1ZS

 

Smyslová výchova

Zadaní z 2.11.2020

Smyslová výchova

Začneme vyučovací hodinu tím, že se společně podíváme z okna. Společně popíšeme jaké máme dnes počasí.

Například: obloha je zamračená (ruka a pohled směřují nahoru - ruka je v pomalém pohybu, vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme - minimálně pohled nahoru musí být)

fouká vítr (foukáme ústy podle intenzity větru, vyzýváme děti ke zopakování / vítr ohýbá stromy - ruce opět dáme nahoru a máváme z leva do prava - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme / ze stromů padá listí - ruce v pomalém pohybu z prava do leva směřujeme až k podlaze - vizualizace je nutná, protože děti potřebují nejen slyšet věty ale také je vidět)

teploty klesají (na chvíli otevřeme okno a dáme pocítit studený vzduch - obejmeme se rukama a říkáme,,brrr.. " - venku je zima - vyzýváme děti ke samostatnému zopakování a dál jim v tom pomáháme)

Je to smutné počasí - pokusíme se vyjádřit smutek (dáme ramena nahoru a říkáme ,,Ach jo").          

Ale to nám nevadí, protože i v takovém smutném počasí se dá vymyslet spoustu zábavných věcí. Pokusíme se vyjádřit radost (ruce nahoru a říkáme,,Hurá")

Podzim už je takový a nyní máme poslední podzimní měsíc - měsíc listopad. Vyhledáme na youtub kanále písničky o podzimu - je tam bohatý výběr. Písničky doprovázíme krátkou dobu hrou na tělo (kolena, tělo, hlava - opakujeme několikrát).

Opakujeme příznaky podzimu a na to navozujeme oblékání podle počasí. Teplejší boty dáme... (kam dáme?). Odpovědí může být i ukazování. Mikinu a bundu dáme.... (kam dáme?) atd.

Děti často neradi oblékají čepice. Upozorníme na to, že bez čepice můžeme onemocnět. Na to navozujeme příznaky nemoci a samostatné upozornění na bolesti hlavy, krku, rýmu. Jestli bolí hlava, jak dáme vědět dospělé osobě? Ukážeme na část těla a říkáme: ,, Bolí nebo au."

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením.  

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma ,, Rozlišování zvuků ulice a přírody - správná reakce na výstražné signály, bezpečné chování během vycházky"

Hodinu začínáme tím, ze zopakujeme, co patří ke zvukům přírody a co ke zvukům ulice. Své vyprávění doprovázíme napodobováním a vyzýváme děti dělat to samé.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky dopravy - společně prohlížíme a doprovázíme komentářem. Například: teď zvuk je hlasitější, protože projíždí velké auto (velké - obě ruce nahoru ale pohled je vodorovný) nebo zvuky jsou velmi hlasité, protože projíždí hodně aut (hodně - ruce od sebe), nebo zvuky zeslabují, protože projíždí málo aut (málo - ruce k sobě).

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video se zvuky přírody a také doprovázíme komentářem. Pamatujeme si na vizualizaci a napodobování.

Vyhledáme na youtub kanále potřebné video s výstražnými zvuky a děláme to samé.

Zopakujeme při kterých povětrnostních podmínkách můžeme jít na vycházku a vyrážíme na vycházku, kde se snažíme krátkou dobu rozlišovat vybrané zvuky.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazenim.

Pro další vyučovací hodinu vybereme téma: ,, Ovoce - rozlišování chutí a vůně,velikosti a tvaru"

Na začátku hodiny vyprávíme co patři mezi ovoce a proč ji máme rádi (jsou sladké a šťavnaté). Dál vyprávíme o tom, proč máme jíst ovoce(mají v sobě hodně vitamínů- pamatujeme si na vizualizace). Chceme být zdraví a veselí.

Doporučuji maximálně tři druhy. Ve škole jsme brali jablko, hrušku a švestku v navazování na podzim. Teď můžete vybrat něco jiného. Základem efektivnosti bude zapojení všech smyslů. A proto vybrané druhy po jednom poprvé prohlížíme a popíšeme barvu a tvar, potom podpoříme náš popis hmatem. Dál rozpůlíme ovoce a přičichneme si, nu a na konec ochutnáme. Uděláme to několikrát.

Na konci provedeme test. Vybrané ovoce zůstává v dosahu zraku. Jeden z vybraných druhů dáme do neprůhledného sáčku a zkusíme rozpoznat jenom pomoci hmatu, dál zavřeme oči a zapojíme čich a chuť. Pokládáme otázku: ,, Tak už víš co je to za ovoce? Ukaž ho. " Děti mají vybrané druhy před sebou. Jestli si děti nejsou jisté, tak vytahují vybraný druh ze sáčku a porovnávají s ovocem před sebou. Tak opakujeme několikrát.

Výuku neustále doprovázíme pochvalami, potlesky, pohlazením. Doporučuji společně nakoupit vybrané druhy a připravit ovocný salát se šlehačkou.To bude nejlepší odměna.

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová výchova

Rozumová výchova (4)

Zadaní z 3.11.2020

Rozumová výchova                                                                                                                                             

 Každou hodinu začínáme opakováním názvů pracovních dnů a pojmů včera, dnes, zítra.          

Například: včera bylo pondělí - včera to je den, který je za námi (ruka ukazuje za hlavu a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí), na včerejšek můžeme jenom vzpomínat (společně si vybavujeme hezké zážitky ze včerejška). Opakujeme: včera bylo pondělí, to znamená, že dnes máme (chvilka pauzy - čekáme na reakci dětí, jestli je pořád ticho, to pokládáme otázku: ,, Tak co máme za den?"). Dnes máme Ú-te-rý (ruku dáváme pod bradu na úroveň prsou a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí). Pokud potřebujeme oznámit dětem důležité info. na další den, to probereme pojem zítra - zítra je den , který je před námi (ruka se pohybuje obloukem z vrchu dolů a děti opakují pohyb rukou samostatně nebo s pomocí) na zítřek se můžeme těšit, protože nás čeká .......). Na konci týdne zopakujeme básničku.

Pondělí -  jsme odpočatí a veselí. Rychle vstáváme, do školy spěcháme.                                                                                              

Úterý - ráno jsme v koupeli. Ruce umýváme, na školu máváme.                                                                                                                            

Středa - jsme jako torpéda. S hutí se nasnídáme i svačinu nachystáme.                                                                                                                                 

Čtvrtek - nebudeme pomalí jako krtek. Na mámu voláme a v klidu se oblékáme.                                                                                                    

Pátek - ten je jako svátek. Budou pochvaly pro chytré hlavy.

Téma pro další vyučovací hodiny může být: Členy rodiny. Pojmenování rodinných příslušníků.

 Začínáme povídáním o tom, z jakých členů se skládá rodina a proč je pro nás tak důležitá. Jak oplácíme lásku a péči, kterou nám rodina poskytuje.Během každé hodiny probíráme jen část rodiny. K tomu potřebujeme album s fotkami. Začínáme fotkou žáka nebo žákyně. Pokládáme otázku:                   

-  Koho vidíš na fotce?                                                                                                                                               

 Pomáháme s odpovědí:                                                                                                                                      -

To jsem (vezmeme ruku dítěte a přiložíme ji jemu na prsa) Já. Jmenuji se ........, jsem velmi důležitý člen naší rodiny.                                                                                                                                       

 Dál se seznamujeme s fotkami mámy, táty a sourozenců. Nezapomínáme pojmenovat rodinné příslušníky. U sourozenců oznámíme, kdo je starší nebo mladší a také vysvětlíme pojmy mladší/starší. Vyprávíme o tom, jak se máme chovat k mladším sourozencům (s láskou a péčí) nebo ke starším sourozencům ( s láskou a respektem). Klademe důraz na citové vazby v rodině (všichni se máme rádi), nemělo by chybět objetí, pohlazení jako výraz vzájemné lásky.  Doporučuji vyrobit překvapení pro jednoho z vybraných členů rodiny. 

Další vyučovací hodiny můžete věnovat babičkám, dědečkům a ostatním členům rodiny. Můžeme zapojit informace o místě bydliště těchto příslušníků. Doporučuji společně vyrobit a  poslat pohled jako pozdrav -  například pro babičku.                                                                                                           

Probrané téma z předmětu rozumová a smyslová výchova je nutné neustále opakovat.

Výuku v předmětech rozumová a smyslová výchova střídáme s protahováním, masáží, vycházkami. Zapojujeme hudební a výtvarné aktivity.

                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Rozumová výchova (4)

Pracovní a hudební výchova

Zadaní z 4.11.2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pracovní výchova.

