1ZS

 

Smyslová výchova

Zadaní z 2.11.2020

Smyslová výchova

Začneme vyučovací hodinu tím, že se společně podíváme z okna. Společně popíšeme jaké máme dnes počasí.

Například: obloha je zamračená (ruka a pohled směřují nahoru - ruka je v pomalém pohybu, vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme - minimálně pohled nahoru musí být)

fouká vítr (foukáme ústy podle intenzity větru, vyzýváme děti ke zopakování / vítr ohýbá stromy - ruce opět dáme nahoru a máváme z leva do prava - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme / ze stromů padá listí - ruce v pomalém pohybu z prava do leva směřujeme až k podlaze - vizualizace je nutná, protože děti potřebují nejen slyšet věty ale také je vidět)

teploty klesají (na chvíli otevřeme okno a dáme pocítit studený vzduch - obejmeme se rukama a říkáme,,brrr.. " - venku je zima - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme)

Je to smutné počasí - pokusíme se vyjádřit smutek (dáme ramena nahoru a říkáme ,,Ach jo").          

Ale to nám nevadí, protože i v takovém smutném počasí se dá vymyslet spoustu zábavných věcí. Pokusíme se vyjádřit radost (ruce nahoru a říkáme,,Hurá")

Podzim už je takový a nyní máme poslední podzimní měsíc - měsíc listopad. Vyhledáme na youtub kanále písničky o podzimu - je tam bohatý výběr. Písničky doprovázíme krátkou dobu hrou na tělo (kolena, tělo, hlava - opakujeme několikrát).

Opakujeme příznaky podzimu a na to navozujeme oblékání podle počasí. Teplejší boty dáme... (kam dáme?). Odpovědí může být i ukazování. Mikinu a bundu dáme.... (kam dáme?) atd.

Děti často neradi oblékají čepice. Upozorníme na to, že bez čepice můžeme onemocnět. Na to navozujeme příznaky nemoci a samostatné upozornění na bolesti hlavy, krku, rýmu. Jestli bolí hlava, jak dáme vědět dospělé osobě? Ukážeme na část těla a říkáme: ,, Bolí nebo au."

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením.  

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma ,, Rozlišování zvuků ulice a přírody - správná reakce na výstražné signály, bezpečné chování během vycházky"

Hodinu začínáme tím, ze zopakujeme, co patří ke zvukům přírody a co ke zvukům ulice. Své vyprávění doprovázíme napodobováním a vyzýváme děti dělat to samé.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky dopravy - společně prohlížíme a doprovázíme komentářem. Například: teď zvuk je hlasitější, protože projíždí velké auto (velké - obě ruce nahoru ale pohled je vodorovný) nebo zvuky jsou velmi hlasité, protože projíždí hodně aut (hodně - ruce od sebe), nebo zvuky zeslabují, protože projíždí málo aut (málo - ruce k sobě).

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky přírody a také doprovázíme komentářem. Pamatujeme si na vizualizaci a napodobování.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video s výstražnými zvuky a děláme to samé.

Zopakujeme při kterých povětrnostních podmínkách můžeme jít na vycházku a vyrážíme na vycházku, kde se snažíme krátkou dobu rozlišovat vybrané zvuky.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazenim.

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma: ,, Ovoce - rozlišování chutí a vůně,velikosti a tvaru"

Na začátku hodiny vyprávíme co patři mezi ovoce a proč ji máme rádi (jsou sladké a šťavnaté). Dál vyprávíme o tom, proč máme jíst ovoce(mají v sobě hodně vitamínů- pamatujeme si na vizualizace). Chceme být zdraví a veselí.

Doporučuji maximálně tři druhy. Ve škole jsme brali jablko, hrušku a švestku v navazování na podzim. Teď můžete vybrat něco jiného. Základem efektivnosti bude zapojení všech smyslů. A proto vybrané druhy po jednom poprvé prohlížíme a popíšeme barvu a tvar, potom podpoříme náš popis hmatem. Dál rozpůlíme ovoce a přičichneme si, nu a na konec ochutnáme. Uděláme to několikrát.

Na konci provedeme test. Vybrané ovoce zůstává v dosahu zraku. Jeden z vybraných druhů dáme do neprůhledného sáčku a zkusíme rozpoznat jenom pomoci hmatu, dál zavřeme oči a zapojíme čich a chuť. Pokládáme otázku: ,, Tak už víš co je to za ovoce? Ukaž ho. " Děti mají vybrané druhy před sebou. Jestli si děti nejsou jisté, tak vytahují vybraný druh ze sáčku a porovnávají s ovocem před sebou. Tak opakujeme několikrát.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením. Doporučuji společně nakoupit vybrané druhy a připravit ovocný salát se šlehačkou.To bude nejlepší odměna.

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová výchova

Rozumová výchova (4)

Zadaní z 3.11.2020

Rozumová výchova                                                                                                                                             

 Každou hodinu začínáme opakováním názvů pracovních dnů a pojmů včera, dnes, zítra.          

Například: včera bylo pondělí - včera to je den, který je za námi (ruka ukazuje za hlavu a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí), na včerejšek můžeme jenom vzpomínat (společně si vybavujeme hezké zážitky ze včerejška). Opakujeme: včera bylo pondělí, to znamená, že dnes máme (chvilka pauzy - čekáme na reakci dětí, jestli je pořád ticho, to pokládáme otázku: ,, Tak co máme za den?"). Dnes máme Ú-te-rý (ruku dáváme pod bradu na úroveň prsou a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí). Pokud potřebujeme oznámit dětem důležité info. na další den, to probereme pojem zítra - zítra je den , který je před námi (ruka se pohybuje obloukem z vrchu dolů a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí) na zítřek se můžeme těšit, protože nás čeká .......). Na konci týdne zopakujeme básničku.

Pondělí -  jsme odpočatí a veselí. Rychle vstáváme, do školy spěcháme.                                                                                              

Úterý - ráno jsme v koupeli. Ruce umýváme, na školu máváme.                                                                                                                            

Středa - jsme jako torpéda. S hutí se nasnídáme i svačinu nachystáme.                                                                                                                                 

Čtvrtek - nebudeme pomalí jako krtek. Na mámu voláme a v klidu se oblékáme.                                                                                                    

Pátek - ten je jako svátek. Budou pochvaly pro chytré hlavy.

Téma pro další vyučovací hodiny může být: Členy rodiny. Pojmenování rodinných příslušníků.

 Začínáme povídáním o tom, z jakých členů se skládá rodina a proč je pro nás tak důležitá. Jak oplácíme lásku a péči, kterou nám rodina poskytuje.Během každé hodiny probíráme jen část rodiny. K tomu potřebujeme album s fotkami. Začínáme fotkou žáka nebo žákyně. Pokládáme otázku:                   

-  Koho vidíš na fotce?                                                                                                                                               

 Pomáháme s odpovědí:                                                                                                                                      -

To jsem (vezmeme ruku dítěte a přiložíme ji jemu na prsa) Já. Jmenuji se ........, jsem velmi důležitý člen naší rodiny.                                                                                                                                       

 Dál se seznamujeme s fotkami mámy, táty a sourozenců. Nezapomínáme pojmenovat rodinné příslušníky. U sourozenců oznámíme, kdo je starší nebo mladší a také vysvětlíme pojmy mladší/starší. Vyprávíme o tom, jak se máme chovat k mladším sourozencům (s láskou a péčí) nebo ke starším sourozencům ( s láskou a respektem). Klademe důraz na citové vazby v rodině (všichni se máme rádi), nemělo by chybět objetí, pohlazení jako výraz vzájemné lásky.  Doporučuji vyrobit překvapení pro jednoho z vybraných členů rodiny. 

Další vyučovací hodiny můžete věnovat babičkám, dědečkům a ostatním členům rodiny. Můžeme zapojit informace o místě bydliště těchto příslušníků. Doporučuji společně vyrobit a  poslat pohled jako pozdrav -  například pro babičku.                                                                                                           

Probrané téma z předmětu rozumová a smyslová výchova je nutné neustále opakovat.

Výuku v předmětech rozumová a smyslová výchova střídáme s protahováním, masáží, vycházkami. Zapojujeme hudební a výtvarné aktivity.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Rozumová výchova (4)

Pracovní a hudební výchova

Zadaní z 4.11.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracovní výchova.

Pracovní výchovu nabízím propojit s rozumovou výchovou a to následujícím způsobem.
Společně určíme, jaké je dnes počasí a je-li vhodné pro vycházku. Odpověď bude ANO, protože venku neprší.
Dál na posteli nebo podlaze rozložíme oblečení včetně letního. Zvedneme kraťasy a ptáme se:
- Můžeme obléct na vycházku kraťasy?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ne, určitě ne, léto je už dávno za námi (ruka za hlavu- ukazujeme, kde je to za námi a vyzýváme děti k opakování pohybu rukou, popřípadě pomáháme). Bylo by nám zima (obejmeme tělo a říkáme Br..., vyzýváme děti k opakování pohybu, popřípadě pomáháme).
Dál jsou na řadě tepláky nebo rifle. Zvedáme a ptáme se:
- Nu a co tepláky, můžeme je obléct na vycházku?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ano, určitě ano, je to vhodné oblečení pro dnešní vycházku. V teplákách nám nebude zima.
Tepláky odkládáme bokem.
Dál společně přijdeme na to, že nemůžeme nazout sandále ale musíme nazout podzimní boty. Nepotřebujeme sluneční brýle ale potřebujeme čepice. Nevezmeme na sebe tričko s krátkým rukávem ale s dlouhým. Také budeme potřebovat mikinu a bundu. Vybrané věci dáme bokem. Neustále odměňujeme děti pochvalami a potleskem.
Při oblékání vyžadujeme po dětech největší míru spolupráce. Mluvíme na ně:
-Prosím, dones nebo vezmi si tepláky.
-Prosím, dones nebo vezmi si tričko s dlouhým rukávem.
Tyto pokyny plníme společně a tímto způsobem se oblékáme na vycházku.

Vycházka má za cíl sběr kaštanů a listí. Z kaštanů v dalších hodinách pracovní nebo výtvarné výchovy vyrobíme pomocí tavící pistole jakékoliv tvary, postavy, nebo zvířata. Z listů jednoduchý herbář.
Listy před tvorbou založíme mezi papíry a zatížíme. Za pár dnů listy můžeme lepit na A4. Postupně doplňujeme herbář novými kusy.

 

Hudební výchova.

Hudební výchova je doplňující složkou smyslové výchovy a je pro nás velmi důležitá. Pro hudební výchovu potřebujeme přístup na youtube kanál, kde máme obrovský výběr písniček.
Začínáme navazováním příjemné, pozitivní atmosféry. Mluvíme o tom, že nás čeká velmi zajímavá společná činnost.
Vyledáme a připravíme veselé a smutné, tempově rychlé a pomalé písničky. Před poslechem vyprávíme, proč je písnička veselá nebo smutná. Veselé písničky společně během poslechu vytleskáváme, pohybem rukou a hlavy naznačujeme tanec a vyzýváme děti k opakování. Při poslechu rychlých a pomalých písniček se snažíme tleskáním trefovat a udržovat rytmus. Hodinu ukončíme poslechem relaxační hudby a je důležité u dítěte dosáhnut aspoň chvilkového uvolnění.
                                      

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Pracovní a hudební výchova

Předměty denní potřeby

Zadaní z 9.11.2020

 

Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,,Předměty denní potřeby"
Doporučuji následující herní formu podání tohoto učiva. Budeme potřebovat středně velké plyšové figuríny zvířat - aspoň dvě.
Pojmenujeme zvířata (například: Karel a Pepa) a začněme vyprávět o tom, že zvířata stejně jako my rádi chodí do školy, do zvířecí školy, protože stejně jako my mají tam kamarády a učí se o velmi zajímavých věcech. A stejně jako my, zvířata potřebují pomoc s přípravou do školy. Nu a my jim pomůžeme, protože jsme hodní a ochotní.
Je ráno, zvířata už jsou probuzené a stejně jako my začínají den ranní hygienou. My lidé jdeme do koupelny, kde používáme mýdlo, kartáček a ručník ale zvířatům stačí vlhčený ubrousek. Ukážeme balení vlhčených ubrousků a předvedeme, jak vytahujeme ubrousky. Vyzýváme děti zopakovat předvedený postup a pomáháme jim v tom. Dál utřeme Karlovi tlapičky a tlamičku. Poprosíme děti udělat to samé Pepovi a pomáháme jim v tom. Ještě jednou zvedáme balení s vlhčenými ubrousky a vypravíme:
- Vlhčené ubrousky používáme při očištění rukou a obličeje.
Dál na řadě je zubní kartáček. U Karla imitujeme čištění zubů bez zapojení dětí. U Pepy pomůžeme dětem s úchopem a správným pohybem kartáčku. Po čištěni zubů zvedneme kartáček a říkáme:
-Každý slušně vychovaný člověk používá minimálně ráno a večer zubní kartáček.
Připomínáme dětem, kdy to je ráno a kdy to je večer a dál se ptáme:
-A co vy, jste slušně vychované lidé?
Je jasné, že odpovědi musí být ANO.
Dál je na řadě hřebínek a postup bude ten samý.
Připravíme snídani pro zvířata podle toho, jaké figuríny máte. Vyprávíme o tom, proč se musíme   ráno vydatně nasnídat a pokračujeme přípravou tašky do školy. Co tam všechno dáme?
Určitě krabičku se svačinou, láhev s pitím, papírové kapesníky, klíče od skříňky. Děti necháme vkládat tyto věci do tašky. Rozloučíme se zvířaty a posíláme je do školy.
Výuku ukončíme obrovskou pochvalou. Klademe důraz na to, jak jsme šikovní i na kolik je ta naše pomoc Karlovi a Pepovi užitečná. Vyprávíme o tom, že jestli se budeme snažit, to společně dokážeme velké věci.
Tuto formu podání učiva můžeme používat při seznámeni s dalšími věcmi denní potřeby. Například: Karel a Pepa jdou nakupovat. Co potřebují mít s sebou? Tašku, peněženku, roušku, klíče od domu a tak dál.
Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,, Grafomotorická cvičení"
Karel a Pepa se musejí trefit do školy. Na velký papír do vrchního rohu nakreslíme budovu školy, do spodního rohu budovu domečku. Domeček pro Karla s Pepou spojíme poprvé rovnou(zhruba 7cm. širokou cestičkou)se školou. Dál následuje společná práce. Pro Karla vybereme červenou pastelku a pro Pepu modrou. Při výběru barvy pastelky můžeme procvičovat bary. Například:
-Vezmi si pastelku červené barvy. Červená barva je před tebou.
Ukazujeme cokoliv, co má červenou barvu. Opakujeme:
-Vezmi si pastelku stejné barvy.
Při výběru aktivně pomáháme dětem.
Spojíme domeček a školu poprvé červenou pastelkou (Karel našel cestu do školy) a potom modrou (Pepa našel cestu do školy). Pomáháme ne jenom s úchopem ale také i s tahem pastelkou. Čary musejí být v hranici cestičky.
Na další velký papír zase nakreslíme školu a domeček ale propojíme klikatou a užší cestičkou a opakujeme předchozí postup.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Předměty denní potřeby

