header

 

Školní družina (ŠD)

Školní družina poskytuje výchovnou péči v době mimo vyučování dětem docházejícím, které vzhledem ke stupni svého postižení opouštějí školu v doprovodu rodičů, případně dětem, které jsou vázány na dopravní spoje. 

O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy na základě požadavku rodičů.
Výchovnou péči v družině vykonávají kvalifikované vychovatelky s využitím pomoci asistentek pedagoga.
Přímá výchovná činnost se organizuje ve výchovných skupinách, jejichž počet odpovídá počtu přihlášených dětí, druhu a stupně jejich postižení.

V případě potřeby pedagogický personál zajistí doprovod k autobusovým spojům. Ke svým činnostem školní družina využívá všechny prostory školy s ohledem na právě vykonávanou činnost (počítačovou učebnu, výtvarnou a keramickou dílnu s pecí, televizní místnost s videem a DVD, tělocvičnu a rehabilitační místnost s masážními křesly, bazénem s míčky a podsvícenou pískovnou, snoezelen, muzikoterapeutickou místnost s africkými bubny, klavírem a s dalšími muzikoterapeutickými nástroji, čítárnu).

Žáci využívají k relaxaci prostorné zázemí kolem školy, kde se nachází školní sportovní hřiště s trampolínou, průlezkami a houpačkami a členitá zahrada se školními pozemky a skleníkem.

Činnost družiny je organizována v době po skončení vyučování do 15:30.


foto1foto2foto3

 
 

BSSPK
 

doucovani zaku skol


logo eu fondu msmt

Projekt spolufinancován Evropskou unií
Název projektu: ZVÝŠENÁ KVALITA VZDĚLÁVÁNÍ III
Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003096

pdf ico