4a5

 

Matematika 11.11.

Pracovní list na odčítání a slovní úlohy.

Čeština 11.11.

Pracovní list na krátké a dlouhé samohlásky.

Angličtina 10.11.

Opiš si do sešitu nová anglická slovíčka a napiš k nim český překlad.

Matematika 10.11.

Pracovní list na sčítání.

Čeština 10.11.

Pracovní list na zopakování krátkých a dlouhých samohlásek.

Angličtina 9.11.

Seznámeni s novou lekcí - Jídlo.

Přečtěte si nová slovíčka - Fish / Ryba, Cheesse / Sýr, Yoghurt / Jogurt, Bread / Chleba, Rice /  Rýže, Pasta / Těstoviny

Matematika 9.11.

Pracovní list - křížovky na sčítání a zapsání výsledku slovem.

Čeština 9.11.

Pracovní list na spodobu D a B. (2. část)

Přírodopis 4.5. r.

Zadaní z 3.11.2020

Milí žáci, pojmenujte zvířata na obrázku a napište do sešitu:

1. kde žíjí a čím se živí?

2. Zda jsou užitečná a jak?

24

 

 

Všechna zadání - Přírodopis 4.5. r.

Matematika 6.11.

Pracovní list z geometrie. Bod a přímka.

Čeština 6.11.

Pracovní list na spodobu písmen D a B. (1. část)

Angličtina 5.11. 2020

Pracovní list na Safari zvířata.

Matematika 5.11. 2020

Pracovní list na sčítání do 100. (str.6 zelené Počty)

Čeština 5.11. 2020

Pracovní list na zopakování souhlásky DY / DI

. 

Angličtina 4.11. 2020

Vybarvi obrázek, každá barva má svůj znak.

Matematika 4.11. 2020

Sčítání do 100 s přechodem nad deset.

Čeština 4.11. 2020

Pracovní list na souhlásky KY / RY

 

Angličtina 3.11. 2020

Opakování lekce 2 School time (Škola)

 

Matematika 3.11. 2020

Sloupečky na sčítání do 100 bez přechodu desítky.

Čeština 3.11. 2020

Pokračování pracovního listu na souhlásky HY / CHY.

 

Angličtina 2.11. 2020

Opakování lekce 1 Safari zvířata

 

Matematika 2.11.2020

Pracovní list - počítání s penězi

 

Český jazyk 2.11.2020

Vypracuj pracovní list - opakování tvrdých / měkkých souhlásek 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Český jazyk 2.11.2020

Angličtina pro 4. ročník

Angličtina pro 4. ročník - p. učitelka Moravcová

Zadání dne 9.11.

Good morning Štěpánku a Amy

Jistě jste si barvy zopakovali a dnes je spojíme s opakováním počítání, pusť si toto video a počítej  anglicky od 1 do 10

https://www.youtube.com/watch?v=-MDBsaB_eHU

Pro úplné zopakování si ještě pusť tuto písničku, až si budeš úplně jistý (jistá) s počítáním, vím, že to umíš

https://www.youtube.com/watch?v=glkQwKA5_PU

Zadání dne 4.11.

Goog morning Amy and Štěpo, dnes si zopakujeme BARVY

pusť si píseň v tomto odkazu, dobře ji znáš

https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8

Zopakuj si barvy jednostlivých vagónků vláčku

IMG 20201104 105503

Pokud jsi nějakou barvu zapomněl, pusť si tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=r3S1FwlbN-4

 

Všechna zadání - Angličtina pro 4. ročník

Podkategorie

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.