7ZS

 

Český jazyk, zadání 4.5.

 Dobrý den,

ve čtvrtek se již uvidíme ve škole, dnes vypracujte toto cvičení. Převeďte dle zadání do 3. osoby čísla jednotného (vždy si řekni ON) a do správného času, příklad - odpovědět - ON odpoví nebo bude odpovídat

sestavzinfinitivůdanýčaspro3.osč

Pěstování zeleniny

Zadaní z 2.5.2021

Podívejte se na obrázky a zapamatujte si název zeleninyjj

Až budeme ve škole, popovídáme si o pěstování zeleniny na zahrádce

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Všechna zadání - Pěstování zeleniny

Přemyslovci v Českých zemích (2)

Zadaní z 2.5.2021

Dnes se seznámime s vládou Přemyslovců v Českých zemích

Do sešitu si zapíšete:

Jak se jmenuje nejznámnější představitel Přemyslovců?

V které době vládl?

Co všechno založil a nechal postavit?

 

 

Všechna zadání - Přemyslovci v Českých zemích (2)

ČAS

Zadaní z 2.5.2021  Napište úhledně do sešitu!

Příklady výpočítejte, odpovězte na otázku:

Co je to čas?

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Všechna zadání - ČAS

Kulturní památky u nás Zeměpis

Zadaní z 2.5.2021 -  přepiš do sešitu, pozorně se podívej na obrázky a snaž se správně určit co je na obrázku.

za kulturní památky jsou považovány:

 • památníky – architektonická díla, díla monumentálního sochařství a malířství
 • skupiny budov s výjimečnou světovou hodnotou
 • lokality – místa archeologických nálezů s výjimečnou světovou hodnotou z hlediska dějin, estetiky, etnologie, antropologie

 

Všechna zadání - Kulturní památky u nás Zeměpis

Český jazyk, zadání 29.4.

 Dobrý den,

dnes vás čeká jen jeden úkol, do sešitu vypracujte cvičení na str. 57/8 - slova v závorce dejte do 1. osoby jednotného čísla - vše jsem dělal JÁ

LITERATURA:

přečtěte si v čítance na str. 90 Pipi se nastěhuje do vily Vilekuly...

kdyby jste si někdo nevěděl rady, určitě mě kontaktujte na mail, spojím se s vámi videohovorem

PŘÍKLADY

Zadaní z 28.4.2021  Napište do sešitu

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Všechna zadání - PŘÍKLADY

Český jazyk, zadání 27.4.

 Hezký den,

setkáváme se opět formou internetových stránek, dnes si zopakujeme časy sloves - MINULÝ, PŘÍTOMNÝ, BUDOUCÍ...přečti si pozorně slovesa v tabulce, vyber si tři slovesa, vymysli větu a napiš ji do sešitu

časy minulý přítomný budoucí

Vypracuj písemně do sešitu cvičení na straně 56/cv.6

Sloveso dej do správného tvaru, vždy bude v čase minulém.

 

HLUK a naše zdraví

Zadaní z 26.4.2021  FYZIKA

Vliv nadměrného hluku na životní prostředí a zdraví člověka

Vnímání zvuku Frekvence zvuku, který většina lidí vnímá, začíná kolem 16 Hz a dosahuje k16000 Hz. Teoreticky je oblast slyšitelnosti 16 Hz –20000 Hz. S rostoucím věkem horní hranice výrazně klesá,

Nejvýznamnější rozsah je 2-4 kHz,který je nejdůležitějším pro srozumitelnost řeči a lidské ucho je na ně nejcitlivější. Dynamika lidského sluchu –od prahu slyšení po práh bolesti –je 120 až 125 dB /decibelů/. Při vysokých intenzitách může dojít k poškození sluchu.Pobyt v hlučném prostředí má negativní vliv na zdraví člověka

Všechna zadání - HLUK a naše zdraví

Otázky do Fyziky

Zadaní z 26.4.2021

Otázky do Fyziky napište do sešitu a odpovězte.ÚHLEDNĚ.

                                                                                                                                                                           1.Napiš několik činností, při kterých dochází k nadměrnému hluku                                                                                                                         2.   Jakým způsobem jsou chráněni před hlukem lidé, kteří bydlí blízko velkých dopravních komunikací /např. u dálnice, železnice/?                    3.   Kteří pracovníci by měli používat při práci jako ochranu před hlukem sluchátka? 

          4.       .Najdi na internetu hlasitost některých činností: zubařská vrtačka, vrtačka na stavbě, startování letadla

 

Všechna zadání - Otázky do Fyziky

Rekreační oblasti v krajích

Zadaní z 26.4.2021

Zeměpis: Pracuj s pomocí mapy, vše zapiš do sešitu, ÚHLEDNĚ

Vypiš co nejvíce rekreačních oblastí v České republice.