Opakování

Zadaní z 11.11.2020

Následující dny nabízím opakování předchozích témat. Po míře úspěšnosti zkoušejte rozšiřovat obsah učiva. Například:
Do tématu ,,Členy rodiny" začleníme informace o povolaní rodičů. Vyprávění musíme doprovázet obrázky nebo krátkým videem o povolání (zdrojem bude google obrázky nebo youtube kanál). Jestli je to možné, najdeme  a pustíme písničku o vybraném povolání. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
Poznávání ovoce zaměníme na poznávání zeleniny. Nabízím (okurka, mrkev a rajče). Na konci výuky společně připravte zeleninový salát. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
V tématu ,,Věci denní potřeby pomůžeme Karlovi a Pepovi s úklidem domečku a tak seznámíme děti s věcmi pro základní úklid. Popřípadě jestli děti nemají strach, to zapnutý vysavač můžeme přiložit poprvé sobě na ruku a potom dětem, můžeme přiložit trubku také na tričko nebo tepláky. Dál  můžeme dát drobný kousek papírku nebo malou kuličku na stůl a ukážeme, jak vysavač vtáhne tento předmět. Nabídneme zopakovat dětem tento pokus. Pomáháme dětem s úchopem trubky od vysavače. Také  jim ukážeme způsob samonavíjení přívodního elektrického kabele od vysavače. Nabídneme zmáčknout  správné tlačítko a pozorovat co to udělá. Poprosíme děti o pomoc při utírání prachu.
U grafomotorického cvičení pomůžeme Karlovi a Pepovi najít cestu do kina. Pastelku vyměníme na tenký štětec a barvy. Čáry budou výraznější. Nezapomínáme na opakování názvů barev.
Denně připomínáme jména spolužáku a učitelů. Dělení spolužáků podle věku (nejstarší je Vendulka, nejmladší je Páťa) a také podle pohlaví (Vendulka a Lucka jsou holky, Tomášek, František a Páťa jsou kluci).
Pozdravujte děti od učitele Dimi a asistentek Timi, Maca, Hela. Hodně sil a úspěchů.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Opakování

Zraková a sluchová stimulace

Zadaní z 12.11.2020

                                                                                                     

Nasvěcujeme barevné tácky nebo papíry. Poprosíme dítě trefit prstem nasvěcované místo. Pomalu posouváme baterku a dítě musí posouvat prst za světýlkem. Pro lepší porozumění zadání předvedeme dítěti požadovaný postup a poté vyzveme dítě opakovat po nás.

                                                                                                                                                                                                        img002                                      

Prostředí zatemníme žaluziemi či závěsy. Po celou dobu cvičení udržujeme slovní kontakt, aby dítě vědělo, že není v místnosti samotné. Rozsvěcujeme baterku v různých částech místnosti. Osvěcujeme známé předměty a ptáme se, co dítě vidí. Pomáháme s odpovědí. Dáme dítěti manipulovat s baterkou,vyhledávat v místnosti požadované věci nebo oblíbené hračky.

 img003

Bavíme se vytvářením zvuku.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zraková a sluchová stimulace

Zadání od 18.11.

Zadaní z 18.11.2020

Sociální vývoj: žák pomáhá při různých činnostech.
Příprava:
- košík na ukládání hraček,
- hadřík na otírání stolu,
- lopatka a smetáček.

Metodický postup:
1. Po ukončení hry vyzve učitel žáka k úklidu hraček do krabice.
2. Zpočátku uklízejí spolu. Postupně vede pedagog žáka pouze slovními instrukcemi.
3. Žák pomáhá otírat stůl po jídle nebo po výtvarných činnostech. Učitel ho nechává napodobovat pohyby.
4. Žák se může také učit odnášet nádobí do dřezu, urovnat odpočinkový prostor, pomáhat s přípravou svačiny či uklízet oblečení na určené místo.
5. Při zametání nechává učitel žáka držet lopatku.
6. Vždy chválí žáka za snahu pomoci.

     umg001                                                                                                                                                                                  

 

Imitace: napodobí pohyb ruky - gesto ,,ty,ty,ty"
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- zrcadlo,
- obrázkový materiál znázorňující dané gesto, maňásek.
Metodický postup:
1. Podle schopností jemné motoriky žáka předvádíme gesto dle instrukcí.
2. Gesto použijeme při negativní činnosti žáka. Je dobré navazovat situace, kdy žák není objektem směrovaného gesta, ale např. panenka, hračka, jež správně nevykonala zadaný úkol.
3. Gesto používáme v rámci říkadel a písniček např. ,,Šla Nanynka do zelí...".
4. Individuálně lze nacvičovat pohyb ruky před zrcadlem.
5. Gesto předvádíme a následně procvičujeme v negativních situacích při vyprávění pohádek a motivujících příběhů.
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img3                                                                                                                                                           

 

Imitace: žák po předvedení přeloží papír.
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- papír,
- papírová čepice.
Metodický postup:
1. Sedneme si s žákem k pracovnímu stolu proti sobě. Na hlavě má vyučující papírovou čepici jako Večerníček.
2. Žákovi se líbí, chce ji mít také.
3. Před sebe i žáka položíme list papíru a přeložení papíru předvedeme.
4. Pokud se žákovi nedaří. Přistoupíme k němu zezadu, přeložení papíru předvedeme přímo, ne obrazně.
5. Pokud žák má snahu papír přeložit, dokončíme papírovou skládanku za něj a výtvor se stává jeho vlastnictvím (př. papírová čepice, letadlo. lodička...).
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img5

 

Jemná motorika: hraje si s prsty, pozoruje je.
Příprava:
- obrázek slepičky,
- obrázek koťat a kočky,
- tužky či barvy na obličej.
Metodický postup:
1. Motivace říkankou ,,Ťukana" - Tu ďubala slepička, tu, tu, tu. Tomu dala, tomu nic, tomu málo, tomu víc. A ten maličký letěl, frrr do políčka na zrníčka. (Zamáváme rukama jako křídly). Pro názornou motivace využijeme obrázek slepičky. Napodobujeme charakteristicky zvuk slepičky.
2. Do otevřené dlaně žáka zlehka ťukáme ukazováčkem s doprovodem říkanky. Provedeme na levé a pravé dlani.
3. Pro hru s prsty a jejich pozorování využijeme říkanku ,,Naše kočka strakatá" - Naše kočka strakatá (pohladíme palec) měla čtyři koťata. Jedno mourek (ukazováček), druhé bílé (prostředníček), třetí žluté roztomilé (prsteníček) a to čtvrté strakaté, po mamince okaté (malíček - následuje jeho hlazení provázané citoslovci ,,mňau, mňau".
4. Žákovi nabarvíme konečky prstů barvami na obličej jako koťátka z říkanky (palec - žlutou, černou, bílou/ ukazovák - modrou/ prostředníček - bílou/ prsteníček - žlutou/ malíček - bílou, modrou).
5. Společně s žákem se posadíme do polohovacího vaku. Uchopíme žákovu ruku, odpočítáváme prsty od palce po malíček za doprovodu lidové říkanky ,,Naše kočka strakatá". Několikrát opakujeme.
 

img7

 

 Jemná motorika: sundá snadno odnímatelný poklop z nádob.
Příprava:
- knížka: ,, O pejskovi a kočičce" Karla Čapka,
- hrnec s pokličkou s výrazným úchytem, vařečka,
- klasické zavařovací sklenice s plechovým víkem.
Metodický postup:
1. Knížku ,, O pejskovi a kočičce" schováme do krabice se snadno snímatelným poklopem, aby byla pro žáka překvapením. Po sundání víka ho seznámíme s knihou, autorem, ukážeme obrázky v knížce a motivujeme ho tím, že si zahrajeme na kočičku a pejska, jak vařili dort.
2. Před žáka ve stabilizovaném sedu umístíme hrnec s pokličkou a ingrediencí. Čteme žákovi příběh Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. V momentě, kdy přečteme nějakou ingredienci, společně s žákem ji hledáme. Necháme žáka s občasnou dopomoci vysypat či přelít danou přísadu do hrnce, zamíchat vařečkou a opět hrnec přikrýt pokličkou. Takto činnost opakujeme pokaždé s jinou přečtenou ingrediencí.
3. Přichystáme si skutečný recept např. puding a podobným způsobem ho společně připravíme. Odměnou pro žáka je vyhotovený pokrm.

img9

 

Jemná motorika: přestřihne proužek papíru.
Metodický postup:
1. Hry s papírem. Žák si vybere barevný papír formátu A4. Motivujeme ho ke hře s papírem. Co se dá všechno s papíre dělat? Do papíru foukáme, papír upustíme na zem a sledujeme, jak padá, papír hladíme, zmačkáme, roztrhneme, přeložíme, něco z něho složíme apod.
2. Žákovi vložíme do ruky nůžky a spolu s nim procvičíme základní techniku manipulace (otevřít a zavřít čepel nůžek). Společně nastříháme proužky s barevného papíru. Žáka fyzický vedeme při stlačeni čepeli.
3. Z proužku papíru vytvoříme vlnky a pomoci lepicí pásky připevníme jí na karton viz. foto. Žák vloží rozevřené čepele nůžek k vlnce a přestřihne proužek papíru.
4. Každou přestřihanou vlnku odměňujeme bonbonem.

img015

 

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 18.11.

Zadání od 25.11. Sebeobsluha

Zadaní z 25.11.2020. Sebeobsluha.

Sebeobsluha: zvládne průpravu navlékání a svlékání ponožek.
Příprava:
- gum-ring kroužky,
- podložka. polštář,
- stupínek.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Nejdříve cvičíme v lehu, pote v sedu.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup: všechny pohybové postupy poprvé předvedeme na sobě.
1. Žák si lehne na podložku, může si dát polštář pod hlavu.
2. Uchopí kroužek oběma rukama, vsune na nohu, táhne jej vzhůru a tlačí zpět z nohy.
3. Posadíme žáka na podložku zády ke zdi a sedneme si za žáka.
4. Zvedneme koleno žáka a položíme chodidlo na stupínek.
5. Vedeme žáka k předklonu a společně navlékneme kroužek na nohu.
6. Žák kroužek posunuje od kotníku, přes koleno na stehno a zpět dolů.
7. Trénujeme na obou nohách.

    img001                                                                                                                                                                                                                     

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání a svlékání kalhot, spodního prádla.
Příprava:
- malá a velká obruč.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, natahování.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu ve stoji a uměl se dostatečně předklonit k chodidlům a natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Položíme na zem velkou obruč.
2. Stoupneme si do středu, dospěly vzadu, žák vpředu.
3. Sehneme se do dřepu a uchopíme obruč oběma rukama.
4. Natahujeme obruč od kotníků vzhůru k pasu a zase dolů. Jako bychom si chtěli natáhnout kalhoty.
5. Vedeme žáka, aby si přípravu zkusil samostatně s malou obručí stejným způsobem.

  img002                                                                                                                        

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání rukávů.
Příprava:
-
gum-ring kroužky,
- rehabilitační klín na sezení.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Učíme žáka pojmy nahoru, dolu (tlač, táhni).
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Zajistíme správný fyziologický sed na rehabilitačním klínu.
2. Sedneme se za žáka.
3. Uchopíme ruku žáka a kroužek.
4. Protáhneme paži žáka kroužkem a navlékneme až na rameno, říkáme nahoru (tlač).
5. Tlačíme paži žáka z kroužku, říkáme dolů (táhni).
6. Žák přidržuje a naši ruku a tlačí nebo tahá s naší pomocí.
7. Nakonec drží kroužek a opakuje stejné pohyby.

img003

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu svlékání přes hlavu.
Příprava:
- plavací nafukovací kruh,
- oblečení žáka - čepice, tričko,
- lavička.

Instrukce:
- Dbáme na aktivní účast žáka při svlékání.
- Svlékání je vždy jednoduší než oblékání.
- Žák cvičí motorický postup, koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu, ve stoji a byl schopen natáhnout ruce.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.

Metodický postup:
1. Posadíme žáka na lavičku.
2. Ukážeme si průpravu svlékání oblečení přes hlavu.
3. Dáme žákovi plavací nafukovací kruh.
4. Pobídneme ho, aby si kruh přetáhl přes hlavu na krk.
5. Zkoušíme zvednout kruh zpátky přes hlavu, jako kdybys chtěli svléknout tričko.
6. Chválíme žáka za úspěchy.
7. Následně trénujeme svlékání přes hlavu jednoduchého oblečení.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 25.11. Sebeobsluha

Sebeobsluha (2)

Zadaní z 3.12.2020

   

Sebeobsluha: spomoci zvládne namazat chléb.

Příprava:
- příborový nůž,
- prkénko,
- krajíc chleba,
- máslo, marmeláda, měkký sýr apod.

Instrukce:
- Pro nácvik mazání nožem volíme spíš lehčí příbor a lepe s větší (tlustší) časti rukojeti, později přecházíme k běžnému příboru.|
- Zpočátku je nutná asistence, čím lépe žák zvládá činnost, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné žáka fyzicky vést.
- Průběžně kontrolujeme správnost držení nože.
- Aktivně trénujeme při každé přípravě svačiny.

Metodický postup:
1. 6ák si připraví prkénko, krajíc chleba a potraviny dle chuti a správně se usadí nebo postaví ke stolu.
2. Necháme žáka uchopit nůž a krajíc chleba.
3. Volnými pochyby ruky natíráme potravinu na chléb.
4. Žák si může namazaný chléb rozkrájet na kostky a podávat si je do úst.

img005

   

Sebeobsliha: zná přípravu čaje.

Příprava:
- keramický hrnek,
- čaj, cukr, šťáva,
- varná konvice.

Instrukce:
- Pro nácvik přípravy čaje necháme žáka pozorovat, jak dospělý při přípravě postupuje.
- Posilujeme jemnou motoriku (úchopy lahví s odlišnou hmotností, krabice s džusem).
- Čaj můžeme společně koupit v rámci nakupování.
 Dbáme na bezpečnost, s varnou konvicí zpočátku manipuluje pouze dospěly.

Metodický postup:
1. Žák připraví hrnek.
2. Zvolí si čaj dle chuti (ovocný, černý, zelený).
3. Sáček čaje vloží do hrnku.
4. Společně naplníme konvice vodou a dáme vařit.
5. Žák si poslouchá, jak se voda vaří, a hlásí, když se konvice vypne.
6. Společně zalijeme čaj v hrnku.

img006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sebeobsluha (2)

Jemná motorika

Zadaní z 7.12.2020

   

Jemná motorika: roztrhne a zmačká papír.
Příprava:
- starý papír formátu A4, noviny, krepový papír různých barev,
- arch balicího papíru, kreslicí karton A2, A3,
- herkules zředěný vodou, temperové barvy,
- bíle či barevné ubrousky, bílý provázek.