Pracovní výchovu nabízím propojit s rozumovou výchovou a to následujícím způsobem.
Společně určíme, jaké je dnes počasí a je-li vhodné pro vycházku. Odpověď bude ANO, protože venku neprší.
Dál na posteli nebo podlaze rozložíme oblečení včetně letního. Zvedneme kraťasy a ptáme se:
- Můžeme obléct na vycházku kraťasy?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ne, určitě ne, léto je už dávno za námi (ruka za hlavu- ukazujeme, kde je to za námi a vyzýváme děti k opakování pohybu rukou, popřípadě pomáháme). Bylo by nám zima (obejmeme tělo a říkáme Br..., vyzýváme děti k opakování pohybu, popřípadě pomáháme).
Dál jsou na řadě tepláky nebo rifle. Zvedáme a ptáme se:
- Nu a co tepláky, můžeme je obléct na vycházku?
Spolu s dětmi odpovídáme:
- Ano, určitě ano, je to vhodné oblečení pro dnešní vycházku. V teplákách nám nebude zima.
Tepláky odkládáme bokem.
Dál společně přijdeme na to, že nemůžeme nazout sandále ale musíme nazout podzimní boty. Nepotřebujeme sluneční brýle ale potřebujeme čepice. Nevezmeme na sebe tričko s krátkým rukávem ale s dlouhým. Také budeme potřebovat mikinu a bundu. Vybrané věci dáme bokem. Neustále odměňujeme děti pochvalami a potleskem.
Při oblékání vyžadujeme po dětech největší míru spolupráce. Mluvíme na ně:
-Prosím, dones nebo vezmi si tepláky.
-Prosím, dones nebo vezmi si tričko s dlouhým rukávem.
Tyto pokyny plníme společně a tímto způsobem se oblékáme na vycházku.

Vycházka má za cíl sběr kaštanů a listí. Z kaštanů v dalších hodinách pracovní nebo výtvarné výchovy vyrobíme pomocí tavící pistole jakékoliv tvary, postavy, nebo zvířata. Z listů jednoduchý herbář.
Listy před tvorbou založíme mezi papíry a zatížíme. Za pár dnů listy můžeme lepit na A4. Postupně doplňujeme herbář novými kusy.

 

Hudební výchova.

Hudební výchova je doplňující složkou smyslové výchovy a je pro nás velmi důležitá. Pro hudební výchovu potřebujeme přístup na youtube kanál, kde máme obrovský výběr písniček.
Začínáme navazováním příjemné, pozitivní atmosféry. Mluvíme o tom, že nás čeká velmi zajímavá společná činnost.
Vyledáme a připravíme veselé a smutné, tempově rychlé a pomalé písničky. Před poslechem vyprávíme, proč je písnička veselá nebo smutná. Veselé písničky společně během poslechu vytleskáváme, pohybem rukou a hlavy naznačujeme tanec a vyzýváme děti k opakování. Při poslechu rychlých a pomalých písniček se snažíme tleskáním trefovat a udržovat rytmus. Hodinu ukončíme poslechem relaxační hudby a je důležité u dítěte dosáhnut aspoň chvilkového uvolnění.
                                      

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Pracovní a hudební výchova

Předměty denní potřeby

Zadaní z 9.11.2020

 

Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,,Předměty denní potřeby"
Doporučuji následující herní formu podání tohoto učiva. Budeme potřebovat středně velké plyšové figuríny zvířat - aspoň dvě.
Pojmenujeme zvířata (například: Karel a Pepa) a začněme vyprávět o tom, že zvířata stejně jako my rádi chodí do školy, do zvířecí školy, protože stejně jako my mají tam kamarády a učí se o velmi zajímavých věcech. A stejně jako my, zvířata potřebují pomoc s přípravou do školy. Nu a my jim pomůžeme, protože jsme hodní a ochotní.
Je ráno, zvířata už jsou probuzené a stejně jako my začínají den ranní hygienou. My lidé jdeme do koupelny, kde používáme mýdlo, kartáček a ručník ale zvířatům stačí vlhčený ubrousek. Ukážeme balení vlhčených ubrousků a předvedeme, jak vytahujeme ubrousky. Vyzýváme děti zopakovat předvedený postup a pomáháme jim v tom. Dál utřeme Karlovi tlapičky a tlamičku. Poprosíme děti udělat to samé Pepovi a pomáháme jim v tom. Ještě jednou zvedáme balení s vlhčenými ubrousky a vypravíme:
- Vlhčené ubrousky používáme při očištění rukou a obličeje.
Dál na řadě je zubní kartáček. U Karla imitujeme čištění zubů bez zapojení dětí. U Pepy pomůžeme dětem s úchopem a správným pohybem kartáčku. Po čištěni zubů zvedneme kartáček a říkáme:
-Každý slušně vychovaný člověk používá minimálně ráno a večer zubní kartáček.
Připomínáme dětem, kdy to je ráno a kdy to je večer a dál se ptáme:
-A co vy, jste slušně vychované lidé?
Je jasné, že odpovědi musí být ANO.
Dál je na řadě hřebínek a postup bude ten samý.
Připravíme snídani pro zvířata podle toho, jaké figuríny máte. Vyprávíme o tom, proč se musíme   ráno vydatně nasnídat a pokračujeme přípravou tašky do školy. Co tam všechno dáme?
Určitě krabičku se svačinou, láhev s pitím, papírové kapesníky, klíče od skříňky. Děti necháme vkládat tyto věci do tašky. Rozloučíme se zvířaty a posíláme je do školy.
Výuku ukončíme obrovskou pochvalou. Klademe důraz na to, jak jsme šikovní i na kolik je ta naše pomoc Karlovi a Pepovi užitečná. Vyprávíme o tom, že jestli se budeme snažit, to společně dokážeme velké věci.
Tuto formu podání učiva můžeme používat při seznámeni s dalšími věcmi denní potřeby. Například: Karel a Pepa jdou nakupovat. Co potřebují mít s sebou? Tašku, peněženku, roušku, klíče od domu a tak dál.
Téma pro další vyučovací hodinu bude: ,, Grafomotorická cvičení"
Karel a Pepa se musejí trefit do školy. Na velký papír do vrchního rohu nakreslíme budovu školy, do spodního rohu budovu domečku. Domeček pro Karla s Pepou spojíme poprvé rovnou(zhruba 7cm. širokou cestičkou)se školou. Dál následuje společná práce. Pro Karla vybereme červenou pastelku a pro Pepu modrou. Při výběru barvy pastelky můžeme procvičovat bary. Například:
-Vezmi si pastelku červené barvy. Červená barva je před tebou.
Ukazujeme cokoliv, co má červenou barvu. Opakujeme:
-Vezmi si pastelku stejné barvy.
Při výběru aktivně pomáháme dětem.
Spojíme domeček a školu poprvé červenou pastelkou (Karel našel cestu do školy) a potom modrou (Pepa našel cestu do školy). Pomáháme ne jenom s úchopem ale také i s tahem pastelkou. Čary musejí být v hranici cestičky.
Na další velký papír zase nakreslíme školu a domeček ale propojíme klikatou a užší cestičkou a opakujeme předchozí postup.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Předměty denní potřeby

Opakování

Zadaní z 11.11.2020

Následující dny nabízím opakování předchozích témat. Po míře úspěšnosti zkoušejte rozšiřovat obsah učiva. Například:
Do tématu ,,Členy rodiny" začleníme informace o povolaní rodičů. Vyprávění musíme doprovázet obrázky nebo krátkým videem o povolání (zdrojem bude google obrázky nebo youtube kanál). Jestli je to možné, najdeme  a pustíme písničku o vybraném povolání. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
Poznávání ovoce zaměníme na poznávání zeleniny. Nabízím (okurka, mrkev a rajče). Na konci výuky společně připravte zeleninový salát. Výuka musí proběhnout dříve popsaným způsobem.
V tématu ,,Věci denní potřeby pomůžeme Karlovi a Pepovi s úklidem domečku a tak seznámíme děti s věcmi pro základní úklid. Popřípadě jestli děti nemají strach, to zapnutý vysavač můžeme přiložit poprvé sobě na ruku a potom dětem, můžeme přiložit trubku také na tričko nebo tepláky. Dál  můžeme dát drobný kousek papírku nebo malou kuličku na stůl a ukážeme, jak vysavač vtáhne tento předmět. Nabídneme zopakovat dětem tento pokus. Pomáháme dětem s úchopem trubky od vysavače. Také  jim ukážeme způsob samonavíjení přívodního elektrického kabele od vysavače. Nabídneme zmáčknout  správné tlačítko a pozorovat co to udělá. Poprosíme děti o pomoc při utírání prachu.
U grafomotorického cvičení pomůžeme Karlovi a Pepovi najít cestu do kina. Pastelku vyměníme na tenký štětec a barvy. Čáry budou výraznější. Nezapomínáme na opakování názvů barev.
Denně připomínáme jména spolužáku a učitelů. Dělení spolužáků podle věku (nejstarší je Vendulka, nejmladší je Páťa) a také podle pohlaví (Vendulka a Lucka jsou holky, Tomášek, František a Páťa jsou kluci).
Pozdravujte děti od učitele Dimi a asistentek Timi, Maca, Hela. Hodně sil a úspěchů.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Opakování

Zraková a sluchová stimulace

Zadaní z 12.11.2020

                                                                                                     

Nasvěcujeme barevné tácky nebo papíry. Poprosíme dítě trefit prstem nasvěcované místo. Pomalu posouváme baterku a dítě musí posouvat prst za světýlkem. Pro lepší porozumění zadání předvedeme dítěti požadovaný postup a poté vyzveme dítě opakovat po nás.