Alespoň 5. názvu v každém kraji

 • Vyhledej co nejvíce rekreačních oblasti podle krajů:
 • Hlavní město Praha.
 • Středočeský kraj.
 • Jihočeský kraj.
 • Plzeňský kraj.
 • Ústecký kraj.
 • Jihomoravský kraj.
 • Zlínský kraj.
 • Moravskoslezský kraj.

Všechna zadání - Rekreační oblasti v krajích

románský sloh

Zadaní z 26.4.2021

Kde bychom mohli najít stavby románského sloh?

( použijte knihu, internet)

Všechna zadání - románský sloh

Gotický a románský sloh

Zadaní z 26.4.2021

Vše napiš do sešitu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Středověké stavby:

sloh románský, sloh gotický.

1.otázka - k čemu sloužily tyto stavby?

Všechna zadání - Gotický a románský sloh

Nové učivo

Zadaní z 26.4.2021

Snažte se vypočítat příklady, které jsme počítali ve škole

Všechna zadání - Nové učivo

Český jazyk - zadání 8.4.2021

Milí sedmáci,

dnes se naučíme určování času u sloves. Máme tři časy - ČAS MINULÝ, PŘÍTOMNÝ A BUDOUCÍ

Zapište do sešitu:

Minulý čas vyjadřuje děje, které se odehrály v minulosti (např. Zavřel okno.).

Přítomný čas vyjadřuje děj, který probíhá teď (např. Zavírá okno.).

Budoucí čas vyjadřuje děj, který teprve bude probíhat. (Za chvíli zavře okno.).

spisť si tuto aplikaci on-line, zařaď slovesa dle časů a nech počítačem zkontrolovat

https://www.umimecesky.cz/rozrazovacka-slovesa-cas-2-uroven/708?source=dashboardTopicPreviewBox

Do sešitu napište slovesný tvar k těmto slovesům, a to pouze v minulém čase, děj, který už skončil

Být - byl

stát - stál

kreslit -

vyprávět -

utíkat -

V PONDĚLÍ 12.4. SE JIŽ SETKÁME VE ŠKOLE A VŠE SI PROCVIČÍME SPOLEČNĚ

OV - MěÚ Moravská Třebová

Zadaní z 7.4.2021

Milí žáci, čeká nás poslední úkol z OV

Nastudujte si všechny informace o Městském úřadě v Moravské Třebové. V pondělí máme hodinu Občanské výchovy. Informace získáte od rodičů,z moravskotřebovského zpravodaje, z internetu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Všechna zadání - OV - MěÚ Moravská Třebová

Desetiminutovka

Zadaní z 6.4.2021 Desetiminutovka

Moc vás  zdravím a doufám,že se v pondělí uvidíme již ve škole!!!

Všechna zadání - Desetiminutovka

Český jazyk - zadání 6.4.2021

Dobrý den všem,

pevně doufám, že jste si během Velikonočních prázdnin odpočali  a taktéž doufám, že se brzy setkáme ve škole. Dnes si pouze přečtěte v čítance článek jménem Dingové od Elišky Horelové a napište do sešitu tento název se jménem autorky a odpovězte na otázky

1) Jaké zvíře připomínal druhý pes, který nebyl tak hezký?

2) Na co čekali oba psi na autobusové zastávce?

3) Co slíbila babička na zastávce, že psům přinese?

4) Jak se jmenuje kamarád Radky, která příběh vypráví?

5) Co měla Radka schované v aktovce pro oba dva psy?

Městský úřad - OV

Zadaní z 31.3.2021

Všechny vás moc zdravím, přejí vám krásné velikonoční svátky.

Dnes přemýšlejte kdo pracuje na Městském úřadě.

Co vše na Městském úřadě vyřizujeme, proč tam chodíme?

Napište vše co víte !!!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

:

 

 

Všechna zadání - Městský úřad - OV

Platební a kreditní karty (2)

Zadaní z 30.3.2021 Finanční gramotnost

V zásadě rozlišujeme dva typy platebních karet, které se na první pohled neliší.

V obou případech se jedná o kus plastu, který je opatřen logem VISA, Mastercard,

Čipem, číslem karty, jménem vydavatele, jménem majitele.

Přesto však jsou rozdíly v jejich fungování zcela zásadní:

Zjistěte rozdíly v těchto kartách:

Debetní karta:

Kreditní karta:

Odpovězte písemně na otázku:

Co karty a bankomaty „dokážou“?

Kde je můžeme získat?

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Všechna zadání - Platební a kreditní karty (2)

Český jazyk - zadání 30.3.2021

Dobrý den všem,

tento týden jsou před námi Velikonoce a s nimi nejvýznamnější křesťanské svátky. Článek, který si pište do sešitu se týká právě Velikonoc.