Metodický postup:
1. Žáka motivujeme mačkáním starého papíru tak, že společně vytváříme sněhové koule, se kterými pak hrajeme sněhovou bitvu.
2. Připravíme si arch balicího papíru, pomáháme žákovi roztrhnout staré papíry, potom zmačkat. Pomačkaný papír namáčíme ve vodě smíchané s herkulesem. Zmačkaný papír lepíme na arch balicího papíru, po zaschnutí nám pomačkaný papír vytváří reliéf. Nabarvením temperovými barvami můžeme vytvořit např. povrch Země.
3. Vezmeme si starý papír, který necháme žáka s dopomocí zmačkat na koule. Kouli přikryjeme bílým ubrouskem a těsně pod schovanou kouli ubrousek převážeme bílým provázkem tak, že vytvoříme strašidýlko. Nalepíme oči.
4. S žákem v novinách či časopisu najdeme obrázek, který se mu nelíbí. Hodnotíme, jak žák samostatně tento obrázek vytrhne a zmačká, pochválíme ho za celkovou práci.

img011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika

Jemná motorika (2)

Zadaní z 9.12.2020

 

Jemná motorika: zaváže uzel.

Příprava:
- šátek, šála, oblíbená hračka,
- krepový papír nastřihaný na dlouhé proužky, tyčka či roura,
- pomlázka, mašličky různých barev,
- sportovní kruh, ringo kroužek či kroužek na záclony,
- kreslicí karton, pastelky, děrovačka, nastříhané delší provázky.

Instrukce:
- Podle motorických schopností žáka volíme např. velikost mašlí, kroužku...tak, aby žák dané předměty mohl snadněji uchopit.

Metodický postup:
1. Žáka motivujeme hrou. Velký šátek přeložíme na polovinu a uvážeme na něm uzel, který nám rozdělí šátek na hlavu a tělíčko. v místě uzlu navlékneme sobě i žákovi šátek na prst a hrajeme s loutkou.
2. S vedením ruky žák na našem krku zavazuje šálu jako sněhulákovi či velký šátek jako babičce. Nebo si hrajeme na slepou bábu, žák nám s pomoci uvazuje šátek na hlavu. před nás umísťuje oblíbenou hračku a my ji poslepu hledáme. Činnost provádíme ve stabilizovaném sedu na zemi.
3. Připravíme před žáka v sedu na lavice dlouhé proužky krepového papíru různých barev. Přidržujeme žákovi tyčku či rouru a dopomáháme mu proužky krepového papíru na ni zavazovat jako markýzu. Necháme žáka vlnit rukou přes uvázané proužky jako při hře na harfu.
4. Před žákem ve stabilizovaném sedu na koberci držíme pomlázku a žák s naší dopomocí zavazuje na pomlázku mašličky tak, že váže uzel.
5. Polohu volíme jako v předchozí činnosti. Před žákem držíme vybraný kroužek a se snižující dopomocí uvazujeme mašličky na kruh, viz. foto. Dáme kroužek žákovi a necháme ho za odměnu si s kroužkem, s vlajícími mašličkami při každém pohybu pohrát.
6. Na kreslicí karton nakreslíme pastelkami hlavu koně, na úrovni hřívy děrovačkou vytvoříme v rozestupech dírky. před žáka v sedu v lavici rozprostřeme dlouhé nastříhané kousky vlny, které s dopomocí uvazujeme do dírek jako hřívu, viz. foto.
7. Abychom zhodnotili, zda žák zaváže uzel, nafukujeme balonky a necháme ho již zcela samostatně uvázat provázek na konec balonku.

img019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika (2)

Motorika prstů

Zadaní z 15.12.2020

Jemná motorika: dotkne se palcem postupně všech prstů téže ruky.

Příprava.
- obrázek zvířat ( medvěd, liška, veverka, ježek, zajíc),
- tužky či barvy na obličej,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka (koberec, relaxační vak, psací stůl apod.).
Instrukce:
- Pro stimulaci dané dovednosti využíváme prstové hry a říkanky.
- Prstové hry jsou velmi významné z hlediska rozvoje jemné motoriky ruky a s ní spojeného rozvoje řeči.
Metodický postup:
1. V prvotní fázi nácviku procvičíme názvy prstů pomoci říkanky. Začneme od palce - Paleček je velký pašák, nejsilnější prstíček. Druhý prst je šikula, je to ukazováček. Prostředníček, to je dlouhán, vykukuje pořád ven. Čtvrtý prst je prsteníček, chlubívá se prstýnkem. Ten nejmenší prstíček je mazlivý malíček. Žák postupně ukazuje jednotlivé prsty.
2. Motivace prstovou říkankou ,,Tenhle medvěd“- Tenhle medvěd rozdává med (Palec natažený, představující medvěda.), dá lištičce sestřičce (Palec se dotýká bříška ukazováčku.), dá veverce do hrnce (Palec se dotýká bříška prostředníčku.), ježkovi dá medu soudek (Palec se dotýká bříška prsteníčku.), zajíčkovi dá na zoubek (Palec se dotýká malíčku.). Zvířátka se radují, medvědovi dekují. (Vztyčena ruka s nataženými prsty se otáčí doprava a doleva). Palec se postupně dotýká bříškem jmenovaných prstů. Žáka se fyzický vedeme.
3. Pro obměnu činnosti můžeme využít tužku či barvy na obličej. Na jednotlivé prsty nakreslíme zvířátko dle říkanky a opakujeme předchozí postup.
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     img100         

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Motorika prstů

Sociální vnímání

Zadaní z 4.01.2021

 

Sociální vývoj: žák udrží pozornost pří čtení.
Příprava:

- židle, sedačka, rehabilitační židle, polohovací pytel, houpačka...
- dětská kniha,
- dětský časopis.

Instrukce:
- Je vhodné čtení zařazovat každý den ve stejnou dobu.
- Pedagog se vždy přizpůsobuje poloze žáka.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Žák by měl být odpočatý.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Žáka je nutné napolohovat tak, aby měl možnost si prohlížet dětskou knihu spolu s pedagogem.
2. Upozorníme žáka na barevný obrázky. Vypravíme, co je na obrázcích, vedeme žáka ke komunikaci.
3. Přečteme říkadlo nebo krátkou pohádku vztahující se k obrázku.
4. Po přečtení se vracíme k příběhu otázkami.
5. Později učitel nechává žáka si pohádku samostatně vybrat.
6. Příjemná atmosféra při četbě a zábava pro oba zúčastněné pomáhá žákovi udržet pozornost.

Smyslové vnímání: naslouchá krátkému příběhu, pohádce.
Příprava:

- CD přehrávač,
- CD s krátkým příběhem nebo pohádkou,
- obrázky, které se vztahují k příběhu, pohádce a obrázky, které s příběhem nesouvisí.
Instrukce:
- Asistence spočívá v obsluze techniky a v manipulaci s obrázky.
- Čas věnovaný této činnosti musí být úměrný schopnosti soustředění žáka. Pokud se žákovi daří, můžeme čas věnovaný poslechu prodlužovat.
- Volíme příběhy či pohádky, které jsou snadno srozumitelné, zvukově příjemné a žák je má rád.
- Žáka motivujeme pochvalou, případně drobnou odměnou.
Metodický postup:
1. Zvolíme pro žáka pozici, v které se může uvolnit.
2. Pustíme žákovi krátký příběh nebo pohádku.
3. Po skončení pohádky si s žákem povídáme o pohádce.
4. Položíme před žáka 2 obrázky.
5. Vyzveme žáka, aby nám ukázal, co bylo v pohádce.
6. Žák sám, případně s asistencí ukáže na správný obrázek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vnímání

Hrubá motorika

Zadaní z 7.01.2011

Hrubá motorika: překonává drobné překážky.

Příprava:
- dbát na dostatek volného prostoru,
- vhodná motivační pomůcka,
- drobné překážky různých tvarů a materiálů.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Po zvládnutí samostatné chůze přistupujeme k nácviku chůze přes překážky.
2. Žáka motivujeme k chůzi přes drobné překážky, stojíme před žákem.
3. V případě nejistoty vedeme žáka při překonávání překážky za ruku.
4. Žák si volí tempo sám.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img003

Hrubá motorika: cíleně přenese předmět z místa na místo.

Příprava:
- dostatek volného prostoru,
- vhodná motivační pomůcka,
- vhodná obuv žáka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně podél těla.
2. Stojíme před žákem, motivujeme ho do požadovaného směru a uchopení předmětu.
3. Volbu volně položeného předmětu přizpůsobíme žákovi.
4. Nejprve volíme úchop předmětu oběma rukama.
5. Po zvládnutí předchozího úkolu můžeme přistoupit k přenášení předmětu v jedné ruce (např. hrníček - nejprve prázdný, postupně jej můžeme i naplnit).
6. V případě nezvládnutí daného úkolu vedeme za ruku žáka k předmětu a pomáháme mu při jeho uchopení a přenášení.
7. Žák si volí tempo sám.
8. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika

Hrubá motorika (2)

Zadaní z 11.01.2021

 

Hrubá motorika: kopne do míče menší silou.

Příprava:
- dostatek volného prostoru,
- míč over ball, softgum over,
- vhodná obuv žáka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně.
2. Stojíme před žákem, motivujeme ho ke kopnutí do míče - střídavě levou a pravou nohou.
3. Možná motivace - použití branky, prostoru mezi dvěma kužely, hračkami apod.
4. V případě nezvládnutí daného úkolu stojíme vedle žáka, držíme ho za ruku a tím mu dopomáháme ke zlepšení rovnováhy.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

   img001                                                                                                                                                                                  

Hrubá motorika: dokáže chodit po špičkách.
Příprava:
- vhodný nesmekavý povrch,
- barevné papírové terčíky,
- vhodná motivační pomůcka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně.
2. Nácvik střídavého stoje na plných chodidlech a na špičkách, popřípadě pohyb předvedeme.
3. Dáváme pozor, aby špičky žáka směřovaly přímo dopředu - ne vtočené dovnitř, ne vytočené ven
4. Motivujeme k chůzi po špičkách (například barevné papírový terčíky), stojíme pře žákem. Velikost barevných terčíků střídáme od větších k menším podle zvládání úkolu.
5.V případě jištění stojíme za žákem nebo mu dopomáháme držením za ruku.
4. Žák si volí tempo sám.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img002                                                                                                                                                          

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika (2)

Imitace

Zadaní z 14.01.2021

 

Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- protiskluzová pracovní plocha,
- korále různých barev a tvarů, velikost dle úchopových schopností,
- stojánek z modelíny, viz foto č. 1,
Instrukce:
- K navlékání využíváme materiál vhodný dle motorických schopností žáka.
- Pro navlékání potřebuje žák zvládnout koordinaci pravé a levé ruky.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace.
- S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost.
- Důležité je na žáka nespěchat, činnost několikrát a často opakovat, obměňovat motivaci.

Metodický postup:
1. Sedíme naproti žákovi a mezi námi je pracovní plocha.
2. Žák i vyučující mají k dispozici korále stejné barvy a velikosti, vyučující navléká, slovně komentuje.
3. Motivuje žáka k napodobení činnosti příběhem či říkankou (motivační říkanka: "Navlékám si korálky, barevné jak kytky v trávě. Různorodé oválky, dovádějí v rukou hravě".).
4. Po zvládnutí motorické činnosti navlékání přistoupíme k řazení korálků podle vzoru.
5.Žák navléká např. červený, zelený korálek a to se opakuje.
6. Pokračujeme přidáním další barvy červený, zelený, žlutý.
7. Po zvládnutí zvyšujeme počty stejně barevných korálků.
8.Pracujeme tak dlouho, dokud žák udrží pozornost.
9. Žáka za práci chválíme.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                smg001                                                                                

 

Imitace: Žák po předvedení postaví pyramidu z kostek podle předlohy, základna z 5 kostek.

Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- protiskluzová pracovní plocha,
- dobře uchopitelné kostky.

Instrukce:
- Základním znakem stavebnice by měla být jednoduchost, nápaditost a radost z manipulace s ní.
- K napodobování můžeme využít maňáska, který stavění kostek předvede.
-Můžeme využívat říkadel a motivujícího vyprávění.
- Důležitá je vhodná motivace.

Metodický postup:
1. Sedíme naproti žákovi a mezi námi je pracovní plocha.
2. Každý má k dispozici svou krabici s kostkami, vyučující pokládá kostky v řadě vedle sebe (5 kostek) a slovně komentuje, motivuje žáka k napodobeni činnosti příběhem či říkankou.
3. Pokračujeme druhou řadou, použijeme o jednu kostku méně, stavíme od prostředku, tedy nepokládáme kostky přímo na sebe, ale jednou kostkou překryjeme polovinu sousedních dvou kostek.
4. V každé řadě bude o jednu kostku méně a vrchol pyramidy tvoří jedna kostka.
5. Pracujeme tak dlouho, dokud žák udrží pozornost.
6. Žáka za práci chválíme.

smg002

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Imitace

Smyslové vnímání

Zadaní z 18.01.2021

Sebeobsluha: Rozezná své oblečení.

Příprava:
- oblečení žáka,
- oblečení dospělého.

Instrukce:
- Zjistíme, zda je žák schopen rozlišit své oblečení od jiného.
- Dbáme na příslušnou koordinaci oko - ruka.
- Motivujeme žáka hrou třídění přádla.
- Poskytneme dostatek času, dbáme na žákovu samostatnost, popřípadě slovně komečntujeme.
- Učíme pojmy mole, tvoje.
- Učíme žáka rozeznávat velikosti oblečení.
- Za úspěchy chválíme a společně se radujeme.

Metodický postup:
1. Připravíme si oblečení různé velikosti.
2. Ukážeme žákovi jeho oblečení a dáme mu po hmatu poznat materiál.
3. Jednotlivé části oděvů pojmenujeme.
4. Přidáme jiné oblečení, nejdříve oblečení dospělého, poté spolužáka.
5. Všechno oblečení smícháme na jednu hromádku.
6. Vyzveme žáka, aby oblečení roztřídil na dvě hromádky.
7. V průběhu hry se žáka ptáme: ,,Je to tvoje? nebo není?"
8. Provedeme společnou kontrolu a žáka odměníme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sebe1

Smyslové vnímání: Reaguje na vlastní obraz v zrcadle.

Příprava:
- velké nástěnné zrcadlo,
- menší sklopné zrcadlo na stůl,
- barvy na obličej,
- klobouk,
- asistence.

Instrukce:
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Vyučující připraví zrcadlo, maluje na obličej žáka, nasadí klobouk.
- Čas věnovaný této činnosti musí být úměrný schopnosti soustředění.

