1ZS

 

Smyslová výchova

Zadaní z 2.11.2020

Smyslová výchova

Začneme vyučovací hodinu tím, že se společně podíváme z okna. Společně popíšeme jaké máme dnes počasí.

Například: obloha je zamračená (ruka a pohled směřují nahoru - ruka je v pomalém pohybu, vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme - minimálně pohled nahoru musí být)

fouká vítr (foukáme ústy podle intenzity větru, vyzýváme děti ke zopakování / vítr ohýbá stromy - ruce opět dáme nahoru a máváme z leva do prava - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme / ze stromů padá listí - ruce v pomalém pohybu z prava do leva směřujeme až k podlaze - vizualizace je nutná, protože děti potřebují nejen slyšet věty ale také je vidět)

teploty klesají (na chvíli otevřeme okno a dáme pocítit studený vzduch - obejmeme se rukama a říkáme,,brrr.. " - venku je zima - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme)

Je to smutné počasí - pokusíme se vyjádřit smutek (dáme ramena nahoru a říkáme ,,Ach jo").          

Ale to nám nevadí, protože i v takovém smutném počasí se dá vymyslet spoustu zábavných věcí. Pokusíme se vyjádřit radost (ruce nahoru a říkáme,,Hurá")

Podzim už je takový a nyní máme poslední podzimní měsíc - měsíc listopad. Vyhledáme na youtub kanále písničky o podzimu - je tam bohatý výběr. Písničky doprovázíme krátkou dobu hrou na tělo (kolena, tělo, hlava - opakujeme několikrát).

Opakujeme příznaky podzimu a na to navozujeme oblékání podle počasí. Teplejší boty dáme... (kam dáme?). Odpovědí může být i ukazování. Mikinu a bundu dáme.... (kam dáme?) atd.

Děti často neradi oblékají čepice. Upozorníme na to, že bez čepice můžeme onemocnět. Na to navozujeme příznaky nemoci a samostatné upozornění na bolesti hlavy, krku, rýmu. Jestli bolí hlava, jak dáme vědět dospělé osobě? Ukážeme na část těla a říkáme: ,, Bolí nebo au."

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením.  

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma ,, Rozlišování zvuků ulice a přírody - správná reakce na výstražné signály, bezpečné chování během vycházky"

Hodinu začínáme tím, ze zopakujeme, co patří ke zvukům přírody a co ke zvukům ulice. Své vyprávění doprovázíme napodobováním a vyzýváme děti dělat to samé.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky dopravy - společně prohlížíme a doprovázíme komentářem. Například: teď zvuk je hlasitější, protože projíždí velké auto (velké - obě ruce nahoru ale pohled je vodorovný) nebo zvuky jsou velmi hlasité, protože projíždí hodně aut (hodně - ruce od sebe), nebo zvuky zeslabují, protože projíždí málo aut (málo - ruce k sobě).

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky přírody a také doprovázíme komentářem. Pamatujeme si na vizualizaci a napodobování.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video s výstražnými zvuky a děláme to samé.

Zopakujeme při kterých povětrnostních podmínkách můžeme jít na vycházku a vyrážíme na vycházku, kde se snažíme krátkou dobu rozlišovat vybrané zvuky.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazenim.

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma: ,, Ovoce - rozlišování chutí a vůně,velikosti a tvaru"

Na začátku hodiny vyprávíme co patři mezi ovoce a proč ji máme rádi (jsou sladké a šťavnaté). Dál vyprávíme o tom, proč máme jíst ovoce(mají v sobě hodně vitamínů- pamatujeme si na vizualizace). Chceme být zdraví a veselí.

Doporučuji maximálně tři druhy. Ve škole jsme brali jablko, hrušku a švestku v navazování na podzim. Teď můžete vybrat něco jiného. Základem efektivnosti bude zapojení všech smyslů. A proto vybrané druhy po jednom poprvé prohlížíme a popíšeme barvu a tvar, potom podpoříme náš popis hmatem. Dál rozpůlíme ovoce a přičichneme si, nu a na konec ochutnáme. Uděláme to několikrát.