 1. Opiš do sešitu text (zkus doplnit z hlavy, když to nepůjde, pod článkem je nápověda)

Velikonoce jsou největšími svátky (1) …………………………. Oslavují zmrtvýchvstání (2) ………………………………………., ke kterému podle křesťanské víry došlo třetího dne po jeho ukřižování. Velikonoční svátky připadají na (3) ……………………, která následuje po prvním jarním úplňku. Pokud je však první jarní úplněk v neděli, tak se Velikonoce slaví až další neděli. K velikonočním symbolům patří (4) ……………………………………………. V České republice patří k velikonočním tradicím (5) ………………………… Na velikonoční pondělí muži a chlapci chodí po domácnostech a šlehají ženy a dívky pomlázkou z (6) …………………………………, aby je omladily. Ženy poté dávají mužům (7) …………………………………… jako symbol jejich díků a prominutí.

Vyber správnou variantu, která se hodí do předchozího textu.

 1. a) křesťanů b) indiánů c) eskymáků
 2. a) Jiřího Žáčka b) Harryho Pottera c) Ježíše Krista
 3. a) čtvrtek b) středu c)neděle
 4. a) bábovku a džus b) beránek a vajíčko c) chleba a sůl
 5. a) pomlázka b) dárky c) stromeček
 6. bambusových tyčí b) měkkých drátku c) vrbových proutků
 7. a) krabici sušenek b) barevná vajíčka c) sklenici okurek

Spoj správné dvojice a zapiš do sešitu

1. Velký                                                                                         a) neděle

2. Škaredá (také Sazometná, Popeleční)                              b) pondělí

3. Modré (někdy Žluté)                                                             c) úterý

4. Bílá                                                                                            d) středa

5. Květná                                                                                      e) čtvrtek

6. Zelený                                                                                      f) pátek

7. Šedivé                                                                                       g) sobota

Dělení jednociferným číslem

Zadaní z 29.3.2021 matematika.

Napište vše do sešitu s dnešním datumem. Dbejte na úhlednost.

Vyzkoušíme si jednoduché dělení. Udělejte si vždy zkoušku.

 

 

 

Všechna zadání - Dělení jednociferným číslem

změny ve středověké společnosti

Zadaní z 29.3.2021

Středověká společnost:

Středověký život je důležité rozdělit na tři skupiny:

život v blahobytu (panovníci, zbohatlíci), ve městě a na vesnici.

Každý se potýkal s jinými potížemi, ale všichni se mohli shodnout na jednom – nežilo se jim snadno. Hlad, nemoci, žádná dovolená a těžká práce až do úmoru.

Jako první, hned za rozbřesku, vstávala paní domu, aby rodině přichystala něco k snědku, typicky obilnou kaši, v lepším případě ochucenou medem či ovocem. Potom obstarala dobytek, sbírala úrodu a lesní bobule a dohlížela na nejmenší děti. Ty starší se už musely účastnit prací na poli. Škola nebyla potřeba, vzdělání zajistil sám život.

Na svačiny a obědy se moc nehrálo, hlavním jídlem dne byla večeře, při které se na stole objevilo hned několik chodů, včetně polévky a chleba. Matka musela počkat, až se celá rodina nají, poté uložila děti ke spánku a nakonec uléhala i ona sama. Rostl také vliv církve, která se snažila nahradit pohanské tradice pokornou úctou k Ježíši Kristu.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

Všechna zadání - změny ve středověké společnosti

Český jazyk - zadání 25.3.2021

Dobrý den,

dnes vypracujte cvičení na straně 53/cv 2

slovesa vypiš do dvou sloupců, a to tak, že do prvního sloveso opíšeš a do druhého sloupečku napíšeš jeho infivitiv (což je základní neurčitý tvar slovesa, u kterého nelze určit osoba, číslo ani čas, tvoří ho koncovka -t, -ti nebo -ci).

lepíš               lepit

snídají            snídat

Hory v České republice

Zadaní z 23.3.2021 zeměpis

Pozorně si přečtěte zadání a snažte se správně odpovědět. Napište do sešitu otázky jak se jmenuje pohoří ve kterém se hora nachází.Ať máte sešit úhledný,

1. Ve kterém pohoří se nachází Lysá hora ?

2.Ve kterém  pohoří se nachází Praděd ?

3. Ve kterém pohoří se nachází Sněžka  ?

Všechna zadání - Hory v České republice

finanční gramotnost

Zadaní z 23.3.2021

Dobrý den děti, těším se na pátek, kdy se všichni uvidíme.

Pozorně si přečtěte otázky napište do sešitu a vyberte správnou odpověd. Do sešitu s dnešním datem.Dbejte na úpravu, budu známkovat i to jak píšete již v pátek.

