IIZSS

 

M - počty

Zadaní z 3.11.2020

        

Všechna zadání - M - počty

Čtení slov

Zadaní z 2.12.

                                                                   

Všechna zadání - Čtení slov

Čtení 2

Zadaní z 20.11.2020

Všechna zadání - Čtení 2

Matematika3

Zadaní z 19.11.2020

Všechna zadání - Matematika3

Rozumová výchova 3

Zadaní z 19.11.2020

Všechna zadání - Rozumová výchova 3

Psaní K, N

Zadaní z 18.11

Opakování písmen K, N

Všechna zadání - Psaní K, N

Psaní - grafomotorika

Zadaní z 12.11.2020                                                                                              

Všechna zadání - Psaní - grafomotorika

Matematika 2.díl

Zadaní z 11.11.2020

Všechna zadání - Matematika 2.díl

Rozumová výchova, Věcné učení

Zadaní z 10.11.2020

Všechna zadání - Rozumová výchova, Věcné učení

Čtení 3.r.,4.r (2)

Zadaní z 10.11.2020

Všechna zadání - Čtení 3.r.,4.r (2)

Smyslová výchova

Zadaní z 9.11.2020

Všechna zadání - Smyslová výchova

Čtení

Zadaní z 5.11.2020

       

Všechna zadání - Čtení

Věcné učení

Zadaní z 5.11.2020

Všechna zadání - Věcné učení

Rozumová výchova 5

Zadaní z 4.11.2020

 

Všechna zadání - Rozumová výchova 5

Psaní

Zadaní z 4.11.2020                                

Všechna zadání - Psaní

Rozumová výchova

Zadaní z 3.11.2020

 

Všechna zadání - Rozumová výchova

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání II”
registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017759
operační program pro vývoj a výzkum.