                                                                                                                                                                                                        img002                                      

Prostředí zatemníme žaluziemi či závěsy. Po celou dobu cvičení udržujeme slovní kontakt, aby dítě vědělo, že není v místnosti samotné. Rozsvěcujeme baterku v různých částech místnosti. Osvěcujeme známé předměty a ptáme se, co dítě vidí. Pomáháme s odpovědí. Dáme dítěti manipulovat s baterkou,vyhledávat v místnosti požadované věci nebo oblíbené hračky.

 img003

Bavíme se vytvářením zvuku.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zraková a sluchová stimulace

Zadání od 18.11.

Zadaní z 18.11.2020

Sociální vývoj: žák pomáhá při různých činnostech.
Příprava:
- košík na ukládání hraček,
- hadřík na otírání stolu,
- lopatka a smetáček.

Metodický postup:
1. Po ukončení hry vyzve učitel žáka k úklidu hraček do krabice.
2. Zpočátku uklízejí spolu. Postupně vede pedagog žáka pouze slovními instrukcemi.
3. Žák pomáhá otírat stůl po jídle nebo po výtvarných činnostech. Učitel ho nechává napodobovat pohyby.
4. Žák se může také učit odnášet nádobí do dřezu, urovnat odpočinkový prostor, pomáhat s přípravou svačiny či uklízet oblečení na určené místo.
5. Při zametání nechává učitel žáka držet lopatku.
6. Vždy chválí žáka za snahu pomoci.

     umg001                                                                                                                                                                                  

 

Imitace: napodobí pohyb ruky - gesto ,,ty,ty,ty"
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- zrcadlo,
- obrázkový materiál znázorňující dané gesto, maňásek.
Metodický postup:
1. Podle schopností jemné motoriky žáka předvádíme gesto dle instrukcí.
2. Gesto použijeme při negativní činnosti žáka. Je dobré navazovat situace, kdy žák není objektem směrovaného gesta, ale např. panenka, hračka, jež správně nevykonala zadaný úkol.
3. Gesto používáme v rámci říkadel a písniček např. ,,Šla Nanynka do zelí...".
4. Individuálně lze nacvičovat pohyb ruky před zrcadlem.
5. Gesto předvádíme a následně procvičujeme v negativních situacích při vyprávění pohádek a motivujících příběhů.
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img3                                                                                                                                                           

 

Imitace: žák po předvedení přeloží papír.
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- eliminace zvukových rušivých vlivů,
- papír,
- papírová čepice.
Metodický postup:
1. Sedneme si s žákem k pracovnímu stolu proti sobě. Na hlavě má vyučující papírovou čepici jako Večerníček.
2. Žákovi se líbí, chce ji mít také.
3. Před sebe i žáka položíme list papíru a přeložení papíru předvedeme.
4. Pokud se žákovi nedaří. Přistoupíme k němu zezadu, přeložení papíru předvedeme přímo, ne obrazně.
5. Pokud žák má snahu papír přeložit, dokončíme papírovou skládanku za něj a výtvor se stává jeho vlastnictvím (př. papírová čepice, letadlo. lodička...).
6. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

img5

 

Jemná motorika: hraje si s prsty, pozoruje je.
Příprava:
- obrázek slepičky,
- obrázek koťat a kočky,
- tužky či barvy na obličej.
Metodický postup:
1. Motivace říkankou ,,Ťukana" - Tu ďubala slepička, tu, tu, tu. Tomu dala, tomu nic, tomu málo, tomu víc. A ten maličký letěl, frrr do políčka na zrníčka. (Zamáváme rukama jako křídly). Pro názornou motivace využijeme obrázek slepičky. Napodobujeme charakteristicky zvuk slepičky.
2. Do otevřené dlaně žáka zlehka ťukáme ukazováčkem s doprovodem říkanky. Provedeme na levé a pravé dlani.
3. Pro hru s prsty a jejich pozorování využijeme říkanku ,,Naše kočka strakatá" - Naše kočka strakatá (pohladíme palec) měla čtyři koťata. Jedno mourek (ukazováček), druhé bílé (prostředníček), třetí žluté roztomilé (prsteníček) a to čtvrté strakaté, po mamince okaté (malíček - následuje jeho hlazení provázané citoslovci ,,mňau, mňau".
4. Žákovi nabarvíme konečky prstů barvami na obličej jako koťátka z říkanky (palec - žlutou, černou, bílou/ ukazovák - modrou/ prostředníček - bílou/ prsteníček - žlutou/ malíček - bílou, modrou).
5. Společně s žákem se posadíme do polohovacího vaku. Uchopíme žákovu ruku, odpočítáváme prsty od palce po malíček za doprovodu lidové říkanky ,,Naše kočka strakatá". Několikrát opakujeme.
 

img7

 

 Jemná motorika: sundá snadno odnímatelný poklop z nádob.
Příprava:
- knížka: ,, O pejskovi a kočičce" Karla Čapka,
- hrnec s pokličkou s výrazným úchytem, vařečka,
- klasické zavařovací sklenice s plechovým víkem.
Metodický postup:
1. Knížku ,, O pejskovi a kočičce" schováme do krabice se snadno snímatelným poklopem, aby byla pro žáka překvapením. Po sundání víka ho seznámíme s knihou, autorem, ukážeme obrázky v knížce a motivujeme ho tím, že si zahrajeme na kočičku a pejska, jak vařili dort.
2. Před žáka ve stabilizovaném sedu umístíme hrnec s pokličkou a ingrediencí. Čteme žákovi příběh Jak si pejsek a kočička dělali k svátku dort. V momentě, kdy přečteme nějakou ingredienci, společně s žákem ji hledáme. Necháme žáka s občasnou dopomoci vysypat či přelít danou přísadu do hrnce, zamíchat vařečkou a opět hrnec přikrýt pokličkou. Takto činnost opakujeme pokaždé s jinou přečtenou ingrediencí.
3. Přichystáme si skutečný recept např. puding a podobným způsobem ho společně připravíme. Odměnou pro žáka je vyhotovený pokrm.

img9

 

Jemná motorika: přestřihne proužek papíru.
Metodický postup:
1. Hry s papírem. Žák si vybere barevný papír formátu A4. Motivujeme ho ke hře s papírem. Co se dá všechno s papíre dělat? Do papíru foukáme, papír upustíme na zem a sledujeme, jak padá, papír hladíme, zmačkáme, roztrhneme, přeložíme, něco z něho složíme apod.
2. Žákovi vložíme do ruky nůžky a spolu s nim procvičíme základní techniku manipulace (otevřít a zavřít čepel nůžek). Společně nastříháme proužky s barevného papíru. Žáka fyzický vedeme při stlačeni čepeli.
3. Z proužku papíru vytvoříme vlnky a pomoci lepicí pásky připevníme jí na karton viz. foto. Žák vloží rozevřené čepele nůžek k vlnce a přestřihne proužek papíru.
4. Každou přestřihanou vlnku odměňujeme bonbonem.

img015

 

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 18.11.

Zadání od 25.11. Sebeobsluha

Zadaní z 25.11.2020. Sebeobsluha.

Sebeobsluha: zvládne průpravu navlékání a svlékání ponožek.
Příprava:
- gum-ring kroužky,
- podložka. polštář,
- stupínek.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Nejdříve cvičíme v lehu, pote v sedu.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup: všechny pohybové postupy poprvé předvedeme na sobě.
1. Žák si lehne na podložku, může si dát polštář pod hlavu.
2. Uchopí kroužek oběma rukama, vsune na nohu, táhne jej vzhůru a tlačí zpět z nohy.
3. Posadíme žáka na podložku zády ke zdi a sedneme si za žáka.
4. Zvedneme koleno žáka a položíme chodidlo na stupínek.
5. Vedeme žáka k předklonu a společně navlékneme kroužek na nohu.
6. Žák kroužek posunuje od kotníku, přes koleno na stehno a zpět dolů.
7. Trénujeme na obou nohách.

    img001                                                                                                                                                                                                                     

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání a svlékání kalhot, spodního prádla.
Příprava:
- malá a velká obruč.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, natahování.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu ve stoji a uměl se dostatečně předklonit k chodidlům a natáhnout se.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Položíme na zem velkou obruč.
2. Stoupneme si do středu, dospěly vzadu, žák vpředu.
3. Sehneme se do dřepu a uchopíme obruč oběma rukama.
4. Natahujeme obruč od kotníků vzhůru k pasu a zase dolů. Jako bychom si chtěli natáhnout kalhoty.
5. Vedeme žáka, aby si přípravu zkusil samostatně s malou obručí stejným způsobem.

  img002                                                                                                                        

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu oblékání rukávů.
Příprava:
-
gum-ring kroužky,
- rehabilitační klín na sezení.