Na konci provedeme test. Vybrané ovoce zůstává v dosahu zraku. Jeden z vybraných druhů dáme do neprůhledného sáčku a zkusíme rozpoznat jenom pomoci hmatu, dál zavřeme oči a zapojíme čich a chuť. Pokládáme otázku: ,, Tak už víš co je to za ovoce? Ukaž ho. " Děti mají vybrané druhy před sebou. Jestli si děti nejsou jisté, tak vytahují vybraný druh ze sáčku a porovnávají s ovocem před sebou. Tak opakujeme několikrát.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením. Doporučuji společně nakoupit vybrané druhy a připravit ovocný salát se šlehačkou.To bude nejlepší odměna.

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová výchova

Rozumová výchova (4)

Zadaní z 3.11.2020

Rozumová výchova                                                                                                                                             

 Každou hodinu začínáme opakováním názvů pracovních dnů a pojmů včera, dnes, zítra.          

Například: včera bylo pondělí - včera to je den, který je za námi (ruka ukazuje za hlavu a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí), na včerejšek můžeme jenom vzpomínat (společně si vybavujeme hezké zážitky ze včerejška). Opakujeme: včera bylo pondělí, to znamená, že dnes máme (chvilka pauzy - čekáme na reakci dětí, jestli je pořád ticho, to pokládáme otázku: ,, Tak co máme za den?"). Dnes máme Ú-te-rý (ruku dáváme pod bradu na úroveň prsou a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí). Pokud potřebujeme oznámit dětem důležité info. na další den, to probereme pojem zítra - zítra je den , který je před námi (ruka se pohybuje obloukem z vrchu dolů a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí) na zítřek se můžeme těšit, protože nás čeká .......). Na konci týdne zopakujeme básničku.

Pondělí -  jsme odpočatí a veselí. Rychle vstáváme, do školy spěcháme.                                                                                              

Úterý - ráno jsme v koupeli. Ruce umýváme, na školu máváme.                                                                                                                            

Středa - jsme jako torpéda. S hutí se nasnídáme i svačinu nachystáme.                                                                                                                                 

Čtvrtek - nebudeme pomalí jako krtek. Na mámu voláme a v klidu se oblékáme.                                                                                                    

Pátek - ten je jako svátek. Budou pochvaly pro chytré hlavy.

Téma pro další vyučovací hodiny může být: Členy rodiny. Pojmenování rodinných příslušníků.

 Začínáme povídáním o tom, z jakých členů se skládá rodina a proč je pro nás tak důležitá. Jak oplácíme lásku a péči, kterou nám rodina poskytuje.Během každé hodiny probíráme jen část rodiny. K tomu potřebujeme album s fotkami. Začínáme fotkou žáka nebo žákyně. Pokládáme otázku:                   

-  Koho vidíš na fotce?                                                                                                                                               

 Pomáháme s odpovědí:                                                                                                                                      -

To jsem (vezmeme ruku dítěte a přiložíme ji jemu na prsa) Já. Jmenuji se ........, jsem velmi důležitý člen naší rodiny.                                                                                                                                       

 Dál se seznamujeme s fotkami mámy, táty a sourozenců. Nezapomínáme pojmenovat rodinné příslušníky. U sourozenců oznámíme, kdo je starší nebo mladší a také vysvětlíme pojmy mladší/starší. Vyprávíme o tom, jak se máme chovat k mladším sourozencům (s láskou a péčí) nebo ke starším sourozencům ( s láskou a respektem). Klademe důraz na citové vazby v rodině (všichni se máme rádi), nemělo by chybět objetí, pohlazení jako výraz vzájemné lásky.  Doporučuji vyrobit překvapení pro jednoho z vybraných členů rodiny. 

Další vyučovací hodiny můžete věnovat babičkám, dědečkům a ostatním členům rodiny. Můžeme zapojit informace o místě bydliště těchto příslušníků. Doporučuji společně vyrobit a  poslat pohled jako pozdrav -  například pro babičku.                                                                                                           

Probrané téma z předmětu rozumová a smyslová výchova je nutné neustále opakovat.

