6

 

Cvičení pátek 9.4.

Dnes najdete naposledy úkoly zde. V pondělí 12.4. se už na vás moc těším ve škole.

Hezký víkend.

Děkuji Davidovi za splnění nepovinného úkolu

panáček

Český jazyk

V učebnici str. 74 A je tu zase jaro, cvičení b) věty uspořádej a napiš do sešitu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8357-spacek-postolka-cap-vlastovka-a-jejich-mladata?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

Podívej se na video a odpověz do sešitu na otázky:

1) Které druhy ptáků jste viděli?

2) Kolik vajíček snesla poštolka?

3) Odkud se vrátili čápi?

Matematika:

Učebnice str. 40, do sešitu  cv. 3 a 4 

Přírodopis:

Pracovní list str. 13 Ryby

Podívej se na video a odpověz do sešitu na otázky:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7759-druhy-ryb?vsrc=predmet&vsrcid=prvouka%7E1-stupen-zs

1) Jaké druhy ryb jsi viděl?

2) Které ryby potřebují čistou tekoucí vodu?

3) Jak poznáš plotici?

4) Jak se dělí ryby podle způsobu obživy_ (dvě hlavní skupiny)

pstruh lipan plotice

pstruh                                                                        lipan                                                                                 plotice

Všechna zadání - Cvičení pátek 9.4.

Cvičení na 8.4. (4)

Čtvrtek 8.4.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : Čítanka str. 46 

Zapiš do sešitu:

Jak je těžké si vybrat správné povolání z knihy Boříkovy lapálie od Vojtěcha Steklače

Namaluj  obrázek nebo opiš krasopisně kousek textu z článku

Pokud vás článek zaujal, poslechněte si další příběh čtveřice kamarádů: Jak truhlařili a chystali oslavu

https://junior.rozhlas.cz/borikovy-lapalie-poslechnete-si-zabavne-pribehy-jedne-super-party-8170387

Matematika : učebnice str. 42, cv. 12, 13, slovní úlohy do sešitu (vysvětlíme si pši online výuce)

Zeměpis: Napiš si do sešitu:

Nížiny ČR

Polabí, Dolnomoravský úval, Hornomoravský úval.

Podle pracovního listu 22 z minulé hodiny (6.4.) si napiš 10 plodin, které se v nížinách pěstují.

plodiny

  

 Občanská výchova

st symboly

Pokud si nemůžeš pracovní list vytisknout, napiš odpověti do sešitu

Všechna zadání - Cvičení na 8.4. (4)

Cvičení na 7.4. (2)

Český jazyk: pracovní list str. 41 cv. 1 a 2 Svátky jara

 

podběl krokus bledule

podběl                                                                  krokus                                                                   bledule

Matematika:

učebnice str. 41 cv. 10, 11

Dobrovolný úkol do PV

panáček 2

 

 

Všechna zadání - Cvičení na 7.4. (2)

Cvičení na 6.4. (2)

Úterý 6. 4. 2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : Napiš si do sešitu cv. 7, 8,  str. 41 Vysvětlíme si při on-line výuce

Napiš si do sešiti časování slovesa mít: já mám, ty máš, on má, my máme, vy máte, oni mají

mít

Matematika : pracovní list str. 18 cv. 1 a 2    Vysvětlíme si při on-line výuce

Zeměpis: Příroda naší země - v nížinách 

Pracovní list str. 22

hornomorava 1 hornomorava 2 polabí

 

 

Všechna zadání - Cvičení na 6.4. (2)

Cvičení na 31.3.

Všem přeji krásné Velikonoce a těším se brzy na viděnou ve škole

Zadaní na středu 31. 3. 2021

 https://www.youtube.com/watch?v=-iiAne2wAnE&ab_channel=Lucia81

Český jazyk: pracovní list str. 24 cv. 8

Procvič si slovesa hraním pexesa:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

Matematika:

učebnice str. 41 cv. 8, 9

Procvič si sčítání a odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady1.htm

Dobrovolný úkol do PV

Blíží se svátky jara Velikonoce.

Pokus se vyrobit podle obrázku kraslici a pošli mi foto

kraslice

Chválím za velikonoční výrobky Davida, Zdeňka, Jeni, Vojtíka a Terezku

 Screenshot 20210330 181207 Screenshot 20210330 181424 Screenshot 20210330 181311 veli 1 veli 2 ve

  Pod záložkou nepovinný zábavný úkol: vylušti tajenku

Všechna zadání - Cvičení na 31.3.

Slované (2)

Zadaní z 29.3.2021 Slované a Velkomoravská říše

Slované jsou pradávný mocný národ s úžasnou historií:

Slované jsou etnická a jazyková skupina Indoevropanů, žijící především ve střední a východní Evropě. Do historie výrazně poprvé vstoupili na počátku 6. století, kdy započala jejich expanze do velké části Evropy.

1.Odkud Slované přišli?

2.Čím se živili?

3.V kterém století přišli na naše území?

 

 

 

Všechna zadání - Slované (2)

Cvičení na 30.3.

Úterý 30.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : Napiš si do sešitu horní modrý rámeček z učebnice str. 40 ( já ty on,... my, vy, oni...) Vysvětlíme si při on-line výuce

Pracovní sešit str. 23, cv. 6 a) b)

časování

Matematika : pracovní list str. 18 cv. 11 Vysvětlíme si při on-line výuce

Zeměpis: CHráníme životní prostředí

triedenie odpadu cz

 

 Pod záložkou máte nepovinné zábavné procvičení, zkus vylištit tajenku :-)

Všechna zadání - Cvičení na 30.3.

