7ZS

 

Matematické úkoly 2

3. března 2021

Úkoly - matematika - sčítání dvojciferným číslem

Všechna zadání - Matematické úkoly 2

Dějepis - Přemyslovci

3.3.2021 Napiš do sešitu, který přemyslovec padl na Moravském poli a kde  dnes  Moravské pole najdeme.

 Milí žáci, moc vás všechny zdravím a také na vás myslím.

3.3.2021 - úkol do  dějepisu

Do sešitu s datumem 5.3.2021. Napište  Přemyslovce, které znáte. Alespoň 3, zjistěte, který Přemyslovec měl za manželku Ludmilu. Napište o něm pár informací.

Budu se těšit až si to společně přečteme.

Všechna zadání - Dějepis - Přemyslovci

Český jazyk - zadání 4.3.2021

Milí sedmáci, moc chválím všechny, kteří jste mi úkoly zaslali :) ti, kteří ještě ne, prosím o nápravu. Adresa pro zasílání je  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Minulý úkol (ze dne 2.3.) jsem omylem smazala, bylo to cvičení na str. 48/ cv. 12 a čítanka článek Jak roste tráva na straně 54 - přečíst a napsat do sešitu název článku, autora a ilustraci.

Dnes vypracujte a napište do sešitu na str. 50/cv.19, kde si zopakujete vyjmenovaná slova, přikládám nápovědu, ač vím, že je umíte. Vyhledejte a podtrhněte ve článku podstatná jména rodu mužského NEŽIVOTNÁ a určete jejich vzor.

931 vyjmenovana slova a5

 

Hodina zeměpisu

Zadaní z 9.11. 2020

1. Napiš všechna města, co jsou na mapě do sešitu.

2. Napiš do sešitu, jakou mají polohu

( jih, východ,sever, západ)

 

Všechna zadání - Hodina zeměpisu

Český jazyk, zadání 19.10. (3)

 

Dnes si zopakujeme odčítání. Napište pod sebe a vypočítejte do sešitu s datem 16.11.2020 !!!!!!!!

 

5 709 + 3 907 =                      9 742 – 7 428 =       4 367 + 5 482 =                  10 000 – 4 677 =

4 212 +   874 =                      6 275 –   869 =                      3 298 +   745 =                      8 634 –   528 =       

 

 

Všechna zadání - Český jazyk, zadání 19.10. (3)

Český jazyk, zadání 19.10. (4)

e4ae1d94a5f55c3efd9fc38c7a45331b

Dnes si zopakujeme odčítání. Napište pod sebe a vypočítejte do sešitu s datem 16.11.2020 !!!!!!!!

 

5 709 + 3 907 =                      9 742 – 7 428 =       4 367 + 5 482 =                  10 000 – 4 677 =

4 212 +   874 =                      6 275 –   869 =                      3 298 +   745 =                      8 634 –   528 =       

 

 

Všechna zadání - Český jazyk, zadání 19.10. (4)

AJ 12. 11. 2020

Zadání z 12. 11. 2020

 

Moc vás zdravím a posílám DÚ do AJ. V učebnici vypracuj str. 36, 37, 38, 39 a 40. 

Kdybyste něčemu nerozuměli, napište mi na Facebook.

 Za týden se na vás budu moc těšit!

Přeji všem hezký víkend!

 

 

family


 


Dějepis 7.r.

Zadaní z 10.11.2020 Dějepis.

Dnes si řekneme kdo to byl Jan Hus.

husjan

 

jhobelisk

 

 

 

 

Všechna zadání - Dějepis 7.r.

Hodina OV

Zadaní z 9.11.2020

Občanská výchova: Spojte správně roky pro různé funkční období a napište do sešitu OV s dnešním datem.

1.otázka

 

200         volební období prezidenta

   81           věk voliče                          

   18           poslanecká sněmovna

     5           senát

   21           věk poslance

2.otázka. Jmenuj jednu politickou stranu a jednoho významného politika

3.otázka. Napiš, čím bys byl (a), prospěšný(á), pokud by tě žáci zvolili jako zástupce do školního parlamentu.

4.otázka.Napiš a zařaď k čemu přestupky patří.


 

Všechna zadání - Hodina OV

Dějepis - Jan Hus

Zadaní z 10.11.2020 Dějepis.

Dnes si řekneme kdo to byl Jan Hus.