Metodický postup:
1. Napolohujeme žáka do vhodné polohy, aby dobře viděl na zrcadlo.
2. Žák pozoruje v zrcadle svůj obraz a jeho změny při svém pohybu.
3. ŽÁK SÁM, PŘÍPADNĚ S VEDENÍM, ZAMÁVÁ SOBĚ DO ZRCADLA.
4. Žák ukáže na sebe a na svůj obraz v zrcadle.
5. Pozornost k vlastnímu obrazu můžeme upoutat tím, že žákovi pomalujeme obličej.
6. Žák sleduje v zrcadle změny svého obrazu po vykrášlení barvami.
7. Podobně můžeme upoutat pozornost např. nasazením klobouku.
sv1

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslové vnímání

Motorika jemná

Zadaní z 25.01.2021

   Jemná motorika: Odšroubuje a našroubuje víko z nádoby.
Příprava:
- pet láhve s coca - colou, fantou, limonádou, džusem,
- zavařovací sklenice se šroubovacím víkem, drobné hračky,
- různě velké krabičky od krémů, kulička,
Metodický postup:
1. Připravíme si pet láhve s různými druhy limonád a budeme je ochutnávat. Vedeme ruku žáka a společně odšroubováváme a našroubováváme víka lahví s jednotlivými nápoji, činnost provádíme v sedu v lavici.
2. Temperovými barvami natřeme stěny zavařovacích sklenic, aby do nich nebylo vidět. Zavřeme do nich drobné hračky např. z Kinder vajíčka. Žákovi pomáháme s odšroubováním a zašroubováním sklenic. Motivujeme ho tím, že uvnitř najede překvapení. ZA HEZKOU PRÁCI SI NECHÁME ŽÁKA S POSTAVIČKAMI POHRÁT.
3. Připravíme si různě všeliké prázdné krabičky od krémů. Tři krabičky postavíme před žáka a hrajeme známou hru Najdi kuličku. Kuličku umístíme do jedné z nich, krabičky zamícháme. Žák odšroubovává a zašroubovává krabičky a hledá tu, kde je kulička. Rozvíjíme tak i žákovu pozornost. Jinou variantou je odšroubovávat a zašroubovávat plné krabičky s krémy, přivonět k nim po namazání.
4. K procvičování cíle šroubování víka se neustále vracíme především u předmětů denní potřeby - vodovodního kohoutku, víčka od zubní pasty, matičky ze šrouby.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          jm2                   

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Motorika jemná

Hrubá motorika (3)

Zadaní z 27.01.2021

 

Hrubá motorka: Žák po předvedení napodobí sérii pohybů- vzpažit, předklonit, vzpažit.

Příprava:
- cvičební pomůcky např. Thera - Band.

Instrukce:
- Žáka lze k pohybům motivovat, když vyučující předvádí sérii pohybů s oblíbenou hračkou či maňáskem.
- Lze si pohyb prohlédnout na obrázcích či fotografiích.
- Je možné využívat cvičební pomůcky např. Thera - Band.
- Thera - Band je pružný gumový pás s dobrými elastickými vlastnostmi umožňující cvičení, při kterém střídavě dochází k kontrakci daných svalových skupin.

Metodický postup:
1. Začínáme vzpažením a pohyb doprovázíme motivačním vyprávěním (např. snažíme se dosáhnout na strop, utrhnout jablko ze stromu, ukázat, jak jsme velcí).
2. Poté se hluboce předkloníme (např. snažíme se dotknout podlahy, utržené jablko položit na zem, ukázat jak jsme malí).
3. Opakujeme, zpět vzpažíme.
4. Uchopíme žákovou oblíbenou hračku, pohyb s ní předvádíme (např. medvídek chce létat, vzpažíme. Medvídek chce odpočívat, předkloníme se apod.).
5. využijeme Thera-Band. Navineme Thera-Band na zápěstí v lehkém tahu, aby neznemožňoval provedení žádaného pohybu, pouze jej mírně ztěžoval.
6. Po pochopení pohybového celku dbáme na přesné provedení pohybu (protažení, uvolnění zádového a prsního svalstva).
7. Dále propojíme s dechovou složkou, vzpažit - nádech, předklon - výdech.
8. Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace.
9. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost.

  imit1                                                                                                                                                                                       

Jemná motorika: Zapichuje špejle do modelovací hmoty

Příprava:
- špejle s kulatým i špičatým zakončením,
- modelína, podložka na modelování,
- sušené ovoce
Instrukce:
- Dbáme na bezpečnost žáka.
- Všechny činnosti uvedené v metodickém postupu provádíme v sedu v lavici.
Metodický postup:
1. Žáka motivujeme skládáním obrazců ze špejlí – např. kříž, hvězdička, domeček, tím zároveň nacvičujeme uchopování špejlí.
2. Dále můžeme skládat obrazce ze špejlí a modelíny. Žák nám jen dopomáhá, naším cílem je motivovat ho k tvořivé práci se špejlemi a modelínou. Všechny vytvořené obrazce skládáme plošně, ŽÁK NÁM POMÁHÁ LÁMAT ŠPEJLE, VÁLET MODELÍNU.
3. Vyválíme z různých barev modelíny koule od největší po nejmenší. Vedeme ruku žáka a pomáháme mu zapichovat špejle do koulí od největší po nejmenší. Činnost opakujeme, určujeme barvu koule, do kterého má špejli zapíchnout, dopomáháme mu.
4. Vyválíme dlouhý váleček z modelíny, který rozplácneme na podložku. Na rozplácnutý váleček v dostatečných rozestupech rozmístíme červené kuličky. Společně s žákem zapichujeme do červených kuliček špejle tak, že stavíme plot.
5. Před žáka rozprostřeme nejrůznější sušené ovoce, které napichuje na špičatý hrot jednotlivých špejlí, tím celkově rozvíjíme motoriku ruky.
6. Vymodelujeme tělo ježečka. Dopomáháme žákovi nalámat špejle na kratší kousky. Necháme ho s občasnou dopomocí zapichovat připravené špejle do těla ježečka jako bodlinky.
7. Ze žluté modelíny vytvoříme v širší vrstvě kruh. Po obvodu kruhu z modelíny společně s žákem zapichujeme nalámané špejle jako paprsky – vznikne nám sluníčko.
8. Společně s žákem zhodnotíme, jaká činnost se mu nejvíce líbila, dařila, později se k ní vrátíme.
jm1

                                                                                                                                                        

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika (3)

Grafomotorika

Zadaní z 1.02.2021

 

Jemná motorika: Stříhá nůžkami po rovné čáře.

Příprava:
- kreslicí karton formátu A4,
- nůžky (terapeutické),
- široké fixy,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.

Instrukce:
- Při nácviku stříhání dáváme žákovi kreslicí karton, nikoli obyčejný papír.
Metodický postup:
1. Motivace hrou s rukama ,,Stříhaná". Vysvětlíme a předvedeme žákovi symboly ruky pro hru. Kámen - ruka sevřená v pěst. Nůžky - z pěsti natažený ukazovák a prostředník, prsty jsou od sebe vzdáleny, rozevřené. Papír - všechny prsty natažené. Spolu s žákem si procvičíme symboly. Společně si zahrajeme hru ,,Stříhaná".Pravidla hry, kombinace symbolů: kámen - nůžky = vítězí kámen (nůžky se o kámen ztupí); kámen - papír = vítězí papír (papír zabalí kámen); papír - nůžky = vítězí nůžky (nůžky papír rozstříhají).
2. Imitujeme techniku stříhání prsty. Žákovi činnost předvedeme. Imitujeme např. stříhání vlasů, stříhání květin, stříhání nehtů apod.
3. Na kreslicí karton formátu A4 předkreslíme silné čáry, podle nich bude žák stříhat. Zpočátku žáka fyzicky a verbálně vedeme. Doporučujeme použít terapeutické nůžky. Žák stříhá po rovné čáře. Z proužků papíru můžeme vytvořit nalepením např. plot.
4. pro obměnu činnosti může žák stříhat různě barevné čáry, různě dlouhé papíry.
5. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Pozitivně hodnotíme žákovu práce. Odměna v závislosti na potřebách žáka.

  nu1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Grafomotorika

Grafomotorika

Zadaní z 4.02.2021

 

Jemná motorika: Vystřihne kruh

Příprava:
- nůžky,
- kreslicí karton formátu A4,
- různé obrázky,
- barevné fixy,
- barevné papíry,
Instrukce:
- Pro upevnění dané dovednosti je možné využít ozdobné nůžky.

Metodický postup:
1. Procvičíme základní techniku stříhání, přestřižení proužku papíru, libovolné stříhání apod.
2. Na kreslicí karton formátu a4 nakreslíme kruh. Do kruhu nalepíme obrázek. Obrázek slouží jako motivace pro žáka. Žák má za úkol vystřihnout obrázek. V prvotní fáze žáka fyzicky vedeme, dopomáháme mu. Obrázky vybíráme dle zájmu žáka.
3. Pro obměnu činnosti můžeme využít při vystřihování kruhu ozdobné nůžky.
4. Pokud žák přiměřeným způsobem zvládá vystřihování kruhů s obrázky, můžeme přistoupit k vystřihování samotného kruhu. Z barevných papírů vystříháme dva kruhy cca 15 cm v průměru. Nalepíme je na kreslicí karton formátu A4. Kreslicí karton rozstřihneme v jeho polovině. Žákovi k vystřihování dáme pouze jeden kruh, tak bude zajištěna snadnější manipulace s papírem a nůžkami při vystřihování kruhu.
5. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.

 nu2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Grafomotorika

Jemná motorika (3)

Zadaní z 8.02.2021

   

Jemná motorika: Cíleně nalepí obrázek.

Příprava:
- obrázky zvířat dopravních prostředků apod.,
- tuhé lepidlo v tubě,
- kreslicí karton formátu A3,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.
Instrukce:
- Vzhledem ke specifikám vzdělávání žáků v rehabilitačních třídách lze považovat za nejvíce vyhovující tuhé lepidlo v tubě.
- Při nácviku pohybů je klíčová poloha žáka.
Metodický postup:
1. V prvotní fázi nácviku zařadíme průpravná cvičení techniky lepení. Žáka motivujeme obrázky. Společně si je prohlédneme, pojmenujeme, vystříháme.
2. Na kreslicí karton formátu A3 předvedeme žákovi techniku lepení, manipulace s tuhým lepidlem, způsob roztírání lepidla. Žáka v činnosti zaškolíme. Žák si na karton nalepí obrázky libovolně.
3. Na kreslicí karton formátu A3 nalepíme nedokončený obrázek pro doplnění detailů. Rybník bez ryby, oblohu bez slunce apod. Žák má za úkol cíleně dolepit obrázek. Viz foto č. 60
4. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Pozitivně hodnocení žákovy práce. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.

nu3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika (3)

Smyslová výchova (2)

Zadaní z 11.02.2021

Smyslová výchova: Diferencovaně reaguje na příjemné a nepříjemné vůně.

Příprava:
- sklence s různými vůněmi – např. skořice, pepř, majoránka, mletá paprika,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v podávání jednotlivých vůní žákovi.
- Žáka motivujeme odměnou.
- S vůněmi pracujeme krátkou dobu – do 10 minut a sledujeme žákovy reakce, zda se mu nedělá z množství vůní spatně.

Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme tak, aby se cítil příjemně.
2. Zahájíme aktivitu povídáním o vůních.
3. Dáme žákovi přivonět ke sklenici s vůní.
4. Žák rozliší vůni jako příjemnou nebo nepříjemnou.
5. Tímto způsobem roztřídíme všechny připravené vůně.
6. Žáka pochválíme za práci.
7. Po ukončení aktivity nezapomeneme místnost pořádně vyvětrat.

    cich1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová výchova (2)

Sociální vývoj

Zadaní z 22.02.2021

Sociální vývoj: Žák při nezdaru poprosí o pomoc.
Instrukce:
- Učitel vždy zasáhne dříve, než se žák začne vztekat, že mu něco nejde.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které mu blízké a má ho rád.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Důležitá je vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Nezdar či neúspěch nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Učitel si vybere jednoduchou činnost, o které ví, že žák ji zvládne vykonat. Může si vybrat např. otvírání krabičky, odnášení většího množství předmětů.
2. Předvádí, jak mu to nejde a požádá žáka o pomoc: ,,Nejde mi to, můžeš mi, prosím, pomoci?“
3. Pokud žák učitele pomůže, pak mu poděkuje.
4. Jestliže se žák zlobí, když mu něco nejde, učitel mu poradí, co má dělat a co říci, aby mu někdo pomohl. Ptá se ho: ,,Co bys měl udělat, abych ti pomohl?“
5. Povzbuzujeme žáka: ,,To jsi hodný, že jsi mě poprosil, abych ti pomohl.“

   socv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vývoj

Napodobování

Zadaní z 24.02.2021

Imitace: Žák napodobí pantomimicky jednoduché činnosti.
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- dostatek prostoru pro pohyb,
- zrcadlo,
- maňásek, loutka nebo oblíbená hračka,
- obrázky znázorňující předváděnou činnost.
Instrukce:
- Při výběru činnosti či postoje, jež má žák vyjádřit, je třeba mít dostatečné znalosti o vědomostech a dovednostech žáka. nelze nechat žáka vyjadřovat něco, s čím nebyl dříve názorně obeznámen, o čem si nemohl utvořit pohybovou představu.
- Žáka lze k pohybu motivovat, když vyučující předvádí činnost s oblíbenou hračkou či maňáskem.
Metodický postup:
1. Samotnému předvedení předchází verbální instrukce.
2. S pantomimickým napodobováním začínáme nejprve jednotlivými pohyby mimickými (mrknutí, úsměv, škleb...) a jednoduchými gesty (ty, ty, ty; zamávání, kývání, pokrčení ramen...)
3. Dále následují pohyby, jež znázorňují známou jednoduchou činnost (např. pohlazení, sebrání předmětů, uložení předmětů, rozsvícení světla).
4. pokračujeme složitějšími motorickými úkony (česání, čištění zubů, mytí rukou...)
5. Pokud žák dokáže pantomimický napodobovat, lze dále procvičovat spojením pantomimy s verbálním textem. Vyučující vypráví známou pohádku, určitou část nevysloví, ale pantomimicky předvede, žák napodobí.
6. Vyučující vypráví pohádku, žák pantomimicky napodobuje (např... O veliké řepě).
7. důležitá je pro každého žáka vhodná motivace. Nezdar či neúspěch nezveličujeme.
8. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

imit1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Napodobování

Osobní hygiena

Zadaní z 1.03.2021

  

Osobní hygiena: Při mytí rukou dokáže použít pákovou baterie.
Příprava:
- umyvadlo s pákovou baterie,
- šipky vyznačující, kam natočit páku baterie,
- modrá a červená šipka,
- mýdlo,
- ručník.
Instrukce:
- Je nutné, aby žák dodržoval základní hygienické návyky: mytí rukou před a po jídle, po použití WC, po pracovních činnostech apod.
- Žáka musíme k těmto návykům naučit.
- Nejprve žáka seznámíme s použitím vodovodní baterie.
- Důležité je přesně vymezit postavení baterie pomocí šípky, aby se žák neopařil.
- Učíme žáka rozlišovat studenou a teplou vodu (,,Jé, toto studí!"...).
Metodický postup:
1. Nejprve pomocí šípky na baterie označíme směr, kterým by ji žák měl otočit.
2. Žáka seznámíme s použitím pákové baterie tak, že několikrát za sebou zkusíme otevřít a zavřít proud vody. Necháme žáka, aby tak činil samostatně. Tímto by měl žák získat čit v ruce, aby nepouštěl vodu příliš silným proudem.
3. Vysvětlíme žákovi, kterým směrem je teplá a studená voda - jako pomůcku můžeme použít červenou a modrou šipku.

