3ZS

 

Začátek školního roku 2019/2020

Prázdniny uběhly jako voda a my se znovu potkáváme v novém školním roce. Letos nás čekají změny, které doprovází stavební úpravy naší třídy i celé budovy. Prozatím se budeme vyučovat v družině v hlavní budově. Letos k nám přibyli i dva noví žáci - Kristýnka Suchá a Štefánek Zubko. Vítáme je v naší třídě a určitě se brzy skamarádíme. Tak s chutí a elánem do nového školního roku, mnoho nového se dozvíme a naučíme. 

Den na koloběžkách

Dne 20. 9. 2019 se na naší škole uskutečnila soutěž ,,Den na koloběžkách ". Za naši třídu se nejlépe umístil Honzík Beserle a Štefánek Zubko. Všichni jsme se do soutěže zapojili ze všech sil a soutěž za krásného slunečního počasí jsme si moc užili.

Vycházka

V pondělí 23. 9. 2019 jsme se vydali na vycházku, na které jsme pozorovali a povídali si o podzimu, o změnách v přírodě, které s sebou podzim přináší. Sledovali jsme také jak lidé připravují své zahrádky na zimu. Shlédli jsme také video o podzimu, podzimních změnách v přírodě. Dozvěděli jsme se spoustu informací jak se zvířátka připravují na zimu. Své zážitky jsme pak využili ve výtvarné výchově.  

Přísaha nováčků Vojenské střední školy MT

I když nám počasí moc nepřálo, přesto jsme se vydali v pátek 27. 9. 2019 na náměstí T. G. Masaryka zhlédnout vojenskou přísahu nováčků. Studenti Vojenské střední školy nám předvedli, co se za ten měsíc naučili a na závěr složili přísahu. Byl to moc pěkný zážitek.

Den se zvířátky

Ve středu 2. 10. 2019 proběhla ve škole beseda na téma ,, Den se zvířaty". Nejdříve jsme zhlédli zajímavé video o zvířatech žijících v přírodě, v lese, doma či v ZOO. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací. Nakonec jsme si mohli pohladit morčátka, křečky a jiná zvířátka, které přinesli žáci na ukázku ze svých domovů.

Branný den na střelnici

Ráno 3. 10. 2019 jsme se celá škola vydala na střelnici, kde probíhal branný den. Soutěžili jsme v různých disciplínách např. chůze po laně, hod granátem, hod na terč a jiné. Všichni jsme se snažili, aby naše sportovní výkony byly co nejlepší. Den na střelnici se nám vydařil, každý z nás obržel diplom a na závěr jsme si opekli na ohni špekáčky. Moc nám chutnali. Branný den na střelnici se nám moc líbil.

Dopravní hřiště

V pondělí 21. 10. 2019 jsme navštívili dopravní hřiště, kde jsme si ověřili své znalosti dopravních předpisů. Někteří jezdili na kole, jiní na koloběžkách, někteří si zahráli na chodce. Dopravní soutěž se nám moc libila,  počasí se nám také vydařilo a už se těšíme na příští rok.

Soutěž poznávání ovoce a zeleniny

Dnes jsme se učili poznávat ovoce a zeleninu. Zařazovat ji do správné kategorie. Paní učitelky připravily ovoce a zeleninu na tácky. Děti si nejdříve přivoněly a potom daný plod měly správně zařadit k zelenině nebo ovoci. Poznávání se jim dařilo a zároveň zjišťovali, že ovoce a zeleninu znají například v podobě svačinek nebo že je dostávají k obědu.

Podzimní hrátky

Dne 7. 11. 2019 se v naší škole uskutečnila akce „Podzimní hrátky“, byl to den plný tvůrčích možností a činností s podzimními dary přírody. Hravě vzdělávacích a soutěžních aktivit ušitý na míru zvídavým dětem, které se rády pouštějí do nejrůznějších akcí. Všichni jsme si je náležitě užili v prostorách tělocvičny naší školy, kde je pro nás připravila paní učitelka Zdenka Novotná.

Beseda s městkou policií

Dne 13. 11. 2019 proběhla na naší škole beseda se zástupci Městské policie Moravská Třebová na téma Kyberšikana, šikana a stalking. Beseda byla uskutečněna na základě prevence proti těmto závažným problémům dnešní doby. Žáci byli seznámeni s nebezpečím kyberšikany a šikany, dále se dozvěděli, jak se v takových situacích zachovat, na co dávat pozor a jak reagovat. Na závěr besedy byly všem žákům zodpovězeny dotazy.

Vycházka - pamětihodnosti Moravská Třebová

Tentokrát nás naše kroky zavedly po pamětihodnostech města Moravská Třebová. Nejdříve jsme zamířili ke zdejšímu muzeu, dále jsme pokračovali kolem Františkánského kláštera směrem na nám. T. G. M. a nakonec jsme se zastavili u zámku, který leží v centru města.

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.