Všechna zadání - Dějepis - Jan Hus

vzor - DÚ - 7 ZŠ

9.11.2020

Matematika - sčítání

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7 ZŠ

vzor - DÚ - 7 ZŠ

Zadaní z 9.11.2020

Veličina síla

Značíme písmenem F

Základní jednotka 1 Newton(N)

Odvozené jednotky 1 kiloNewton(kN)

1 kN= 1000 N

Měřidlo sílysiloměr

Základem siloměru je pružina, která se natahuje podle síly.

Najděte informace o(  Isaac Newton) nkdo to byl a jak je spojen se  SÍsílaLOU

 

 

Hlavní jednotkou síly v soustavě SI je 1 newton (1 N = 1 kg)

 

 

 

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7 ZŠ

Matematika- 7.r. (4)

 

 

 

Zadaní z 6.11.2020

 

Milí žáci.pokud nemáte sešity pište na papír, ve škole si uděláme kontrolu.

 

SPU Matematika ukazka2

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r. (4)

Zeměpis 2

Zadaní z 9.11. 2020

1. Napiš všechna města, co jsou na mapě do sešitu.

2. Napiš do sešitu, jakou mají polohu

( jih, východ,sever, západ) 

Všechna zadání - Zeměpis 2

AJ 6. 11. 2020

Zadání ze 6. 11. 2020

 

Moc vás zdravím a posílám DÚ do AJ. V učebnici na str. 33 se naučte nová slovíčka a vypracujte str. 34 a 35. 

 

Přeji všem hezký víkend!

 

 

family


 


Matematika- 7.r. (4)

indexpříklady

Zadání : středa 4.11.2020

Zadaní z 21.10.2020

Milí žáci.pokud nemáte sešity pište na papír, ve škole si uděláme kontrolu.

 

SPU Matematika ukazka2

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r. (4)

Z. - 7.ročník

Zadaní z 3.11.2020

Všechny vás zdravím a doufám, že pilně pracujete. Dnes máme zeměpis. Na obrázku jsou turistické značky, některé jsou zakryté červenou barvou.

1.Nakreslete do sešitu s dnešním datem.

2. Nakreslete 3.značky,které jsou v Moravské Třebové a kde jsou umístěné.

značky

 

 

Všechna zadání - Z. - 7.ročník

fyzika 7.r.

Zadaní z 2.11. 2020

Pohyb je děj, při kterém těleso mění svoji polohu vůči jinému tělesu.

Trasu, kterou těleso projde během svého pohybu nazýváme trajektorie.

PODLE TVARU TRAJEKTORIE:

1.přímočarý pohyb - těleso se pohybuje po přímce

              2.  křivočarý pohyb- těleso se pohybuje po křivce

            3.   podle rychlosti

             4.   rovnoměrný pohyb- těleso se pohybuje stálou rychlostí

             5.   nerovnoměrný pohyb - těleso během pohybu mění svoji rychlost.

Přemýšlej a napiš příklad které těloso se jakým způsobem pohybuje !!!

pohyb3pohybPohybaklidtělesatestList1

 

nPOHYB JE DĚJ, PŘI KTERÉM TĚLESO MĚN.
nTRASU, KTEROU TĚLESO PROJDE BĚHEM SVÉHO POHYBU NAZÝ.

 

 

Všechna zadání - fyzika 7.r.

Dějepis 7 ZŠ

Zadaní z 2.11.2020

Dějepis:

Napiš do sešitu v čem byla církev ve středověké společnosti prospěšná?

Kdo byl nejvyšším představitelem církve?

Napiš jak byla středověká společnost rozdělená, kdo vládl, kdo musel poslouchat?

 

 

dějepis2

 

Všechna zadání - Dějepis 7 ZŠ

Zeměpis - mapa

Zadaní z 28.10.2020

Napiš do sešitu hlavní města státu, které vidíš na mapě

image.ashx

 

 

Všechna zadání - Zeměpis - mapa

Občanská výchova

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

download

 

Všechna zadání - Občanská výchova

Matematika- 7.r.

Zadaní z 14.10.2020

Vypočítej, kkk

 

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r.

dějepis

Zadaní z 26.10.2020 dějepis:

Kdo byli pohané? Co je hlaholice?

Kdo byli křesťané? Kdo byli Cyril a Metoděj?

Domaci ukol

 

Všechna zadání - dějepis

Český jazyk - p.uč. Moravcová (mail: houserova.L@seznam.cz)

Zadání dne 12.11.