sebeob1

Osobní hygiena: Při umývání spolupracuje.
Příprava:
- umyvadlo s pákovou baterie,
- šipky značící správné postavení baterie,
- mýdlo,
- ručník se značkou nebo fotkou se jménem.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, v závislosti na zvládání daného úkolu postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné fyzické vedení, společně vedeme žákovou ruku a provádíme jednotlivé kroky.
- Důležité je dodržení správného sledu jednotlivých kroků. Postup slovně doprovázíme.
- Vyčkáváme, dáváme žákovi dostatek času pro splnění úkolu.
- Pokud žák umí zvednout pákovou baterie, učíme ho regulovat proud vody.
- Chválíme žáka za každý úspěch, asistence postupně omezujeme.
Metodický postup:
1. Žákovi oznámíme, že se půjdeme umýt.
2. Přistoupíme s žákem před umyvadlo.
3. Vyčkáváme, jestli žák sám pustí vodu. pokud ne, tak uchopíme jeho ruku a společně zvedneme pákovou baterie a pustíme vodu, vezmeme žákovou druhou ruku (první zůstává pod proudem vody) a společně baterii nastavíme na malý proud vody.
4. Pokud žák nechává ruce pod tekoucí vodou, uchopíme žáka společně za zápěstí a napodobujeme mycí pohyby.
5. Za každý úspěch žáka chválíme.
6. Po umytí rukou se žák, pokud možno, sám utře do ručníku.
sebeob2

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Osobní hygiena

Sebesycení

Zadaní z 3.03.2021

Tento druh cvičení podporuje sací reflex a je vhodné pro Patrika Řezáče a Vendulku Kučerovu. Pro ostatní to bude rozšiřování poznatků o chutích a v tomto případě je třeba zkoušet více druhů ovocných šťáv. Při ochutnávání chutí společně hodnotíme a ukazujeme ovoce ze kterého jsme tuto chuť získali, rozdělujeme na sladké a kyselé.
Smyslová výchova: Poznává různé chutě.
Příprava:

- kostky ledu, chladné látky, gáza,
- molitanové štětečky na orální stimulaci,
- šťáva z pomeranče a jiných ovocných druhů,
- podložka pod hlavu.
Instrukce:
- Žákovi zajistíme takovou polohu, ve které se může na své požitky a vjemy nejlépe koncentrovat.
- Umožníme mu ochutnat to, co je mu příjemné.
- Podporujeme přirozený slinotok chuťovou stimulací.
- Snižujeme svalový tonus v oblasti úst.
- Kostku ledu zabalíme do gázy, aby žákovi nepopálila rty.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme.
2. Opatrně stimulujeme rty žáka kostkou ledu nebo jinou chladnou látkou.
3. Vymačkáme šťávu z pomeranče do misky. Do šťávy namočíme štěteček, aby se celý nasákl.
4. Vložíme ho žákovi do úst a pozorujeme, jak po chvíli začne šťávu cucat.
5. Chválíme za snahu a za úspěchy.

   sebeoobsl1

Rozumová výchova: Sám saje a polyká.
Příprava:
- sací klobouček, dudlík,
- med, marmeláda či jiná pochutina,
- podložka pod hlavu.
Instrukce:
- Uvolníme žákovi svalstvo tváří a rtů (orofaciální stimulace - jemné masáže tváří, pohlazení, stimulace pomocí make-up štětečku).
- Podporujeme svírání čelisti (SKUS) palcem, ukazováčkem a prostředníkem.
- Prostředník položíme přímo pod bradu a vyvíjíme silný tlak na dolní čelist, tlak umožňuje nepřímé ovládání pohybů jazyka a usnadňuje normální polykání.
- Masírujeme dolní čelist směrem od brady ke krku - ,,posouváme sousto do krku".
- Můžeme také zavřít rty lehkým tlakem prstů, buďme velmi opatrní při spazmu žvýkacích svalů.
- Dbáme na to, aby žák nezakláněl hlavu, protože by měl znesnadněné polykání.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme.
2. Vložíme žákovi do úst dudlík potřený medem. Jestliže žák nesaje, posouváme dudlík dopředu a dozadu.
3. Podněcujeme sání masírováním tváří, pokud má žák v ústech sací klobouček.
4. Současně provádíme masáž žáka pod dolní čelistí (pohybujeme prstem vpřed a vzad od hrdla ke kořeni jazyka a pod bradu).
5. Malé množství marmelády vložíme pod jazyk žáka, tím podnítíme sání a pohyby jazyka.
6. Chválíme za snahu a za úspěchy.
Do rozvrhu dne neustále začleňujeme četbu pohádek, poslech dětských písniček, masáže a míčkování, fixování správných poloh, protahovací a posilovací cvičení horních a dolních končetin.

sebeobsl2

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sebesycení

Reakce na podněty

Zadaní z 5.03.2021

Reakce na podněty: Žák reaguje na podněty pohledem a následně i otočením hlavy.
Příprava:

- zvuková hračka nebo barevná plyšová hračka,
- prostředí, které je pro žáka příjemné a blízké,
- osoba, která je pro žáka známá.
Instrukce:
- S žákem pracujeme v co největší blízkosti.
- Žáka stimulujeme k pozorování.
- Na žáka mluvíme co nejčastěji příjemným a klidným hlasem, usmíváme se.
- Položíme či posadíme žáka tak, aby viděl co nejlépe své okolí.
- Používáme zvukovou nebo barevnou plyšovou hračku, snažíme se co nejvíce získat pozornost žáka.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme podle jeho individuálních potřeb tak, aby byl schopen přijímat podněty.
2. Zaujmeme žáka zvukovou hračkou, nebo barevným předmětem.
3. Při použití zvukové hračky věnujeme pozornost umístění této pomůcky. Jako vhodné je držet hračku v blízkosti našeho obličeje tak, aby žák sledoval mimiku apod.
4. Při dané stimulaci využíváme přiměřené množství pomůcek.
5. Na žáka mluvíme klidným a něžným hlasem, můžeme také zpívat či využít zvukových hraček.
6. Ukazujeme žákovi, co právě děláme a jednoduše to popisujeme.
7. Používáme krátké a jasné věty.
8. spojujeme vždy slova s předměty a činnostmi.
9. Při reakci na stimulaci žáka často chválíme, poskytneme mu odměnu.

vizual4

Sebesycení: Při jídle správně dýchá nosem.
Příprava:
- oblíbené pochutiny a nápoje žáka,
- pochutiny výrazné vůně,
- kousek pomeranče,
- gáza.
Instrukce:
- Dodržujeme a dbáme na rovné sezení žáka.
- Na žáka nespěcháme, udržujeme vhodné tempo.
- Uvolníme žákovi svalstvo tváří a rtů (orofaciální stimulace - jemné masáže tváří, pohlazení, stimulace pomocí make-up štětečku).
- Stimulujeme čich při zavřených ústech, přikládáme k nosu žáka výrazně vonící pochutiny.
Metodický postup:
1. Usadíme žáka do prostředí, které je mu příjemné.
2. Rozkrojíme čerstvý pomeranč a přiložíme ho žákovi k nosu, dbáme na silný nádech při zavřených ústech.
3. Zabalíme kousek pomeranče do gázy a necháme žáka, aby cucal šťávu. Pedagog pevně gázu s poživatinou fixuje.
4. Podporujeme svírání čelistí (skus) palcem, ukazováčkem a prostředníkem.
5. Chválíme za správné dýchání nosem.

sebeoobsl3

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Reakce na podněty

Smyslová a rozumová výchova (2)

Zadaní z 8.03.2021

 

Cvičení bude prospěšné především pro Patrika Řezáče, Lucku Dvořákovu a Vendulu Kučerovu. Tomáš Vrána a Tomáš Horák budou tímto úkolem procvičovat schopnost udržování očního kontaktu s dospělou osobou.


Sociální vývoj: Žák pozoruje osobu pohybující se v jeho zorném poli.
Příprava:

- židle, sedačka, polohovací pytel,
- zvukové kostky,
- chrastítka,
- zvukové hračky.
Instrukce:
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Vždy se snažíme svým pozitivním přístupem odbourat rozpaky a ostych žáka.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Pokud jsme s žákem v jedné místnosti, vždy ho vnímáme a mluvíme na něj.
2. Žáka je třeba napolohovat tak, aby měl možnost bez větší námahy vidět své okolí.
3. Pedagog se prochází v jeho zorném poli, stále žáka sleduje.
4. Na žáka stále mluví a snaží se upoutat jeho pozornost.
5. Pokud žák nereaguje, použije zvukové kostky, chrastítka, a tím ho stimuluje k pozorování.
6. Při získávání pozornosti je důležitá i vzdálenost dospělé osoby od žáka. Zpočátku se snažíme o jeho pozornost z krátké vzdálenosti. Pokud si žák zvykne na hlas nebo zvuk hračky a podívá se, je možné vzdálenost prodlužovat.
7. Pozornost žáka je vhodné stimulovat i pohybem přes jeho zorné pole, kdy se snažíme udržet jeho pohled.

  vizual3

Cvičení je zaměřeno především na Tomáše Vránu a Lucku Dvořákovou, ostatním žákům toto cvičeni obohatí chuťový rozsah.

Smyslová výchova: Rozpozná základní chutě - sladké, slané, kyselé, horké.
Příprava:

- ochutnávka se 4 základními chutěmi (mléčná čokoláda, hořká čokoláda, kyselá okurka, slaný brambůrek),
- asistence.
Instrukce:
- Volíme takové ochutnávky, které jsou pokud možno příjemné, abychom žáka neodradili.
- Asistence spočívá v podáni ochutnávky.
- Žáka motivujeme pochvalou nebo vhodně zvolenou odměnou.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme do příjemné pozice, která je vhodná pro příjem potravy.
2. Pedagog sedí vedle žáka nebo naproti žákovi.
3. Povídáme si s žákem o chutích.
4. Vložíme žákovi do úst ochutnávku.
5. Žák pozná, o jakou chuť se jedná. Pomáháme v pojmenování chuti. Podporujeme pomocí mimiky a gest pojmenování zvolené chuti.
6. Pokračujeme s další ochutnávkou. Mezi jednotlivými ochutnávkami volíme kratší pauzu, aby jednotlivé chutě nesplývaly. Žák se může např. napít vody.

vizual2

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová a rozumová výchova (2)

Stimulace

Zadaní z 10.03.2021

Cvičeni provádíme několikrát denně.

Receptivní a expresivní řeč: Stimulace mluvidel žáka.
Příprava:

- pracovna vybavená matrací nebo vakem,
- froté ponožky, froté rukavice, žínka,
- kulaté měkké štětce.
Instrukce:
- Vždy přistupujeme k žákovi pozitivně a náš mluvní projev misí být klidný.
- Žák by měl na nás dobře vidět, aby mohl podle potřeby sledovat náš obličej a mluvidla.
- Stimulujeme svalovou činnost a snižujeme atrofování svalstva.
- Vytvoříme pocit bezpečí prostřednictvím vhodné polohy a atmosféry okolního prostředí.
- Cviky by měly provádět během dne častěji a po krátkou dobu.
- Jakmile začneme žáka masírovat, nepřerušujeme kontakt během stimulace.
Metodický postup:
1. Žáka vhodně a pohodlně napolohujeme. Žák má opřenou hlavu o pedagoga, který sedí za ním a provádí masáž.
2. Uvolníme dýchací cesty.
3. Žák se chodidly dotýká podlahy, ruce má volně položené do klína.
4. Na ruce si navlékneme měkké froté rukavice, je možné využít i froté ponožky.
5. Masáž začíná od čela směrem k bradě.
6. Po skončení masáže zahříváme pomocí ,,rozehřátých" dlaní (třením o sebe) žákovy tváře, oči, uši.
7. Dochází tak ke zlepšení prokrvení promasírovaných svalů v obličeji.
8. Masáž trvá cca 15 minut.

 stim2

Cvičeni je určené především pro Tomáše Vránu a Lucku Dvořákovou. Pro ostatní žáci bude přínosné jenom první část cvičeni - seznamování s předměty denní potřeby. Poznávání hmatem je předčasné.

Abstraktně vizuální myšlení: Poznává hmatem předměty každodenní potřeby.
Příprava:
- předměty každodenní potřeby odlišných materiálů - např. talíř, lžíce, židle, polštář,
- šátek,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v manipulaci předměty, v zakrytí očí žáka.
- Volíme vhodné předměty, které jsou bezpečné.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme nebo posadíme tak, aby se cítil příjemně a pohodlně.
2. Seznamujeme žáka s předměty, které budeme poznávat hmatem. Popisujeme tvar a materiál, necháme žáka ohmatat připravené předměty.
3. Povídáme si s žákem o poznávání předmětů pomocí hmatu.
4. Žákovi zavážeme šátkem očí, aby si nemohl pomáhat zrakem.
5.Po celou dobu udržujeme s žákem slovní kontakt, aby věděl, že není sám a neměl ze zakrytých očí nepříjemný pocit.
6. Podáme žákovi předmět - např. lžíci.
7. Žák lžíci poznává hmatem.
8. Podáme žákovi ostatní předměty, žák je hmatem rozeznává.
9. Nezapomeneme žáka pochválit.

vizual1

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Stimulace

Smyslové vnímání (2)

Zadaní z 12.03.2021

Těžší část cvičení je určená pro Tomáše Vránu a Lucii Dvořákovou.

Receptivní a expresivní řeč: Žák má správnou ekonomii dechu.
Příprava:
- klidné a příjemné prostředí,
- peříčko, pingpongový míčky, silné brčko, větrník, bublifuk, zrcátko,
- píšťalka, trumpetka, zobcová flétna.
Instrukce:
- Pamatujeme, že ovládání dechu je pro tvorbu řeči důležité, proto zařazujeme do seznamu činností hodně foukání.
- Volíme ,,foukací" hry, které lze použít ke zlepšení ovládání dechu.
- Musíme dodržovat pravidla bezpečnosti.
- Foukání na kůži, do vlasů nebo na zrcátko, pomáhá žákům uvědomit si svůj vlastní dech.
- Dechové cvičeni vždy žákovi předvedeme, případně vykonáváme s ním.
- Vytváříme dostatek příležitostí k aktivizaci žáka.
Metodický postup:
1. Vždy začínáme od jednodušších ,,foukacích" her ke složitějším.
2. Namydlíme žákovi ruce a foukáme s ním na mydlinkové bublinky. Snažíme se upoutat pozornost žáka na vznikající bubliny.
3. Položíme před žáka barevné peříčko a společně s žákem na něj foukáme.
4. Do misky s vodou dáme plastové kachničky či papírové lodičky - poháníme je dechem.
5. Mezi těžší ,,foukací" hry můžeme zařadit:
- foukání do pingpongových míčků,
- vytváření bublin pomocí silného brčka,
- sfoukávání svíček,
- dělání bublin bublifukem,
- foukání na větrník,
- rozfoukávání barvy po papíru,
- hraní na trumpetku, flétnu.

stim3

 

Smyslové vnímání: Pozoruje létající bubliny.
Příprava:
- bublifuk,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v předvedení činnosti a ve fyzickém vedení žáka, je-li potřebné.
- Pozor, aby žák bublifuk nepřevrhnul.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.