Výuku v předmětech rozumová a smyslová výchova střídáme s protahováním, masáží, vycházkami. Zapojujeme hudební a výtvarné aktivity.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Rozumová výchova (4)

Pracovní a hudební výchova

Zadaní z 4.11.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracovní výchova.

Pracovní výchovu nabízím propojit s rozumovou výchovou a to následujícím způsobem.
Společně určíme, jaké je dnes počasí a je-li vhodné pro vycházku. Odpověď bude ANO, protože venku neprší.
Dál na posteli nebo podlaze rozložíme oblečení včetně letního. Zvedneme kraťasy a ptáme se:
- Můžeme obléct na vycházku kraťasy?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ne, určitě ne, léto je už dávno za námi (ruka za hlavu- ukazujeme, kde je to za námi a vyzýváme děti k opakování pohybu rukou, popřípadě pomáháme). Bylo by nám zima (obejmeme tělo a říkáme Br..., vyzýváme děti k opakování pohybu, popřípadě pomáháme).
Dál jsou na řadě tepláky nebo rifle. Zvedáme a ptáme se:
- Nu a co tepláky, můžeme je obléct na vycházku?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ano, určitě ano, je to vhodné oblečení pro dnešní vycházku. V teplákách nám nebude zima.
Tepláky odkládáme bokem.
Dál společně přijdeme na to, že nemůžeme nazout sandále ale musíme nazout podzimní boty. Nepotřebujeme sluneční brýle ale potřebujeme čepice. Nevezmeme na sebe tričko s krátkým rukávem ale s dlouhým. Také budeme potřebovat mikinu a bundu. Vybrané věci dáme bokem. Neustále odměňujeme děti pochvalami a potleskem.
Při oblékání vyžadujeme po dětech největší míru spolupráce. Mluvíme na ně:
-Prosím, dones nebo vezmi si tepláky.
-Prosím, dones nebo vezmi si tričko s dlouhým rukávem.
Tyto pokyny plníme společně a tímto způsobem se oblékáme na vycházku.

Vycházka má za cíl sběr kaštanů a listí. Z kaštanů v dalších hodinách pracovní nebo výtvarné výchovy vyrobíme pomocí tavící pistole jakékoliv tvary, postavy, nebo zvířata. Z listů jednoduchý herbář.
Listy před tvorbou založíme mezi papíry a zatížíme. Za pár dnů listy můžeme lepit na A4. Postupně doplňujeme herbář novými kusy.

 

Hudební výchova.

Hudební výchova je doplňující složkou smyslové výchovy a je pro nás velmi důležitá. Pro hudební výchovu potřebujeme přístup na youtube kanál, kde máme obrovský výběr písniček.
Začínáme navazováním příjemné, pozitivní atmosféry. Mluvíme o tom, že nás čeká velmi zajímavá společná činnost.
Vyledáme a připravíme veselé a smutné, tempově rychlé a pomalé písničky. Před poslechem vyprávíme, proč je písnička veselá nebo smutná. Veselé písničky společně během poslechu vytleskáváme, pohybem rukou a hlavy naznačujeme tanec a vyzýváme děti k opakování. Při poslechu rychlých a pomalých písniček se snažíme tleskáním trefovat a udržovat rytmus. Hodinu ukončíme poslechem relaxační hudby a je důležité u dítěte dosáhnut aspoň chvilkového uvolnění.
                                      

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Pracovní a hudební výchova

Předměty denní potřeby

Zadaní z 9.11.2020

 

Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,,Předměty denní potřeby"
Doporučuji následující herní formu podání tohoto učiva. Budeme potřebovat středně velké plyšové figuríny zvířat - aspoň dvě.
Pojmenujeme zvířata (například: Karel a Pepa) a začněme vyprávět o tom, že zvířata stejně jako my rádi chodí do školy, do zvířecí školy, protože stejně jako my mají tam kamarády a učí se o velmi zajímavých věcech. A stejně jako my, zvířata potřebují pomoc s přípravou do školy. Nu a my jim pomůžeme, protože jsme hodní a ochotní.
Je ráno, zvířata už jsou probuzené a stejně jako my začínají den ranní hygienou. My lidé jdeme do koupelny, kde používáme mýdlo, kartáček a ručník ale zvířatům stačí vlhčený ubrousek. Ukážeme balení vlhčených ubrousků a předvedeme, jak vytahujeme ubrousky. Vyzýváme děti zopakovat předvedený postup a pomáháme jim v tom. Dál utřeme Karlovi tlapičky a tlamičku. Poprosíme děti udělat to samé Pepovi a pomáháme jim v tom. Ještě jednou zvedáme balení s vlhčenými ubrousky a vypravíme:
- Vlhčené ubrousky používáme při očištění rukou a obličeje.
Dál na řadě je zubní kartáček. U Karla imitujeme čištění zubů bez zapojení dětí. U Pepy pomůžeme dětem s úchopem a správným pohybem kartáčku. Po čištěni zubů zvedneme kartáček a říkáme:
-Každý slušně vychovaný člověk používá minimálně ráno a večer zubní kartáček.
Připomínáme dětem, kdy to je ráno a kdy to je večer a dál se ptáme:
-A co vy, jste slušně vychované lidé?
Je jasné, že odpovědi musí být ANO.
Dál je na řadě hřebínek a postup bude ten samý.
Připravíme snídani pro zvířata podle toho, jaké figuríny máte. Vyprávíme o tom, proč se musíme   ráno vydatně nasnídat a pokračujeme přípravou tašky do školy. Co tam všechno dáme?
Určitě krabičku se svačinou, láhev s pitím, papírové kapesníky, klíče od skříňky. Děti necháme vkládat tyto věci do tašky. Rozloučíme se zvířaty a posíláme je do školy.
Výuku ukončíme obrovskou pochvalou. Klademe důraz na to, jak jsme šikovní i na kolik je ta naše pomoc Karlovi a Pepovi užitečná. Vyprávíme o tom, že jestli se budeme snažit, to společně dokážeme velké věci.
Tuto formu podání učiva můžeme používat při seznámeni s dalšími věcmi denní potřeby. Například: Karel a Pepa jdou nakupovat. Co potřebují mít s sebou? Tašku, peněženku, roušku, klíče od domu a tak dál.
Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,, Grafomotorická cvičení"
Karel a Pepa se musejí trefit do školy. Na velký papír do vrchního rohu nakreslíme budovu školy, do spodního rohu budovu domečku. Domeček pro Karla s Pepou spojíme poprvé rovnou(zhruba 7cm. širokou cestičkou)se školou. Dál následuje společná práce. Pro Karla vybereme červenou pastelku a pro Pepu modrou. Při výběru barvy pastelky můžeme procvičovat bary. Například:
-Vezmi si pastelku červené barvy. Červená barva je před tebou.
Ukazujeme cokoliv, co má červenou barvu. Opakujeme:
-Vezmi si pastelku stejné barvy.
Při výběru aktivně pomáháme dětem.
Spojíme domeček a školu poprvé červenou pastelkou (Karel našel cestu do školy) a potom modrou (Pepa našel cestu do školy). Pomáháme ne jenom s úchopem ale také i s tahem pastelkou. Čary musejí být v hranici cestičky.
Na další velký papír zase nakreslíme školu a domeček ale propojíme klikatou a užší cestičkou a opakujeme předchozí postup.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Předměty denní potřeby