Cvičení na 29.3.

Pondělí 29.3.2021

Škola on-line v úterý v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

 Občanská výchova:

Zapiš si do sešitu :

28.3. je Den učitelů, je to den narození ,,Učitele národů" Jana Ámose Komenského

Podívej se na 2. díl  Labyrint světa a ráj srdce:

labyrint

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13280847483-labyrint-sveta-a-raj-srdce/220381485880002-osudovy-labyrint/

Odpověz do sešitu na otázky:

1) K čemu slouží východní brána?

2) Co si vybral za cedulku u východní brány? Co na ní bylo napsáno?

3) Jak byli znetvořeni lidé? Čemu se nejčastěji podobali?

Český jazyk:

Učebnice str. 39/ cv. 10

Matematika : učebnice str. 41, cv. 5, 6 do sešitu

Přírodopis: Ochrana životního prostředí - RYBY

Napiš si do sešitu:

V našich vodách hyne mnoho ryb tím, že do řek vypouštějí některé továrny jedovaté látky

a vodu znečičťují. Proto byly vydány přísné zákony, které vodu a ryby chrání.

Vyplň pracovní list. Pokud nemůžeš pracovní list vytisknout, napiš si do sešitu názvy ryb  a opiš a doplň věty z pracovního listu ( vem si na pomoc učebnici str. 30-31)

ryby v nasich vodach 6 cz

   

 

Dlouhodobý úkol pod záložkou

Všechna zadání - Cvičení na 29.3.

domácí úkol 26.3.

Zadaní na pátek 26.3.2021

Český jazyk: do pracovního sešitu  str. 39 cv. 1 a 2  Jarní práce na zahradě 

https://www.facebook.com/radiojuniorcz/videos/324875048636908

Matematika:

Učebnice str. 40, do sešitu opiš žlutý rámeček

str. 40 cv. 1 do sešitu,

Přírodopis: Sladkovodní ryba sumec

Podívej se na video a odpověz do sešitu na otázky:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4929-sumec-velky?vsrc=predmet&vsrcid=prirodopis

1) Jaké délky dorůstá sumec?

2) Co dělá celý den?

3) Kde vyhledává úkryty?

4) Kdy loví a čím se živí?

sumec

Všechna zadání - domácí úkol 26.3.

domácí úkol na 25.3. (2)

Čtvrtek 25.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : Labyrint světa a ráj srdce

Je dílo ,,učitele národů" Jana Amose Komenského (28.3. je den jeho narození a také DEN UČITELŮ)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6712-labyrint-sveta-a-raj-srdce-1-dil-jak-sel-poutnik-do-sveta?vsrc=predmet&vsrcid=cj-a-literatura%7E1-stupen-zs

Podívej se na video a odpověz do sešitu na otázky:

1) Jak se jmenují průvodci?

2) Co by si přál, co chce najít?

Matematika : učebnice str. 39, cv. 28, 29, 30 do sešitu

Zeměpis: Ochrana životního prostředí

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/neziva-priroda/voda/prezentace.html

Napiš si do sešitu:

Člověk žije v krajině a využívá své životní prostředí ke svému užitku.

Těží dřevo, pěstuje plodiny, taví kovy. Rozvoj společnosti však nesmí krajinu ničit!

Je třeba ji zachovat pro budoucí generace.

ochrana přírod

   

 Občanská výchova: Státní symboly ČR

NAPIŠ DO SEŠITU KOUSEK ČESKÉ HYMNY

 Česká hymna z hry J. K. Tyla Fidlovačka, hudbu složil František Škroup

1. Kde domov můj,
kde domov můj.
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě stkví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to jest ta krásná země
země česká domov můj!
Země česká domov můj!

https://www.youtube.com/watch?v=mQZ6vsLMqzs&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDrozhlas

Všechna zadání - domácí úkol na 25.3. (2)

domácí úkol 24.3. (2)

Zadaní na středu 24.3.2021

Škola on-line ve čtvrtek 10:00 hod. přes Meet.google.com       heslo kvy-zqyd-zzs

Český jazyk: do sešitu z učebnice str. 39 cv. 8 a 9

Procvič si slovesa hraním pexesa:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

Matematika:

pracovní list str. 17, cv. 8, 9, 10

Procvič si sčítání a odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady1.htm

Dobrovolný úkol do PV

Blíží se svátky jara Velikonoce.

Pokus se vyrobit některou z velikonočních dekorací

https://cz.pinterest.com/pin/258534834847168802/

slepice   zaj   slep

  Pod záložkou nepovinný zábavný úkol: vylušti tajenku

Všechna zadání - domácí úkol 24.3. (2)

domácí úkol na 23.3. (2)

Úterý 23.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : učebnice str. 39, cv. 7 a) b) do sešitu

Matematika : pracovní list str. 16, cv. 6 str. 17 slovní úloha 7 (projdeme si je ústně při výuce on-line)

Zeměpis: CHráníme životní prostředí

Prohlédni si v učebnici str. 24-25

Napiš si do sešitu :

Tím, jak lidé využívají přírodu, ovlivňují své životní prostředí. 

Přírodu poškozuje těžba surovin, lomy na kámen, povrchové i hlubinné doly.