Instrukce:
- Učíme základní pohyby jako úchop, tah a tlačení.
- Cvičíme koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu a byl schopen natáhnout se.
- Učíme žáka pojmy nahoru, dolu (tlač, táhni).
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.
- Dbáme na aktivitu, motivujeme, chválíme.

Metodický postup:
1. Zajistíme správný fyziologický sed na rehabilitačním klínu.
2. Sedneme se za žáka.
3. Uchopíme ruku žáka a kroužek.
4. Protáhneme paži žáka kroužkem a navlékneme až na rameno, říkáme nahoru (tlač).
5. Tlačíme paži žáka z kroužku, říkáme dolů (táhni).
6. Žák přidržuje a naši ruku a tlačí nebo tahá s naší pomocí.
7. Nakonec drží kroužek a opakuje stejné pohyby.

img003

 

Sebeobsluha: zvládne průpravu svlékání přes hlavu.
Příprava:
- plavací nafukovací kruh,
- oblečení žáka - čepice, tričko,
- lavička.

Instrukce:
- Dbáme na aktivní účast žáka při svlékání.
- Svlékání je vždy jednoduší než oblékání.
- Žák cvičí motorický postup, koordinaci mezi očima a rukama.
- Dbáme, aby žák udržel rovnováhu v sedu, ve stoji a byl schopen natáhnout ruce.
- Na začátku je nutná dopomoc druhé osoby.

Metodický postup:
1. Posadíme žáka na lavičku.
2. Ukážeme si průpravu svlékání oblečení přes hlavu.
3. Dáme žákovi plavací nafukovací kruh.
4. Pobídneme ho, aby si kruh přetáhl přes hlavu na krk.
5. Zkoušíme zvednout kruh zpátky přes hlavu, jako kdybys chtěli svléknout tričko.
6. Chválíme žáka za úspěchy.
7. Následně trénujeme svlékání přes hlavu jednoduchého oblečení.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Zadání od 25.11. Sebeobsluha

Sebeobsluha (2)

Zadaní z 3.12.2020

   

Sebeobsluha: spomoci zvládne namazat chléb.

Příprava:
- příborový nůž,
- prkénko,
- krajíc chleba,
- máslo, marmeláda, měkký sýr apod.

Instrukce:
- Pro nácvik mazání nožem volíme spíš lehčí příbor a lepe s větší (tlustší) časti rukojeti, později přecházíme k běžnému příboru.|
- Zpočátku je nutná asistence, čím lépe žák zvládá činnost, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné žáka fyzicky vést.
- Průběžně kontrolujeme správnost držení nože.
- Aktivně trénujeme při každé přípravě svačiny.

Metodický postup:
1. 6ák si připraví prkénko, krajíc chleba a potraviny dle chuti a správně se usadí nebo postaví ke stolu.
2. Necháme žáka uchopit nůž a krajíc chleba.
3. Volnými pochyby ruky natíráme potravinu na chléb.
4. Žák si může namazaný chléb rozkrájet na kostky a podávat si je do úst.

img005

   

Sebeobsliha: zná přípravu čaje.

Příprava:
- keramický hrnek,
- čaj, cukr, šťáva,
- varná konvice.

Instrukce:
- Pro nácvik přípravy čaje necháme žáka pozorovat, jak dospělý při přípravě postupuje.
- Posilujeme jemnou motoriku (úchopy lahví s odlišnou hmotností, krabice s džusem).
- Čaj můžeme společně koupit v rámci nakupování.
 Dbáme na bezpečnost, s varnou konvicí zpočátku manipuluje pouze dospěly.

Metodický postup:
1. Žák připraví hrnek.
2. Zvolí si čaj dle chuti (ovocný, černý, zelený).
3. Sáček čaje vloží do hrnku.
4. Společně naplníme konvice vodou a dáme vařit.
5. Žák si poslouchá, jak se voda vaří, a hlásí, když se konvice vypne.
6. Společně zalijeme čaj v hrnku.

img006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sebeobsluha (2)

Jemná motorika

Zadaní z 7.12.2020

   

Jemná motorika: roztrhne a zmačká papír.
Příprava:
- starý papír formátu A4, noviny, krepový papír různých barev,
- arch balicího papíru, kreslicí karton A2, A3,
- herkules zředěný vodou, temperové barvy,
- bíle či barevné ubrousky, bílý provázek.

Metodický postup:
1. Žáka motivujeme mačkáním starého papíru tak, že společně vytváříme sněhové koule, se kterými pak hrajeme sněhovou bitvu.
2. Připravíme si arch balicího papíru, pomáháme žákovi roztrhnout staré papíry, potom zmačkat. Pomačkaný papír namáčíme ve vodě smíchané s herkulesem. Zmačkaný papír lepíme na arch balicího papíru, po zaschnutí nám pomačkaný papír vytváří reliéf. Nabarvením temperovými barvami můžeme vytvořit např. povrch Země.
3. Vezmeme si starý papír, který necháme žáka s dopomocí zmačkat na koule. Kouli přikryjeme bílým ubrouskem a těsně pod schovanou kouli ubrousek převážeme bílým provázkem tak, že vytvoříme strašidýlko. Nalepíme oči.
4. S žákem v novinách či časopisu najdeme obrázek, který se mu nelíbí. Hodnotíme, jak žák samostatně tento obrázek vytrhne a zmačká, pochválíme ho za celkovou práci.

img011

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika

Jemná motorika (2)

Zadaní z 9.12.2020

 

Jemná motorika: zaváže uzel.

Příprava:
- šátek, šála, oblíbená hračka,
- krepový papír nastřihaný na dlouhé proužky, tyčka či roura,
- pomlázka, mašličky různých barev,
- sportovní kruh, ringo kroužek či kroužek na záclony,
- kreslicí karton, pastelky, děrovačka, nastříhané delší provázky.

Instrukce:
- Podle motorických schopností žáka volíme např. velikost mašlí, kroužku...tak, aby žák dané předměty mohl snadněji uchopit.

Metodický postup:
1. Žáka motivujeme hrou. Velký šátek přeložíme na polovinu a uvážeme na něm uzel, který nám rozdělí šátek na hlavu a tělíčko. v místě uzlu navlékneme sobě i žákovi šátek na prst a hrajeme s loutkou.
2. S vedením ruky žák na našem krku zavazuje šálu jako sněhulákovi či velký šátek jako babičce. Nebo si hrajeme na slepou bábu, žák nám s pomoci uvazuje šátek na hlavu. před nás umísťuje oblíbenou hračku a my ji poslepu hledáme. Činnost provádíme ve stabilizovaném sedu na zemi.
3. Připravíme před žáka v sedu na lavice dlouhé proužky krepového papíru různých barev. Přidržujeme žákovi tyčku či rouru a dopomáháme mu proužky krepového papíru na ni zavazovat jako markýzu. Necháme žáka vlnit rukou přes uvázané proužky jako při hře na harfu.
4. Před žákem ve stabilizovaném sedu na koberci držíme pomlázku a žák s naší dopomocí zavazuje na pomlázku mašličky tak, že váže uzel.
5. Polohu volíme jako v předchozí činnosti. Před žákem držíme vybraný kroužek a se snižující dopomocí uvazujeme mašličky na kruh, viz. foto. Dáme kroužek žákovi a necháme ho za odměnu si s kroužkem, s vlajícími mašličkami při každém pohybu pohrát.
6. Na kreslicí karton nakreslíme pastelkami hlavu koně, na úrovni hřívy děrovačkou vytvoříme v rozestupech dírky. před žáka v sedu v lavici rozprostřeme dlouhé nastříhané kousky vlny, které s dopomocí uvazujeme do dírek jako hřívu, viz. foto.
7. Abychom zhodnotili, zda žák zaváže uzel, nafukujeme balonky a necháme ho již zcela samostatně uvázat provázek na konec balonku.

img019

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika (2)

Motorika prstů

Zadaní z 15.12.2020

Jemná motorika: dotkne se palcem postupně všech prstů téže ruky.