Opakování

Zadaní z 11.11.2020

Následující dny nabízím opakování předchozích témat. Po míře úspěšnosti zkoušejte rozšiřovat obsah učiva. Například:
Do tématu ,,Členy rodiny" začleníme informace o povolaní rodičů. Vyprávění musíme doprovázet obrázky nebo krátkým videem o povolání (zdrojem bude google obrázky nebo youtube kanál). Jestli je to možné, najdeme  a pustíme písničku o vybraném povolání. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
Poznávání ovoce zaměníme na poznávání zeleniny. Nabízím (okurka, mrkev a rajče). Na konci výuky společně připravte zeleninový salát. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
V tématu ,,Věci denní potřeby pomůžeme Karlovi a Pepovi s úklidem domečku a tak seznámíme děti s věcmi pro základní úklid. Popřípadě jestli děti nemají strach, to zapnutý vysavač můžeme přiložit poprvé sobě na ruku a potom dětem, můžeme přiložit trubku také na tričko nebo tepláky. Dál  můžeme dát drobný kousek papírku nebo malou kuličku na stůl a ukážeme, jak vysavač vtáhne tento předmět. Nabídneme zopakovat dětem tento pokus. Pomáháme dětem s úchopem trubky od vysavače. Také  jim ukážeme způsob samonavíjení přívodního elektrického kabele od vysavače. Nabídneme zmáčknout  správné tlačítko a pozorovat co to udělá. Poprosíme děti o pomoc při utírání prachu.
U grafomotorického cvičení pomůžeme Karlovi a Pepovi najít cestu do kina. Pastelku vyměníme na tenký štětec a barvy. Čáry budou výraznější. Nezapomínáme na opakování názvů barev.
Denně připomínáme jména spolužáku a učitelů. Dělení spolužáků podle věku (nejstarší je Vendulka, nejmladší je Páťa) a také podle pohlaví (Vendulka a Lucka jsou holky, Tomášek, František a Páťa jsou kluci).
Pozdravujte děti od učitele Dimi a asistentek Timi, Maca, Hela. Hodně sil a úspěchů.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Opakování

Zraková a sluchová stimulace

Zadaní z 12.11.2020

                                                                                                     

Nasvěcujeme barevné tácky nebo papíry. Poprosíme dítě trefit prstem nasvěcované místo. Pomalu posouváme baterku a dítě musí posouvat prst za světýlkem. Pro lepší porozumění zadání předvedeme dítěti požadovaný postup a poté vyzveme dítě opakovat po nás.

                                                                                                                                                                                                        img002                                      

Prostředí zatemníme žaluziemi či závěsy. Po celou dobu cvičení udržujeme slovní kontakt, aby dítě vědělo, že není v místnosti samotné. Rozsvěcujeme baterku v různých částech místnosti. Osvěcujeme známé předměty a ptáme se, co dítě vidí. Pomáháme s odpovědí. Dáme dítěti manipulovat s baterkou,vyhledávat v místnosti požadované věci nebo oblíbené hračky.

 img003

Bavíme se vytvářením zvuku.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zraková a sluchová stimulace

Zadání od 18.11.

Zadaní z 18.11.2020

Sociální vývoj: žák pomáhá při různých činnostech.
Příprava:
- košík na ukládání hraček,
- hadřík na otírání stolu,
- lopatka a smetáček.

Metodický postup:
1. Po ukončení hry vyzve učitel žáka k úklidu hraček do krabice.
2. Zpočátku uklízejí spolu. Postupně vede pedagog žáka pouze slovními instrukcemi.
3. Žák pomáhá otírat stůl po jídle nebo po výtvarných činnostech. Učitel ho nechává napodobovat pohyby.
4. Žák se může také učit odnášet nádobí do dřezu, urovnat odpočinkový prostor, pomáhat s přípravou svačiny či uklízet oblečení na určené místo.
5. Při zametání nechává učitel žáka držet lopatku.
6. Vždy chválí žáka za snahu pomoci.

     img001                                                                                                                                                                                  

 

Imitace: napodobí pohyb ruky - gesto ,,ty,ty,ty"
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- zrcadlo,
- obrázkový materiál znázorňující dané gesto, maňásek.
Metodický postup:
1. Podle schopností jemné motoriky žáka předvádíme gesto dle instrukcí.
2. Gesto použijeme při negativní činnosti žáka. Je dobré navazovat situace, kdy žák není objektem směrovaného gesta, ale např. panenka, hračka, jež správně nevykonala zadaný úkol.
3. Gesto používáme v rámci říkadel a písniček např. ,,Šla Nanynka do zelí...".
4. Individuálně lze nacvičovat pohyb ruky před zrcadlem.
5. Gesto předvádíme a následně procvičujeme v negativních situacích při vyprávění pohádek a motivujících příběhů.
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img3                                                                                                                                                           