Kouř z továren, výfukové plyny aut, 

chráním přírodu

 Pod záložkou máte nepovinné zábavné procvičení, zkus vylištit tajenku :-)

Všechna zadání - domácí úkol na 23.3. (2)

domácí úkol 22.3. (4)

Zadaní na pondělí 22.3.2020

Občanská výchova

Možná máte zažité, že první jarní je 21. března a přesto: 

zapiš si do sešitu: letos astronomicky začalo jaro už 20. března o půl jedenácté dopoledne

Slunce začíná na rovníku v den jarní rovnodennosti a stěhuje se směrem na sever k obratníku Raka, dny se u nás prodlužují,

https://www.youtube.com/watch?v=TjUtF0IxQ1E&ab_channel=KarelFilip

Napiš do sešitu , které druhy ptáků jsi viděl na videu

jehnědy kočičky

Jehnědy                                                          Kočičky

První jarní květy jsou chráněné, jsou pastvou pro včely a hmyz

Český jazyk: do pracovního sešitu  str. 23 cv. 4 a 5

Procvič vzory podstatných jmen (mužský, ženský, střední)

https://wordwall.net/…456

Matematika:

Učebnice str. 39 cv. 25 a 27,  do sešitu slovní úlohu 26

Přírodopis: RYBY

Nakresli do sešitu rybu a popiš její části (učebnice str. 30)

Stavbatělakapraobecného

Podívej se na krátké video: Jak dýchají ryby

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6044-jak-ryby-dychaji-pod-vodou?vsrc=predmet&vsrcid=prirodopis

Vaše práce k článku Mach a Šebestová

Moc chválím Vojtíka, Davida a Terezky Klíčovou a Kolomazníkovou, Jeni a Natálku, Zdendu

DN TK TKO VJ jeni  natalka zdenda

 

Všechna zadání - domácí úkol 22.3. (4)

Zadání na pátek 19.3.

 

Český jazyk: do pracovního sešitu  str. 38-39 cv. 1 a 2  A je tu jaro 

Alespoň v učebnici a v písničce, když už počasí nám jaro zatím nepřipomíná :-)

https://www.youtube.com/watch?v=C6RYDaF5F3A&ab_channel=tatabojstv

Matematika:

Učebnice str. 38, cv. 23 a 24 do sešitu,

Přírodopis:

Podívej se na video a odpověz do sešitu na otázky:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4903-zapomenute-zaby?vsrc=predmet&vsrcid=prirodopisKde zkoumali obDde na světšě

1) Kde zkoumali obojživelníky?

2) Kolik druhů žab považovali za vyhynulé?

3) Vyjmenuj alespoň 3 druhy žab považované za vyhynulé

4) Jak se jmenuje nejmenší žába na světě?

žába 5 žába 6 žába 7

nejmenší žáby na světě

 Vaše nepovinné domácí úkoly.

Děkuji těm, kteří se do nich pustili :-) 

 Screenshot 20210311 131532 Screenshot 20210311 131550 Screenshot 20210311 131610 Screenshot 20210311 131650 20210317 125535 květina 1 květina 2 Vojta

Jeni Kolářová Terezka Kolomazníková  Terezka Klíčová  Zdeněk Tinka Terezka Klíčová  David Navrátil Zdeněk Tinka Vojtík Jokeš


domácí úkol na 18.3. (2)

Čtvrtek 18.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs

 

Český jazyk : Čítanka str. 43-45 přečti si článek Mach a Šebestová a do sešitu napiš název článku a autora Miloš Macourek 

a pokus se nakreslit obrázek podle ilustrace Adolfa Borna ze str. 45

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=cwJjGWky9G4&ab_channel=Je%C5%A1t%C4%9BPosledn%C3%AD

Matematika : učebnice str. 38, cv. 20, 21, 22 do sešitu

Zeměpis: Vodstvo ČR

Pracovní list Příroda naší Země - VODSTVO str. 21

koloběh vody

   Koloběh vody v přírodě

 Občanská výchova: Státní symboly ČR

Učebnice Místo, kde žijeme str. 41

Odpověz na otázku 4 a 5 do sešitu

domácí úkol 17.3.

Zadaní na středu 17.3.2020

Škola on-line ve čtvrtek 10:00 hod. přes Meet.google.com       heslo kvy-zqyd-zzs

Český jazyk: do sešitu z učebnice str. 38 cv. 6 a) b)

Procvič si slovesa hraním pexesa:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

Matematika:

pracovní list str. 16, cv. 4 a 5

Procvič si sčítání a odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady1.htm

Dobrovolný úkol do PV

http://print.krokotak.com/p?x=30813f0f5ebb422694a4f9537a178f28

http://krokotak.com/2020/03/paper-flowers-6/

květiny

  

Všechna zadání - domácí úkol 17.3.

domácí úkol na 16.3. (2)

Úterý 16.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs 

Český jazyk : učebnice str. 38, cv. 3 a 4  do sešitu

Matematika : pracovní list str. 15, cv. 1 a 2, str. 16 slovní úloha 3 (projdeme si je ústně při výuce on-line)

Zeměpis: Řeky ČR

Prohlédni si v učebnici str. 32 - 33 

Napiš si do sešitu:

Voda se v krajině vyskytuje na různých místech.

Její zdroje jsou však omezené.

Proto musíme s vodou dobře hospodařit.

Odpověz na otázky do sešitu :

1. Práce s atlasem: Jaké lázně (města) máme v ČR?

2.Je voda zadarmo, která teče z vodovodního kohoutku? 

