2a3

 

Mateřská škola speciální 

I. oddělení

Personální zajištění:

Bc. Dagmar Foretová

Ilona Procházková

 

 

II. oddělení

Personální zajištění:

Michaela Horáková, Dis.

Jana Motlová

Základní škola speciální 

 

I. Základní škola speciální - rehabilitační program

Personální zajištění:

Mgr. Dzmitry Volkau

Timea Tempírová-Kotrlá
Monika Procházková

 

 

II. Základní škola speciální

Personální zajištění:

Mgr. Monika Beránková

 Renata Chladilová Dis.

III. Základní škola speciální

Personální zajištění:

Mgr. Lenka Saparová

Monika Procházková

IV. Základní škola speciální

Personální zajištění:

Mgr. Helena Svobodová

Ivana Žirovnická


Základní škola

1. , 2. a 3. ročník

Personální zajištění:

Mgr. Dana Henslová

Bc. Markéta Varyšová

4. ročník 

Personální zajištění:

Mgr. Zdena Novotná

5. ročník

Personální zajištění:

Mgr. Eliška Weissová

6. + 7. ročník 

Personální zajištění:

Bc. Barbora Tempírová-Kotrlá

Jana Mrvová

8. + 9. ročník 

Personální zajištění:

Mgr. Eva Panská


Praktická škola

 

I. a II. PrŠ

Personální zajištění:

Mgr. Lucie Laštůvková

Ing. Libuše Muselíková

 

Internát 

I. Skupina

Personální zajištění:

Naděžda Zítová 

II. Skupina

Personální zajištění:

Zdena Elfmarková


Ostatní

 

Dětský (školní) klub

Personální zajištění:

Světlana Seménková

 

 

 


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

Škola dostala dotaci z ESF na projekt
“Zvýšení kvality vzdělávání” registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.


 

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Moravská Třebová - netfirmy.cz
Speciální školy - netfirmy.cz