Nebojím se tmy

Ve středu 20. února jsme opět navštívili dětské oddělení městské knihovny. Tentokrát jsme se seznámili s knížkou „Nebojím se tmy“ a pomocí hry si vyzkoušeli, že některé věci kolem nás se ve tmě jen „tváří“ jako strašidla.  

Zimní artefiletika

    

Sněhu a zimních radovánek se letos nemůžeme dočkat, tak jsme uvítali zimní artefiletické tvoření v prostorách naší tělocvičny.

Návštěva knihovny

Ve středu 22. ledna jsme navštívili dětské oddělení městské knihovny. Paní knihovnice pro nás připravila zážitkovou besedu o knize s názvem „Knížka“. To jsme netušili, kolik zábavy tato „Knížka“ v sobě ukrývá.

   

Vánoční besídka

V prosinci byli naši žáci zaměstnáni přípravou na vánoční besídku. Divákům se jejich vystoupení „Sněhulák“ velmi líbilo. V závěru besídky si s nadšením zatančili na vánoční diskotéce.

  

Projektové vyučování "Den se zvířaty"

Ve středu 2. října se nám výuka velmi líbila. Proč? V tento den vyjímečně měli naši domácí mazlíčci vstup do školy povolen. V průběhu projektového vyučování jsme na vlastní oči i dotek poznali spoustu zvířátek, dověděli jsme se zajímavosti od jejich chovatelů a zapojili jsme se do zpracování plakátové prezentace. Naší třídě je za všech zvířátek nejbližší kočka, neboť téměř všichni žáci mají s tímto domácím mazlíčkem vlastní zkušenost.

      

Návštěva v "Domečku"

V druhé polovině září jsme přijali pozvání od klientů „Domečku“, jehož zřizovatelem je oblastní církevní charitativní organizace. Hostitelé pro nás připravili pestrý program – rukodělnou práci, příjemné posezení a také pohybové hry na dvorečku.

   

Den na koloběžkách

  

V září jsme se úspěšně zapojili do sportovní akce „Den na koloběžkách“. Děkujeme pořadatelské třídě za pěkné zážitky.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.