Všechna zadání - finanční gramotnost

Český jazyk - zadání 23.3.2021

Hezký den všem,

jak jsem vám psala minulý týden, podstatná jména teď chvilku necháme stranou a přejdeme k jinému slovnímu druhu a to ke SLOVESŮM

slovesa nám určují, co osoby, zvířata a věci dělají

umíme u nich určit osobu a číslo, pro zopakování přikládám tabulku, jaké máme osoby (1., 2., 3. osobu) )jakého čísla (jednotné a množné)

slovesa osoba číslo

 

pro úplné zopakování si pusťte tento odkaz https://www.youtube.com/watch?v=BviPVVNDAiQ

otevři učebnici na straně 53/cv 1, které si přečti a vypiš do sešitu pouze slovesa, urči u nich osobu a číslo, kdo si nebude vědět rady, napište mi a domluvíme se na videokonferenci či osobní konzultaci. První slovesa určím s vámi: aby jste sloveso vyhledali, vždy se ptejte co dělá...?

čtu si - (já) 1. osoba, čísla jednotného

jezdíme - (my) 1. osoba, čísla množného

půjčujeme - (my) - 1. osoba, čísla množného

čtu - doplň sám

zajímají - (ony, ty knihy) - 

..... doplň další dle vět

LITERATURA: 

přečti si str. 56 a napiš do sešitu Kuchaři - Helena Šmahelová, kniha Velké trápení

OV - státní správa

Zadaní z 21.3.2021 na pondělí

Všechny vás zdravím a moc doufám, že se brzy uvidíme. Mám pro vás 3. otázky, které si napište krasopisně do občanské výchovy s datem 22.3.2021 Nezapomeňte na úpravu sešitů.

1. Kdo je to soudce,kde se sním můžeme setkat?

2.Kdo je to advokát, kde se sním můžeme setkat?

Kdo je to zákonný zástupce?

Všechna zadání - OV - státní správa

Fyzika - otázky

Zadaní z 21.3.2021

V předmětu fyzika si probereme co jsme se již naučili.Opět si zapište do sešitů otázky.

A na každou otázku odpovězte. Pomoci vám mohou zápisky v sešitu.

Co je to zvuk?
Jaké jsou zdroje zvuku?
Co podle zvuku poznáme?
Vyjmenuj umělý zvuk
Vyjmenuj přírodní zvuk
Jak se nazývají jednotky zvuku?
Jak si chránit sluch před poškozením hlukem?

Všechna zadání - Fyzika - otázky

Hlavolamy z matematiky

Zadaní na  pondělí

Všechny vás zdravím a zároveň chválím za vypracované úkoly. Neozvala se mi Janička Tinková, Kája Kolomazníková od nich jsem žádné úkoly neviděla. 

Všechna zadání - Hlavolamy z matematiky

Český jazyk - zadání 18.3.2021

Dobrý den,

děkuju všem za zaslané domácí úkoly

DNES SI ZOPAKUJEME PODSTATNÁ JMÉNA RODU ŽENSKÉHO

rod ženský

Do sešitu napiš toto cvičení, odůvodňuj si nahlas

cvičení rod ženský 1400 

 

Řeky v české republice

Zadaní z 16.3.2021 Zeměpis

Srdečně vás všechny zdravím, přípravila jsem pro vás zajímavý úkol.

Na mapě se dobře podívejte na řeky, které protékají městy české republiky.A váším úkolem je zapsat všechny řeky na mapě do sešitu. Potom u každé řeky  napsat města kterou tato řeka protéka.

Všechna zadání - Řeky v české republice

OV - aktuální zprávy (2)

Zadání 15.3.2021 občanská výchova

Milí žáci, všechny vás srdečně zdravím a těším se ,že se co  nejdříve uvídíme ve škole. Mám pro vás úkol.

Napište do sešitu vlastními slovy 2aktuální zprávy, které jste slyšeli, nebo četli, nebo viděli v televizi

 

Zadaní z 8.3.2021

   Státní svátky připomínají lidem v České republice tradice, dějinné zvraty a historické události. Tyto dny jsou vymezeny zákonem. Do sešitu s dnešním datem. 8. 3. 2021

Napište přesné datum každého státního svátku. Vezměte si kalendář, nebo použijte internet.

 • Den obnovy samostatného českého státu.
 • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • Den upálení mistra Jana Husa.
 • Den české státnosti.
 • Den vzniku samostatného československého státu.
 • Den boje za svobodu a demokracii.
o   Mezinárodní den žen
o   Den narození Jana Ámose Komenského- Den učitelů
o   Den vítězství

Všechna zadání - OV - aktuální zprávy (2)

Procvičování násobilky

Zadaní - 14.3.2021

Milí žáci, opište příklady do sešitu a vypočítejte. U obrázků s čísly vypište jen násobky čísla 3. Doufám, že už se brzy uvídíme.

 

Všechna zadání - Procvičování násobilky

přírodopis

Zadaní z 12.3.2021 Přírodopis 7.r.

Zástupci: Kroužkovci
Žížala obecná – Stavba těla: ústní otvor, opasek, články těla, řitní otvor.
Rozmnožuje se vajíčky, k rozmnožování slouží opasek umístěný na jejím těle.
Opasek vylučuje sliz.
Dosahuje délky až 30 cm.
Má článkované tělo.
Na každém článku – 4 páry štětinek.