Moc chválím všechny, kteří jste mi své úkoly z úterý již poslali. Dnes si otevřete učebnici na straně 31 a celými větami odpověz na otázky ve cvičení 3. Své odpovědi napiš do sešitu. Poznal jsi, že každá otázka patřila jednomu pádu?

Zadání dne 10.11.

Čeká nás opakování pádových otázek - už jsme je spolu jednou opakovali, nyní projdeme znovu pečlivě. Pád se určuje pouze u PODSTATNÝCH JMEN. Jak víte, podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí.

 

První úkol

Nahlas si zopakuj pádové otázky a dnes je přepiš do sešitu.

pádové otázky

Druhý úkol

Nyní si pusť toto video, jak se pády určují a na konci videa najdeš tato slova, která napiš do sešitu a urči u nich pád, s prvním slovem jsem ti pomohla a dopsala ho já, pokračuj stejně:

POD STOLEM   - 7.p.               NA MOŘI

MEZI ZDMI                               U KINA

OD SOUSEDŮ                         PRO ROHLÍKY

https://www.youtube.com/watch?v=zvxEsgrxpdo

Pokud sis nevěděl vůbec rady, napiš mi, spojím se s tebou. Pošli mi úkol vyfoceny na můj mail.

Zadání dne 5.11.

Čekají Tě dva úkoly

1. Přepiš do sešitu slova ze článku Sobotní výlet - učebnice str. 17/cv.úplně nahoře. Nemusíš psát celé věty, jen ta slova, ve kterých jsi doplnil i/y.

2. Dnes potřebuješ čítanku, přečti si článek ze stran 15-18, zapiš název článku a autora do sešitu a doplň ilustrací (obrázkem) tak, jak jsme zvyklí. Článek se hodí k dnešním dnům, kdy spolu nejčastěji mluvíme přes počítač. Pokud jsi zapomněl čítanku ve škole, vkládám článek sem.

Prosím o nafocení a poslání na můj mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IMG 20201104 192101

IMG 20201104 192119

IMG 20201104 192131

IMG 20201104 192140

Zadání dne 3.11.

Dnes nás čekají vyjmenovaná slova po Z, nahlas si je zopakuj, poté rozklikni tento odkaz a doplň i/y https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

Z

Zadání dne 2.11.

Proveď dnes kontrolu úkolů, které jsi vypracoval před prázdninami, zasílám je vyplněná, obě dvě cvičení měj přepsaná v sešitu. Zítra dostaneš zadané nové úkoly a také Ti telefonicky zavolám :)

IMG 20201102 124037

IMG 20201102 123754

 

 

Zadání v týdnu 19.10. - 23.10. - chválím všechny, kdo jste správně našli zadání, čeká nás tento týden 5 úkolů, ať se vám vše podaří a jste zdraví :)

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po S, správně doplň "y, i" na str. 16/cv.41 a přepiš do sešitu

slova S

2. Rozklikni odkaz a projdi ústně zadané hádanky. Vyjmenovaná slova ti opět pomůžou...

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/s5.htm

3. Zopakuj si vyjmenovaná slova po V, správně doplň "y, i" na str. 17/cv.44 a přepiš do sešitu

vyjm sl. V

4. Která vyjmenovaná slova po V jsou na obrázcích? Napiš je do sešitu

zmenšené hádanka V

5. Přečti si tyto dvě básně, tu, která se ti líbí víc, si přepiš do sešitu

Padá na zem suché listí

Padá na zem suché listí,
stromy půjdou brzy spát.

Každý proto snadno zjistí,
brzy bude listopad.

Vlaštovičko

Vlaštovičko, leť,
už je na tě čas.
Listí žloutne, poletuje,
po strništích vítr duje,
bude brzo mráz.

_______________________________________________________________

Zadání dne 15.10. - dnes tě čekají tři úkoly

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po P, správně doplň "y, i" na str. 16/cv.39 a přepiš do sešitu

vyjm. sl. P

zmenšená slova po P

2. Poznáš, co je na fotografii? Vyjmenovaná slova ti opět pomůžou...

3. Otevři se tento odkaz, dozvíš se zajímavou věc...aneb...je slepýš had? :)

https://zoomagazin.cz/slepys-had-nebo-jesterka/

 

Zadání dne 8.10.

Zopakuj si vyjmenovaná slova po M, v učebnici vypracuj ústně na str. 15/cv.35 a písemně do sešitu str. 15/cv.37Vyjmenovaná slova po M

 

 

Všechna zadání - Český jazyk - p.uč. Moravcová (mail: houserova.L@seznam.cz)

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.