Příprava.
- obrázek zvířat ( medvěd, liška, veverka, ježek, zajíc),
- tužky či barvy na obličej,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka (koberec, relaxační vak, psací stůl apod.).
Instrukce:
- Pro stimulaci dané dovednosti využíváme prstové hry a říkanky.
- Prstové hry jsou velmi významné z hlediska rozvoje jemné motoriky ruky a s ní spojeného rozvoje řeči.
Metodický postup:
1. V prvotní fázi nácviku procvičíme názvy prstů pomoci říkanky. Začneme od palce - Paleček je velký pašák, nejsilnější prstíček. Druhý prst je šikula, je to ukazováček. Prostředníček, to je dlouhán, vykukuje pořád ven. Čtvrtý prst je prsteníček, chlubívá se prstýnkem. Ten nejmenší prstíček je mazlivý malíček. Žák postupně ukazuje jednotlivé prsty.
2. Motivace prstovou říkankou ,,Tenhle medvěd“- Tenhle medvěd rozdává med (Palec natažený, představující medvěda.), dá lištičce sestřičce (Palec se dotýká bříška ukazováčku.), dá veverce do hrnce (Palec se dotýká bříška prostředníčku.), ježkovi dá medu soudek (Palec se dotýká bříška prsteníčku.), zajíčkovi dá na zoubek (Palec se dotýká malíčku.). Zvířátka se radují, medvědovi dekují. (Vztyčena ruka s nataženými prsty se otáčí doprava a doleva). Palec se postupně dotýká bříškem jmenovaných prstů. Žáka se fyzický vedeme.
3. Pro obměnu činnosti můžeme využít tužku či barvy na obličej. Na jednotlivé prsty nakreslíme zvířátko dle říkanky a opakujeme předchozí postup.
                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                     img100         

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Motorika prstů

Sociální vnímání

Zadaní z 4.01.2021

 

Sociální vývoj: žák udrží pozornost pří čtení.
Příprava:

- židle, sedačka, rehabilitační židle, polohovací pytel, houpačka...
- dětská kniha,
- dětský časopis.

Instrukce:
- Je vhodné čtení zařazovat každý den ve stejnou dobu.
- Pedagog se vždy přizpůsobuje poloze žáka.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které je mu blízké a má ho rád.
- Žák by měl být odpočatý.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Nezdar či neúspěch žáka nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Žáka je nutné napolohovat tak, aby měl možnost si prohlížet dětskou knihu spolu s pedagogem.
2. Upozorníme žáka na barevný obrázky. Vypravíme, co je na obrázcích, vedeme žáka ke komunikaci.
3. Přečteme říkadlo nebo krátkou pohádku vztahující se k obrázku.
4. Po přečtení se vracíme k příběhu otázkami.
5. Později učitel nechává žáka si pohádku samostatně vybrat.
6. Příjemná atmosféra při četbě a zábava pro oba zúčastněné pomáhá žákovi udržet pozornost.

Smyslové vnímání: naslouchá krátkému příběhu, pohádce.
Příprava:

- CD přehrávač,
- CD s krátkým příběhem nebo pohádkou,
- obrázky, které se vztahují k příběhu, pohádce a obrázky, které s příběhem nesouvisí.
Instrukce:
- Asistence spočívá v obsluze techniky a v manipulaci s obrázky.
- Čas věnovaný této činnosti musí být úměrný schopnosti soustředění žáka. Pokud se žákovi daří, můžeme čas věnovaný poslechu prodlužovat.
- Volíme příběhy či pohádky, které jsou snadno srozumitelné, zvukově příjemné a žák je má rád.
- Žáka motivujeme pochvalou, případně drobnou odměnou.
Metodický postup:
1. Zvolíme pro žáka pozici, v které se může uvolnit.
2. Pustíme žákovi krátký příběh nebo pohádku.
3. Po skončení pohádky si s žákem povídáme o pohádce.
4. Položíme před žáka 2 obrázky.
5. Vyzveme žáka, aby nám ukázal, co bylo v pohádce.
6. Žák sám, případně s asistencí ukáže na správný obrázek.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vnímání

Hrubá motorika

Zadaní z 7.01.2011

Hrubá motorika: překonává drobné překážky.

Příprava:
- dbát na dostatek volného prostoru,
- vhodná motivační pomůcka,
- drobné překážky různých tvarů a materiálů.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Po zvládnutí samostatné chůze přistupujeme k nácviku chůze přes překážky.
2. Žáka motivujeme k chůzi přes drobné překážky, stojíme před žákem.
3. V případě nejistoty vedeme žáka při překonávání překážky za ruku.
4. Žák si volí tempo sám.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img003

Hrubá motorika: cíleně přenese předmět z místa na místo.

Příprava:
- dostatek volného prostoru,
- vhodná motivační pomůcka,
- vhodná obuv žáka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně podél těla.
2. Stojíme před žákem, motivujeme ho do požadovaného směru a uchopení předmětu.
3. Volbu volně položeného předmětu přizpůsobíme žákovi.
4. Nejprve volíme úchop předmětu oběma rukama.
5. Po zvládnutí předchozího úkolu můžeme přistoupit k přenášení předmětu v jedné ruce (např. hrníček - nejprve prázdný, postupně jej můžeme i naplnit).
6. V případě nezvládnutí daného úkolu vedeme za ruku žáka k předmětu a pomáháme mu při jeho uchopení a přenášení.
7. Žák si volí tempo sám.
8. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img004

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika

Hrubá motorika (2)

Zadaní z 11.01.2021

 

Hrubá motorika: kopne do míče menší silou.

Příprava:
- dostatek volného prostoru,
- míč over ball, softgum over,
- vhodná obuv žáka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně.
2. Stojíme před žákem, motivujeme ho ke kopnutí do míče - střídavě levou a pravou nohou.
3. Možná motivace - použití branky, prostoru mezi dvěma kužely, hračkami apod.
4. V případě nezvládnutí daného úkolu stojíme vedle žáka, držíme ho za ruku a tím mu dopomáháme ke zlepšení rovnováhy.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

   img001                                                                                                                                                                                  

Hrubá motorika: dokáže chodit po špičkách.
Příprava:
- vhodný nesmekavý povrch,
- barevné papírové terčíky,
- vhodná motivační pomůcka.

Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu v závislosti na zvládání daného úkolu, postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Navážeme kontakt s žákem a uvedeme ho do polohy.
- K žákovi přistupujeme individuálně dle aktuálního stavu.

Metodický postup:
1. Výchozí poloha - stoj na obou dolních končetinách, horní končetiny volně.
2. Nácvik střídavého stoje na plných chodidlech a na špičkách, popřípadě pohyb předvedeme.
3. Dáváme pozor, aby špičky žáka směřovaly přímo dopředu - ne vtočené dovnitř, ne vytočené ven
4. Motivujeme k chůzi po špičkách (například barevné papírový terčíky), stojíme pře žákem. Velikost barevných terčíků střídáme od větších k menším podle zvládání úkolu.
5.V případě jištění stojíme za žákem nebo mu dopomáháme držením za ruku.
4. Žák si volí tempo sám.
5. Hodnocení - společně s žákem pohyb zhodnotíme a žáka pochválíme.

img002                                                                                                                                                          

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika (2)

Imitace

Zadaní z 14.01.2021

 

Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- protiskluzová pracovní plocha,
- korále různých barev a tvarů, velikost dle úchopových schopností,
- stojánek z modelíny, viz foto č. 1,
Instrukce:
- K navlékání využíváme materiál vhodný dle motorických schopností žáka.
- Pro navlékání potřebuje žák zvládnout koordinaci pravé a levé ruky.
- Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace.
- S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost.
- Důležité je na žáka nespěchat, činnost několikrát a často opakovat, obměňovat motivaci.

Metodický postup:
1. Sedíme naproti žákovi a mezi námi je pracovní plocha.
2. Žák i vyučující mají k dispozici korále stejné barvy a velikosti, vyučující navléká, slovně komentuje.
3. Motivuje žáka k napodobení činnosti příběhem či říkankou (motivační říkanka: "Navlékám si korálky, barevné jak kytky v trávě. Různorodé oválky, dovádějí v rukou hravě".).
4. Po zvládnutí motorické činnosti navlékání přistoupíme k řazení korálků podle vzoru.
5.Žák navléká např. červený, zelený korálek a to se opakuje.
6. Pokračujeme přidáním další barvy červený, zelený, žlutý.
7. Po zvládnutí zvyšujeme počty stejně barevných korálků.
8.Pracujeme tak dlouho, dokud žák udrží pozornost.
9. Žáka za práci chválíme.
 

                                                                                                                                                                                                                                                                smg001                                                                                

 

Imitace: Žák po předvedení postaví pyramidu z kostek podle předlohy, základna z 5 kostek.

Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- protiskluzová pracovní plocha,
- dobře uchopitelné kostky.

Instrukce:
- Základním znakem stavebnice by měla být jednoduchost, nápaditost a radost z manipulace s ní.
- K napodobování můžeme využít maňáska, který stavění kostek předvede.
-Můžeme využívat říkadel a motivujícího vyprávění.
- Důležitá je vhodná motivace.

