Žádost k předškolnímu vzdělávání

                                     ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ DO SPECIÁLNÍ MŚ

Žádám o zařazení svého syna/dcery_____________________________________________________,

žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, nar. dne:__________________________,

bytem:________________________________________________________________

do Speciální mateřské školy, součásti Speciální ZŠ, MŠ a PrŠ Moravská Třebová.

Ke své žádosti přikládám doporučení poradenského zařízení.

Podpis ZZ:________________________________________

Dne:______________

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.