Otázky a úkoly k učivu: do sešitu napiš pouze odpovědi.
Do sešitu nakresli obrázek žížaly obecné, pro inspiraci použij učebnici str. 26.
Co vylučuje opasek u žížaly obecné?
Jaké tělo má žížala?

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - přírodopis

Český jazyk - zadání 11.3.2021

Chválím všechny, kteří jste mi zaslali domácí práci, známky Vám zašlu na Váš mail

Dnes si přečti a doplň ústně cvičení na straně 51/cv.22, jedná se o souhlásky na konci slov, vždy si řekni slovo v množném čísle a správnou koncovku uslyšíš, toto cvičení psát nemusíš

Napiš do sešitu cičení na str. 51/23 - tady ti pomohou při doplňování y/i  pouze vzory podstatných jmen rodu mužského, které se učíme

Pokud si nejsi jistý a potřebuješ konzultaci, napiš mi na mail, spojíme se a se cvičením Ti pomůžu

LITERATURA

Pověsti již známe. Také si jistě vzpomenete na pověst z Moravské Třebové O plačící Anně. Dnes se ale přesuneme k jinému literárnímu žánru, k POHÁDCE. V pohádkách se vyskytují nadpřirozené bytosti a příběh je zcela vymyšlený. Dnes si přečti pohádku, kterou přikládám - Malá mořská víla podle  Hanse Christiana Andersena a do sešitu odpověz na tyto tři otázky.

1) Kdy smějí malé princezny poprvé vystoupit k vodní hladině?

2) Proč nemůže malá mořská víla mluvit?

3) Jak by se mohla přeci jenom vrátit do království na mořském dně?

 1

2

3

4

Zaokrouhlování

Zadaní z 9.3.2021

Milí žáci,také mě posílejte na ukázku vypracováné úkoly.Dnes si zopakujeme zaokrouhlování. prosím napište do sešitu dnešní datum, nezapomeńte podtrhnout, aby jste měli úhledné stránky v sešitu. Opište příklady a zaokrouhlujte na desítky.

AŤ SE VÁM DAŘÍ

 

Všechna zadání - Zaokrouhlování

Český jazyk - zadání 9.3.2021

Napiš do sešitu cičení na str. 50/20

Pod cvičení znovu napiš tato slova a urči : vzor, pád a číslo (první jsem na ukázku vypracovala)

mraky - vzor hrad, 1. pád, č. mn.

kašli - 

ráji - 

na vlasy - 

s úkoly - 

obrazů - 

nástroje - 

kilometry - 

hotelu - 

k cíly - 

LITERATURA

Co je to pověst už víte. Četli jste si každý z vás ve škole, dle svého výběru, z čítanky pověsti Založení Prahy, O Svatoplukovi nebo Horymírův skok - str. 43-48, pokud jsi některou z těchto pověstí ještě nečetl, přečti si ji nahlas.

Do sešitu zapiš Alois Jirásek - STARÉ POVĚSTI ČESKÉ - O Čechovi, O Bivojovi

Zasílám Ti odkazy na obě pověsti, které si pusť, jsou animované.

https://www.youtube.com/watch?v=hsgIEnEmz7A

https://www.youtube.com/watch?v=bSwvfqCnCiY

Uměl by jsi je převyprávět někomu z rodiny?

 

Fyzika - jednoduchý stroj

Fyzika - zadaní z 8.3.2021

Milí žáci, posílám vám jenom dvě otázky, které si napišetě a překreslíte do sešitu fyziky s dnešním datumem. Otázky jsou jednoduché.

1. Kde se mužeme tento jednoduchý stroj vidět.?

2. Jakou práci vykonává. ?

Jak se tyto stroje jmenují - nezapomeňte napsat !                                          

Všechna zadání - Fyzika - jednoduchý stroj

Občanská výchova - státní svátky

Zadaní z 8.3.2021

   Státní svátky připomínají lidem v České republice tradice, dějinné zvraty a historické události. Tyto dny jsou vymezeny zákonem. Do sešitu s dnešním datem. 8. 3. 2021

Napište přesné datum každého státního svátku. Vezměte si kalendář, nebo použijte internet.

 • Den obnovy samostatného českého státu.
 • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • Den upálení mistra Jana Husa.
 • Den české státnosti.
 • Den vzniku samostatného československého státu.
 • Den boje za svobodu a demokracii.
o   Mezinárodní den žen
o   Den narození Jana Ámose Komenského- Den učitelů
o   Den vítězství

Všechna zadání - Občanská výchova - státní svátky

OV - aktuální zprávy

Zadání 15.3.2021 občanská výchova

Milí žáci, všechny vás srdečně zdravím a těším se ,že se co  nejdříve uvídíme ve škole. Mám pro vás úkol.