 

Imitace: žák po předvedení přeloží papír.
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- papír,
- papírová čepice.
Metodický postup:
1. Sedneme si s žákem k pracovnímu stolu proti sobě. Na hlavě má vyučující papírovou čepici jako Večerníček.
2. Žákovi se líbí, chce ji mít také.
3. Před sebe i žáka položíme list papíru a přeložení papíru předvedeme.
4. Pokud se žákovi nedaří. Přistoupíme k němu zezadu, přeložení papíru předvedeme přímo, ne obrazně.
5. Pokud žák má snahu papír přeložit, dokončíme papírovou skládanku za něj a výtvor se stává jeho vlastnictvím (př. papírová čepice, letadlo. lodička...).
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img5

 

Jemná motorika: hraje si s prsty, pozoruje je.
Příprava:
- obrázek slepičky,
- obrázek koťat a kočky,
- tužky či barvy na obličej.
Metodický postup:
1. Motivace říkankou ,,Ťukana" - Tu ďubala slepička, tu, tu, tu. Tomu dala, tomu nic, tomu málo, tomu víc. A ten maličký letěl, frrr do políčka na zrníčka. (Zamáváme rukama jako křídly). Pro názornou motivace využijeme obrázek slepičky. Napodobujeme charakteristicky zvuk slepičky.
2. Do otevřené dlaně žáka zlehka ťukáme ukazováčkem s doprovodem říkanky. Provedeme na levé a pravé dlani.
3. Pro hru s prsty a jejich pozorování využijeme říkanku ,,Naše kočka strakatá" - Naše kočka strakatá (pohladíme palec) měla čtyři koťata. Jedno mourek (ukazováček), druhé bílé (prostředníček), třetí žluté roztomilé (prsteníček) a to čtvrté strakaté, po mamince okaté (malíček - následuje jeho hlazení provázané citoslovci ,,mňau, mňau".
4. Žákovi nabarvíme konečky prstů barvami na obličej jako koťátka z říkanky (palec - žlutou, černou, bílou/ ukazovák - modrou/ prostředníček - bílou/ prsteníček - žlutou/ malíček - bílou, modrou).
5. Společně s žákem se posadíme do polohovacího vaku. Uchopíme žákovu ruku, odpočítáváme prsty od palce po malíček za doprovodu lidové říkanky ,,Naše kočka strakatá". Několikrát opakujeme.
 

img7

 

 Jemná motorika: sundá snadno odnímatelný poklop z nádob.
Příprava:
- knížka: ,, O pejskovi a kočičce" Karla Čapka,
- hrnec s pokličkou s výrazným úchytem, vařečka,
- klasické zavařovací sklenice s plechovým víkem.
Metodický postup:
1. Knížku ,, O pejskovi a kočičce" schováme do krabice se snadno snímatelným poklopem, aby byla pro žáka překvapením. Po sundání víka ho seznámíme s knihou, autorem, ukážeme obrázky v knížce a motivujeme ho tím, že si zahrajeme na kočičku a pejska, jak vařili dort.
2. Před žáka ve stabilizovaném sedu umístíme hrnec s pokličkou a ingrediencí. Čteme žákovi příběh Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. V momentě, kdy přečteme nějakou ingredienci, společně s žákem ji hledáme. Necháme žáka s občasnou dopomoci vysypat či přelít danou přísadu do hrnce, zamíchat vařečkou a opět hrnec přikrýt pokličkou. Takto činnost opakujeme pokaždé s jinou přečtenou ingrediencí.
3. Přichystáme si skutečný recept např. puding a podobným způsobem ho společně připravíme. Odměnou pro žáka je vyhotovený pokrm.

img9

 