3. Jaké přehrady jsou na řece Vltavě?

Labe 1 Labe s Vltavou Labe Děčín

Labe                                                               Soutok Labe s Vltavou                                    Přístav Děčín na Labi

Podívej se na video o prameni Labe:

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4604-prameny-labe?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis%7E2-stupen-zs

 

Všechna zadání - domácí úkol na 16.3. (2)

Starověké civilizace

Zadaní z  Dějepisu 15.3.2021

Moc vás zdravím milí žáci.Mám pro vás úkol.

Opište do sešitu otázku a vyberte odpověd

U druhé otázky napište ke které zemi patří řeka.

Ve třetí otázce, kde jsou obrázky napište kde se nachází, pomocí učebnice nebo internetu. AŤ SE VAM DAŘÍ.

 • 1. Jaký byl význam vzniku písma?
 • bylo nutné pro státní správu
 • množství uskladněného obilí
 • počet dobytka
 • počet obyvatel
 • lidé si tedy vytvořili číslice a písmo jen tak
 • umožnilo předávat znalosti dalším generacím
 • .
  •  2. Indus - Nil - Žlutá řeka - Eufrat—Ganga  - Tigris
  • Mezopotámie - Indie –Egypt -- Čína
   

Všechna zadání - Starověké civilizace

domácí úkol 15.3.

Zadaní na pondělí 15.3.2020

Občanská výchova:

napiš do sešitu krátkou aktualitu

Český jazyk: do pracovního sešitu  str. 22 cv. 2 Strašidlo a 3 a), b)

Poslechni si písničku Hejkal

https://www.youtube.com/watch?v=Wv_sdHYZWP4&ab_channel=OBRKOLODEJ

Matematika:

Učebnice str. 37,  do sešitu slovní úlohu 17

str. 38, cv. 18 a 19

Přírodopis:

Napiš si do sešitu:

Obojživelníci

Žijí ve vodě i na suchu. Žáby se rozmnožují vajíčky, která vypouštějí do vody.

Z nich se líhnou pulci, kteří dýchají žábrami jako ryby. Později se vyvinou v malé žáby a začnou dýchat plícemi. ŽIjí na zemi.

Živí se hmyzem, měkkýši, mouchami. Jsou užiteční.

Podívej se na krátké video: 

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7454-pozor-tahnou-zaby?vsrc=predmet&vsrcid=prirodopis%7E2-stupen-zs

žábažába 2žába 3

největší a nejjedovatější žáby na světě

   

Všechna zadání - domácí úkol 15.3.

domácí úkol 12.3.

Zadaní na pátek 12.3.2020

Český jazyk: do pracovního sešitu  str. 38 cv. 1 S čím si rádi hrajeme a 2 Umíš se učit?

Procvič si slovesa hraním:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

Matematika:

Učebnice str. 37, cv. 14 a 15 do sešitu, slovní úlohu 16

Přírodopis:

test obojživelníci - procvič si na ,,školákově" obojživelníky, udělej si test v jejich poznávání

https://skolakov.eu/prvouka/3-trida/obojzivelnici/poznavame-obojzivelniky/poznavame-obojzivelniky.htm

skokan hnědý skokan zelený ropucha

skokan hnědý                                             skokan zelený                                                ropucha obecná

   

Všechna zadání - domácí úkol 12.3.

domácí úkol na 11.3.

Čtvrtek 11.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs

 

Český jazyk : Čítanka str. přečti si článek Barevné pentličky a do sešitu napiš název článku a uutora Václava Čtvrtka. Odpověz do sešitu na otázky: 

1. Jak se jmenují postavy z článku?

2. Jakou činností se děti zabývaly?

3. Čím byla řeka znečištěná?

4. Kdo řeku znečistil?

5. Proč děti odmítly jet domů autem?

Matematika : učebnice str. 37, slovní úlohy 10 a 13 (projdeme si je ústně při výuce on-line)

                                     str. 37, cv. 10, 12 do sešitu

Zeměpis: Vodstvo ČR

Práce s atlasem: Napiš do sešitu názvy 10 velkých rybníků a vodních nádrží v ČR

 Bezdrev Lipno Vranov

Bezdrev                                             Lipno                                                                Vranov

Podívej se na krátké video  https://edu.ceskatelevize.cz/video/8209-soustava-rybniku-u-plzne?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis

Odpověz na otázky:

1. Ve kterém století se stavěly rybníky?

2. Proč se stavěly rybníky?

 Občanská výchova: Státní symboly ČR

Napiš do sešitu

Státní symboly jsou:
 • velký státní znak.
 • malý státní znak.
 • státní barvy.
 • státní vlajka.
 • vlajka prezidenta republiky
 • státní pečeť
 • státní hymna.

domácí úkol 10.3.

Zadaní na středu 10.3.2020

Škola on-line ve čtvrtek 10:00 hod. přes Meet.google.com       heslo kvy-zqyd-zzs

Český jazyk: do sešitu z učebnice str. 38 cv. 5

Procvič si slovesa hraním pexesa:

https://skolakov.eu/cesky-jazyk/4-trida/slovesa/urcite-a-neurcite-tvary/pexeso-slovesa.html

Matematika:

pracovní list str. 15, cv. 10 a slovní úloha 9

(pokud si nebudete vědět rady se slovní úlohou, uděláme si ji společně při on-line výuce)

Procvič si sčítání a odčítání:

https://skolakov.eu/matematika/4-trida/scitani-a-odcitani-do-10000-zpameti/podzimni-pocitani/priklady1.htm

Dobrovolný úkol do PV

Pokud ti je dlouhá chvíle, můžeš vyrobit kočku a poslat mi její fotku. Posílám náměty.