Napište do sešitu vlastními slovy 2aktuální zprávy, které jste slyšeli, nebo četli, nebo viděli v televizi

 

Zadaní z 8.3.2021

   Státní svátky připomínají lidem v České republice tradice, dějinné zvraty a historické události. Tyto dny jsou vymezeny zákonem. Do sešitu s dnešním datem. 8. 3. 2021

Napište přesné datum každého státního svátku. Vezměte si kalendář, nebo použijte internet.

 • Den obnovy samostatného českého státu.
 • Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • Den upálení mistra Jana Husa.
 • Den české státnosti.
 • Den vzniku samostatného československého státu.
 • Den boje za svobodu a demokracii.
o   Mezinárodní den žen
o   Den narození Jana Ámose Komenského- Den učitelů
o   Den vítězství

Všechna zadání - OV - aktuální zprávy

Matematické úkoly 2

3. března 2021

Úkoly - matematika - sčítání dvojciferným číslem

Všechna zadání - Matematické úkoly 2

Dějepis - Přemyslovci

3.3.2021 Napiš do sešitu, který přemyslovec padl na Moravském poli a kde  dnes  Moravské pole najdeme.

 Milí žáci, moc vás všechny zdravím a také na vás myslím.

3.3.2021 - úkol do  dějepisu

Do sešitu s datumem 5.3.2021. Napište  Přemyslovce, které znáte. Alespoň 3, zjistěte, který Přemyslovec měl za manželku Ludmilu. Napište o něm pár informací.

Budu se těšit až si to společně přečteme.

Všechna zadání - Dějepis - Přemyslovci

Český jazyk - zadání 4.3.2021

Milí sedmáci, moc chválím všechny, kteří jste mi úkoly zaslali :) ti, kteří ještě ne, prosím o nápravu. Adresa pro zasílání je  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Minulý úkol (ze dne 2.3.) jsem omylem smazala, bylo to cvičení na str. 48/ cv. 12 a čítanka článek Jak roste tráva na straně 54 - přečíst a napsat do sešitu název článku, autora a ilustraci.

Dnes vypracujte a napište do sešitu na str. 50/cv.19, kde si zopakujete vyjmenovaná slova, přikládám nápovědu, ač vím, že je umíte. Vyhledejte a podtrhněte ve článku podstatná jména rodu mužského NEŽIVOTNÁ a určete jejich vzor.

931 vyjmenovana slova a5

 

Hodina zeměpisu

Zadaní z 9.11. 2020

1. Napiš všechna města, co jsou na mapě do sešitu.

2. Napiš do sešitu, jakou mají polohu

( jih, východ,sever, západ)

 

Všechna zadání - Hodina zeměpisu

Český jazyk, zadání 19.10. (3)

 

Dnes si zopakujeme odčítání. Napište pod sebe a vypočítejte do sešitu s datem 16.11.2020 !!!!!!!!

 

5 709 + 3 907 =                      9 742 – 7 428 =       4 367 + 5 482 =                  10 000 – 4 677 =

4 212 +   874 =                      6 275 –   869 =                      3 298 +   745 =                      8 634 –   528 =       

 

 

Všechna zadání - Český jazyk, zadání 19.10. (3)

Český jazyk, zadání 19.10. (4)

e4ae1d94a5f55c3efd9fc38c7a45331b

Dnes si zopakujeme odčítání. Napište pod sebe a vypočítejte do sešitu s datem 16.11.2020 !!!!!!!!

 

5 709 + 3 907 =                      9 742 – 7 428 =       4 367 + 5 482 =                  10 000 – 4 677 =

4 212 +   874 =                      6 275 –   869 =                      3 298 +   745 =                      8 634 –   528 =       

 

 

Všechna zadání - Český jazyk, zadání 19.10. (4)

AJ 12. 11. 2020

Zadání z 12. 11. 2020

 

Moc vás zdravím a posílám DÚ do AJ. V učebnici vypracuj str. 36, 37, 38, 39 a 40. 

Kdybyste něčemu nerozuměli, napište mi na Facebook.

 Za týden se na vás budu moc těšit!

Přeji všem hezký víkend!

 

 

family


 


Dějepis 7.r.

Zadaní z 10.11.2020 Dějepis.

Dnes si řekneme kdo to byl Jan Hus.

husjan

 

jhobelisk

 

 

 

 

Všechna zadání - Dějepis 7.r.

Hodina OV

Zadaní z 9.11.2020

Občanská výchova: Spojte správně roky pro různé funkční období a napište do sešitu OV s dnešním datem.

1.otázka

 

200         volební období prezidenta

   81           věk voliče                          

   18           poslanecká sněmovna

     5           senát

   21           věk poslance

2.otázka. Jmenuj jednu politickou stranu a jednoho významného politika

3.otázka. Napiš, čím bys byl (a), prospěšný(á), pokud by tě žáci zvolili jako zástupce do školního parlamentu.

4.otázka.Napiš a zařaď k čemu přestupky patří.


 

Všechna zadání - Hodina OV

Dějepis - Jan Hus

Zadaní z 10.11.2020 Dějepis.