Jemná motorika: přestřihne proužek papíru.
Metodický postup:
1. Hry s papírem. Žák si vybere barevný papír formátu A4. Motivujeme ho ke hře s papírem. Co se dá všechno s papíre dělat? Do papíru foukáme, papír upustíme na zem a sledujeme, jak padá, papír hladíme, zmačkáme, roztrhneme, přeložíme, něco z něho složíme apod.
2. Žákovi vložíme do ruky nůžky a spolu s nim procvičíme základní techniku manipulace (otevřít a zavřít čepel nůžek). Společně nastříháme proužky s barevného papíru. Žáka fyzický vedeme při stlačeni čepeli.
3. Z proužku papíru vytvoříme vlnky a pomoci lepicí pásky připevníme jí na karton viz. foto. Žák vloží rozevřené čepele nůžek k vlnce a přestřihne proužek papíru.
4. Každou přestřihanou vlnku odměňujeme bonbonem.

img015

 

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 18.11.

Zadání od 25.11. Sebeobsluha

Zadaní z 25.11.2020. Sebeobsluha.

Sebeobsluha: zvládne průpravu navlékání a svlékání ponožek.
Příprava:
- gum-ring kroužky,
- podložka. polštář,
- stupínek.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Nejdříve cvičíme v lehu, pote v sedu.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup: všechny pohybové postupy poprvé předvedeme na sobě.
1. Žák si lehne na podložku, může si dát polštář pod hlavu.
2. Uchopí kroužek oběma rukama, vsune na nohu, táhne jej vzhůru a tlačí zpět z nohy.
3. Posadíme žáka na podložku zády ke zdi a sedneme si za žáka.
4. Zvedneme koleno žáka a položíme chodidlo na stupínek.
5. Vedeme žáka k předklonu a společně navlékneme kroužek na nohu.
6. Žák kroužek posunuje od kotníku, přes koleno na stehno a zpět dolů.
7. Trénujeme na obou nohách.

    img001                                                                                                                                                                                                                     

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání a svlékání kalhot, spodního prádla.
Příprava:
- malá a velká obruč.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, natahování.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu ve stoji a uměl se dostatečně předklonit k chodidlům a natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Položíme na zem velkou obruč.
2. Stoupneme si do středu, dospěly vzadu, žák vpředu.
3. Sehneme se do dřepu a uchopíme obruč oběma rukama.
4. Natahujeme obruč od kotníků vzhůru k pasu a zase dolů. Jako bychom si chtěli natáhnout kalhoty.
5. Vedeme žáka, aby si přípravu zkusil samostatně s malou obručí stejným způsobem.

  img002                                                                                                                        

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání rukávů.
Příprava:
-
gum-ring kroužky,
- rehabilitační klín na sezení.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Učíme žáka pojmy nahoru, dolu (tlač, táhni).
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Zajistíme správný fyziologický sed na rehabilitačním klínu.
2. Sedneme se za žáka.
3. Uchopíme ruku žáka a kroužek.
4. Protáhneme paži žáka kroužkem a navlékneme až na rameno, říkáme nahoru (tlač).
5. Tlačíme paži žáka z kroužku, říkáme dolů (táhni).
6. Žák přidržuje a naši ruku a tlačí nebo tahá s naší pomocí.
7. Nakonec drží kroužek a opakuje stejné pohyby.

img003

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu svlékání přes hlavu.
Příprava:
- plavací nafukovací kruh,
- oblečení žáka - čepice, tričko,
- lavička.

Instrukce:
- Dbáme na aktivní účast žáka při svlékání.
- Svlékání je vždy jednoduší než oblékání.
- Žák cvičí motorický postup, koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu, ve stoji a byl schopen natáhnout ruce.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.

Metodický postup:
1. Posadíme žáka na lavičku.
2. Ukážeme si průpravu svlékání oblečení přes hlavu.
3. Dáme žákovi plavací nafukovací kruh.
4. Pobídneme ho, aby si kruh přetáhl přes hlavu na krk.
5. Zkoušíme zvednout kruh zpátky přes hlavu, jako kdybys chtěli svléknout tričko.
6. Chválíme žáka za úspěchy.
7. Následně trénujeme svlékání přes hlavu jednoduchého oblečení.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 25.11. Sebeobsluha

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.