Metodický postup:
1. Postavíme se před žáka, vezmeme bublifuk a ukážeme žákovi, jak vytvoříme bubliny.
2. Postavíme se vedle žáka a společně s žákem foukáme a tvoříme bubliny.
3. Společně s žákem pozorujeme bubliny.
4. Povídáme si s žákem o bublinách.
5. Vyhlásíme soutěž o největší bublinu.
6. Za odměnu vytváříme žákovi bubliny a on se snaží bublinu chytit.
7. Nezapomeneme žáka pochválit.

stim1

                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                              

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslové vnímání (2)

Hrubá motorika (4)

Zadaní z 15.03.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Cvičení je určené především pro Patrika Řezáče. U Tomáše Vrány, Lucky Dvořákové a Tomáše Horáka plazivý pochyb rozvíjí schopnost střídavé spolupráce rukou a nohou (pravá ruka - levá noha). Není to jednoduché, ale je třeba to zkoušet a následně procvičovat.
Hrubá motorika: Reflexní plazivé pohyby dolních končetin.
Příprava:

- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka (zvuková, světelná, hmatová...).
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, v závislosti na zvládání daného úkolu postupně od asistenci upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuální dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Výchozí poloha - leh na břiše, hlava otočená vpravo, pravá horní končetina opřená o předloktí, levá horní končetina natažená podél trupu, pravá dolní končetina natažená, levá dolní končetina pokrčená v koleni, pata v ose prodloužení páteře.
2. Cílová poloha- leh na břiše, hlava otočená vlevo, levá horní končetina opřená o předloktí, pravá horní končetina natažená podél trupu, levá dolní končetina natažená, pravá dolní končetina pokrčená, pata v ose prodloužení páteře.
3. Pohyb vychází z otočení hlavy vpravo - žáka pomůckou namotivujeme k otočení hlavy zprava doleva, my pomůžeme žákovi vystřídat polohu horních končetin, dolní končetiny se přizpůsobí reflexně, nebo jim do koncové polohy dopomůžeme.
4. Pohyb vychází z dolních končetin - po stimulaci chodidla pokrčené levé dolní končetiny (tlak na patu pod zevním kotníkem směrem do podložky) dojde k natažení levé dolní končetiny a posunutí těla vpřed, pokrčení pravé dolní končetiny a pootočení hlavy vlevo, pokud žák neprovede sám, v pohybu mu dopomůžeme.
5. Pohyb trénujeme oboustranně.
6. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

hrubmot2

Cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu a vyžaduje maximální míru zapojení dospělé osoby.
Receptivní a expresivní řeč: Žák ukáže deset známých předmětů, jsou-li jmenovány.
příprava:
-
pracován vybavená pracovním stolem pro správné sezení žáka,
- hračky: míč, barevné kostky, dětské časopisy, obrázkové knížky apod.
Instrukce:
- Na žáka mluvíme klidným hlasem.
-Modulace řeči je výrazná, ale přirozená.
- Průběžně si ověřujeme, zda žák pokynům rozuměl.
- Pojmenováváme všechny běžné předměty, s nimiž se žák setkává.
- Pote, co předmět pojmenujeme a ukážeme na něj, vedeme žáka k tomu, aby nás napodobil a předmět ukázal.
- Při plnění pokynů poskytneme v případě potřeby žákovi pomoc.
- Dle individuálních možností a schopností žáka můžeme postupně přidávat další pokyny.
- Žáka povzbuzujeme a chválíme - nejen za dobrý výkon, ale také za snahu.
Metodický postup:
1. Začínáme se 3-4 známými předměty.
2. Požádáme žáka, aby nám podal známé předměty, které jsou v jeho dosahu, např. míč.
3. Vždy žákovi ukážeme, jak žádanou činnost vykonat, a pokud je třeba, poskytneme i přímou fyzickou pomoc.
4. Lze využit i obrázkové knížky nebo dětské časopisy.
5. Požádáme žáka, aby ukázal známé předměty na obrázcích.
6. Jakmile žák dokáže tyto pokyny splnit, můžeme další nové pokyny přidávat.
7. Jejich názvy používáme v krátkých a srozumitelných větách.

recept21

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika (4)

Hrubá motorika + sociální vývoj

Zadaní z 17.03.2021 

V tomto cvičení jde pouze o testování, ne o terapeutický zámět! Cvičení opakujeme několikrát denně. Cvičení není vhodné pro Vendulu Kučerovou.

Hrubá motorika: Při přitahování do sedu klesá hlava dozadu, vsedě hlava dopředu - záda kulatá.
Příprava:
- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plněni úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. V případě, že dítě není schopno vědomě přitáhnout hlavu do osy těla, pohyb neprovádíme! Toto doporučení se tyká Venduly Kučerové.
2. Výchozí poloha - vleže na zádech, dolní končetiny v ose a lehce pokrčené, nebo natažené.
3. Klečíme u dolních končetin žáka, uchopíme ho za obě ruce, přitahujeme žáka do sedu a svým hlasem ho motivujeme ke zvednutí hlavy.
4. Pokud žák pohyb nezvládne a došlo by pouze k tahání za horní končetiny bez zapojení šíje, hlavy a rukou, v pohybu nepokračujeme.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb hodnotíme a žáka pochválíme.

 hrubmot3

Sociální vývoj: Žák se snaží o oční kontakt s osobou, která je u něj po dobu 2-3 minut. U mladších žáků se snažíme o oční kontakt s osobou po dobu vteřin.
Příprava:
- židle, sedačka, rehabilitační židle, polohovací pytel, houpačka...
- maňásek, plyšová hračka,
- výrazná hračka,
- barevný kruh, kterým ohraničíme dospělého.
Instrukce:
- Prostředí by mnělo být bez podnětů, které by mohli žáka rušit.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Vždy se snažíme svým pozitivním přístupem odbourat rozpaky a ostych žáka.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Čas věnovaný úkolu přizpůsobujeme schopnostem soustředění žáka.
Metodický postup:
1. Žáka je nutné napolohovat tak, aby měl možnost dobře vidět obličej pedagoga.
2. Na žáka pedagog vždy mluví. Využívá situace přímého fyzického kontaktu, např. při podávání stravy, hygieny, oblékání atd. Snaží se o výraznou mimiku svého obličeje, aby upoutal žákovu pozornost a díval se na něj.
3. Pokud se žák na náš obličej nedívá, pak mu jeho hlavu natočíme směrem k sobě. Při úspěchu se usmějeme a žáka pohladíme.
4. Pozornost na náš obličej můžeme upoutat výrazným kruhem, který ohraničí obličej dospělého.
5. Žák většinu času, co se mu věnujeme, sleduje náš obličej. Občas může pohledem uhnout.
6. Při ztrátě kontaktu, opět získáváme jeho pozornost. Využíváme hračky, maňásky nebo oslovení jménem žáka.

soc17

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + sociální vývoj

Jemná motorika + sebesycení

Zadaní z 19.03.2021

 

V plném rozsahu cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu a Lucku Dvořákovou. Vyžaduje maximální míru zapojení dospělé osoby. Tomáš Horák a Patrik Řezáč zůstanou u prvotní fáze cvičení.

Jemná motorika: Používá současně obě ruce.
Příprava:
- malá konvička na zalévání, kyblíček,
- voda,
- plastová nádoba,
- různé předměty nebo hračky (vycházíme ze zájmů žáka),
- přírodniny (např. luštěniny, mak, drobné kamínky apod.),
- hrnek, lžička, kostky z různých materiálů, bubínek a paličky,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.
Instrukce:
- Při stimulaci obou rukou doporučujeme zatěžovat obě ruce, aby se posilovala a procvičovala jejich zručnost.
- Žák by měl mít všechny hračky nebo předměty v dosahu, aby byl motivovaný k používání obou rukou.
- Žákovi nabízíme pestrobarevné předměty, cokoli, co upoutá jeho pozornost, např. zvonečky, klíče, barevný papír, zvukové hračky, předměty denní potřeby atd.
- U hry s rukama může žák sedět i ležet. Dle individuálních potřeb žáka použijeme vhodné polohovací pomůcky.
Metodický postup:
1. Motivace hrou s předměty, které má žák rád.
2. V prvotní fázi nácviku dané dovednosti začneme přendáváním předmětů z jedné ruky do druhé. Motivací může být snaha podat si hračku právě na straně té ruky, v níž už žák něco drží. Vedeme žáka k tomu, aby hračku neodhazoval, jak to žáci často dělají, ale přendal si ji do druhé ruky. Bude nutné fyzické vedení žáka.
3. Tímto způsobem žákovi podáváme dvě paličky, s nimiž pak může bubnovat či ťukat do bubínku, dvě kostky z různých materiálů, s nimiž může ťukat o sebe, hrneček a lžičku, kterou pak schová do hrnku.
4. Pokud žák zvládá výše uvedené činnosti, můžeme přijit o krok dále. Pro fixaci dané dovednosti využijeme hru s vodou. Připravíme si plastovou nádobu přibližné velikosti jako plech na pečení, malou konvičku na zalévání a kyblíček. Žák má za úkol přilit vodu z konvičky do kyblíčku. Plastová nádoba umožní zachytit případnou vodu při přelití či vylití vody. Žákovi činnost předvedeme, fyzicky vedeme. činnost opakujeme dle zájmu.
5. Pro obměnu činnosti můžeme využit různé předměty denní potřeby (např. lopatka a smetáček - zametání, konvička - zalévání květin). Vycházíme ze zájmu žáka.
6. Pozitivní hodnocení žákovy práce. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.

jemmot5


Cvičení je určené pro Patrika Řezáče a Tomáše Horáka. Cvičení zkoušíme při jakémkoli přijmu potravy.

Sebesycení: Ukusuje jídlo.
Příprava:

- polotuhá potrava,
- proužek masa,
- talíř, lžíce,
- kousací kroužky.
Instrukce:
- Dbáme na správné sezení.
- Položíme svou ruku na krk žáka, aby jeho hlava nemohla být zakloněna a zatlačíme jeho ramena mírně dopředu.
- Opakujeme cvičení, dokud žák nezačne bez vyzvání žvýkat potravu, kterou má v ústech.
- Při jídle žákovi názorně ukazujeme jak potravu žvýkat.
Metodický postup:
1. Posadíme žáka tak, aby byl zajištěn správný fyziologický sed, nebo ho posadíme na koleno.
2. Lžící ho krmíme kašovitou stravou a současně pevnými kousky.
3. Přesvědčíme se, zda žák má kaši v ústech a zda se pokouší potravu žvýkat.
4. Předvedeme žákovi žvýkací pohyby a vložíme žákovi za tváře (do prostoru mezi zuby a tváře) kousek sušenky, uzeniny nebo měkkého masa.
5. Dbáme na to, aby žák měl ústa zavřena a mohl získávat pocit kousání.
6. Přitlačíme zvnějšku tváře prsty potravu na zoubky tak, aby kousky dostaly mezi zuby žáka.
7. Popřípadě můžeme použit kousací kroužky nebo šťavnatý proužek masa, jehož konec budeme držet, žák z něho může sát šťávu žvýkáním a sáním.
8. Chválíme za úspěchy.

sebesyc5

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika + sebesycení

Hrubá motorika + rozumová výchova

Zadaní z 22.03.2021

    Cvičení je určené pro Patrika Řezáče a Vendulu Kučerovou.
Hrubá motorika: Krátce přizvedne hlavu v poloze na břiše.
Příprava:
- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu. V závislosti na zvládání daného úkolu postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Výchozí poloha - vleže na břiše, obě horní končetiny pokrčené, opřené o předloktí, hlava žáka otočená k jedné straně.
2. Stojíme proti hlavě žáka a vhodně ho namotivujeme pro krátké zvednutí hlavy a následné otočení a položení hlavy na druhou stranu.
3. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.
 
hrubmot4                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             

V plném rozsahu cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu a Lucku Dvořákovou. Vyžaduje maximální míru zapojení dospělé osoby. Mladší žáci tímto cvičením budou procvičovat špetkový úchop, porozumění a plnění pokynů dospěle osoby.

Abstraktně-vizuální myšlení: Roztřídí předměty podle velikosti.
Příprava:

- předměty krátké a dlouhé,
- předměty velké a malé,
- asistence.

Instrukce:
- Asistence spočívá v přípravě předmětů. Je-li zapotřebí fyzické vedení, asistent jej poskytne - vedení ruky žáka.
- Čas věnovaný přiřazování musí být úměrný schopnosti soustředění u daného žáka. Vidíme-li na žákovi projevy únavy, činnost ukončíme a příště provádíme kratší dobu.
- Průběžně kontrolujeme správnost přiřazování.
- Po zvládnutí můžeme rozšířit o další předměty.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme do příjemné pozice, aby měl před sebou pracovní plochu.
2. Nejprve před žáka položíme předměty různých velikostí a poté předměty různých délek.
3. Motivujeme žáka ke splnění úkolu (vycházíme ze zájmů žáka, obsahu výuky apod.; pochvala)
4. Vysvětlíme žákovi, co po něm vyžadujeme a následně společně třídíme předměty na malé a velké.
5. Necháme žáka třídit předměty na krátké a dlouhé. Poskytujeme takovou míru podpory, kterou žák vyžaduje, včetně fyzického vedení.
6. Nezapomeneme žáka pochválit.
abstrakt1

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + rozumová výchova

Hrubá motorika + rozumová výchova (2)