Dnes si řekneme kdo to byl Jan Hus.

Všechna zadání - Dějepis - Jan Hus

vzor - DÚ - 7 ZŠ

9.11.2020

Matematika - sčítání

 

 

 

 

 

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7 ZŠ

vzor - DÚ - 7 ZŠ

Zadaní z 9.11.2020

Veličina síla

Značíme písmenem F

Základní jednotka 1 Newton(N)

Odvozené jednotky 1 kiloNewton(kN)

1 kN= 1000 N

Měřidlo sílysiloměr

Základem siloměru je pružina, která se natahuje podle síly.

Najděte informace o(  Isaac Newton) nkdo to byl a jak je spojen se  SÍsílaLOU

 

 

Hlavní jednotkou síly v soustavě SI je 1 newton (1 N = 1 kg)

 

 

 

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7 ZŠ

Matematika- 7.r. (4)

 

 

 

Zadaní z 6.11.2020

 

Milí žáci.pokud nemáte sešity pište na papír, ve škole si uděláme kontrolu.

 

SPU Matematika ukazka2

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r. (4)

Zeměpis 2

Zadaní z 9.11. 2020

1. Napiš všechna města, co jsou na mapě do sešitu.

2. Napiš do sešitu, jakou mají polohu

( jih, východ,sever, západ) 

Všechna zadání - Zeměpis 2

AJ 6. 11. 2020

Zadání ze 6. 11. 2020

 

Moc vás zdravím a posílám DÚ do AJ. V učebnici na str. 33 se naučte nová slovíčka a vypracujte str. 34 a 35. 

 

Přeji všem hezký víkend!

 

 

family


 


Matematika- 7.r. (4)

indexpříklady

Zadání : středa 4.11.2020

Zadaní z 21.10.2020

Milí žáci.pokud nemáte sešity pište na papír, ve škole si uděláme kontrolu.

 

SPU Matematika ukazka2

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r. (4)

Z. - 7.ročník

Zadaní z 3.11.2020

Všechny vás zdravím a doufám, že pilně pracujete. Dnes máme zeměpis. Na obrázku jsou turistické značky, některé jsou zakryté červenou barvou.

1.Nakreslete do sešitu s dnešním datem.

2. Nakreslete 3.značky,které jsou v Moravské Třebové a kde jsou umístěné.

značky

 

 

Všechna zadání - Z. - 7.ročník

fyzika 7.r.

Zadaní z 2.11. 2020

Pohyb je děj, při kterém těleso mění svoji polohu vůči jinému tělesu.

Trasu, kterou těleso projde během svého pohybu nazýváme trajektorie.

PODLE TVARU TRAJEKTORIE:

1.přímočarý pohyb - těleso se pohybuje po přímce

              2.  křivočarý pohyb- těleso se pohybuje po křivce

            3.   podle rychlosti

             4.   rovnoměrný pohyb- těleso se pohybuje stálou rychlostí

             5.   nerovnoměrný pohyb - těleso během pohybu mění svoji rychlost.

Přemýšlej a napiš příklad které těloso se jakým způsobem pohybuje !!!

pohyb3pohybPohybaklidtělesatestList1

 

nPOHYB JE DĚJ, PŘI KTERÉM TĚLESO MĚN.
nTRASU, KTEROU TĚLESO PROJDE BĚHEM SVÉHO POHYBU NAZÝ.

 

 

Všechna zadání - fyzika 7.r.

Dějepis 7 ZŠ

Zadaní z 2.11.2020

Dějepis:

Napiš do sešitu v čem byla církev ve středověké společnosti prospěšná?

Kdo byl nejvyšším představitelem církve?

Napiš jak byla středověká společnost rozdělená, kdo vládl, kdo musel poslouchat?

 

 

dějepis2

 

Všechna zadání - Dějepis 7 ZŠ

Zeměpis - mapa

Zadaní z 28.10.2020

Napiš do sešitu hlavní města státu, které vidíš na mapě

image.ashx

 

 

Všechna zadání - Zeměpis - mapa

Občanská výchova

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

download

 

Všechna zadání - Občanská výchova

Matematika- 7.r.

Zadaní z 14.10.2020

Vypočítej, kkk

 

 

Všechna zadání - Matematika- 7.r.

dějepis

Zadaní z 26.10.2020 dějepis:

Kdo byli pohané? Co je hlaholice?

Kdo byli křesťané? Kdo byli Cyril a Metoděj?

Domaci ukol

 

Všechna zadání - dějepis

Český jazyk - p.uč. Moravcová (mail: houserova.L@seznam.cz)

Zadání dne 12.11.

Moc chválím všechny, kteří jste mi své úkoly z úterý již poslali. Dnes si otevřete učebnici na straně 31 a celými větami odpověz na otázky ve cvičení 3. Své odpovědi napiš do sešitu. Poznal jsi, že každá otázka patřila jednomu pádu?