Už se na vaše výrobky těším :-)

https://cz.pinterest.com/pin/493214596699226894/

kočka

http://krokotak.com/2014/10/three-cats-stories-in-paper/

   

Všechna zadání - domácí úkol 10.3.

domácí úkol na 9.3.

Úterý 9.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo kvy-zqyd-zzs

 

Český jazyk : učebnice str. 38, cv. 2 do sešitu

Matematika : učebnice str. 36, slovní úlohy 7 a 8 (projdeme si je ústně při výuce on-line)

                                     str. 36, cv. 9

Zeměpis: Řeky ČR

Prohlédni si v učebnici str. 32 obrázky s popisem (připrav si na on-line výuku)

Práce s atlasem: Napiš do sešitu názvy 10 velkých řek v ČR

Pramen Labe pramen Vltavy

Pramen Labe                                                               Pramen Vltavy

Podívej se na krátké video o řece Dyji, ukaž si řeku na mapě.

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7536-dyje-naprimena-a-napravena?vsrc=predmet&vsrcid=zemepis

 

Všechna zadání - domácí úkol na 9.3.

domácí úkol na 8.3.

Zadání na 8.3.2021

Škola on-line v úterý 10:00 hod. přes Meet.google.com       heslo kvy-zqyd-zzs

Občanská výchova: Do sešitu si napiš:

Mezinárodní den žen (ve zkratce MDŽ), připadající každoročně na 8. března, je mezinárodně uznávaný svátek.

Ženám se dává malá pozornost, nejčastěji kytička. 

Český jazyk : napiš si do sešitu: Slovesa vyjadřují, co dělají osoby, zvířata a věci ( např. sedí, jí, běhá, píše,...)

pracovní list str. 21-22  cv. 1 Slovesa

Procvič si podstatná jména pomocí hry:     https://wordwall.net/…315
 
postup: kliknout a dát spustit

Matematika : pracovní list str. 14 slovní úloha 7, str. 15, cv. 8

Přírodopis: Obojživelníci , pracovní list str. 12

mlok čolek 

mlok skvrnitý                                                čolek obecný

Podívej se na video o mloku skvrnitém:    https://edu.ceskatelevize.cz/video/4907-mlok-skvrnity?vsrc=predmet&vsrcid=prirodopis

Odpověz na otázky :

1. Může být jed vylučovaný kůží nebezpečný, a pro koho?

2. Čím se živí mlok?

3. Kde přečkává zimu?

 

Připomínám: domácí úkoly mi posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Individuálně se můžeme spojit videohovorem nebo přes WhatsApp 

Všechna zadání - domácí úkol na 8.3.

domácí úkol na 5.3

Zadání na 5.3.2021

Dnes v 10:00  připojení přes meet.google.com     heslo: kvy-zqyd-zzs

Český jazyk : pracovní list str. 21 cv. 7 a) b)   cv.  8

Matematika : pracovní list str. 14 cv. 5 a 6, slovní úloha 4

Přírodopis: podívej se na video a odpověz na otázky (nebo najdi odpovědi na internetu)

https://edu.ceskatelevize.cz/video/7459-skokan-hnedy 

Kde žije skokan hnědý?

 Je skokan hnědý chráněn zákonem?

 Kolika let se dožívá?

Vypiš do sešitu všechny obojživelníky z učebnice ze str. 28 -29

skokan

skokan hnědý

 

 

Všechna zadání - domácí úkol na 5.3

domácí úkol na 4.3.

Zadání na 4.3.2021

V pátek 5.3.připojení přes  meet.google.com nové heslo:  kvy-zqyd-zzs

Český jazyk : čítanka - přečti si v čítance str. 36 a napiš krasopisně do sešitu báseň Rezervováno M. Černíka (Terezka Klíčová si opíše báseň ze str. 39, kterou se bude učit zpaměti)

Učte se báseň ze strany 39 v čítance

Matematika : učebnice str. 36 cv. 5 a 6 do sešitu

Zeměpis: Podívej se na video ( pokud ti to nepůjde otevřít z tohoto odkazu, zkus si najít přes google ctedu - zeměpis 2. stupeň - Krušné hory)

nebo zkus odpovědi vyhledat na internetu

https://edu.ceskatelevize.cz/video/8076-zapomenute-krusne-hory

Odpověz do sešitu na otázky :

Jak jsou dlouhé Krušné hory?

Co víš o Jáchymově?

Co se těžilo v Krušných horách?

Co kvete na loukách Krušných hor?

Jáchymov  images  louky  

Jáchymov

 

Všechna zadání - domácí úkol na 4.3.

domácí úkol na 3.3.

Zadání na 3.3.2021

Škola on-line v 10:00 hod. přes Meet heslo umx-xcop-eki

 

Český jazyk : pracovní list str. 21 cv. 6 a) b)

Zopakujte si vyjmenovaná slova prostřednictvím hry Bouchni krtka!

https://wordwall.net/play/10853/121/946  Bouchni krtka vyjmenovaná slova

krtek

Matematika : pracovní list str. 13 cv. 3, slovní úloha 2

Připomínám: domácí úkoly mi posílejte na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Individuálně se můžeme spojit videohovorem nebo přes WhatsApp 

Všechna zadání - domácí úkol na 3.3.

