Den na Střelnici

Den na střelnici

byl letos ve znamení zatažené oblohy a děš´tových přeháněk. Soutěžní disciplíny jsme zvládli a nakonec jsme si opekli i buřtíky.

DEN NA KOLOBĚŽKÁCH (2)

 

DEN NA KOLOBĚŽKÁCH

se odehrál opět na Císařské louce. Počasí nám přálo. bylo slunečno. Nejlepší čas měly Simona a aneta z dívek a z chlapců Roman. Slalom zvládli všichni. 

 

 

 

 

 

 

 

Výstava a soutěž v poznávání ovoce a zeleniny

 

Výstava ovoce a zelleniny

V říjnu jsme navštívili výstavu ovoce a zeleniny na zámku. aprohlédli jsme si výpěstky zahrádkářů z Moravské Třebové a okolí. Další týden jsme soutěžili ve škole v jejich poznávání.

 

 

 

 

Sportovní hry v Lanškrouně

Sportovní hry v Lanškrouně

Zúčastnili jsme se mezinárodních spotovnách her pro spec. školy v Lanškrouně. Bojovali jsme v zábavných disciplínách, pochtnali jsme si na výborné bagetě. Z her jsme si odnesli krásné zážitky, malované obličeje a pěkné ceny. Simona Kolomazníková byla vyhodnocena jako nejlepší mladší žákyně.

 

 

 

 

 

 

 

 

FIT TESTY

FIT TESTY

před vánočním shonem jsme prověřili svoji kondici pod velením pana zástupce M.Muselíka  

a paní učitelky Weissové.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podzimní hrátky

Podzimní hrátky

V tělocvičně školy měla pro nás připraveny různé úkoly na téma podzim paní uč. Z. Novotná. Rozdělili jsme se do skupin a plnili zábavné úkoly.

Vánoční Potštejn

Vánoční Potštejn

 jsme navštívili 27.12.2019. Prošli jsme si zámecký park. Při putování s Barunkou doBetléma jseme si prohlédli krásný zámek a naladili jsme se vánočně. V cukrárně jsme dostali vánoční kokosku a čaj.. Výlet se velmi líbil.

 

 

 

 

 

 

 

 

Vánoční čas

Vánoční čas

 jsme uvítali tvořením adventních dekorací. Pak na společném setkání školy ve vestibulu  slavnostně rozsvítili stromeček a zazpívali koledy. . prosince nás navštívil Mikuláš se svým doprovodem.

 

 

 Vánoční čas jsme završili tradiční besídkou celé školy. I naše třída si připravila krátké pásmo s vánoční tematikou. V pátek jsme si rozdali na třídní besídce dárečky a zkusili si některé vánoční zvyky.

 

 

 

 

 

 

DEN SE ZVÍŘATY

DEN SE ZVÍŘATY

proběhl u příležitosti mezinárodního dne zvířat. Někteří žáci i učitelé  si donesli své mazlíčky. K vidění i pohlazení byli psi, kocour i kotě, morče, křeček, zakrslí králík, andulky, želva,africký hlemýžď, pískomil i strašilky. Dodvěděli jsme se jak o každé zvíře pečovat.Žáci si k vybranému zvířeti vytvořili plakát a pak jej předavili ostatním třídám. My jsme měli morče.

 

 

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.