Zadání dne 10.11.

Čeká nás opakování pádových otázek - už jsme je spolu jednou opakovali, nyní projdeme znovu pečlivě. Pád se určuje pouze u PODSTATNÝCH JMEN. Jak víte, podstatná jména jsou názvy osob, zvířat a věcí.

 

První úkol

Nahlas si zopakuj pádové otázky a dnes je přepiš do sešitu.

pádové otázky

Druhý úkol

Nyní si pusť toto video, jak se pády určují a na konci videa najdeš tato slova, která napiš do sešitu a urči u nich pád, s prvním slovem jsem ti pomohla a dopsala ho já, pokračuj stejně:

POD STOLEM   - 7.p.               NA MOŘI

MEZI ZDMI                               U KINA

OD SOUSEDŮ                         PRO ROHLÍKY

https://www.youtube.com/watch?v=zvxEsgrxpdo

Pokud sis nevěděl vůbec rady, napiš mi, spojím se s tebou. Pošli mi úkol vyfoceny na můj mail.

Zadání dne 5.11.

Čekají Tě dva úkoly

1. Přepiš do sešitu slova ze článku Sobotní výlet - učebnice str. 17/cv.úplně nahoře. Nemusíš psát celé věty, jen ta slova, ve kterých jsi doplnil i/y.

2. Dnes potřebuješ čítanku, přečti si článek ze stran 15-18, zapiš název článku a autora do sešitu a doplň ilustrací (obrázkem) tak, jak jsme zvyklí. Článek se hodí k dnešním dnům, kdy spolu nejčastěji mluvíme přes počítač. Pokud jsi zapomněl čítanku ve škole, vkládám článek sem.

Prosím o nafocení a poslání na můj mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IMG 20201104 192101

IMG 20201104 192119

IMG 20201104 192131

IMG 20201104 192140

Zadání dne 3.11.

Dnes nás čekají vyjmenovaná slova po Z, nahlas si je zopakuj, poté rozklikni tento odkaz a doplň i/y https://skolakov.eu/cesky-jazyk/3-trida/vyjmenovana-slova-po-z/slovni-spojeni/cviceni1.htm

Z

Zadání dne 2.11.

Proveď dnes kontrolu úkolů, které jsi vypracoval před prázdninami, zasílám je vyplněná, obě dvě cvičení měj přepsaná v sešitu. Zítra dostaneš zadané nové úkoly a také Ti telefonicky zavolám :)

IMG 20201102 124037

IMG 20201102 123754

 

 

Zadání v týdnu 19.10. - 23.10. - chválím všechny, kdo jste správně našli zadání, čeká nás tento týden 5 úkolů, ať se vám vše podaří a jste zdraví :)

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po S, správně doplň "y, i" na str. 16/cv.41 a přepiš do sešitu

slova S

2. Rozklikni odkaz a projdi ústně zadané hádanky. Vyjmenovaná slova ti opět pomůžou...

http://rysava.websnadno.cz/ceskyjazyk_3.roc/s5.htm

3. Zopakuj si vyjmenovaná slova po V, správně doplň "y, i" na str. 17/cv.44 a přepiš do sešitu

vyjm sl. V

4. Která vyjmenovaná slova po V jsou na obrázcích? Napiš je do sešitu

zmenšené hádanka V

5. Přečti si tyto dvě básně, tu, která se ti líbí víc, si přepiš do sešitu

Padá na zem suché listí

Padá na zem suché listí,
stromy půjdou brzy spát.

Každý proto snadno zjistí,
brzy bude listopad.

Vlaštovičko

Vlaštovičko, leť,
už je na tě čas.
Listí žloutne, poletuje,
po strništích vítr duje,
bude brzo mráz.

_______________________________________________________________

Zadání dne 15.10. - dnes tě čekají tři úkoly

1. Zopakuj si vyjmenovaná slova po P, správně doplň "y, i" na str. 16/cv.39 a přepiš do sešitu

vyjm. sl. P

zmenšená slova po P

2. Poznáš, co je na fotografii? Vyjmenovaná slova ti opět pomůžou...

3. Otevři se tento odkaz, dozvíš se zajímavou věc...aneb...je slepýš had? :)

https://zoomagazin.cz/slepys-had-nebo-jesterka/

 

Zadání dne 8.10.

Zopakuj si vyjmenovaná slova po M, v učebnici vypracuj ústně na str. 15/cv.35 a písemně do sešitu str. 15/cv.37Vyjmenovaná slova po M

 

 

Všechna zadání - Český jazyk - p.uč. Moravcová (mail: houserova.L@seznam.cz)

vzor - DÚ - 7. ZŠ

Zadaní z 3.11.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7. ZŠ

vzor - DÚ - 7. ZŠ

Zadaní z 10.9.2020

Popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu, popis zadání prvního příkladu:

Domaci ukol

 

Všechna zadání - vzor - DÚ - 7. ZŠ

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.