                                                               

 

Všechna zadání - výuka 9.11. 2020

výuka 6.11. 2020

Dobrý den, je pátek a tak dnešní zadané úkoly si můžete rozložit až do neděle, vyplňte i zbývající pracovní listy, které jste ode mě dostali (do ruky před školou)   

Prvouka - pracovní sešit str. 7 (odlet ptáků), naučte se to, co jsem napsala                                                         do PL (PL = pracovní list) 

                - opakování Podzim (PL)   

 

 M - do Cv. sešitu učte se psát číslici 0 (pozor, aby to nebyla kolečka), ústně opakujte             

    - sčítání a odčítání do 6 (příklady na + a - střídejte)   

 

 Čj - učte se zpaměti říkanku k písmenu d,D 

      - Slabikář str. 23, nácvik čtení slov NAD, POD, (opakujte i čtení předcházejících článků) 

      - Písanka 2/36, do Cv. sešitů přepište slabiky: da de du do dí dy dé dá 

      - Čteníčko str. 9, 10 (při doplňování pište slabě tužkou a vždy psacím písmem,

        NE TISKACÍM)       

       DALŠÍ OBRÁZKY A PRACOVNÍ LISTY jsou v modrém obdélníku  - klikněte

 

       cap 1   kukacka 1   spacek

       čáp                                                                  kukačka                                                             špaček

 

vlastovka

                                                                                      vlaštovka

Všechna zadání - výuka 6.11. 2020

výuka 5.11.

 Výuka 5.11. 2020  

 M - pracovní sešit str. 12

     - jeden pracovní list (PL), který máte u sebe   

     - PL (na web str.) vypočítejte ústně a výsledeky, tři, napište do

       sešitu s dnešním datem   

 Čj - písmeno D,d Slabikář str. 22   

      - nácvik psaní d ( C. seši)   

      - Písanka str. 2/37       

      - PL (na web str.) opište slabiky do C. sešitu, další úkol - ústně

        

                              

                                                       ma          opis

 

 

Všechna zadání - výuka 5.11.

výuka 4.11. 2020

Výuka 4.11. 2020 

           

            M  - pracovní sešit str. 11 

                 - vyplňte jeden pracovní list (opakování)   

                 - ústně zadávejte příklady na + a - do 6     

 

            Čj - psaní do písanky - š, dvě strany 2/34 a 2/35 

                   (nepište najednou, mezi tím dejte čtení apod.)   

                 - čtení Slabikář, str. 21   - Čteníčko, str. 6 a 7 (úkoly jsou napsané

                   dole na stránce, doplňujte slabě tužkou)   

            Prv - opakování

              Dopravní prostředky

 

 Kdyby jste coko-li potřebovali - zavolejte mi, jinak konzultace mezi 3. a 4. hodinou, budu volat  já   vám

 

 

 

Všechna zadání - výuka 4.11. 2020

výuka 3. 11.

Dobrý den, dneska už máte všichni ode mě potřebný školní materiál (i pracovní listy), tak se pustíme do plné práce:

M - pracovní sešit str. 10  

    - vyplňte 1 pracovní list (opakování)       

    - počítejte ústně příklady na sčítání i odčítání do 6

    - zkoušejte příklady do 5 bez prstů, zpaměti 

 

ČJ - čtení str. 20, cvičte čtení slov typu: ušel, našel (Slabikář)   

      - vyplňte 1 pracovní list - opis, přepis

      - ČTENÍČKO str. 3 a 4, 5 

 

Prvouka  - opakování Ovoce a zelenina,   

                - sešit, str. 5  Podzim v parku

 

V případě potřeby mě kdyko-li kontaktujte telefonem, budu volat i já vám pro vysvětlení       Novotná Z.

 

 

 

 

Všechna zadání - výuka 3. 11.

úkoly 2.11. 2020

Čtení - písmeno Š š, strana 17,18, nácvik čtení slov: náš, váš (strana 19)

Opakování - čtení slov: mám, nám, sám, nes, pes, tam, ten

Procvičujte ústně sčítání do 6

- některé úkoly z pracovních listů přepište do sešitu, jiné splňte ústně

 

 

Všechna zadání - úkoly 2.11. 2020

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.