Metodický postup:
1. Sedíme naproti žákovi a mezi námi je pracovní plocha.
2. Každý má k dispozici svou krabici s kostkami, vyučující pokládá kostky v řadě vedle sebe (5 kostek) a slovně komentuje, motivuje žáka k napodobeni činnosti příběhem či říkankou.
3. Pokračujeme druhou řadou, použijeme o jednu kostku méně, stavíme od prostředku, tedy nepokládáme kostky přímo na sebe, ale jednou kostkou překryjeme polovinu sousedních dvou kostek.
4. V každé řadě bude o jednu kostku méně a vrchol pyramidy tvoří jedna kostka.
5. Pracujeme tak dlouho, dokud žák udrží pozornost.
6. Žáka za práci chválíme.

smg002

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Imitace

Smyslové vnímání

Zadaní z 18.01.2021

Sebeobsluha: Rozezná své oblečení.

Příprava:
- oblečení žáka,
- oblečení dospělého.

Instrukce:
- Zjistíme, zda je žák schopen rozlišit své oblečení od jiného.
- Dbáme na příslušnou koordinaci oko - ruka.
- Motivujeme žáka hrou třídění přádla.
- Poskytneme dostatek času, dbáme na žákovu samostatnost, popřípadě slovně komečntujeme.
- Učíme pojmy mole, tvoje.
- Učíme žáka rozeznávat velikosti oblečení.
- Za úspěchy chválíme a společně se radujeme.

Metodický postup:
1. Připravíme si oblečení různé velikosti.
2. Ukážeme žákovi jeho oblečení a dáme mu po hmatu poznat materiál.
3. Jednotlivé části oděvů pojmenujeme.
4. Přidáme jiné oblečení, nejdříve oblečení dospělého, poté spolužáka.
5. Všechno oblečení smícháme na jednu hromádku.
6. Vyzveme žáka, aby oblečení roztřídil na dvě hromádky.
7. V průběhu hry se žáka ptáme: ,,Je to tvoje? nebo není?"
8. Provedeme společnou kontrolu a žáka odměníme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

sebe1

Smyslové vnímání: Reaguje na vlastní obraz v zrcadle.

Příprava:
- velké nástěnné zrcadlo,
- menší sklopné zrcadlo na stůl,
- barvy na obličej,
- klobouk,
- asistence.

Instrukce:
- Je vhodné i případné fyzické vedení, míra je závislá na samostatnosti žáka při plnění úkolu.
- Vyučující připraví zrcadlo, maluje na obličej žáka, nasadí klobouk.
- Čas věnovaný této činnosti musí být úměrný schopnosti soustředění.

Metodický postup:
1. Napolohujeme žáka do vhodné polohy, aby dobře viděl na zrcadlo.
2. Žák pozoruje v zrcadle svůj obraz a jeho změny při svém pohybu.
3. ŽÁK SÁM, PŘÍPADNĚ S VEDENÍM, ZAMÁVÁ SOBĚ DO ZRCADLA.
4. Žák ukáže na sebe a na svůj obraz v zrcadle.
5. Pozornost k vlastnímu obrazu můžeme upoutat tím, že žákovi pomalujeme obličej.
6. Žák sleduje v zrcadle změny svého obrazu po vykrášlení barvami.
7. Podobně můžeme upoutat pozornost např. nasazením klobouku.
sv1

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslové vnímání

Motorika jemná

Zadaní z 25.01.2021

   Jemná motorika: Odšroubuje a našroubuje víko z nádoby.
Příprava:
- pet láhve s coca - colou, fantou, limonádou, džusem,
- zavařovací sklenice se šroubovacím víkem, drobné hračky,
- různě velké krabičky od krémů, kulička,
Metodický postup:
1. Připravíme si pet láhve s různými druhy limonád a budeme je ochutnávat. Vedeme ruku žáka a společně odšroubováváme a našroubováváme víka lahví s jednotlivými nápoji, činnost provádíme v sedu v lavici.
2. Temperovými barvami natřeme stěny zavařovacích sklenic, aby do nich nebylo vidět. Zavřeme do nich drobné hračky např. z Kinder vajíčka. Žákovi pomáháme s odšroubováním a zašroubováním sklenic. Motivujeme ho tím, že uvnitř najede překvapení. ZA HEZKOU PRÁCI SI NECHÁME ŽÁKA S POSTAVIČKAMI POHRÁT.
3. Připravíme si různě všeliké prázdné krabičky od krémů. Tři krabičky postavíme před žáka a hrajeme známou hru Najdi kuličku. Kuličku umístíme do jedné z nich, krabičky zamícháme. Žák odšroubovává a zašroubovává krabičky a hledá tu, kde je kulička. Rozvíjíme tak i žákovu pozornost. Jinou variantou je odšroubovávat a zašroubovávat plné krabičky s krémy, přivonět k nim po namazání.
4. K procvičování cíle šroubování víka se neustále vracíme především u předmětů denní potřeby - vodovodního kohoutku, víčka od zubní pasty, matičky ze šrouby.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          jm2                   

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Motorika jemná

Hrubá motorika (3)

Zadaní z 27.01.2021

 

Hrubá motorka: Žák po předvedení napodobí sérii pohybů- vzpažit, předklonit, vzpažit.

Příprava:
- cvičební pomůcky např. Thera - Band.

Instrukce:
- Žáka lze k pohybům motivovat, když vyučující předvádí sérii pohybů s oblíbenou hračkou či maňáskem.
- Lze si pohyb prohlédnout na obrázcích či fotografiích.
- Je možné využívat cvičební pomůcky např. Thera - Band.
- Thera - Band je pružný gumový pás s dobrými elastickými vlastnostmi umožňující cvičení, při kterém střídavě dochází k kontrakci daných svalových skupin.

Metodický postup:
1. Začínáme vzpažením a pohyb doprovázíme motivačním vyprávěním (např. snažíme se dosáhnout na strop, utrhnout jablko ze stromu, ukázat, jak jsme velcí).
2. Poté se hluboce předkloníme (např. snažíme se dotknout podlahy, utržené jablko položit na zem, ukázat jak jsme malí).
3. Opakujeme, zpět vzpažíme.
4. Uchopíme žákovou oblíbenou hračku, pohyb s ní předvádíme (např. medvídek chce létat, vzpažíme. Medvídek chce odpočívat, předkloníme se apod.).
5. využijeme Thera-Band. Navineme Thera-Band na zápěstí v lehkém tahu, aby neznemožňoval provedení žádaného pohybu, pouze jej mírně ztěžoval.
6. Po pochopení pohybového celku dbáme na přesné provedení pohybu (protažení, uvolnění zádového a prsního svalstva).
7. Dále propojíme s dechovou složkou, vzpažit - nádech, předklon - výdech.
8. Důležitá je pro každého žáka vhodná motivace.
9. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost.

  imit1                                                                                                                                                                                       

Jemná motorika: Zapichuje špejle do modelovací hmoty

Příprava:
- špejle s kulatým i špičatým zakončením,
- modelína, podložka na modelování,
- sušené ovoce
Instrukce:
- Dbáme na bezpečnost žáka.
- Všechny činnosti uvedené v metodickém postupu provádíme v sedu v lavici.
Metodický postup:
1. Žáka motivujeme skládáním obrazců ze špejlí – např. kříž, hvězdička, domeček, tím zároveň nacvičujeme uchopování špejlí.
2. Dále můžeme skládat obrazce ze špejlí a modelíny. Žák nám jen dopomáhá, naším cílem je motivovat ho k tvořivé práci se špejlemi a modelínou. Všechny vytvořené obrazce skládáme plošně, ŽÁK NÁM POMÁHÁ LÁMAT ŠPEJLE, VÁLET MODELÍNU.
3. Vyválíme z různých barev modelíny koule od největší po nejmenší. Vedeme ruku žáka a pomáháme mu zapichovat špejle do koulí od největší po nejmenší. Činnost opakujeme, určujeme barvu koule, do kterého má špejli zapíchnout, dopomáháme mu.
4. Vyválíme dlouhý váleček z modelíny, který rozplácneme na podložku. Na rozplácnutý váleček v dostatečných rozestupech rozmístíme červené kuličky. Společně s žákem zapichujeme do červených kuliček špejle tak, že stavíme plot.
5. Před žáka rozprostřeme nejrůznější sušené ovoce, které napichuje na špičatý hrot jednotlivých špejlí, tím celkově rozvíjíme motoriku ruky.
6. Vymodelujeme tělo ježečka. Dopomáháme žákovi nalámat špejle na kratší kousky. Necháme ho s občasnou dopomocí zapichovat připravené špejle do těla ježečka jako bodlinky.
7. Ze žluté modelíny vytvoříme v širší vrstvě kruh. Po obvodu kruhu z modelíny společně s žákem zapichujeme nalámané špejle jako paprsky – vznikne nám sluníčko.
8. Společně s žákem zhodnotíme, jaká činnost se mu nejvíce líbila, dařila, později se k ní vrátíme.
jm1

                                                                                                                                                        

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Hrubá motorika (3)

Grafomotorika

Zadaní z 1.02.2021

 

Jemná motorika: Stříhá nůžkami po rovné čáře.