Domácí úkoly úterý 2.3.

Zadání z 2.3.

Zítra, tj. ve středu 3.3. v 10:00 hod. on-line výuka. Připojíme se přes Meet heslo umx-xcop-eki

Český jazyk: učebnice str. 36 cv. 7 napiš do sešitu a barevně podtrhni všechna podstatná jména

Matematika : do sešitu str. 36 slovní úloha 2 a cv. 3 (pokud si nebudete vědět rady, uděláme si ústně ve středu při on-line výuce)

Zeměpis: do sešitu napiš pohoří a v atlase (nebo podle učebnice str. 26) vyhledej nejvyšší hory př. Krkonoše -   Sněžka 1602m

Jeseníky -                          Šumava -                                Krušné hory -                               Orlické hory -

Beskydy -                           Lužické hory -                         Novohradské hory -                     Brdy -

Českomoravská vrchovina -                 Jizerské hory -               Bílé Karpaty -                        Český les - 

mapaŘíp hora

 Říp

Všechna zadání - Domácí úkoly úterý 2.3.

Domácí úkoly na 1.3.2021

Dobrý den, moji milí žáci a žákyně,

opět se budene pár týdnů (snad jen 3) setkávat na webových stránkách školy.

Zadání pro dnešní den:

OV: Napište si do sešitu:

Meteorologické jaro začíná každoročně dne 1. března a končí 31. května

Přeji vám pěkné jarní dny, když to půjde, choďte hodně ven do přírody na procházky, jezděte na kole, venčete pejska alespoň na zahradě, cvičte... ať jste zdraví!

sněženky  bledule 

ČJ str. 35/ cv. 4 a) b)

Učte se zpaměti básničku z čítanky str. 39 (můžete si vybrat kterou z těch dvou)

20210228 112518

M str, 35 opiš do sešitu žlutou tabulku a cv. 22 a 1 ze strany 35 vypočítej do sešitu

Př Odpověz písemně do sešitu na otázky z učebnice str. 27

zmije

Budeme se setkávat i na hodinách on-line. Poprvé to bude ve středu v 10:00 hod.

 

Všechna zadání - Domácí úkoly na 1.3.2021

vzor - DÚ - 6 ZŠ

 

 

Zadaní z 10.9.2020 Občanská výchova

 

Zadaní z 10.11.2020 Dějepis - starověké státy

Území Egypta se rozprostíralo podél řeky Nilu.

Na východ i na západ od Nilu jsou pouště.

Požehnáním pro Egypt byly každoroční záplavy Nilu. Které, znamenaly nánosy úrodné půdy.

Vládce Egypta byl faraon, který spojil Horní a Dolní Egypt v jeden stát. Proto vždy nosil na hlavě dvě koruny.

 

 

pyramidyStarověkýEgyptSpolečnostindexfff

 

 

 

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 6 ZŠ

Domácí výuka 13.11. (10)

Dobrý den, moji milí žáci a žákyně,

ve středu 18,11, se uvidíme ve škole.

Dnes zadávám poslední úkoly. 

Informace, jak bude probíhat výuka ve škole, vám pošlu e-mailem, jakmile budu znát podrobnosti.

Přeji vám pěkný víkend. Užijte si státní svátek 17.11. O jeho významu si povíme ve škole. Připravte si do sešitu Občanské výchovy aktualitu k původu tohoto svátku.

Přírodopis

Nové učivo Sudokopytníci

Zápis do sešitu:

Mají končetiny zakončeny sudým počtem kopyt. 

Dělíme je na býložravce (tur domácí - kráva) a všežravce.(prase domácí)

Z učebnice na str. 12 si do sešitu vypiš všechny zástupce sudokopytníků

prase 27703

https://edu.ceskatelevize.cz/video/6072-slechteni-prasat

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4954-srnci

Český jazyk - učebnice

Doplň cvičení 11 na str. 18

cvičení 14 na str. 19 

Další  úkoly na pondělí 16.11. pod záložkou

Všechna zadání - Domácí výuka 13.11. (10)

AJ 12. 11. 2020

Zadání z 12. 11. 2020

Moc vás zdravím a posílám domácí úkoly do Anglického jazyka. 

 V učebnici vypracujte str. 38, 39, 40 a 41.

Kdybyste něčemu nerozuměli, kontaktujte mě na Facebooku.

Přeji všem hezký den a příští týden naviděnou :)

 

family

 

Všechna zadání - AJ 12. 11. 2020

Domácí výuka 12.11. (9)

Dnes online výuka v 10:00 hod.