Zadaní z 24.03.2021


Cvičení je určené pro Patrika Řezáče a Vendulu Kučerovou a Lucii Dvořákovou.
Hrubá motorika: Opora na obou předloktích na břiše.
Příprava:
- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, v závislosti na plnění postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy. Výchozí poloha - vleže na břiše, obě horní končetiny opřené o předloktí (opřené lokty jsou položeny výše než ramena), ruka v prodloužení předloktí a prsty natažené, dolní končetiny natažené a pokud lze, vtočené špičkami dovnitř.
2. Klečíme proti hlavě žáka a vhodně ho namotivujeme pro zvednutí hlavy, pokud žák neudrží kvalitní opru o předloktí, fixujeme žákovo předloktí.
3. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

   hruba6                                                                                                                                                                                    
V plném rozsahu cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu a Lucku Dvořákovou. U mladších žáků toto cvičení bude seznámením s předměty denní potřeby.
Abstraktně vizuální myšlení: Seznámení s základními barvy.
Příprava:
- barevné tácky,
- barevné kelímky,
- barevné misky,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v přípravě pomůcek, předvedení činnosti a případném fyzickém vedení ruky žáka.
- Používáme předměty, které žák snadno uchopí.
- Začínáme jednou barvou, postupně podle schopnosti žáka barvy přidáváme.
- Při rozlišení dvou barev začínáme barvami výrazně odlišnými.
- Rozlišování barvy červené a modré dětem často činí potíže, nezařazujeme ho proto zpočátku.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme do příjemné pozice tak, aby měl před sebou pracovní plochu.
2. Před žáka položíme tácky, misky, kelímky.
Varianta 1
3. Postavíme se před žáka a dáme k sobě tácek, misku a kelímek stejné, např. červené barvy.
4. Oznámíme žákovi: ,,To je červené."
- Mladším žákům oznámíme: ,,To je kelímek na pití.! nebo ,,To je miska na polévku."atd. Do kelímku nalijeme pití, do misky nabereme polévku.
5. Ukážeme žákovi tácek určité barvy a ptáme se: ,,Je to červené?". Pomáháme s odpovědí.
- Mladším žákům ukážeme vybraný předmět ptáme se: ,,Je to ...?". Pomáháme s odpovědí.
6. Žák odpoví společně s dospělým verbálně nebo pokyvem hlavy, či fixaci předmětu očima.
Varianta 2. Je určená pro Tomáše Vránu.
3. Pracujeme s žákem, který je schopný motorické manipulace.
4. Postavíme se před žáka a předvedeme mu, jak má dát na sebe tácek, kelímek a misku stejné barvy.
5. Necháme žáka, aby sám pokládal na sebe tácek, kelímek a misku stejné barvy. S výběrem barvy pomáháme podle potřeby.
6. Nezapomeneme žáka pochválit.

  abstrakt2                                                                                                                                                        

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + rozumová výchova (2)

Hrubá motorika + rozumová výchova (3)

Zadaní z 26.03.2021

   Hrubá motorika: Otáčí se s břicha na záda a naopak.
Příprava:
- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, postupně ad asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy. Výchozí poloha - leh na zádech.
2. Připravíme vhodné stimulační a motivační pomůcky.
3. Posadíme se na stranu plánovaného otáčení.
4. Po navázání kontaktu asistenta s dítětem žák reaguje do požadovaného směru pohybu.
5. Žák se přetáčí ze zad na bok, popř. uchopuje hračku a dotočí se na břicho.
6. Pokud žák pohyb sám nezačne, použijeme hmatu přes rameno a bok a dopomáháme do přetočení na bok a na břicho, přetáčíme směrem od nás.
7. Přetočení z břicha na záda - žáka hračkou navádíme do požadovaného směru pohybu (z břicha na záda), spodní horní končetina je pod tělem nebo ve vzpažení.
8. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.
                                                                                                                                                                           hruba7

V plném rozsahu cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu.

Abstraktně vizuální myšlení: Přiřazuje geometrické tvary.
Příprava:

- podložka s geometrickými tvary,
- geometrické tvary,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v přípravě pomůcek a případném fyzickém vedení ruky žáka.
- Volíme přiměřené velké formáty.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme do příjemné pozice tak, aby měl před sebou pracovní plochu.
2. Před žáka položíme pracovní list s připraveným úkolem.
3. Motivujeme a slovně povzbuzujeme žáka ke splnění úkolu.
4. Nejprve žákovi řešení úkolu předvedeme.
5. Necháme žáka přiřazovat geometrické tvary podle předlohy.
6. Nakreslíme jinou předlohu (domeček) a společně vyskládáme pomoci geometrických tvaru další úkol. V závislosti na množství geometrických tvaru můžeme vyskládat různé předlohy.
7. Žáka pochválíme.

abstrakt4      
                                                                                                                                                              

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + rozumová výchova (3)

Hrubá motorika + smyslová výchova

Zadaní z 29.03.2021

Cvičení můžou zkoušet všichni žáci třídy. I přesto, že všem se nebude dařit, stále je třeba procvičovat. Berte to jako těžší test motorických schopností, ve kterém je na prvním místě kontakt a spolupráce s dítětem, až potom je výsledek.
Hrubá motorika: Udrží hlavu.
Příprava:

- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, postupně ad asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy. Výchozí poloha - vleže na břiše, obě horní končetiny opřené o předloktí (opřené lokty jsou položeny výše než ramena), ruka v prodloužení předloktí a prsty natažené, hlava zvednutá, dolní končetiny natažené a pokud lze, vtočené špičkami dovnitř.
2. Cílová poloha - vleže na břiše, obě horní končetiny opřené o dlaně s lehkým pokrčením v loktech, ruce jsou položené výše než ramena, hlava nad podložkou, dolní končetiny natažené a pokud lze, vtočené špičkami dovnitř.
3. Klečíme proti hlavě žáka a vhodně ho namotivujeme pro dosažení cílové polohy vydrž v ní.
4. Pokud žák neudrží kvalitní oporu o dlaně se zvednutou hlavou, dopomůžeme mu tlakem přes ramena (klečíme proti žákovi), případně stojíme za žákem a dopomoc provádíme tahem za ramena nahoru a vzad.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.
hruba8

V plném rozsahu cvičení je určené výhradně pro Tomáše Vránu a Vendulu Kučerovou. Lucka Dvořáková bude pracovat s menším počtem obrázku. Mladší žáci budou obrázky prohlížet a podle možnosti správně manipulovat s nimi (nesmějí trhat, zahazovat - skládají do krabice). Bude nutné fyzické vedení.

Abstraktně vizuální myšlení: Zapamatuje si obrázky po ukázce.
Příprava:

- 6 obrázků,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v manipulaci s obrázky.
- Používáme vhodnou velikost obrázků.
- Začínáme pracovat maximálně s dvěma obrázky, a to maximálně odlišnými. Dle individuálních schopností dítěte obrázky postupně přidáváme.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Napolohujeme žáka do příjemné pozice tak, aby dobře viděl na pracovní plochu před sebou.
2. Pedagog sedí naproti žákovi nebo vedle něj.
3. Před žáka položíme 6 obrázků.
4. S žákem povídáme o tom, co vidí na obrázcích.
5. Obrázky žákovi zakryjeme.
6. Žák si zapamatuje alespoň 3 obrázky.
7. Postupně měníme formáty a počet obrázků.
8. Nezapomeneme žáka pochválit.
abstrakt8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + smyslová výchova

Jemná motorika+sociální vývoj

Zadaní z 31.03.2021

 Milí rodiče a děti, pedagogický kolektiv naší třídy vám přeje hezké velikonoční svátky. V on-line výuce budeme pokračovat až po svátcích a to 06.04.2021.

Úkol je určen především pro Tomáše Vránu a Lucii Dvořákovou. Patrik Řezáč a Tomáš Horák plněním instrukcí č. 2.,3.,4. budou vytvářet schopností dlaňového úchopu a správné manipulaci s předměty, hračky (předměty, hračky neodhazujeme a skládáme do krabice nebo jiné nádoby). Nesmíme se bát špatných výsledků společné práce - to je běh na dlouhou trať. Vkládací puzzle, které jsou výborným pomocníkem i pro rozvoj rozumových schopností, nabízím k zapůjčení.


Jemná motorika: Používá pinzetový (klíšťový) úchop
Příprava:

- figurky (plastové, popř. dřevěné) ze společenské hry,
- plastová miska,
- vkládací puzzle - pevná předloha s úchytem,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.
Instrukce:
- Pro nácvik pinzetového úchopu doporučujeme začít s lehkými většími předměty, které žák snadno uchopí ukazováčkem a palcem a postupně nabídku obohacujeme o předměty menší, aby je žák uchopoval palcem a ukazovákem.
-2. V prvotní fáze nácviku formujeme pohyby rukou pomocí prstových her, např. ,,Paci,paci, pacičky",,Pá, pá" apod.
-3.Tvarovací (modelovací) hmoty umožní žákovi poznávat tvárné možnosti, experimentaci a používat klíšťový úchop.
-4. Žákovi dáváme k dispozici krabice, dózy a další různé nádoby, které může plnit hračkami a rozličnými předměty.
- Při nácviku úchopu může žák sedět i ležet.
Metodický postup:
1. Na pracovní plochu položíme figurku ze společenské hry a plastovou misku. Žákovi předvedeme pinzetový úchop figurky, kterou poté vhodíme do misky. Žáka fyzický vedeme, korigujeme pinzetový úchop. Pro obměnu činnosti může žák uchopovat figurky pinzetovým úchopem a vhazovat do misky dle různých kritérií (barva, velikost apod.).
2. V další fázi nácviku dané dovednosti můžeme využít vkládací puzzle - vkládání do pevné předlohy.
Jedná se o podkladové desky převážně dřevěné, ve kterých jsou otvory např. na zvířata, geometrické tvary, oblečení apod. Viz foto. Žákovi činnost názorně předvedeme, fyzické a verbálně ho vedeme.
3. Pro další obměnu činnosti nabízím méně náročnou aktivitu, kterou můžeme využít i při běžném stolování. Drobné pochutiny (např. křupky, sušenky) nasypeme do užší ale hlubší misky, kterou nabídneme žákovi pod podmínkou pinzetového úchopu. Tvar misky zabraňuje dlaňovému úchopu, bude přirozenou motivací pro pinzetový úchop.
4. Pozitivní hodnocení žáka je nutné. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.
jemna8

Sociální vývoj: Žák ukazuje na obraz v zrcadle.
Příprava:
- zrcadlo.
Instrukce:
- Při manipulaci se zrcadlem dbáme na zvýšenou opatrnost.

- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Vždy se snažíme svým pozitivním přístupem odbourat rozpaky a ostych žáka.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
-Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme tak, aby měl volné ruce a mohl dobře pozorovat svůj obraz i obraz pedagog v zrcadle.
2. Učitel položí zrcadlo před žáka nebo ho může případně držet.
3. Ukazuje žákovi jeho obraz v zrcadle se slovy:,, Kde je .......?"
4. Pokud žák nereaguje, vede učitel prst žáka na obraz v zrcadle a říká:,,Tady je ......!"
5. Nakloním zrcadlo tak, aby žák mohl v obraze dobře vidět obličej učitele.
6. Ptáme se:,,Kde je ......?"
7. Pokud žák nereaguje, opět vede učitel prst žáka k obrazu v zrcadle.
8. Je důležitá kontrola, jestli žák opravdu učitele v zrcadle vidí.
social12

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika+sociální vývoj

Hrubá motorika + abstraktně vizuální myšlení

Zadaní z 06.04.2021

Cvičení je určené především pro Patrika Řezáče a Lucku Dvořákovou. Vyžaduje 100% fyzické vedení. U Patrika bude toto cvičení seznámením s novými tělesnými polohy.
Hrubá motorika: Chvíli se udrží v poloze na všech čtyřech končetinách.
Příprava:

- prostředí bez rušivých vlivů,
- žíněnka,
- vhodná motivační pomůcka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu. V závislosti na zvládání daného úkolu postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení.
- K žákovi přistupujeme dle aktuálního stavu.
Metodický postup:
1. Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy. Výchozí poloha - na břiše s oporou o dlaně, trup a dolní končetiny v ose trupu.
2. Z výchozí polohy se žák oporou o natažené horní končetiny, zvednutím zadečku a oporou o kolena dostane do polohy na čtyřech.
3. Pokud sám nezvládne, stojíme u dolních končetin a pomůžeme pohybu tahem za pánev šikmo vzad a vzhůru.
4. Cílová poloha - opora o natažené horní končetiny, dlaně pod rameny, opora o kolena, kolena na šířku pánve.
5. Společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.
                                                                                                                                                                                                 hruba11                                                                                                                                                   

Metodický postup č. 6., 7., 8. je určen výhradně pro Tomáše Vránu.
Abstraktně vizuální myšlení: Najde schovaný předmět.
Příprava:

-plastové jednobarevné hrníčky (např. červený, modrý a žlutý),
- bonbon či jiná drobná pochutina,
- asistence.
Instrukce:

- Asistence spočívá v manipulaci s hrníčkem.
- Používáme hrníček, který dokáže žák snadno uchopit.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:

1. Napolohujeme žáka do příjemné pozice tak, aby dobře viděl na pracovní plochu před sebou. Pozice by měla být vhodná pro příjem potravy.
2. Ukážeme žákovi bonbon a hrníček.
3. Čarujeme: ,,Čáry, máry, fuk, fuk." Bonbon je pryč.
4. Schováme bonbon pod červený hrníček.
5. Žák musí najít bonbon pod hrníčkem. Popřípadě poskytujeme pomoc žákovi.
6. Dalším krokem zkomplikujeme zadání. Přidáme hrnek modré barvy ale bonbon bude stále schovaný pod červeným hrnkem.
7.
Popřípadě úspěšného zvládání předchozích kroků, přidáme hrnek žluté barvy. Bonbon bude stále schovaný pod červeným hrnkem.
8.
Popřípadě úspěšného zvládání předchozích kroků, střídáme barvu hrnku, pod který schováme bonbon.
9. Nezapomeneme žáka pochválit a odměnit sladkou pochoutkou - bonbonem.
abstrakt10

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika + abstraktně vizuální myšlení

Jemná motorika (4)

Zadaní z 8.04.2021

Rozsáhlé cvičení, které obsahuje elementy rozumové, smyslové a rehabilitační tělesné výchovy. Poskytuje vedoucímu množství podnětů pro improvizaci pří zapojeni žáka do běžných domácích činností. Metodický postup č. 1., 2., 3., 4. je vhodný pro všechny věkové kategorie. Metodické postupy je nutné neustále opakovat.

Jemná motorika: Vhazuje předměty do různých nádob.
Příprava:

- oblíbené plyšové hračky, přepravní box,
- prázdné krabice od potravin - od čaje, rýže atp., nákupní košík, přepravka,
- kousek šňůry, kolíčky, košík,
- kostkový cukr, mistička, hrníček, pevná sklenice,
- pohledy s výraznými obrázky, krabice s vyříznutým otvorem,
- fazole či jiné luštěniny, plechovka s víkem.
Instrukce:
- Podle motorických schopností žáka a charakteru jednotlivých činností volíme sed či klek na koberci nebo polohu v sedu v lavici.
- Metodický postup zachycuje návrh činností pro vhazování různých předmětů. Jsou stupňovány a především zaměřeny na užití v praktickém životě.
Metodický postup:
1. Jako motivaci volíme hru s oblíbenou plyšovou hračkou. Vyprávíme pohádku, do které zapojíme žáka.
2. Připravíme na koberci nejrůznější plyšoví hračky, žák je v sedu vhazuje do přepravního boxu. Tato činnost celkově stimuluje jemnou motoriku, zároveň tím žáka vedeme k návyku uklízení si svých hraček.
3. Před žáka položíme nejrůznější prázdné krabice od potravin a motivujeme žáka tím, že pomůžeme mamince s nákupem. Necháme žáka vhazovat krabičky do košíku, přepravky či igelitové tašky. Můžeme určovat pořadí vhazovaných potravin, tím u žáka procvičujeme jejich názvy.
4. Obdobně jako v předchozí činnosti pomůžeme mamince s úklidem. Odpadky z pevných materiálů vhazujeme do odpadkového koše. Motivujeme žáka tím, že to zde nechal skřítek ,,Nepořádníček". Zároveň tím u žáka rozvíjíme návyk uklízení odpadků do odpadkového koše.
5. Motivujeme žáka prováděním pohybů při praní prádla - pereme, mácháme, věšíme, kropíme..., žák napodobuje náš pohyb, tím celkově rozvíjíme motoriku rukou. Podle potřeby poskytujeme fyzické vedení. Před žáka připravíme natažený kousek šňůry se zavěšenými kolíčky. Žák je sundává ze šňůry a vhazuje do košíčku před sebou. Podle potřeby poskytujeme fyzické vedení.
6. Umístíme před žáka kostkový cukr a s určováním, kam ho má vhodit, necháme žáka jednotlivé kostky vhazovat do mističky, hrníčku, čí skleničky před sebou. Míru dopomoci odvíjíme od motorických schopností žáka.
7. Do krabice vyřízneme dostatečně velký otvor tak, že připomíná poštovní schránku. Před žáka na lavici rozprostřeme pohledy. Žák vybírá pohledy s obrázky, které se mu líbí, a snaží se je vhazovat do krabice. V případě nesnází mu dopomáháme.
8. Pomůžeme Popelce. Roztřídíme fazolky a jiné luštěniny do nádob. Míru dopomoci odvíjíme od motorických schopností žáka.
9. Nezapomínáme na odměny a pochvaly.
jemna11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika (4)

Smyslové vnímání (3)

Zadaní z 12.04.2021

Následující cvičení budou určená pro Tomáše Vránu.