Příprava:
- kreslicí karton formátu A4,
- nůžky (terapeutické),
- široké fixy,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.

Instrukce:
- Při nácviku stříhání dáváme žákovi kreslicí karton, nikoli obyčejný papír.
Metodický postup:
1. Motivace hrou s rukama ,,Stříhaná". Vysvětlíme a předvedeme žákovi symboly ruky pro hru. Kámen - ruka sevřená v pěst. Nůžky - z pěsti natažený ukazovák a prostředník, prsty jsou od sebe vzdáleny, rozevřené. Papír - všechny prsty natažené. Spolu s žákem si procvičíme symboly. Společně si zahrajeme hru ,,Stříhaná".Pravidla hry, kombinace symbolů: kámen - nůžky = vítězí kámen (nůžky se o kámen ztupí); kámen - papír = vítězí papír (papír zabalí kámen); papír - nůžky = vítězí nůžky (nůžky papír rozstříhají).
2. Imitujeme techniku stříhání prsty. Žákovi činnost předvedeme. Imitujeme např. stříhání vlasů, stříhání květin, stříhání nehtů apod.
3. Na kreslicí karton formátu A4 předkreslíme silné čáry, podle nich bude žák stříhat. Zpočátku žáka fyzicky a verbálně vedeme. Doporučujeme použít terapeutické nůžky. Žák stříhá po rovné čáře. Z proužků papíru můžeme vytvořit nalepením např. plot.
4. pro obměnu činnosti může žák stříhat různě barevné čáry, různě dlouhé papíry.
5. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Pozitivně hodnotíme žákovu práce. Odměna v závislosti na potřebách žáka.

  nu1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Grafomotorika

Grafomotorika

Zadaní z 4.02.2021

 

Jemná motorika: Vystřihne kruh

Příprava:
- nůžky,
- kreslicí karton formátu A4,
- různé obrázky,
- barevné fixy,
- barevné papíry,
Instrukce:
- Pro upevnění dané dovednosti je možné využít ozdobné nůžky.

Metodický postup:
1. Procvičíme základní techniku stříhání, přestřižení proužku papíru, libovolné stříhání apod.
2. Na kreslicí karton formátu a4 nakreslíme kruh. Do kruhu nalepíme obrázek. Obrázek slouží jako motivace pro žáka. Žák má za úkol vystřihnout obrázek. V prvotní fáze žáka fyzicky vedeme, dopomáháme mu. Obrázky vybíráme dle zájmu žáka.
3. Pro obměnu činnosti můžeme využít při vystřihování kruhu ozdobné nůžky.
4. Pokud žák přiměřeným způsobem zvládá vystřihování kruhů s obrázky, můžeme přistoupit k vystřihování samotného kruhu. Z barevných papírů vystříháme dva kruhy cca 15 cm v průměru. Nalepíme je na kreslicí karton formátu A4. Kreslicí karton rozstřihneme v jeho polovině. Žákovi k vystřihování dáme pouze jeden kruh, tak bude zajištěna snadnější manipulace s papírem a nůžkami při vystřihování kruhu.
5. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.

 nu2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Grafomotorika

Jemná motorika (3)

Zadaní z 8.02.2021

   

Jemná motorika: Cíleně nalepí obrázek.

Příprava:
- obrázky zvířat dopravních prostředků apod.,
- tuhé lepidlo v tubě,
- kreslicí karton formátu A3,
- pracovní místo upravené dle potřeb žáka.
Instrukce:
- Vzhledem ke specifikám vzdělávání žáků v rehabilitačních třídách lze považovat za nejvíce vyhovující tuhé lepidlo v tubě.
- Při nácviku pohybů je klíčová poloha žáka.
Metodický postup:
1. V prvotní fázi nácviku zařadíme průpravná cvičení techniky lepení. Žáka motivujeme obrázky. Společně si je prohlédneme, pojmenujeme, vystříháme.
2. Na kreslicí karton formátu A3 předvedeme žákovi techniku lepení, manipulace s tuhým lepidlem, způsob roztírání lepidla. Žáka v činnosti zaškolíme. Žák si na karton nalepí obrázky libovolně.
3. Na kreslicí karton formátu A3 nalepíme nedokončený obrázek pro doplnění detailů. Rybník bez ryby, oblohu bez slunce apod. Žák má za úkol cíleně dolepit obrázek. Viz foto č. 60
4. Společně s žákem zhodnotíme výsledek činnosti. Pozitivně hodnocení žákovy práce. Odměna v závislosti na potřebách a zájmu žáka.

nu3

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Jemná motorika (3)

Smyslová výchova (2)

Zadaní z 11.02.2021

Smyslová výchova: Diferencovaně reaguje na příjemné a nepříjemné vůně.

Příprava:
- sklence s různými vůněmi – např. skořice, pepř, majoránka, mletá paprika,
- asistence.
Instrukce:
- Asistence spočívá v podávání jednotlivých vůní žákovi.
- Žáka motivujeme odměnou.
- S vůněmi pracujeme krátkou dobu – do 10 minut a sledujeme žákovy reakce, zda se mu nedělá z množství vůní spatně.

Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme tak, aby se cítil příjemně.
2. Zahájíme aktivitu povídáním o vůních.
3. Dáme žákovi přivonět ke sklenici s vůní.
4. Žák rozliší vůni jako příjemnou nebo nepříjemnou.
5. Tímto způsobem roztřídíme všechny připravené vůně.
6. Žáka pochválíme za práci.
7. Po ukončení aktivity nezapomeneme místnost pořádně vyvětrat.

    cich1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová výchova (2)

Sociální vývoj

Zadaní z 22.02.2021

Sociální vývoj: Žák při nezdaru poprosí o pomoc.
Instrukce:
- Učitel vždy zasáhne dříve, než se žák začne vztekat, že mu něco nejde.
- Pracujeme s žákem v prostředí, které mu blízké a má ho rád.
- Žákovi projevujeme lásku a sounáležitost.
- Důležitá je vhodná motivace, každý i drobný úspěch oceníme pochvalou a povzbuzením.
- Nezdar či neúspěch nikdy nezveličujeme.
Metodický postup:
1. Učitel si vybere jednoduchou činnost, o které ví, že žák ji zvládne vykonat. Může si vybrat např. otvírání krabičky, odnášení většího množství předmětů.
2. Předvádí, jak mu to nejde a požádá žáka o pomoc: ,,Nejde mi to, můžeš mi, prosím, pomoci?“
3. Pokud žák učitele pomůže, pak mu poděkuje.
4. Jestliže se žák zlobí, když mu něco nejde, učitel mu poradí, co má dělat a co říci, aby mu někdo pomohl. Ptá se ho: ,,Co bys měl udělat, abych ti pomohl?“
5. Povzbuzujeme žáka: ,,To jsi hodný, že jsi mě poprosil, abych ti pomohl.“

   socv1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Sociální vývoj

Napodobování

Zadaní z 24.02.2021

Imitace: Žák napodobí pantomimicky jednoduché činnosti.
Příprava:
- dobře osvětlená místnost,
- dostatek prostoru pro pohyb,
- zrcadlo,
- maňásek, loutka nebo oblíbená hračka,
- obrázky znázorňující předváděnou činnost.
Instrukce:
- Při výběru činnosti či postoje, jež má žák vyjádřit, je třeba mít dostatečné znalosti o vědomostech a dovednostech žáka. nelze nechat žáka vyjadřovat něco, s čím nebyl dříve názorně obeznámen, o čem si nemohl utvořit pohybovou představu.
- Žáka lze k pohybu motivovat, když vyučující předvádí činnost s oblíbenou hračkou či maňáskem.
Metodický postup:
1. Samotnému předvedení předchází verbální instrukce.
2. S pantomimickým napodobováním začínáme nejprve jednotlivými pohyby mimickými (mrknutí, úsměv, škleb...) a jednoduchými gesty (ty, ty, ty; zamávání, kývání, pokrčení ramen...)
3. Dále následují pohyby, jež znázorňují známou jednoduchou činnost (např. pohlazení, sebrání předmětů, uložení předmětů, rozsvícení světla).
4. pokračujeme složitějšími motorickými úkony (česání, čištění zubů, mytí rukou...)
5. Pokud žák dokáže pantomimický napodobovat, lze dále procvičovat spojením pantomimy s verbálním textem. Vyučující vypráví známou pohádku, určitou část nevysloví, ale pantomimicky předvede, žák napodobí.
6. Vyučující vypráví pohádku, žák pantomimicky napodobuje (např... O veliké řepě).
7. důležitá je pro každého žáka vhodná motivace. Nezdar či neúspěch nezveličujeme.
8. S žákem pracujeme vždy tak dlouho, dokud je schopen udržet pozornost a aktivně přijímat informace.

imit1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Napodobování

Osobní hygiena

Zadaní z 1.03.2021

  

