1a2a3

 

Vánoční besídka

Naše vánoční besídka se jako každý rok vyvedla :) Program byl velice pestrý a my jsme ho zakončili rozjásaným tancem. Už teď se těšíme na příští rok :))))

202200

KUKÁTKO

IMG 2450

 

IMG 2452IMG 2457

Den na koloběžkách

V měsíci září jsme se zúčastnili celoškolní akce Den na koloběžkách. Moc se nám dařilo na prvním místě se z naší třídy umístila Maruška Václavská. Počásí nám přálo a i ti znás kteří nezvítězili byli velmi spokojeni :) Těšíme se na další ročník soutěže na koloběžkách. 

 

 

Den na střelnici

 

IMG 2417IMG 2419

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.