Smyslové vnímání: Otáčí hlavu za zmizelým předmětem, předmět hledá.
Příprava:
-výrazné, barevné předměty se zvukovým efektem,
-asistence.
Instrukce:
- Napolohujeme žáka do příjemné pozice.
- Asistent manipuluje s předmětem tak, aby byl v zorném poli především předmět, nikoliv osoba asistenta.
- Aby byla aktivita pro žáka příjemná a udržel se jeho zájem, nesmíme ponechat předmět, který jsme nechali ,,zmizet" , ztraceným příliš dlouho.
Metodický postup:
1. Učitel či asistent stojí po straně žáka nebo za žákem, aby na sebe neupoutával přílišnou pozornost.
2. Nabídneme žákovi výrazný, barevný předmět, který upoutá jeho pozornost.
3. Necháme žáka, aby si předmět na chvíli prozkoumal, pokud po něm vztáhl ruku.
4. Předmět začneme od žáka vzdalovat, necháme ho ,,zmizet".
5. Pokud žák nereaguje na ,,mizení" předmětu, doprovodíme ,,mizení" výraznějším pohybem nebo zvukem.
6. Neotáčí - li žák hlavu za ,,zmizelým" předmětem správným směrem, můžeme mu pomoci tím, že ,,zmizelý" předmět se ozve.
7. Jako odměna za hledání a otáčení hlavy se předmět žákovi vrátí.
smysl11

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslové vnímání (3)

Receptivní a expresivní řeč

Zadaní z 15.04.2021

 Receptivní a expresivní řeč: Žák vytváří otázky: ,,Kdo je to?", ,,Co je to?"
Příprava:
- hračky, předměty denní potřeby,
- látkový pytlík,
- místnost bez rušivých vlivů.
Instrukce:
- Pracujeme s obrázky, hračkami (figurky zvířat apod.), případně použijeme předměty denní potřeby.
- Motivujeme žáka ke kladení otázek.
- Zadávání instrukcí a rychlost plnění zadaného úkolu je závislé na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Žáka odměňujeme nejen za správně splněný úkol, ale především za snahu.
Metodický postup:
1. Před žáka položíme látkový pytlík, ve kterém schováme drobné předměty (např. lžička, kulička, autíčko, ...).
2. Předvedeme žákovi kladení otázek a odpovídání na ně.
3. Hrajeme si s žákem na poznávání předmětů v látkovém pytlíku. Střídáme se ve hře s žákem a ptáme se: ,,Co je to?"
4. Takto lze pokládat otázky o žákovi, např. : ,,Co je to?" - ukazujeme na části těla žáka.
5. Motivujeme žáka ke sdělení odpovědi na konkrétní ukazovanou část těla.
6. Položíme před žáka obrázkový materiál či předměty, např. ovoce a zeleninu, a necháme žáka, aby se zeptalo: ,,Co je to?"
7. Takto můžeme položit před žáka různé figurky zvířátek a motivujeme žáka k otázce: Kdo je to?"
8. Nezapomeneme žáka pochválit a odměnit sladkou pochoutkou.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Recept001                                      

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Receptivní a expresivní řeč

Sociální vývoj (2)

Zadaní z 19.04.2021

Sociální vývoj: Žák se střídá s učitelem v podávání předmětů.
Příprava:

- židle, sedačka, polohovací pytel, houpačka...
- natahovací zvuková hračka,
- hračky.
Instrukce:
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád. Tím docílíme jeho pocitu bezpečí a jistoty.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Vždy se snažíme svým pozitivním přístupem odbourat rozpaky a ostych žáka.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace.
- Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Žáka je třeba napolohovat tak, aby měl volné ruce. Můžeme ho pohodlně usadit v polohovacím pytli, posadit na lůžku nebo může sedět za stolem. Pedagog se posadí tak, aby ho žák dobře viděl i slyšel a sám se ho mohl dotýkat.
2. Podáme žákovi natahovací hračku, která hraje melodii. Když hudba přestane hrát, nastavíme svoji rozevřenou ruku směrem k žákovi a řekneme a řekneme: ,,Dej mi." Můžeme vest ruku žáka tak, aby nám hračku položil do dlaně. Pote hračku opět natáhneme a vložíme do dlaně žákovi.
3. Pokud podáváme žákovi hračku, říkáme: ,,Dáme auto (....) Petříkovi." Poté vyzveme žáka: ,,Dáme auto (....) paní učitelce." Pomáháme žákovi vedením ruky. Pokud nám hračku dá, ukážeme žákovi, co vše lze s ní dělat a hračku vrátíme zpět žákovi.
4. Střídání podpoříme, pokud sami žákovi podáme různé předměty, se kterými u něj manipulujeme.
5. Nezapomínáme žáka za předání vždy pochválit.

social21

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vývoj (2)

Rozumová výchova

Zadaní z 21.04.2021

Abstraktně vizuální myšleni: Roztřídí barevné předměty do vaniček odpovídající barvy.
Příprava:

- tři barevné umělohmotný vaničky,
- barevné předměty různých tvaru a materiálů,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v přípravě předmětů a případném fyzickém vedení ruky žáka, vyžaduje-li ho zdravotní nebo duševní stav.
- Sledujeme projevy únavy u žáka, při jejich výskytu činnost ukončíme.
- Po zvládnutí můžeme dát barevné předměty do misek jiné barvy, žák chybu pozná a opraví.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme do příjemné pozici tak, aby měl před sebou pracovní plochu.
2. Před žáka položíme barevné vaničky a předměty.
3.Předvedemé žákovi požadovaný postup při plnění úkolu. Demonstraci doprovázíme komentářem. Vyzveme žáka, aby vkládal předměty do misek podle shodné barvy.
4. Motivujeme žáka ke splnění úkolu (vycházíme ze zájmu žáka).
5. Necháme vkládat barevné předměty do správných misek.
6. Průběžně kontrolujeme správnost přiřazování.
abstrakt3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Rozumová výchova

Abstraktně vizuální myšlení

Zadaní z 23.04.2021

 Abstraktně vizuální myšlení: Pomatuje si soubor tří předmětů, pozná, který předmět chybí.
Příprava:

- soubor tři předmětů - např. míček, kostička, kroužek,
- obrázky těchto předmětů,
- asistence.
Instrukce:
-
Asistence spočívá v přípravě pomůcek a jejich zakrývání.
- Poskytujeme fyzické vedení žáka je-li nutné.
- Volíme vhodné předměty.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Napolohujeme žáka do příjemné pozici tak, aby dobře viděl na pracovní plochu před sebou.
2. Před žáka položíme obrázky předmětu.
3. Před žáka položíme předměty.
4. Zakryjeme předmět šátkem nebo schováme pod stůl.
5. Vyzveme žáka, aby nám ukázal, který předmět chybí.
6. Žák nám ukáže na obrázku, který předmět chybí.
7. Kontrolujeme porozumění žákem zadání úkolu.
8. Motivujeme žáka ke splnění úkolu (vycházíme ze zájmu žáka).
abstrakt7                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                              

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Abstraktně vizuální myšlení

Pracovní paměť

Zadaní z 26.04.2021

Abstraktně vizuální myšlení: Zapamatuje si obrázky po ukázce.
Příprava:

- 6 obrázků,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v manipulaci s obrázky.
- Používáme vhodnou velikost obrázků.
- Začínáme pracovat maximálně s dvěma obrázky, a to maximálně odlišnými. Dle individuálních schopností dítěte obrázky postupně přidáváme.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Napolohujeme žáka do příjemné pozici tak, aby dobře viděl na pracovní plochu před sebou.
2. Pedagog sedí naproti žákovi nebo vedle něj.
3. Před žáka položíme 2 obrázky.
4. S žákem povídáme o tom, co vidí na obrázcích.
5. Obrázky žákovi zakryjeme.
6. Žák si zapamatuje obrázky.
7. Postupně měníme formáty a počet obrázků.
8. Nezapomeneme žáka pochválit.
abstrakt8

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Pracovní paměť

Hudební výchova

Zadaní z 28.04.2021

Abstraktně vizuální myšlení: Rozezná rytmus.
Příprava:

- rytmická dětská říkadla,
- dřívka,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v práce s dřívky, vytleskávání rytmu a případném fyzickém vedení ruky žáka při vytleskávání či práci s dřívky.
- Používáme vhodné dětské písničky, pohádky, hudbu...
- Používáme vhodná rytmická dětská říkadla.
- Žáka slovně povzbuzujeme, případně motivujeme odměnou.
Metodický postup:
1. Žáka vhodně napolohujeme, aby se cítil příjemně a pohodlně.
2. Pedagog sedí naproti žákovi nebo vedle něj.
3. Žákovi říkáme rytmická dětská říkadla, používáme dřívka nebo rytmus vytleskáváme.
4. Žáka rozlišuje rytmy.
5. Po předvedení nás žák napodobí, když říkáme stejné říkadlo.
6. Při nácviku můžeme žákovi poskytnout pomoc při vytleskávání či práci s dřívky.
7. Nezapomeneme žáka pochválit.
abstrakkt22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hudební výchova

Pracovní výchova

Zadaní z 30.04.2021

Sebesycení: Nácvik použití příborového nože.
Příprava:

- plastový nůž a vidlička,
- plastové talíře,
- modelína, omyvatelný ubrus na lavici,
- říkanka.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, v závislosti na zvládání úkolu postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Čas věnovaný krájení musí být úměrný schopnosti soustředění u daného žáka.
- Průběžně kontrolujeme správnost držení příboru.
- Pro nácvik krájení nožem volíme spíše lehčí příbory a lépe s větší částí rukojeti.
- Vytváříme dostatek příležitostí k zařazení aktivity, aktivně trénujeme při každém obědu.
Metodický postup:
1. Žák si připraví na stůl ubrus a modelínu, vytvaruje si např. váleček (,,uvaříme knedlík").
2. Motivujeme ke splnění úkolu (vycházíme ze zájmů žáka).
3. Necháme žáka uchopit příbor a následně ,,knedlík" rozkrájíme (nutná kontrola správnosti, případná fyzická pomoc).
4. Postupně rozkrájíme cely ,,knedlík", můžeme u toho říkat říkanky: ,,Krájím knedlík na špalíčky a pak ho dám do vodičky".
5. Snažíme se vést žáka k samostatnému krájení, vyvinutí dostatečné síly na nůž a k posuvnému pohybu pilky (snažíme se odstraňovat trhací pohyby nožem).
sebeob24

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Pracovní výchova

Sociální vývoj (3)

Zadaní z 3.5.2021

 Sociální vývoj: Žák si rád prohlíží knihy s dospělým.
Příprava:

- dětské knihy,
- dětské časopisy,
- album fotografií.
Instrukce:
- Dětské knihy, s kterými pracujeme, by měly být bohatě ilustrované.
- Vypracujeme žákovi fotoalbum, ve kterém jsou jeho blízké osoby.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou.
- Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme tak, aby měl možnost prohlížet si knihu spolu s dospělým, který sedí vedle něho.
2. Knihu si společně prohlíží. Dospěly ukazuje žákovi obrázky a předčítá mu. Učí ho opatrně obracet stránky.
3. Kdykoliv žák projeví zájem o knihu, prohlížejte si ji spolu s ním.
4. Prohlíží-li si dospěly knihu nebo časopis, ukazuje žákovi zajímavé obrázky.
5. Pracujeme s fotoalbem žáka. Prohlížíme ho jako knížku a říkáme, kdo na fotografii je a co právě dělá.
                                                                                                                    soc30                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vývoj (3)

Sebeobsluha (3)

Zadaní z 5.05.2021

Sebeobsluha: Stáhne si tričko přes hlavu.
Příprava:

- tričko s krátkým rukávem,
- pohodlná lavice, židle,
- prostředí bez rušivých vlivů.
Instrukce:
- Svlékání by měl mít zvládnuté dříve než oblékání.
- Dovednosti se učí postupně.
-Opakujeme pohyby rukou při stahování trička přes hlavu, které mohou být pro některé žáky obtížně.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na individuální přístup dle aktuálního stavu žáka.
- Za úspěchy chválíme.
Metodický postup:
1. Oblékneme žákovi tričko.
2. Vyzveme žáka, aby si sedl na lavičku a svlékl si tričko.
3. Pokud se mu nedaří, sedneme si za žáka.
4. Žáka vyzveme, aby se trochu předklonil, a vedeme jeho ruce tak, aby chytil tričko na zádech u krku. Přetáhněme tričko přes hlavu.
5. Vytáhneme ruce z rukávů.
sebeob13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sebeobsluha (3)

Svlékání

Zadaní z 7.05.2021

  Sebeobsluha: Umí se samostatně svléknout.
Příprava:

- čepice, tričko, ponožky, široké kalhoty, tepláky, spodní prádlo,
- pohodlná lavice,
- vhodné prostředí na individuální výuku.
Instrukce:
- Dovednost svlékání se žák učí postupně na různých částech oděvu.
- Dbáme na příslušnou koordinaci pohybů.
- Improvizované texty na melodie známých dětských písniček mohou mezi námi a žákem navodit příjemnou atmosféru a motivovat k další činnosti.
- Chválíme za úspěchy.
Metodický postup:
1. Vyzveme žáka, aby se sám svlékl.
2. Povzbuzujeme žáka k postupnému svlékání jedné části oblečení po druhé.
3. Začínáme od jednoduchého oblečení jako je čepice, tričko, kraťasy.......
4. Upozorníme žáka, aby si věci odkládal na lavice vedle sebe.
5. Se svlékáním a skládáním věcí můžeme žákovi pomáhat - rozsah pomoci musí být uměřen motorickým schopnostem žáka.
6. Pochválíme žáka za každý úspěch.
sebeob14

                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                              

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Svlékání

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.