Osobní hygiena: Při mytí rukou dokáže použít pákovou baterie.
Příprava:
- umyvadlo s pákovou baterie,
- šipky vyznačující, kam natočit páku baterie,
- modrá a červená šipka,
- mýdlo,
- ručník.
Instrukce:
- Je nutné, aby žák dodržoval základní hygienické návyky: mytí rukou před a po jídle, po použití WC, po pracovních činnostech apod.
- Žáka musíme k těmto návykům naučit.
- Nejprve žáka seznámíme s použitím vodovodní baterie.
- Důležité je přesně vymezit postavení baterie pomocí šípky, aby se žák neopařil.
- Učíme žáka rozlišovat studenou a teplou vodu (,,Jé, toto studí!"...).
Metodický postup:
1. Nejprve pomocí šípky na baterie označíme směr, kterým by ji žák měl otočit.
2. Žáka seznámíme s použitím pákové baterie tak, že několikrát za sebou zkusíme otevřít a zavřít proud vody. Necháme žáka, aby tak činil samostatně. Tímto by měl žák získat čit v ruce, aby nepouštěl vodu příliš silným proudem.
3. Vysvětlíme žákovi, kterým směrem je teplá a studená voda - jako pomůcku můžeme použít červenou a modrou šipku.

sebeob1

Osobní hygiena: Při umývání spolupracuje.
Příprava:
- umyvadlo s pákovou baterie,
- šipky značící správné postavení baterie,
- mýdlo,
- ručník se značkou nebo fotkou se jménem.
Instrukce:
- Zpočátku je nutná asistence při plnění zadaného úkolu, v závislosti na zvládání daného úkolu postupně od asistence upouštíme.
- Je vhodné fyzické vedení, společně vedeme žákovou ruku a provádíme jednotlivé kroky.
- Důležité je dodržení správného sledu jednotlivých kroků. Postup slovně doprovázíme.
- Vyčkáváme, dáváme žákovi dostatek času pro splnění úkolu.
- Pokud žák umí zvednout pákovou baterie, učíme ho regulovat proud vody.
- Chválíme žáka za každý úspěch, asistence postupně omezujeme.
Metodický postup:
1. Žákovi oznámíme, že se půjdeme umýt.
2. Přistoupíme s žákem před umyvadlo.
3. Vyčkáváme, jestli žák sám pustí vodu. pokud ne, tak uchopíme jeho ruku a společně zvedneme pákovou baterie a pustíme vodu, vezmeme žákovou druhou ruku (první zůstává pod proudem vody) a společně baterii nastavíme na malý proud vody.
4. Pokud žák nechává ruce pod tekoucí vodou, uchopíme žáka společně za zápěstí a napodobujeme mycí pohyby.
5. Za každý úspěch žáka chválíme.
6. Po umytí rukou se žák, pokud možno, sám utře do ručníku.
sebeob2

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Osobní hygiena

Smyslová a rozumová výchova

Zadaní z 3.03.2021

Tento druh cvičení podporuje sací reflex a je vhodné pro Patrika Řezáče a Vendulku Kučerovu. Pro ostatní to bude rozšiřování poznatků o chutích a v tomto případě je třeba zkoušet více druhů ovocných šťáv. Při ochutnávání chutí společně hodnotíme a ukazujeme ovoce ze kterého jsme tuto chuť získali, rozdělujeme na sladké a kyselé.
Smyslová výchova: Poznává různé chutě.
Příprava:

- kostky ledu, chladné látky, gáza,
- molitanové štětečky na orální stimulaci,
- šťáva z pomeranče a jiných ovocných druhů,
- podložka pod hlavu.
Instrukce:
- Žákovi zajistíme takovou polohu, ve které se může na své požitky a vjemy nejlépe koncentrovat.
- Umožníme mu ochutnat to, co je mu příjemné.
- Podporujeme přirozený slinotok chuťovou stimulací.
- Snižujeme svalový tonus v oblasti úst.
- Kostku ledu zabalíme do gázy, aby žákovi nepopálila rty.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme.
2. Opatrně stimulujeme rty žáka kostkou ledu nebo jinou chladnou látkou.
3. Vymačkáme šťávu z pomeranče do misky. Do šťávy namočíme štěteček, aby se celý nasákl.
4. Vložíme ho žákovi do úst a pozorujeme, jak po chvíli začne šťávu cucat.
5. Chválíme za snahu a za úspěchy.

   sebeoobsl1

Rozumová výchova: Sám saje a polyká.
Příprava:
- sací klobouček, dudlík,
- med, marmeláda či jiná pochutina,
- podložka pod hlavu.
Instrukce:
- Uvolníme žákovi svalstvo tváří a rtů (orofaciální stimulace - jemné masáže tváří, pohlazení, stimulace pomocí make-up štětečku).
- Podporujeme svírání čelisti (SKUS) palcem, ukazováčkem a prostředníkem.
- Prostředník položíme přímo pod bradu a vyvíjíme silný tlak na dolní čelist, tlak umožňuje nepřímé ovládání pohybů jazyka a usnadňuje normální polykání.
- Masírujeme dolní čelist směrem od brady ke krku - ,,posouváme sousto do krku".
- Můžeme také zavřít rty lehkým tlakem prstů, buďme velmi opatrní při spazmu žvýkacích svalů.
- Dbáme na to, aby žák nezakláněl hlavu, protože by měl znesnadněné polykání.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme.
2. Vložíme žákovi do úst dudlík potřený medem. Jestliže žák nesaje, posouváme dudlík dopředu a dozadu.
3. Podněcujeme sání masírováním tváří, pokud má žák v ústech sací klobouček.
4. Současně provádíme masáž žáka pod dolní čelistí (pohybujeme prstem vpřed a vzad od hrdla ke kořeni jazyka a pod bradu).
5. Malé množství marmelády vložíme pod jazyk žáka, tím podnítíme sání a pohyby jazyka.
6. Chválíme za snahu a za úspěchy.
Do rozvrhu dne neustále začleňujeme četbu pohádek, poslech dětských písniček, masáže a míčkování, fixování správných poloh, protahovací a posilovací cvičení horních a dolních končetin.

sebeobsl2

 

 

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Smyslová a rozumová výchova

Reakce na podněty

Zadaní z 5.03.2021

Reakce na podněty: Žák reaguje na podněty pohledem a následně i otočením hlavy.
Příprava:

- zvuková hračka nebo barevná plyšová hračka,
- prostředí, které je pro žáka příjemné a blízké,
- osoba, která je pro žáka známá.
Instrukce:
- S žákem pracujeme v co největší blízkosti.
- Žáka stimulujeme k pozorování.
- Na žáka mluvíme co nejčastěji příjemným a klidným hlasem, usmíváme se.
- Položíme či posadíme žáka tak, aby viděl co nejlépe své okolí.
- Používáme zvukovou nebo barevnou plyšovou hračku, snažíme se co nejvíce získat pozornost žáka.
Metodický postup:
1. Žáka napolohujeme podle jeho individuálních potřeb tak, aby byl schopen přijímat podněty.
2. Zaujmeme žáka zvukovou hračkou, nebo barevným předmětem.
3. Při použití zvukové hračky věnujeme pozornost umístění této pomůcky. Jako vhodné je držet hračku v blízkosti našeho obličeje tak, aby žák sledoval mimiku apod.
4. Při dané stimulaci využíváme přiměřené množství pomůcek.
5. Na žáka mluvíme klidným a něžným hlasem, můžeme také zpívat či využít zvukových hraček.
6. Ukazujeme žákovi, co právě děláme a jednoduše to popisujeme.
7. Používáme krátké a jasné věty.
8. spojujeme vždy slova s předměty a činnostmi.
9. Při reakci na stimulaci žáka často chválíme, poskytneme mu odměnu.

vizual4

Sebesycení: Při jídle správně dýchá nosem.
Příprava:
- oblíbené pochutiny a nápoje žáka,
- pochutiny výrazné vůně,
- kousek pomeranče,
- gáza.
Instrukce:
- Dodržujeme a dbáme na rovné sezení žáka.
- Na žáka nespěcháme, udržujeme vhodné tempo.
- Uvolníme žákovi svalstvo tváří a rtů (orofaciální stimulace - jemné masáže tváří, pohlazení, stimulace pomocí make-up štětečku).
- Stimulujeme čich při zavřených ústech, přikládáme k nosu žáka výrazně vonící pochutiny.
Metodický postup:
1. Usadíme žáka do prostředí, které je mu příjemné.
2. Rozkrojíme čerstvý pomeranč a přiložíme ho žákovi k nosu, dbáme na silný nádech při zavřených ústech.
3. Zabalíme kousek pomeranče do gázy a necháme žáka, aby cucal šťávu. Pedagog pevně gázu s poživatinou fixuje.
4. Podporujeme svírání čelistí (skus) palcem, ukazováčkem a prostředníkem.
5. Chválíme za správné dýchání nosem.

sebeoobsl3

 

 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

Domaci ukol

 

Všechna zadání - Reakce na podněty

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.