Český jazyk

Učebnice str. 19, cv. 12 a 13 do sešitu

Zeměpis: Odpověz na otázky z pracovního listu. Kdo napsal slova a hudbu k národní hymně zkus najít na internetu

zeměpistest mala nasobilka a cz

https://www.youtube.com/watch?v=mQZ6vsLMqzs&ab_channel=%C4%8Cesk%C3%BDrozhlas

 

Všechna zadání - Domácí výuka 12.11. (9)

Domácí výuka 11.11. (11)

Online výuka 

ve čtvrtek 12.11. v 10.00 hod. přes Google Meet  Heslo: umx-xcop-eki

Svatý Martin

Dne 11. 11. je svátek sv. Martina. Říká se, že Martin přijede na bílém koni (začne sněžit)

Chceš se o sv. Martinovi dozvědět víc?

https://deti.vira.cz/objevuji/boha-a-viru/apostolove-a-svati/svati/martin

martin komix

 Český jazyk

Čítanka str. 10-12, přečti si článek Králíci z klobouku

Odpověz písemně do sešitu na otázky:

1. Jak se jmenoval kouzelník, v jehož klobouku králíci žili?

2. Co si Bob a Bobek koupili za odměnu?

Matematika

Učebnice str. 18, cv. 9 a 11 do sešitu

Všechna zadání - Domácí výuka 11.11. (11)

Domácí výuka 10. 11. (6)

 

Český jazyk :

učebnice str. 18, cv. 8 do sešitu

Matematika : st. 18, cv. 7 a 8 do sešitu

Zeměpis : vyber si z obrázku 5 mapových značek, nakresli je do sešitu a napiš, co znamenají (odpověď najdeš na obrázku z minulého týdne)

nove znacky

Pod záložkou najdeš nepovinné úkoly

Všechna zadání - Domácí výuka 10. 11. (6)

Domácí výuka 9. 11. (5)

Dobrý den moji milí žáci a žákyně,

budeme pokračovat ve výuce přes www.stránky školy.

Kdo mi ještě neposlal úkoly za minulý týden, připomínám svuji e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Český jazyk: procvičování vyjmenovaných slov po P: učebnice str. 18, cv. 7 do sešitu

Matematika: čísla v oboru do 10 000:

postupnost porovnavanie 10000 minitest czčj

Přírodopis: 

http://www.campanus.cz/cizkova/wp-content/uploads/sites/56/2017/08/Hlodavci-zaj%C3%ADcovci-hmyzo%C5%BEravci.pdf

20201108 19370620201108 193659

Pod záložkou najdeš nepovinné úkoly k procvičení 

Všechna zadání - Domácí výuka 9. 11. (5)

AJ 6. 11. 2020

Zadání ze 6. 11. 2020

Moc vás zdravím a posílám domácí úkoly do Anglického jazyka. 

 

V učebnici na str. 35 se naučte nová slovíčka, která se týkají rodiny - The family. Dále vypracujte str. 36 a str. 37.

 

Přeji všem hezký víkend!

 

family

 

Všechna zadání - AJ 6. 11. 2020

Domácí úkoly 6.11 (4)

 

Matematika - vypočítej příklady, Český jazyk - doplň y nebo i

test mala nasobilka a czsesit procvicovaci vyjmenovana slova a5 original násobení šestkou 

Všechna zadání - Domácí úkoly 6.11 (4)

Domácí úkoly 5.11. (2)

V pátek 6.11. online výuka v 10:00 hod.

Kdo ještě nemá - stáhněte si Google Meet, heslo připojení: umx-xcop-eki

Procvičíme vyjmenovaná slova po P, násobky čísla 6, příklady, čtení čísel v oboru do 10 000

 

Úkoly na čtvrtek 5.11.  - samostatná práce

Český jazyk

učebnice str.17, cv. 4,5 do sešitu

Matematika - napiš si do sešitu příklady i se správnými výsledky a procvičuj:

násobky 6

 

 

 

Všechna zadání - Domácí úkoly 5.11. (2)

Domácí úkoly 4.11. (13)

 

Český jazyk

čítanka str. 13 - 14 přečti si článek Pekařův tygr a odpověz písemně do seširtu na otázky:

1. Kdo to byl Tygr (jaké zvíře)?

2. Jak se jmenoval chlapec, který vlastnil Tygra?

3. Proč nechtěl jezdit Tygr s učedníkem?

Matematika

Pracovní list str. 7

Napiš si do sešitu a nauč se zpaměti odříkat násobky 6

n sobky sla 6 lprac. list str.7 

Občanská výchova

Příjmy a výdaje rodiny

Do sešitu si nadepiš dva sloupce:   PŘÍJMY      VÝDAJE

do prvního napiš PŘÍJMY RODINY: např.  plat, přídavky na děti, starobní nebo invalidní důchod, podpora v nezaměstnanosti

do druhéhe VÝDAJE: např. energie (plyn, elektřina), nájem, internet, jídlo, oblečení, ...

OVOV PL

 

Všechna zadání - Domácí úkoly 4.11. (13)

Dějepis-6.ročník

Zadaní z 3.11.2020

Milí žáci, dnes ukončíme téma pravěk.Odpovězte na 5.otázek, které si přepište do sešitu dějepisu. Na obrázcích najdete odpovědi. Ať se vám daří.

1. Co je pravěk?

2. Popiš nebo namaluj mamuta!

3.Napiš jaké nástroje používali pravěcí lidé?

4. Které zvíře si lidé nejdříve ochočili?

5. Co se nachází v jeskyních po pravěkých lidech?

zbraně2 0FotkyFoto naturvolker vektor urzeitlichen neandertaler charakter und alten hohlenmensch feuer in der steinzeit hohle abbildung urmenschen mit stoned waffe und mammut isoliert auf weisem hintergrund 183690954

 

 

 

Všechna zadání - Dějepis-6.ročník

Domácí úkoly 3.11. (2)

Český jazyk - procvičování vyjmenovaných slov po P

Matematika - číselný obor do 10 000, pokusíme si vysvětlit, jak pracovní list vyplnit  v 10:00 po připojení 

P vyjmenovana slova nove pracovni sesit 3 rocnik 4prl mat dk 051 skladanie cisel 10000 czmapové značky

Do sešitu zeměpisu si překresli mapové značky a napiš si, co znamenají, vyber 10 nejdůležitějších ( podle vlastního uvážení)

 

Všechna zadání - Domácí úkoly 3.11. (2)

Domácí úkoly 2.11 (2)

Milí žáci a žákyně,

 

Budeme pokračovat s výukou na stránkách školy specmt.com

3.11. v úterý se pokusíme připoji v 10:00 hod přes meet.google.com

heslo umx_xcop_eki

Český Jazyk:

učebnice str. 16, napiš vyjmenovaná slova po P do sešitu a nauč se je zpaměti odříkat.

Na každé slovo vymysli jednoduchou větu a napiš ji do sešitu (nápověda cv. 1, str. 16 v učebnici)

po P

Matematika

učebnice str. 17, cvičení 1 - čti nahlas čísla, str. 17, cv. 2

Napiš si do sešitu tuto tabulku

řády

Přírodopis

prohlédni si prezentaci a vypiš do sešitiu všechny hlodavce

 https://www.gvi.cz/Aton/FileRepository/aton_file_repository_HtmlEditorRepositoryDoc/Root/Projekty/AJ/Biologie/Organismy/Prezentace/bicz079.pptx&ved=2ahUKEwjg19PsguLsAhXRxoUKHU9-DskQFjAFegQIChAC" style="color: rgb(102, 0, 153); -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0.1);">

hlodavci a zajíci - GVI.cz

Všechna zadání - Domácí úkoly 2.11 (2)

Domácí úkoly 23.10. (9)

Milí žáci a žákyně,

dnes zadávám poslední úkoly,

příští týden máte prázdniny, užijte si je ve zdraví!

Matematika

533421

Český jazyk: cvičení přepište do sešitu, pokud máte možnost tiskárny, vytiskněte a doplňte pracovní list

B 1565015911 446x639 fxtajenka f4c49d10fb8da17134bcc2f064759608B unnamed

 

 

 

Všechna zadání - Domácí úkoly 23.10. (9)

Domácí úkoly 22.10. (8)

Pokuste se vyřešit alespoň některé úlohy z pracovního listu:

a71c7619790401084c7c364e9fce2fc7 

Cvičení přepiš do sešitu a doplň i - y:

A

 Podívej se na krátké video:

https://www.youtube.com/watch?v=3MsdnBPvOPc&ab_channel=Farky

Všechna zadání - Domácí úkoly 22.10. (8)

Domácí úkoly 21.10.

Zadaní z 21.10.2020

Milí moji žáci a žákyně, pokud nemáte sešity, můžete vypracovat úkoly na jakýkoliv papír.

Pošlete mi, prosím, ofocené úkoly na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Podívej se video z přírodopisu

https://www.facebook.com/primazoom.cz/videos/1487198731667660

A odpověz na otázky:

Kolik metrů chodeb vyhloubí krtek za den?

Čím chodby hloubí?

Jakým směrem můžeme hladit srst krtka?

Doplň i - y:

B3

Poslechněte si tuto Ezopovu bajku a odpovězte na otázky.

https://edu.ceskatelevize.cz/ezopova-bajka-o-vrane-syru-a-lisce-5e4424f92773dc4ee4139fea

Jaké zvíře Ezopa doprovází?

Na čem si oslík pochutnával?

Kdo byl chytřejší - vrána nebo liška? Proč?

 

 

 

Všechna zadání - Domácí úkoly 21.10.

Domácí úkoly (6)

Zadaní z 20.10.2020

 

Poslechni si Ezopovu bajku O pávovi, bohyni Héře a slavíku 

https://edu.ceskatelevize.cz/ezopova-bajka-o-pavu-bohyni-here-a-slavikovi-5e4424f82773dc4ee4139fe6

Odpověz na otázky: Jaký měl páv hlas?

                                 Který z ptáků uměl krásně zpívat?

                                 Co pávovi poradila vlaštovka?

Vypočítej:

imagesstažený soubor

 

 

Všechna zadání - Domácí úkoly (6)

Videokonference (5)

Zadaní z 19.10.2020

Pokud chcete, stáhněte si aplikaci Meet a zadejte kod: umx-xcop-eki 

Můžeme se spojit na videokonferenci ve středu 21.10. v 10:00

Přírodopis:

můžete se podívat na tohle video

https://edu.ceskatelevize.cz/zima-zimujici-hmyz-a-priroda-5e4424494908cf0125158021

 

Všechna zadání - Videokonference (5)

Český jazyk - domácí úkol

Zadaní z 13.10.2020

Cvičení napiš do sešitu a správně doplň i - y

Screenshot 20201013 142804M  

 

 

Všechna zadání - Český jazyk - domácí úkol

vzor - DÚ - 6. ZŠ

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 6. ZŠ

Matematika - domácí úkol

Zadaní z 13.9.2020

Matematika: příklady přepiš do sešitu a vypočítej

Screenshot 20201013 142459tab  

 

Všechna zadání - Matematika - domácí úkol

Domácí úkol (4)

Zadaní z 19.10.2020

Napište si do sešitu cvičení na psaní velkých a malých písmen:

stažený souborstažený soubor 1

 

Vypočítej do sešitu příklady:

thumb

 

Všechna zadání - Domácí úkol (4)

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.